Zgłoś poprawnie informacje o beneficjencie rzeczywistym

Szanowni Państwo. Zarząd Główny Związku Sybiraków przypomina Oddziałom posiadającym numer KRS i NIP  o następujących obowiązkach: W terminie ustawowym do dnia 31 stycznia 2023 roku: – stowarzyszenia (wpisane do KRS z numerem NIP), – fundacje,   oraz spółdzielnie muszą zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych   https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ ( rejestr prowadzony przez Ministra Finansów […]

Czytaj więcej

Międzypokoleniowe wojewódzkie spotkanie w Rzeszowie

W dniu 5 grudnia w Rzeszowie odbyło się Międzypokoleniowe spotkanie upamiętniające losy Zesłańców Sybiru. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie i Przemyślu. Podczas spotkania Pani Teresa Paryna – przemyska poetka zaprezentowała wiersze mówiące o Kresach, zesłaniach na Sybir i Katyniu. Osoby zasłużone za działalność patriotyczną i na […]

Czytaj więcej

Zamrożenie cen prądu dla osoby niepełnosprawnej

Zamrożenie ceny prądu dla osoby niepełnosprawnej wymaga złożenia według wzoru w artykule oświadczenia o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego. O zamrożenie cen może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS stwierdzające całkowitą niezdolności do pracy lub […]

Czytaj więcej

Bogu, Ojczyźnie, Cierpienia swe ofiarują Sybiracy

Na lubskim cmentarzu obok istniejącego krzyża poświęconego Sybirakom zamordowanym na nieludzkiej ziemi, dzięki staraniom Zarządu Koła nr 6 Związku Sybiraków w Lubsku, postawiono tablicę, na której widnieje napis: „Bogu, Ojczyźnie, cierpienia swe ofiarują Sybiracy”. Jakże wymowną myśl zawiera zdanie: Niech głoszenie prawdy i pamięć o tych, którzy szli zdziesiątkowani, ale nie pokonani – trwa wiecznie. […]

Czytaj więcej