Kalendarium obchodów upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w województwie podlaskim

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 20th, 2018

Długo nam przyszło wolność kraju zdobywać.
I teraz, jak na początku jesteśmy tylko awangardą
wojenną Polski, a także jej awangardą moralną (…).
Zbudziliśmy Polskę do zmartwychwstania!

Józef Piłsudski

24 października 2018 r. – Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Prawda o Sybirze” w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki, w jury zasiadał Józef Panasiuk.

25 października 2018 r. – konkurs wierszy patriotycznych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, w jury Jolanta Hryniewicka.

6 listopada 2018 r. –  w Przedszkolu nr 6 w programie patriotycznym udział wzięła Teresa Borowska.

8 listopada 2018 r. – Białostocki Ośrodek Kultury – program przygotowany przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa „Jeden dzień Józefa Piłsudskiego w Białymstoku” oraz rozstrzygnięcie II edycji Miejskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Przecież tylko Polsce służę… – Życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego” – obecni Sybiracy, na czele z prezesem Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeuszem Chwiedziem.

9 listopada 2018 r. – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków – Sybiracy wzięli udział w programie patriotycznym.

9 listopada 2018 r. – Patriotyczne Śpiewanie – organizowane przez Szkołę Podstawową nr 12 pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości – obecni Sybiracy.

9 listopada 2018 r. – spektakl poetycko-muzyczny „Sybirski wiatr” oraz Zaduszki Sybirackie – obecni Sybiracy

9 listopada 2018 r. – Prywatna Szkoła Centrum Kształcenia Zawodowego – reprezentacja Józef Panasiuk.

12 listopada 2018 r. – Szkoła Podstawowa w Dolistowie Starym – nadanie szkole im. Sybiraków oraz poświęcenie sztandaru szkoły.

15 listopada 2018 r. – Szkoła Podstawowa w Sobolewie im. Elizy Orzeszkowej – program patriotyczny, reprezentanci – Józef Panasiuk i Hipolit Popławski.

15 listopada 2018 r. – Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak – spektakl „Czym Ojczyzna ma jest” i patriotyczne śpiewanie – Barbara Sokólska oraz Anna Kietlińska z Muzeum Pamięci Sybiru.

20 listopada 2018 r. – uroczyste obchody święta patrona Sybiraków św. Rafała Kalinowskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie – obecni: Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału, poczet sztandarowy Oddziału z Białegostoku, prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Jerzy Bołtuć i Anna Kietlińska z Muzeum Pamięci Sybiru.

Autor: Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku

Drzewo Pamięci w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 18th, 2018

18 października 2018 r. w Zaczarniu przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi odsłonięto znak pamięci, przy którym posadzono Drzewo Pamięci, realizując inicjatywę VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

Niezwykła uroczystość miała upamiętnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła się ona od mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. Roberta Filipowicza, o. Piotra Pacurę i ks. Kazimierza Kruczyńskiego w intencji ojczyzny w kościele parafialnym, w której liczny udział wzięli zaproszeni goście, społeczność lokalna i szkolna. Po jej zakończeniu wszyscy przemaszerowali na plac przed budynkiem szkoły, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie znaku pamięci zaprojektowanego przez Ewę Kutę i Marka Kwapniewskiego, a ufundowanego przez mieszkańców Zaczarnia. Dokonali go Ewa Kuta, Dagmara Pytel-Kańka, Arkadiusz Mikuła, Marek Kwapniewski, Adrianna Szostak i Przemysław Madej. W tej historycznej chwili uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej podnieśli flagę państwową na maszt znajdujący się obok pomnika.

Następnie goście, mieszkańcy Zaczarnia oraz społeczność szkolna udali się do sali gimnastycznej. Kolejna część obchodów stulecia niepodległości rozpoczęła się od powitania przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Tadeusza Kozioła przybyłych, którzy po brzegi wypełnili halę. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Następnie dyrektor wręczył po raz ostatni statuetkę „Róża Pamięci”, będącą symbolicznym podziękowaniem dla osoby w szczególny sposób wspierającej szkołę. Otrzymał ją Edward Kędzierski.

