IV Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru w Toruniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 7th, 2014

„Razem posiejemy nasiona pamięci” – pod tym hasłem w dniach 5–7 czerwca 2014 r. w Toruniu odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru. Nasza szkoła – VI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru (Zespół Szkół nr 1) wraz z Zarządem Głównym Związku Sybiraków, Oddziałem Związku Sybiraków w Toruniu oraz Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu była organizatorem tego przedsięwzięcia.

Inauguracja zjazdu miała miejsce 5 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Zbigniew Matuszewicz powitał przybyłych na uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili nas: sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Dziuba, przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz, radna miasta Torunia Urszula Polak, sekretarz województwa kujawsko-pomorskiego Marek Smoczyk, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. Mirosław Golon, kujawsko-pomorski kurator oświaty Anna Łukaszewska, podlaski kurator oświaty Jerzy Kiszkiel, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia Janusz Pleskot, dyrektor delegatury kujawsko-pomorskiego Kuratorium Oświaty w Toruniu Zofia Kilanowska, przewodniczący Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” Jerzy Wiśniewski, pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Marcin Swaczyna, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy Mirosław Myśliński, prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu Jan Myrcha, prezes Zarządu Koła ZS w Grudziądzu Eugenia Dziemiańczuk, proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu i kapelan toruńskich Sybiraków ks. kanonik Józef Nowakowski oraz Sybiracy, nauczyciele i delegaci.

Podczas przemówień wszyscy goście podkreślali wagę tego spotkania, którego głównymi celami są wymiana doświadczeń i zachęta do dyskusji nad metodami i formami pracy z młodzieżą oraz promocja idei sybirackiej w środowisku lokalnym. Sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski przypomniał hasła, które towarzyszyły poprzednim zjazdom: „Spojrzenie w przeszłość – drogowskazem dla przyszłości”, „Tylko wspólnie zachowamy pamięć”, „Budujemy mosty pokoleniowe”. Tym samym zwrócił uwagę na ideę zjazdów – utrwalenie w pamięci historii Sybiraków i przekazywanie jej obecnym i przyszłym pokoleniom. Podczas spotkania prof. Mirosław Golon wygłosił wykład na temat „Deportacja ludności Pomorza w 1945 r. w głąb Związku Radzieckiego”. Goście obejrzeli także prezentację multimedialną o naszej szkole i współpracy z Sybirakami. Pierwsza część zjazdu zakończyła się wspólnym zdjęciem, następnie wszyscy goście udali się do naszej szkoły.

W sali gimnastycznej, która z okazji wizyty gości wyglądem przypominała kawiarnię, delegatów powitał gospodarz szkoły Zbigniew Matuszewicz.

„Chcemy się od was uczyć, a wy uczcie się od nas” – tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć. Dodał, że trzeba robić wszystko, by takie wydarzenia jak zsyłki na Syberię nigdy się nie powtórzyły. Podkreślił tymi słowami rolę zjazdów w wymianie doświadczeń, kształtowaniu poczucia wspólnoty, a także w budowaniu więzi międzyludzkich. Na integracyjny charakter spotkania zwrócił też uwagę prezes toruńskiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Jan Myrcha. Dzięki temu, jak stwierdził, wymiana poglądów i tworzenie banku pomysłów przynoszą dużo lepsze efekty.

Delegaci mieli okazję zwiedzić szkołę – rozpoczęli od mieszczącej się na parterze Izby Pamięci, zobaczyli m.in. wybrane klasopracownie, wystawę plakatów przygotowanych przez uczniów z okazji IV Zjazdu oraz w świetlicy szkolnej prace nagrodzone w międzyszkolnym konkursie „Syberyjska Golgota” – Losy Sybiraków na Wschodzie w latach 1795–1956.

W piątek 6 czerwca uczestnicy zjazdu spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na warsztatach tematycznych. Delegaci dyskutowali o pracy z patronem, wymieniali się pomysłami konkursów i scenariuszami spotkań o charakterze patriotycznym. Maria Barczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki – przekazała uczestnikom zjazdu ścieżkę przyrodniczo-historyczną „Śladami Sanguszków”, mającą dużą wartość historyczną i edukacyjną. Następnie działalność Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu przedstawił jej dyrektor Tadeusz Kozioł. Opowiedział zebranym o Ogólnopolskim Konkursie „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914–1989”, jednocześnie zachęcił do rozpropagowania idei tego konkursu wśród uczniów. Zebrani obejrzeli również film „Ciernie Sybiru”, który powstał w ramach projektu „101 drobiazgów historii” w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu, a przedstawił go nauczyciel historii tejże szkoły Mariusz Wiśniewski.

Po owocnych obradach uczestnicy IV Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru udali się pod Obelisk Sybiraków i tam oddali hołd poległym. Przybyli tam też Sybiracy, proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. ks. Stefana Frelichowskiego ks. kanonik Józef Nowakowski oraz pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Marcin Swaczyna. Honorową wartę przy pomniku pełnili uczniowie klas mundurowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

Przybyłych na tę uroczystość powitał dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Zbigniew Matuszewicz, a kapelan Sybiraków ks. kanonik Józef Nowakowski odmówił modlitwę. Pod obeliskiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Przy składaniu wiązanek wszystkim delegacjom towarzyszyli uczniowie naszej szkoły. Na zakończenie odśpiewano Hymn Sybiraków.

Kolejnym punktem był wyjazd do Grudziądza, do współorganizatora zjazdu – Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków. Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły Bogdan Grodowski. W spotkaniu udział wzięli grudziądzcy Sybiracy z prezes Koła Eugenią Dziemiańczuk, a także przedstawiciele miasta: naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Cherek oraz sekretarz miasta Dariusz Morczyński. Na miejscu goście złożyli wiązanki kwiatów pod Obeliskiem Sybiraków. Zwiedzili szkołę, w tym Izbę Pamięci, uczestniczyli w wieczornicy poezji i pieśni patriotycznej. Niezwykle interesującym punktem spotkania w Grudziądzu było obejrzenie prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Zofię Bagińską, dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie. Dotyczyła ona wyprawy wychowanków wraz z opiekunami do Kazachstanu w poszukiwania śladów polskich dzieci przebywających na zesłaniu. Zasłużonym dla grudziądzkiego Koła ZS wręczone zostały odznaczenia. Prezes Eugenia Dziemiańczuk otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, a wiceprezes Lidia Kozicka Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Na zakończenie pobytu w Grudziądzu wiceprezes Koła Lidia Kozicka w imieniu Sybiraków serdecznie podziękowała delegatom za krzewienie idei sybirackiej.

7 czerwca, w sobotę, miało miejsce uroczyste podsumowanie IV Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru. Na wstępie dyrektor Zbigniew Matuszewicz podziękował delegatom za przybycie i aktywne uczestnictwo w obradach. Z serdecznymi podziękowaniami zwrócił się także do organizatorów tego przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał prezes Zarządu Oddziału ZS w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński, pomysłodawca zjazdów. Przedstawił propozycję uchwały tegorocznych obrad oraz miejsce przyszłorocznego zjazdu, a wybrano Bolesławiec. Sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski pogratulował organizacji całego zjazdu. Zwrócił się z gorącym apelem do zebranych, by czynili jeszcze większy wysiłek w celu propagowania idei sybirackiej. By pamięć i prawda o dramacie zesłanych przetrwała, konieczne jest zaangażowanie tych szkół sybirackich, które do tej pory nie brały udziału w spotkaniach. Głos zabrała także Weronika Janowicz, zastępca prezesa toruńskiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków. W imieniu Sybiraków wyraziła głęboką wdzięczność za organizację zjazdu, ale przede wszystkim za wielkie zaangażowanie tylu osób w upamiętnianie zesłań i Sybiraków.

Na zakończenie dyrektor Zbigniew Matuszewicz oraz prezes toruńskiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Jan Myrcha wręczyli uczestnikom certyfikaty i pamiątkowe zdjęcia. Uroczyście przekazano także dyrektorowi szkoły Kronikę Zjazdów. Na ręce przedstawiciela szkoły w Bolesławcu, przyszłorocznego organizatora, złożono baner zjazdu.

Cele i założenia zjazdu są określone. W trakcie jego trwania mają być wypracowane formy i zasady współpracy między Sybirakami, szkołami, placówkami i stowarzyszeniami noszącymi imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru a młodzieżą, środowiskiem lokalnym. Następuje wymiana doświadczeń, pomysłów, metod pracy z patronem, a efektem jest uchwała zjazdu. Uczestnicy spotkania mieli także okazję poznać trochę miasto, w którym gościli. Zwiedzili Stare Miasto z jego licznymi zabytkami, podziwiali fontannę Cosmopolis, która wieczorem rozbrzmiewa muzyką i zadziwia grą świateł, a w ruinach zamku krzyżackiego obejrzeli spektakl teatru Afisz „Piosenki PRL-u”. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że IV Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru był niezwykle owocny i udany.

Uroczysta inauguracja IV Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru w Urzędzie Marszałkowskim – przemawia dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu Zbigniew Matuszewicz

Podczas zjazdu wykład wygłosił dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdański prof. Mirosław Golon

Na mapie uczestnicy zjazdu zaznaczali miejsca, skąd przyjechali (na zdjęciu prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu Jan Myrcha)

Uroczystości przy Obelisku Sybiraków, wartę pełnią uczniowie klas mundurowych VI LO i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu (na zdjęciu dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu Zbigniew Matuszewicz)

Uczestnicy zjazdu podczas panelu dyskusyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

Uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty pod Obeliskiem Sybiraków przy Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu

Uczniowie Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu przygotowali inscenizację poświęconą tematyce zesłań

Za swoją działalność uhonorowane zostały prezes Koła ZS w Grudziądzu Eugenia Dziemiańczuk Srebrnym Krzyżem Zasługi (na zdjęciu z prawej), a wiceprezes Koła Lidia Kozicka Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Przemówienie inicjatora zjazdów Kazimierza Korczyńskiego podczas podsumowania zjazdu, na zdjęciu także od lewej: prezes toruńskiego Oddziału ZS Jan Myrcha, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu Zbigniew Matuszewicz i wiceprezes toruńskiego Oddziału ZS Weronika Janowicz

Pamiątkowe zdjęcie uczestników IV Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru przed budynkiem VI Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu

Oprac.: Izabela Świtała, nauczyciel języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu, fot. Renata Hałabuza, Jolanta Kwiatkowska

***

Uchwała IV Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru

Organizatorem Zjazdu był Zespół Szkół nr 1 w Toruniu, w którego skład wchodzi VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru, oraz Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu.

1. W istotnych dla Zjazdów sprawach decyduje głosowanie dyrektorów i prezesów stowarzyszeń lub osób przez nich upoważnionych (upoważnienie na piśmie; jeden głos z placówki).

2. Organizatorzy Zjazdów współpracują z Zarządami Oddziałów i Zarządem Głównym Związku Sybiraków.

3. Organizator Zjazdu po zakończeniu Zjazdu rozsyła do wszystkich szkół: uchwały, sprawozdanie i „kalejdoskop Zjazdu” (cztery strony, zdjęcia).

4. Uchyla się pkt 4 uchwały III Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru: „powołuje się Zespół Koordynacyjny Zjazdów złożony z dyrektorów szkół organizujących kolejne zjazdy”.

5. Powołuje się Zespół Koordynacyjny Zjazdów w składzie:

a) prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków lub upoważniony przez niego przedstawiciel,

b) Kazimierz Korczyński – pomysłodawca Zjazdów,

c) dyrektorzy szkół, którzy organizowali kolejne Zjazdy.

6. V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru ustala się w Bolesławcu.

7. IV Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru składa serdeczne podziękowania organizatorom Zjazdu: dyrektorowi Zbigniewowi Matuszewiczowi z Torunia i dyrektorowi Bogdanowi Grodowskiemu z Grudziądza.

III Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 20th, 2013

W dniach 6–8 czerwca 2013 r. Pałac w Łagowie w Gminie Zgorzelec gościł dyrektorów szkół i placówek oraz prezesów stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru na III ogólnopolskim zjeździe pod hasłem „BUDUJEMY MOSTY POKOLENIOWE”.

Celem zjazdów pod patronatem Sybiraków jest wypracowywanie pomysłów służących zachowaniu pamięci o Golgocie Wschodu i nawiązywanie współpracy pomiędzy szkołami i placówkami noszącymi imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru a powstającymi od trzech lat Stowarzyszeniami Pamięci i samymi Sybirakami.

Organizatorem tegorocznego zjazdu było Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach, a środki przekazały: Gmina Zgorzelec, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, a także Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Wśród oficjalnych gości na konferencji inaugurującej III Zjazd witaliśmy Jacka Dziubę – dyrektora Gabinetu Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Beatę Pawłowicz – dolnośląską kurator oświaty, Stanisława Sikorskiego – sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Kazimierza Korczyńskiego – prezesa Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu, inicjatora i pomysłodawcę I Zjazdu.

Lokalne władze samorządowe reprezentowali: Kazimierz Janik – wójt Gminy Zgorzelec wraz z zastępcą, Piotrem Machajem i naczelnikiem Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Gminy Zgorzelec Małgorzatą Dzięcielską. Reprezentantem zgorzeleckiego Koła Związku Sybiraków był prezes Jan Matwiejczyk. Dyrektor Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach Renata Mikołajów powitała zebranych w imieniu organizatorów.

W III Ogólnopolskim Zjeździe Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru wzięło udział 55 przedstawicieli z 26 instytucji upamiętniających Zesłańców Sybiru z całej Polski:

– Dom dla Dzieci z Szymonowa – pierwsza w Polsce placówka, która przyjęła za patrona Sybiraków,

– 19 szkół (Kalinowo, Netta, Tarnów, Grudziądz, Szczecin, Chełm, Świebodzice, Jerzmanki, Nowe Piekuty, Bolesławiec, Olsztyn, Zaczarnie, Lubawka, Toruń, Augustów, Nowy Sącz, Łódź, Białystok, Kobierzyce),

– 6 Stowarzyszeń (Nowy Sącz, Wrocław, Białystok, Zielona Góra, Augustów, Szczecin).

Dyrektor Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu Piotr Arcimowicz naświetlił przyjezdnym sytuację społeczno-historyczną na Ziemiach Odzyskanych. Można też było obejrzeć fragmenty wystawy „Na nowym wśród obcych”.

Spotkanie w tak zacnym gronie było okazją do wręczenia medalu Pro Patria „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”, ustanowionego przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Odznaczenia przyznano następującym osobom: Zofii Bagińskiej, Jerzemu Bołtuciowi, Antoninie Dzikowskiej, Adamowi Jabłonce, Kazimierzowi Korczyńskiemu, Henryce Mołodziejko, Henryce Rzepeckiej i Robertowi Sobolowi. Za Zasługi dla Związku Sybiraków Złotą Odznakę Honorową odebrał wójt Gminy Zgorzelec – Kazimierz Janik, a Srebrne Odznaki – Maria Sowa i Tadeusz Kozioł.

Trzy szkoły przedstawiły prezentacje ukazujące zmiany, jakie w pracy z patronem zostały wprowadzone po poprzednich zjazdach. Byli to gospodarze, czyli jerzmańskie Gimnazjum, oraz Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu i Zespół Szkół im. Zesłańców Sybiru w Toruniu. Imponujące było bogactwo działań wprowadzonych do szkół w efekcie zjazdów w Nowym Sączu i w Augustowie. Wszyscy mają nadzieję, że i zjazd w Jerzmankach okaże się równie owocny.

Program trzydniowego pobytu był bardzo bogaty: odbyło się wiele dyskusji, zarówno formalnych, jak i kuluarowych; pracowano w zespołach metodą warsztatową, tworząc bank pomysłów do wykorzystania dla wszystkich szkół i placówek współpracujących z Sybirakami; dyskutowano o formach współpracy pomiędzy szkołami, kołami ZS i stowarzyszeniami. Ponadto organizatorzy umożliwili gościom poznanie uroków Trójstyku (Polska, Niemcy, Czechy): zwiedzili oni Görlitz, zobaczyli „największą w Europie dziurę w Ziemi”, czyli odkrywkową Kopalnię Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni, Góry Żytawskie, klasztor w Marienthalu, a także Spytków jako wioskę czarów i magii, gdzie panie ze Stowarzyszenia „Spytków bez granic” ugościły uczestników zjazdu pysznymi daniami regionalnymi własnego pomysłu i wykonania. Przewodnik Marek Bader okazał się wspaniałym rzecznikiem naszego terenu, a uczestnicy zjazdu dziękowali, pisząc m.in.: „jestem pod wrażeniem piękna tej Ziem i Waszej gościnności”.

Podczas formułowania wniosków końcowych z III Zjazdu pojawiły się nowe pomysły dalszej współpracy: konkursy i turnieje dla uczniów szkół i placówek sybirackich. Może to być wyzwaniem dla organizatorów kolejnego, IV zjazdu w Toruniu.

Goście odjeżdżali od nas pełni uznania dla organizacji i gościnności, a także mile zaskoczeni licznymi atrakcjami turystycznymi naszego regionu. Pełnię zadowolenia dopełniła pogoda, która przez czas trwania zjazdu nam dopisywała. Było ciepło i słonecznie, co po tylu dniach deszczu przed zjazdem i kataklizmach po zjeździe wydaje się znakiem opatrzności.

Serdeczności, uściski, łzy, wymiana adresów, zaproszenia – to wszystko dowodzi, że staliśmy się już jedną wielką Rodziną Sybiracką, łączącą pokolenia!

Zapytani o to, co się sprawdziło podczas zjazdu i warto kontynuować na kolejnych, uczestnicy pisali: wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, warsztaty dla uczestników, praca w grupach, wypracowywanie materiałów, pomysły do realizacji w szkołach, zwiedzanie szkoły, dobra organizacja i plan zjazdu, rzetelność, spotkania integracyjne, prezentacja regionu, prezentacje dorobku szkół, przechodnia kronika. Można poprawić w przyszłości terminarz zajęć podczas zjazdu – przesuwając na wcześniejsze dni ogólną dyskusję i wnioski.

Organizatorzy czują ogromną satysfakcję, bo jak napisał anonimowo jeden z gości: „Jerzmanki potwierdziły, że pomysł zjazdu Szkół Sybirackich jest bardzo dobrym pomysłem”. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa.

Oprac.: Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach

***

Uchwała III Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru
„BUDUJEMY MOSTY POKOLENIOWE”
6–8 czerwca 2013

1. Uchyla się punkt 2 Uchwały II Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru dotyczący wspólnego logo stowarzyszeń.

2. Poszczególne stowarzyszenia, aby opracować swój znak z wykorzystaniem logo Związku Sybiraków, winny zgłosić pisemny wniosek do Zarządu Głównego Związku Sybiraków o wyrażenie akceptacji.

3. Wnioskuje się do Zarządu Głównego Związku Sybiraków o uwzględnienie w tematyce spotkań Zarządu i prezesów oddziałów problematyki dotyczącej Zjazdów Szkół, Placówek i Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

4. Powołuje się Zespół Koordynacyjny Zjazdów złożony z dyrektorów szkół organizujących kolejne zjazdy.

5. Zobowiązuje się Zespół Koordynacyjny do opracowania zestawień statystycznych dotyczących frekwencji szkół, placówek i stowarzyszeń na kolejnych zjazdach.

6. Zobowiązuje się organizatorów zjazdów do wskazywania szkołom, które nie uczestniczyły w zjeździe, gdzie mogą znaleźć informacje na temat zjazdu.

7. Wnioskuje się do Zarządu Głównego o stworzenie platformy na stronie internetowej poświęconej kolejnym Zjazdom Szkół, Placówek i Stowarzyszeń.

8. Zobowiązuje się organizatorów III Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru do przesłania wniosków wynikających z uchwały do adresatów.

9. IV Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru ustala się w Toruniu.

10. III Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru składa serdeczne podziękowania organizatorom zjazdu: pani dyrektor Renacie Mikołajów za wspaniałą twórczą atmosferę oraz wójtowi gminy Zgorzelec Kazimierzowi Janikowi za ogromne wsparcie i patronat.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

II Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 18th, 2012

W dniach 14–16 czerwca 2012 r. w Przewięzi k. Augustowa odbył się II Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem

„TYLKO WSPÓLNIE ZACHOWAMY PAMIĘĆ”.

Organizatorem zjazdu było Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków. Wsparcia udzielały Zarząd Główny oraz Oddział Związku Sybiraków w Augustowie. Patronat honorowy nad zjazdem objął Podlaski Kurator Oświaty, a finansowo wsparły Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Augustów, Urząd Gminy Augustów, Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie, Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie.

Wśród gości na konferencji inaugurującej II Zjazd witaliśmy Jacka Polańczyka – dyrektora Departamentu Orzecznictwa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który reprezentował Jana Stanisława Ciechanowskiego, kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jerzego Kiszkiela – Podlaskiego Kuratora Oświaty, Zbigniewa Kamińskiego – przedstawiciela Marszałka Województwa Podlaskiego, Tadeusza Chwiedzia – prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, członków Zarządu Głównego Związku Sybiraków: sekretarza generalnego Stanisława Sikorskiego, członka ZG Kazimierza Korczyńskiego – inicjatora i pomysłodawcę I Zjazdu, Antoninę Dzikowską – członka honorowego ZS, jednocześnie współorganizatora I Zjazdu w Nowym Sączu. Lokalne władze samorządowe reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Roman Krzyżopolski, Burmistrz Miasta Augustowa Kazimierz Kożuchowski, Wiceburmistrz Izabela Piasecka, prezes honorowy Koła Augustów ZS Eugeniusz Simson, prezes Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz, kierownik Działu Badań Zsyłek i Deportacji Muzeum Wojska w Białymstoku Sylwia Trzeciakowska. Zebranych powitała w imieniu organizatorów dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków Henryka Rzepecka.

Podczas zjazdu gościliśmy 57 przedstawicieli 22 instytucji upamiętniających Zesłańców Sybiru. Podczas konferencji inauguracyjnej prezentowały swoje jednostki Zofia Bagińska, dyrektor Domu Dziecka im. Sybiraków w Szymonowie oraz przedstawiciele Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu Agnieszka Kowalczyk i Ewa Wrzosek. W kolejnych dniach przewidziano jeszcze 2 konferencje, podczas których swoimi doświadczeniami podzielili się Zbigniew Klimowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku i Jerzy Bołtuć, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru oraz opracowano i podjęto do realizacji kolejne wnioski. Uczestnicy Zjazdu mieli okazję także gościć w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, gdzie obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu uczniów o tematyce sybirackiej „Hanna Ordonówna, czyli miłość ci wszystko wybaczy”, Izbę Pamięci oraz pamiątkowy obelisk przed szkołą. W drugim dniu poznali Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Netcie oraz skosztowali posiłków regionalnych. Uczestnicy odwiedzili szereg miejsc pamięci na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie, w tym złożyli symboliczne wiązanki pod pomnikiem Sybiraków w Augustowie, pomnikiem poświęconym Ofiarom Obławy Augustowskiej w Gibach, odwiedzili kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie, gdzie powitał zebranych kapelan Sybiraków diecezji ełckiej ks. dr Wojciech Kalinowski, jednocześnie proboszcz parafii. Wraz z Eugeniuszem Simsonem pokazał zebrane znaki pamięci w tym kościele. Na zakończenie drugiego dnia odbył się rejs statkiem po jeziorach augustowskich szlakiem Jana Pawła II, który dostarczył chwili relaksu i wytchnienia w otoczeniu pięknej przyrody i zakończył się w kaplicy na półwyspie – w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej.

Kolejny, III Zjazd odbędzie się w Jerzmankach, gdzie organizacją zajmie się Gimnazjum im. Sybiraków. Ankiety, które wypełnili wszyscy uczestnicy na zakończenie Zjazdu, oraz wpisy do kroniki pokazują zadowolenie uczestników Zjazdu oraz wskazują, jak bardzo jest to motywujące do dalszej pracy. Nieocenione są też wymiana doświadczeń i nawiązanie bliskich znajomości, a nawet przyjaźni pomiędzy uczestnikami Zjazdu. Jest to także okazja do spotkania na płaszczyźnie Związek Sybiraków – dyrektorzy – prezesi – władze terytorialne i samorządowe. Hasło „Tylko wspólnie zachowamy pamięć” zostało podkreślone kilkakrotnie i wiele wniosków tego hasła dotyczy. Uczestnicy wyjeżdżali z kolejnymi pomysłami i nowym zapałem do pracy z patronem.

Wspólne zdjęcie uczestników II Zjazdu. W pierwszym rzędzie druga od lewej p. Antonina Dzikowska, organizator I Zjazdu, czwarta od lewej p. Henryka Rzepecka, organizator II Zjazdu

Wystąpienie Prezesa ZG ZS Tadeusza Chwiedzia

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków przy kościele św. Jana Chrzciciela w Augustowie

Jerzmanki, miejsce III Zjazdu w przyszłym roku

Oprac.: Henryka Rzepecka, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

 

 

Uchwała II Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru

II ogólnopolski Zjazd obradował w Augustowie w dniach: 14–16 czerwca 2012 r. pod hasłem: „Tylko wspólnie zachowamy pamięć”.

W wyniku obrad przyjęto następujące ustalenia, tworzące uchwałę zjazdu:

1. Powołuje się Radę Koordynacyjną Stowarzyszeń Pamięci Zesłańców Sybiru. W skład jej wchodzą prezesi stowarzyszeń z: Nowego Sącza, Wrocławia, Augustowa, Białegostoku i Zielonej Góry.

2. Rada Koordynacyjna opracuje i zaproponuje do przyjęcia na III Zjeździe znak (logo) dla Stowarzyszeń. Logo stowarzyszeń powinno zawierać:

 • znak Związku Sybiraków,
 • barwy biało-czerwone,
 • nazwę stowarzyszenia.

Należy rozważyć i uzgodnić formę graficzną, inne treści słowne, daty itp.

3. II Zjazd zwraca się z apelem do Kuratorów Oświaty i organów prowadzących szkoły, aby zachęcali wszystkie placówki oświatowe nieposiadające imienia, żeby na patrona wybierały Zesłańców Sybiru, Sybiraków.

4. II Zjazd zwraca się z apelem i wnioskiem do Zarządu Głównego Związku Sybiraków o:

 • zobowiązanie prezesów oddziałów do zwiększenia mobilizowania dyrektorów szkół noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru do uczestnictwa w kolejnych Zjazdach,
 • zmobilizowanie ogniw Związku Sybiraków do realizacji Uchwały VI Zjazdu Związku Sybiraków w zakresie: powołania Stowarzyszeń Pamięci Zesłańców Sybiru, oraz do dalszego tworzenia miejsc i znaków pamięci na terenie swego działania.

5. „Tylko wspólnie zachowamy pamięć”, tworząc Izby Pamięci w placówkach, które w ostatnich miesiącach przyjęły imię Sybiraków, wzbogacając już istniejące. Sugerujemy konieczność wyszukiwania i upamiętniania grobów Sybiraków na swoim terenie, wykonania ich oznakowania Sybirackimi emblematami nagrobnymi, tworzenia w Izbach Pamięci ksiąg zmarłych itp. Propozycje wzorów emblematów winny się znaleźć na stronie internetowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

6. II Zjazd wnioskuje do Zarządu Głównego Związku Sybiraków o założenie stron internetowych dla szkół im. Sybiraków i Stowarzyszeń, na których znalazłyby się chociaż podstawowe informacje, kontakty i opisy działalności.

7. II Zjazd apeluje do szkół noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru do jeszcze bardziej starannego przygotowania spotkań Sybiraków z uczniami, tak aby nie zniechęcić żadnej ze stron.

8. Rada Koordynacyjna Stowarzyszeń winna w planach swojego działania uwzględnić współpracę z:

 • Fundacją Kresy-Syberia,
 • Instytutem Dokumentacji Zsyłek i Deportacji w Krakowie,
 • muzeami, a szczególnie Muzeum w Białymstoku.

9. II Krajowy Zjazd ustala miejsce III Zjazdu w Jerzmankach w pierwszym tygodniu czerwca 2013 r.

10. Przyjąć jednolitą nazwę: Krajowy Zjazd Szkół, Placówek i Stowarzyszeń noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru.

11. Treść niniejszej uchwały Zarząd Główny Związku Sybiraków zamieści na stronie internetowej oraz w „Komunikatach”, które otrzymają wszystkie zainteresowane jednostki.

12. Zjazd zobowiązuje wszystkich kolejnych organizatorów Zjazdów, poczynając od I, do założenia i prowadzenia kroniki Zjazdów.

13. Zobowiązujemy organizatorów II Zjazdu do przesłania wniosków wynikających z uchwały do adresatów.

14. II Zjazd składa serdeczne słowa podziękowania organizatorom Zjazdu, a przede wszystkim Pani Henryce Rzepeckiej za wspaniałą i twórczą atmosferę.

 

I Krajowy Zjazd Szkół i Placówek Noszących Imię Upamiętniające Zesłańców Sybiru pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 6th, 2011

W pierwszym dniu – 2 czerwca (czwartek) o godz. 14.00 – odbyło się otwarcie konferencji pt. „Spojrzenie w przeszłość – drogowskazem dla przyszłości” przez Kazimierza Korczyńskiego – prezesa Związku Sybiraków w Nowym Sączu.

Wprowadzenie do tematu: „Rola Patrona – Zesłańców Sybiru – Sybiraków w pracy wychowawczej placówki” referowała Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Antonina Dzikowska, Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie Henryka Rzepecka i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Netcie Henryka Mołodziejko. Nastąpiła dyskusja, wymiana doświadczeń.

Wieczorem zwiedzano miasto Nowy Sącz.

W drugim dniu miały miejsce wypowiedzi i dyskusja na następujące tematy:

– zadania Zarządu Głównego oraz Ognisk Związku Sybiraków dotyczące współpracy ze szkołami noszącymi imię Sybiraków,

– oczekiwania i propozycje form współpracy i pomocy ze strony Związku Sybiraków,

– rola i znaczenie, teraz i na przyszłość, Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru.

W tym dniu udano się też na wycieczkę do Krynicy-Zdroju.

W trzecim dniu odbyło się spotkanie uczestników w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków, z programem głównym: prelekcja nauczyciela historii i założyciela Izby Pamięci Doroty Pietruszki pt. „Jak prowadzić Izbę Pamięci? (sposób tworzenia Izby Pamięci, przechowywania eksponatów, inwentaryzacja)”.

Dalsze informacje podamy po otrzymaniu materiałów pisemnych i fotograficznych.

Zarząd Główny składa gratulacje, życzenia i podziękowania organizatorom I Zjazdu:

 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Pani Antoninie Dzikowskiej
 • Prezesowi Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Panu Kazimierzowi Korczyńskiemu
 • Prezesowi Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru Panu Robertowi Sobolowi

i ich współpracownikom.

Słowa uznania kierujemy dla:

 • Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie Pani Henryki Rzepeckiej
 • Dyrektor Szkoły im. Sybiraków w Netcie Pani Henryki Mołodziejko.

Uczestnicy zaakceptowali propozycję odbycia II Krajowego Zjazdu Szkół i Placówek Noszących Imię Upamiętniające Zesłańców Sybiru w czerwcu 2012 r. w Augustowie.

Oprac.: ZG ZS

I Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru

Minęło ponad 70 lat od masowych wywózek Polaków na Sybir. Członkowie Związku to w zdecydowanej większości ludzie w zaawansowanym wieku. Coraz trudniej prowadzić działalność związkową. Konieczne staje się poszukiwanie wsparcia u młodego pokolenia. Naturalnym sprzymierzeńcem wydają się być szkoły noszące imię Sybiraków. Ale i one borykają się z określonymi trudnościami.

Przed laty w Nowym Sączu zrodził się pomysł powołania Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru. Powstało ono (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w lipcu 2007 r.) na bazie Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. Należą do niego nauczyciele, potomkowie Sybiraków, radni, pracownicy administracji, pełnoletni uczniowie itp. Korzysta z licznego wolontariatu.

Stowarzyszenie z doskonałymi efektami realizuje cele wynikające ze statutu:

1)     wspiera działalność Związku Sybiraków,

2)     stopniowo przejmuje jego zadania, np. w zakresie opieki nad Znakami Pamięci, organizowania uroczystości patriotyczno-rocznicowych,

3)     zajmuje się działalnością wydawniczą wspomnień i opracowań dotyczących zesłań,

4)     wspiera i udziela wszechstronnej pomocy Sybirakom,

5)     opiekuje się Sztandarem Związkowym,

6)     współdziała z instytucjami upamiętniającymi losy Sybiraków, np. Fundacją Kresy-Syberia czy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

Bazując na tych doświadczeniach, zwróciliśmy się do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych w całym kraju noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru, by włączyli się ideę tworzenia stowarzyszeń, które wspomagałyby i szkoły, i Związek Sybiraków w codziennych działaniach teraz i w przyszłości.

Zarząd Główny zaakceptował zwołanie Zjazdu w Nowym Sączu. Został też opracowany wzorcowy statut stowarzyszenia.

Powstał skład organizacyjny w składzie:

1)     Kazimierz Korczyński – członek Zarządu Głównego, główny koordynator, prowadzący obrady,

2)     Robert Sobol – prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu,

3)     Antonina Dzikowska – Członek Honorowy Związku Sybiraków, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu,

4)     Henryka Rzepecka – dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie,

5)     Henryka Mołodziejko – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie,

6)     Robert Karbowniczek – członek ZG ZS,

7)     Maria Sowa – sekretarz Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru.

 

I Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru odbył się w Nowym Sączu 2–4 czerwca 2011 r.

I. Organizatorami Zjazdu byli:

1)     Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu,

2)     Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu,

3)     Związek Sybiraków – Oddział w Nowym Sączu.

Organizatorzy wystosowali zaproszenia z opracowanym programem do wszystkich placówek sybirackich.

II. Na terenie kraju funkcjonuje 36 szkół i placówek noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru:

1)     szkoły podstawowe – 9

2)     gimnazja – 18

3)     szkoły ponadgimnazjalne – 7

4)     inne (np. dom dziecka) – 2

Najwięcej w województwie dolnośląskim – 9, warmińsko-mazurskim i małopolskim – po 5, w trzech województwach: pomorskim, opolskim i świętokrzyskim – brak.

Na zjazd przybyli przedstawiciele 21 placówek, najczęściej w składzie 2-osobowym (dyrektor plus nauczyciel), razem 40 osób.

III. Zjazd odbywał się pod patronatem honorowym Prezesa ZG – Tadeusza Chwiedzia i Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka.

Sponsorem podstawowym był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu.

W zjeździe oprócz uczestników udział wzięli również zaproszeni goście:

1)     Jacek Dziuba – Dyrektor Departamentu UdsKiOR,

2)     Włodzimierz Kowalczyk – Wiceprezes ZG ZS,

3)     Stanisław Sikorski – Sekretarz Generalny ZG ZS,

4)     Stanisław Jurkin – Skarbnik ZG ZS,

5)     Aneta Hoffmann – Przewodnicząca Zarządu Fundacji Kresy-Syberia,

6)     Anna Hejczyk – Sekretarz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń,

7)     Bożena Jawor – Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza,

8)     Przedstawiciele Sybiraków.

IV. Cele zjazdu:

1)     Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z Patronem

– zebrani tytułem wprowadzenia do dyskusji wysłuchali 3 wystąpień dyrektorów szkół, które najwcześniej przyjęły imię Sybiraków w swojej grupie wiekowej, popartych filmami i slajdami:

Antoniny Dzikowskiej – Nowy Sącz,

Henryki Rzepeckiej – Augustów,

Henryki Mołodziejko – Netta.

Pierwszą jednostką oświatową w Polsce, która przyjęła imię Sybiraków, był Dom Dziecka w Szymonowie – 2 lipca 1993 r.

2)     Formy współdziałania ze Związkiem Sybiraków.

3)     Omówienie form dokumentowania i upamiętniania historii ludzi i zesłań, tworzenie oraz prowadzenie Izb Pamięci. Współpraca z Muzeum Wirtualnym Kresy-Syberia, muzeami lokalnymi i Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

4)     Powoływanie Stowarzyszeń Pamięci Zesłańców Sybiru.

Uczestnicy otrzymali:

– projekt Statutu Stowarzyszenia,

– poradnik – Jak założyć Stowarzyszenie.

Wysłuchali relacji Prezesa sądeckiego Stowarzyszenia, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków i prezesa Oddziału ZS o formach i efektach współdziałania w Nowym Sączu.

V. Uwagi i wnioski pozjazdowe:

1)     Z 36 placówek noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru aż 19 przyjęło je w ostatnich 2 latach. Częstokroć brakowało im wzorców i pomysłów na pracę z Patronem, a na pewno doświadczenia. Zjazd umożliwił dyrektorom poznanie ciekawych, nowatorskich rozwiązań.

2)     Propozycja włączenia się w tworzenie stowarzyszeń uzyskała pełną aprobatę.

3)     Z dyskusji i rozmów indywidualnych z wieloma osobami wynikał pewien niedosyt zainteresowania ZG, Oddziałów i Kół ZS tymi szkołami. Być może tworzenie stowarzyszeń zmieni ten stan.

4)     Uczestnicy widzieliby potrzebę inicjowania przez ZG ogólnopolskich konkursów poświęconych Sybirakom i problematyce zesłań, np. literackich, plastycznych itp.

5)     Konieczna wydaje się realizacja wniosku kierowanego do ZG ZS o utworzenie strony internetowej poświęconej szkołom sybirackim, osobna zakładka powinna zostać utworzona dla stowarzyszeń. Pomoc w tym zakresie zadeklarowały pani Aneta Hoffmann i pani Julita Rosa – dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Łodzi, która prowadzi klasy internetowe.

6)     Rozważyć należy celowość i możliwości powołania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. Być może mógłby wspierać on ZG ZS i przejąć docelowo część jego obowiązków.

7)     Zjazdy dyrektorów szkół sybirackich winny odbywać się co roku, następne proponowane jest w pierwszym tygodniu czerwca 2012 r. w Augustowie.

8)     Proponujemy, aby ZG ZS powyższą informację wraz z załącznikami przesłał do szkół, które były nieobecne na konferencji, ewentualnie też do wszystkich Oddziałów Związku Sybiraków.

9)     Należą się słowa podziękowania sponsorom i organizatorom I Zjazdu, a przede wszystkim UdsKiOR i Stowarzyszeniu Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu.

Oprac.: Kazimierz Korczyński, Członek Zarządu Głównego ZS, Prezes Zarządu Oddziału ZS w Nowym Sączu

  NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik