Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Sierpień 17th, 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w Białymstoku powołane zostało do życia nowe muzeum – Muzeum Pamięci Sybiru. Misją nowej placówki kulturalnej w Polsce jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir oraz osadnictwa Polaków w Rosji i Związku Sowieckim, a także prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań i losów Polaków na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Dyrektorem muzeum został dr hab. Wojciech Śleszyński – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, od lat zajmujący się tematyką wschodnią.

Pomimo iż nowe muzeum istnieje zaledwie od kilku miesięcy, rozpoczęta została już budowa głównego gmachu, który stanowić będzie połączenie przedwojennego magazynu wojskowego z nowoczesną bryłą architektoniczną. Trwają także intensywne prace nad doprecyzowaniem ostatecznej wersji wystawy stałej przygotowanej przez belgijską pracownię artystyczną Tempora.

Nieprzypadkowo siedziba Muzeum Pamięci Sybiru zlokalizowana została w Białymstoku właśnie w jednym z przedwojennych budynków magazynowych przy ulicy Węglowej. Znajduje się on bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie Poleskiego (obecnie Towarowego) Dworca Kolejowego, z którego odprawiane były w latach 1940–1941 składy pociągów z zesłańcami wysyłanymi na Wschód.

Białystok i obecny region północno-wschodniej Polski, podobnie jak pozostałe pozostające poza granicami państwa dawne ziemie kresowe, tragicznie dotknięte zostały skutkami lat okupacji sowieckiej. Na stepy Kazachstanu i do tajgi Syberii trafiły setki tysięcy naszych rodaków. Dlatego też upamiętnienie dziejów Polaków na Wschodzie jest naszym naturalnym obowiązkiem. Idea Muzeum Pamięci Sybiru jest swoistym hołdem oddanym wszystkim wywiezionym i pomordowanym przez zbrodniczy system komunistyczny.

Białystok jako ostatnia, symboliczna namiastka dawnych ziem kresowych w naturalny sposób predysponowany jest, aby upamiętniać i upowszechniać wiedzę o losach polskich Sybiraków. Niemal co piąty mieszkaniec Białegostoku w latach 1940–1941 został zesłany na Syberię lub do Kazachstanu. Aresztowania osób podejrzanych o wrogą działalność trwały nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia interwencji zbrojnej przez Armię Czerwoną 17 września 1939 r. W pierwszym okresie w dużej mierze odbywały się one w oparciu o wcześniej przygotowane spisy. Wraz z upływem czasu przybierały jednak na sile, obejmując coraz większe rzesze ludności. Nowym elementem w polityce represyjnej władz sowieckich było zastosowanie na ziemiach polskich II Rzeczypospolitej na początku 1940 r., po raz pierwszy na taką skalę, odpowiedzialności zbiorowej. Przymusowymi przesiedleniami objęte zostały całe rodziny i grupy społeczne. Wywózki nie ominęły żadnej z narodowości zamieszkującej ziemie kresowe II Rzeczypospolitej, jednak w największym stopniu dotknęły ludność polską. Cztery wielkie wywózki z ziem kresowych odbyły się: 10 lutego 1940 r., 13 kwietnia 1940 r., 29 czerwca 1940 oraz 19–20 czerwca 1941 r. Do dzisiaj trwa spór o liczbę osób deportowanych. Rozbieżności są znaczne, od szacowanych 400 tys. podanych przez naukowców, opierających się na dostępnych materiałach z archiwów postsowieckich, po ponad milion osób wskazywanych przez środowiska sybirackie. Ostatecznie wszelkie rozbieżności rozwiać mogą tylko zakrojone, pełne i nieskrępowane badania w archiwach rosyjskich.

Docelowo Muzeum Pamięci Sybiru stać się ma kluczową nie tylko polską, ale również europejską instytucją inicjującą i prowadzącą badania naukowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki syberyjskiej oraz zagadnień związanych z zesłaniami i deportacjami, ze szczególnym wyeksponowaniem losów społeczności polskiej.

Wszystkich Państwa zachęcamy do współtworzenia nowej instytucji muzealnej. Prosimy o przekazywanie eksponatów, dzielenie się relacjami. Razem twórzmy Muzeum Pamięci Sybiru – muzeum, ale i pomnik pamięci wszystkim wywiezionym i pomordowanym przez zbrodniczy system komunistyczny.

Znajdziecie nas Państwo:

Muzeum Pamięci Sybiru
Henryka Sienkiewicza 26
15-092 Białystok

https://www.sybir.bialystok.pl

https://www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru/

Autor: dr hab. Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Lipiec 7th, 2017

XVII Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

Program XXVIII Pielgrzymki Sybiraków, Rodzin Żołnierzy Armii Andersa i Kościuszkowców na Jasną Górę i do Grodźca

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 24th, 2017

XXVIII Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę i do Grodźca

XXVIII Pielgrzymka Sybiraków

Poszukiwania dotyczące dawnych osiedli specjalnych

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Styczeń 26th, 2017

Wraz z naszymi przyjaciółmi z Rosji i Kazachstanu przygotowuję plany ekspedycji badawczych do dawnych osiedli specjalnych. Poszukuję w związku z tym informacji mogących pomóc w ustaleniu lokalizacji osiedli i miejsc pochówków, a także nazwisk zmarłych. Chodzi szczególnie o rejony syktywdynski, letski, priłużski, kortkieroski Komi ASRR, okolice Workuty, rejony lenski, krasnoborski obwodu archangielskiego; rejon jenisejski w Kraju Krasnojarskim.

Stowarzyszenie Historyków Kazachstanu – Қазақстан тарихшылар қауымдастығы poszukuje za naszym pośrednictwem osób, które w czasie wojny pracowały bądź przebywały w Aczisaju, Turkiestanie lub Kentau (obw. szymkencki), a także ich bliskich, którzy mogą podzielić się posiadaną wiedzą i wspomnieniami. Planowane jest wydanie okolicznościowej publikacji, do której mogłyby zostać włączone informacje o przebywających tam Polakach, a także przedstawicielach innych narodowości. Osoby dysponujące wiedzą i wspomnieniami prosimy o kontakt z Bystrzyckim Stowarzyszeniem Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji. Tel. 74 811 84 12, 606 205 489

Janusz Kobryń

Bystrzyckie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji

Spotkanie autorskie: Agnieszka Martinka „Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Styczeń 12th, 2017

Spotkanie autorskie

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik