Dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla kombatantów i ofiar represji w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wznowił program dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w linku poniżej. https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci/2345-dofinansowanie-zakupu-aparat%C3%B3w-s%C5%82uchowych-dla-kombatant%C3%B3w-i-ofiar-represji-w-2021-roku.html

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2022 rok

Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił programy dotacyjne: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w linku poniżej: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/2853-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2022-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-kulturowej.html Ogłoszenie otwartego konkursu ofert […]

Czytaj więcej

Podsumowanie działalności Koła Związku Sybiraków w Wałbrzychu, w Roku 2021.

Miniony 2021r.  to kolejny rok panującej pandemii i kolejnych utrudnionych działań naszego Koła. Mimo wszystkich przeciwności w minionym roku udało się przeprowadzić wiele ciekawych wydarzeń, które przedstawiam poniżej. 10 lutego uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji żywych i zmarłych Sybiraków w dzielnicy Poniatów a następnie złożyliśmy wieńce i kwiaty pod pomnikiem Ofiar Syberyjskiej Golgoty na […]

Czytaj więcej