Część artystyczna rozpoczęła się od historycznego wprowadzenia w tematykę koncertu „Drogi wolności”. Następnie zebrani mogli obejrzeć krótkie przedstawienie „Strajk we Wrześni”, ekspresywnie zagrane przez uczniów klasy VIII i III gimnazjum, przygotowane pod okiem Jolanty Kolak i Katarzyny Maślanki. Było ono manifestem postawy młodych Polaków, którzy bronili swej narodowości, i wstępem do koncertu. Poruszające i piękne pieśni patriotyczne, nawiązujące do wydarzeń z historii Polski od 1918 do 2018 r., wykonali utalentowani soliści: Katarzyna Rąpała, Klaudia Rąpała, Marlena Madej i Jakub Marszałek, którym towarzyszył chór szkolny (składający się z uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Zaczarnia) oraz wspaniali muzycy: Paweł Maurycy, Jacek Bielecki, Robert Wałaszek oraz Dominika Cecot, Zofia Guzik, Agnieszka Siedlik, Albert Sumara, Michał Smajdor oraz Michał Świerczek. Pieśni ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi wykonanymi przez: Małgorzatę Stolarz, Joannę Ptak, Joannę Żurek i Iwonę Skicką. Przygotowaniem całości koncertu od strony muzycznej zajął się Dariusz Augustyn. Scenariusz całej uroczystości opracowali: Jolanta Kolak i Tadeusz Kozioł. O oświetlenie sali w czasie koncertu zadbał Piotr Kuta, firma E-events Team.

Z owacji na stojąco na koniec uroczystości można wywnioskować, że zrobiła ona duże wrażenie i podobała się zgromadzonej publiczności. Wszyscy podkreślali profesjonalizm całego przedsięwzięcia. Swymi wrażeniami z zebranymi podzielili się: Arkadiusz Mikuła – wójt gminy Lisia Góra, Teresa Szydłowska – wizytator Kuratorium Oświaty, Paweł Stach – wiceprzewodniczący Rady Gminy Lisia Góra, a także Paweł Bukowski – dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, którzy wyrazili uznanie dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie tego historycznego dla społeczności Zaczarnia wydarzenia.

Drzewo Pamięci ufundowane przez mieszkańców Zaczarnia w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Znak pamięci w Zaczarniu

Koncert „Drogi wolności”

Występ uczniów „Strajk we Wrześni”

Autorzy: Jolanta Kolak, Katarzyna Maślanka

„Polskie drogi do wolności”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 14th, 2018

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to czas radosnego świętowania, ale i możliwość przybliżenia historii deportacji Polaków na Sybir młodemu pokoleniu.

W ramach obchodów przedstawiciele przemyskiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Stanisława Żak – prezes, Joanna Preiss – wiceprezes, Andrzej Stawarz – wiceprezes, Marian Boczar – sekretarz i Maria Wielgosz – członek Zarządu uczestniczyli w uroczystych akademiach w szkołach i przedszkolach.

W Gimnazjum nr 1 im. Orląt Przemyskich 26 października 2018 r. braliśmy udział w spotkaniu przygotowanym przez uczniów gimnazjum pt. „Nasze drogi do wolności – w hołdzie bohaterom”. Spotkanie obejmowało dzieje walk o niepodległość od pierwszego rozbioru Polski, poprzez I wojnę światową, walki o Przemyśl w 1918 r., II wojnę światową, Katyń, tragedię rodziny Ulmów (bohaterskiej rodziny z Podkarpacia) oraz losy żołnierzy niezłomnych rotmistrza Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny, aż po czasy utworzenia „Solidarności” w 1980 r.

W dniu 6 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszanach koło Przemyśla uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, wzbogacony występem szkolnego zespołu muzycznego „Wiolinki”, po którym odbyła się żywa lekcja historii. Uczniowie zapoznali się z tematyką zesłań poprzez film „Na nieludzkiej ziemi”, a potem wysłuchali wspomnień z pobytu na deportacji.

Z wielkim zaangażowaniem w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przygotowali uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu. Młodzież niepełnosprawna z szacunkiem pochyliła się nad historią Polski w dążeniu do niepodległości. Po uroczystej akademii uczniowie zapoznali się z tematyką zesłań poprzez film „Losy Zesłańców Sybiru”, a później wysłuchali wspomnień.

Z szacunkiem, powagą, ale i z dziecięcym uśmiechem dzieci z Przedszkola nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego i Przedszkola nr 3 w Przemyślu zaprezentowały programy słowno-muzyczne z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z poszanowaniem i godnością odśpiewały hymn państwowy. Z dziecięcym zapałem śpiewały piosenki patriotyczne, a potem wysłuchały opowieści o Syberii.

Podobnie jak w wielu miastach, w dniu 11 listopada 2018 r. w Przemyślu odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski, w których uczestniczyli członkowie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków wraz z pocztem sztandarowym.

Występ patriotyczny uczniów Gimnazjum nr 1 im. Orląt Przemyskich

Spotkanie młodzieży Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszanach z Sybirakami

Okolicznościowy występ uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

Swoimi wspomnieniami podzieliła się m.in. prezes Stanisława Żak

Dzieci z Przedszkola nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego z Sybirakami

Młodzi artyści Przedszkola nr 3 w Przemyślu

Chorąży poczty sztandarowego Krzysztof Góral w uroczystym przemarszu z okazji Święta Niepodległości

Przemyscy Sybiracy podczas uroczystości upamiętniającej stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Autor: Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu

Nadanie imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 12th, 2018

Uroczysta msza święta z poświęceniem sztandaru miała miejsce w kościele pw. św. Wawrzyńca w Dolistowie Starym dnia 12 listopada 2018 r. Mszę świętą celebrował bp drohiczyński Tadeusz Pikus wraz z kapelanem białostockich Sybiraków ks. prałatem Józefem Wiśniewskim.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do szkoły, która otrzymała imię Sybiraków. Tam, po serdecznym powitaniu przez pełniącą obowiązki dyrektora szkoły Alicję Witkowską, nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru społeczności szkolnej w osobie dyrektor, a następnie chorążemu pocztu sztandarowego szkoły.

Część artystyczna była poświęcona setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wiodącym hasłem było „Przez Sybir do Niepodległej”. Wspaniała recytacja wierszy patriotycznych i doskonale dobrany podkład muzyczny wzbudziły wielkie uznanie i podziw zaproszonych gości (szczególnie występy najmłodszych uczniów).

Pragnę podkreślić wielkie zasługi Haliny Kisło, prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Dolistowie, która była inicjatorką nadania szkole imienia Sybiraków.

W tym niezwykłym i doniosłym wydarzeniu wzięli udział: Tadeusz Chwiedź – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, sekretarz Zarządu Oddziału Jolanta Hryniewicka, Anna Kietlińska – kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Pamięci Sybiru oraz Jerzy Bołtuć – prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru. Delegacji towarzyszył także poczet sztandarowy Oddziału Związku.

Po zakończonej uroczystości wyjechaliśmy pełni niezapomnianych wrażeń i zadowoleni, że do sybirackiej rodziny przybyła jeszcze jedna placówka oświatowa nosząca imię Sybiraków.

Autor: Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku

Sybirski wiatr

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 9th, 2018

W dniu 9 listopada 2018 r. spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej nr 19 im. Synów Pułku w Białymstoku, aby powtórnie wrócić do tych, którzy byli nam drodzy, obdarzyć ich jeszcze raz wierną pamięcią. Program był przygotowany przez Muzeum Pamięci Sybiru, Związek Sybiraków, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru.

Wstępem do tych wspomnień był spektakl poetycko-muzyczny „Sybirski wiatr”, przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi pod kierownictwem Ewy Alimowskiej. Uczniowie w profesjonalny sposób przedstawili gehennę naszego zesłania: aresztowanie, podróż w zatłoczonym bydlęcym wagonie, śmierć najbliższych, zmaganie się z naszym katorżniczym życiem. Był to nad wyraz sugestywny przekaz naszych losów, ilustrowany stosownymi wierszami i muzyką. Nagrodziliśmy wykonawców gromkimi brawami.

Następnie przeszliśmy do następnego pomieszczenia, które rozświetlały jedynie płonące znicze.

Prowadząca program na dużej, podświetlonej planszy pokazywała sylwetkę zmarłego wraz z krótkim biogramem. Wspominaliśmy osoby, które odeszły od nas wcześniej – w 2010 r., jak też w ostatnim czasie – w 2018 r.

Sylwetki zmarłych wspominali: śp. Ryszarda Kaczorowskiego, byłego prezydenta RP na uchodźstwie wspominał prof. Adam Dobroński, śp. Edwarda Duchnowskiego, sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Jolanta Hryniewicka, śp. Wincentego Dowojnę, prezesa Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka – Anna Nowacka, śp. Eugeniusza Rożko, prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków nr 10 – Anna Nowacka oraz śp. Henryka Pasierskiego, członka pocztu sztandarowego białostockiego Oddziału – Anna Kietlińska. Wszystkie te bolesne wspomnienia o Sybirakach, którzy odeszli na wieczną wartę, wzbudziły w nas zadumę nad własnym życiem.

Autor: Jolanta Hryniewicka

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik