Bożena Dudzińska

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że odeszła na wieczną wartę do Pana śp. Bożena Dudzińska Bożena Dudzińska przez kilka lat pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków i była Prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze. Za swoją działalność na rzecz środowiska sybirackiego została odznaczona Medalem Pro Patria oraz odznaczeniami nadanymi przez Prezesa Zarządu Głównego […]

Czytaj więcej

Maria Stankiewicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 grudnia 2021 roku odeszła na wieczną wartę do Pana śp. Maria Stankiewicz Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 stycznia 2022 roku. Msza święta żałobna odprawiona została w kościele pw. św. Klemensa Hofbauera na Woli, po czym nastąpiło odprowadzenie na cmentarz Powązki Wojskowe do grobu rodzinnego. Po zakończeniu pracy […]

Czytaj więcej

Działalność Związku Sybiraków w Słupsku

     Opis działalności naszej należy podzielić na dwie części.    Lata 2018-19 były okresem normalnej działalności. Tradycyjne roczne spotkania członków odbyły  się w ratuszu miejskim w Słupsku przy obecności władz samorządowych. Okolicznością była 90-ta rocznica powstania Związku Sybiraków. W bibliotece miejskiej przygotowaliśmy wystawę okolicznościową pamiątek i książek. Pamiętaliśmy również o 100-ej rocznicy Niepodległości proponując postawienie […]

Czytaj więcej

Dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla kombatantów i ofiar represji w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wznowił program dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w linku poniżej. https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci/2345-dofinansowanie-zakupu-aparat%C3%B3w-s%C5%82uchowych-dla-kombatant%C3%B3w-i-ofiar-represji-w-2021-roku.html

Czytaj więcej