Światowy Dzień Sybiraka w Lubaczowie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 22nd, 2019

Od dwóch lat we wrześniu w Lubaczowie obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka i Ofiar Stalinizmu. Tegoroczne obchody w 80. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę odbyły się w niedzielę, 22 września.

Przesłaniem uroczystości były wymowne słowa Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”. Te słowa powinny być dla nas przestrogą, a zarazem wyzwaniem.

Uroczystości rozpoczęły się w lubaczowskiej konkatedrze parafii św. Stanisława BM pod przewodnictwem ks. kanonika Andrzeja Stopyry, który wygłosił głęboką w swej treści patriotyczno-historyczną homilię. Dodatkowo msza święta miała niezwykle uroczystą asystę księży oraz oprawę muzyczną dzięki udziałowi Chóru „Canzone” z Lubaczowa. By oddać cześć Sybirakom na uroczystości przybyły poczty sztandarowe ze sztandarem Koła Związku Sybiraków na czele, Związku Harcerstwa Polskiego. Udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręgu Roztoczańskiego oraz Sybiracy z Koła ZS w Oleszycach.

Następnie obchody przeniosły się pod Tablicę Pamięci umieszczoną w Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej, gdzie złożono wiązanki i zapalono symboliczny znicz.

Dopełnieniem obchodów 80. rocznicy ataku ZSRR na Polskę była część oficjalna uroczystości przygotowana w sali teatralnej w podziemiach konkatedry.

Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków oraz uczczeniu minutą ciszy pamięci Polaków, którzy nie wrócili z „nieludzkiej ziemi”, głos zabrała Barbara Janczura, członek Zarządu Koła ZS w Lubaczowie. Przywitała Sybiraków, ich rodziny i kolejno zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele wojewody podkarpackiego, władz miasta, gminy, zaprzyjaźnionych organizacji, mieszkańcy miasta, młodzież. Sybirakom podziękowała za trud niesienia prawdy, przez wszystkie lata ich życia i za to, że możemy korzystać z ich doświadczeń i mądrości życiowej.

„Wychowaliście pokolenie, które jest dumne z tego, że jesteśmy Polakami, i przyjęte wartości będzie przekazywać dalszym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom” – powiedziała. „Jesteście niestrudzonymi orędownikami prawdy historycznej, oddani krzewieniu idei sybirackiej, a wasza praca to przykład godności, lojalności i miłości do ojczyzny, patriotyzmu nie na pokaz, ale noszonego głęboko w sercu. Każdy z tych życiorysów wystarczyłby na dobrą lekcję dla współczesnej młodzieży o tym, jak należy żyć, żeby budować Polskę. I czynami heroicznymi, i życiem codziennym”.

Nasze Koło jest cenione przez prezydenta RP, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przez wojewodę podkarpackiego, Zarząd Główny Związku Sybiraków. Świadczy o tym liczba odznaczeń, jakie nadano naszym członkom. Na nasz wniosek odznaczenia otrzymały także osoby spoza kręgu Sybiraków.

W podzięce za wszystko to, co zrobili i robią Sybiracy w swoim życiu dla Niepodległej, dla Polski, Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie przyznał 12 Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków. Złotą Odznakę Honorową otrzymali: Teresa Mielnik, Lidia Argasińska, Mieczysław Szymoniak, Katarzyna Załoga, Henryk Tabin i Zdzisław Hadel, natomiast Srebrną Odznakę Honorową: Zbigniew Bator, Marian Boćko, Mieczysław Chwasta, Zdzisława Nowak, s. Leonia Wałczyk (SZ), Stanisław Wróblewski. Za lata pełnej zaangażowania pracy na rzecz Koła Srebrną Odznakę Honorową otrzymali również: burmistrz Krzysztof Szpyt, ks. kanonik Andrzej Stopyra, proboszcz parafii konkatedralnej oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury Andrzej Kindrat. Odznaczenia wręczyli wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz i burmistrz Krzysztof Szpyt.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrała wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, przekazała na ręce prezesa Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków Mieczysława Szymoniaka flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej. „Za to niezwykle prestiżowe wyróżnienie dziękujemy. To dla nas zaszczyt, tym bardziej że flaga przyznawana jest wyróżniającym się jednostkom, upowszechniającym chlubne tradycje” – powiedziała prowadząca Barbara Janczura.

Sybiracy, sponsorzy i zaproszeni goście zostali uhonorowani pamiątkowymi kubkami zdobionymi motywami związanymi z dzisiejszymi obchodami. Kubki zaprojektował Grzegorz Woźniak z Dąbrowy Górniczej, ubiegłoroczny sponsor.

Całość uroczystości uświetnił występ artystyczny Chóru „Canzone” pod dyrekcją Andrzeja Kindrata.

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili burmistrz miasta Krzysztof Szpyt oraz Mieczysław Szymoniak – prezes Zarządu Terenowego Koła ZS w Lubaczowie.

„Wyrazy głębokiego szacunku oraz zdrowia, radości, dobrej kondycji i wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Nieustającej miłości płynącej z serc Waszych najbliższych. Byśmy znów mogli spotkać się na kolejnych obchodach Dnia Sybiraka” – powiedziała na koniec spotkania Barbara Janczura.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem w Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego, przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkól w Oleszycach.

Msza święta konkatedrze parafii św. Stanisława BM, przewodniczył jej ks. kanonik Andrzej Stopyra

Od prawej: burmistrz Krzysztof Szpyt z żoną, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, członek Zarządu Koła ZS Barbara Janczura

Sybiracy i zaproszeni goście

Złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci (od lewej): Teresa Mielnik, Mieczysław Szymoniak, Lidia Argasińska

Od prawej: Teresa Mielnik i wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz

Uroczystość poprowadziła Barbara Janczura, obok dyrektor Miejskiego Domu Kultury Andrzej Kindrat

Występ Chóru „Canzone”

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (od lewej): Waldemar Hadel odbierający odznaczenie za śp. Zdzisława Hadla, Mirosław Tabin – syn śp. Henryka Tabina, Mieczysław Szymoniak, Teresa Mielnik, Lidia Argasińska. Odznaczenia wręczyli wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz (trzecia z lewej) i burmistrz Krzysztof Szpyt (pierwszy z prawej)

Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczeni zostali (od lewej): Stanisław Wróblewski, s. Leonia Wałczyk, Zdzisława Nowak, Stanisław Chwasta, Zbigniew Bator, odznaczenie za Mariana Boćkę odebrała córka Agnieszka.

Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczeni zostali również (od lewej): dyrektor Miejskiego Domu Kultury Andrzej Kindrat, ks. kanonik Andrzej Stopyra, burmistrz Krzysztof Szpyt

Wręczenie flagi RP prezesowi Mieczysławowi Szymoniakowi przez wicewojewodę podkarpackiego Lucynę Podhalicz

Wspólne zdjęcie z wicewojewodą podkarpackim Lucyną Podhalicz, Sybirakami, uczniami Zespołu Szkół w Oleszycach oraz dyrektor szkoły Marią Baran

Autor: Barbara Janczura, członek Zarządu Koła ZS w Lubaczowie, zdjęcia Roman Zegarlicki

Dzień Sybiraka w Nowym Sączu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2019

17 września 1939 r. to szczególna data dla wszystkich Sybiraków. To dzień, po którym ich życie stało się koszmarem trwającym długie lata. W tym roku minęło 80 lat od tych tragicznych wydarzeń, dlatego społeczność Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir, Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków oraz Sybiracy sądeccy w szczególny sposób oddali hołd tym, którzy na zawsze pozostali na „nieludzkiej ziemi”, oraz tym, którym udało się wrócić do ojczyzny.

W Nowym Sączu uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Kazimierza. Piękną homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Czachor, długoletni kapelan Sybiraków. W szczególny sposób powiedział o Matkach Sybiraczkach, dzięki którym dzieci wywiezione i te urodzone na zesłaniu przeżyły i mogły wrócić do kraju. Matki walczyły o jedzenie, lekarstwa i minimum egzystencji, ale pamiętały też o nauce pacierza, języka polskiego, historii. Druga część uroczystości odbyła się przed obeliskiem Pamięci Sybiraków. Tam prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński przypomniał historię zesłań na Sybir i do Kazachstanu, a także w szczególny sposób podkreślił heroizm Matek Sybiraczek. Obecnie żyjący Sybiracy to w większości osoby, które były małymi dziećmi lub urodziły się na zesłaniu, i to, że mogą dawać dzisiaj świadectwo, zawdzięczają właśnie swoim matkom. Była to szczególna lekcja historii dla nas wszystkich. Następnie odczytany został wiersz Sybiraka Mariana Jonkajtysa o Matkach Sybiraczkach, „To o Was, Bezimienne”. Podczas uroczystości przedstawiciele stowarzyszenia, szkoły, Związku oraz parlamentarzystów, władz miasta i powiatu, a także wielu instytucji złożyli wiązanki kwiatów. Na zakończenie odśpiewano Hymn Sybiraków.

Obecni na uroczystościach Sybiracy ziemi sądeckiej i gorlickiej byli najważniejszymi gośćmi i bardzo się cieszymy, że mogli być z nami w tak ważnym dniu. Ważnym, bo przypominającym naszą trudną historię i pokazującym, do czego doprowadza nienawiść. Chcemy dzisiaj oddawać hołd tym, którzy cierpieli, ale myśleć o przyszłości z przekonaniem, że już nigdy tamten czas się nie powtórzy.

Obchody zbiegły się jednocześnie z jubileuszem XXX-lecia Związku Sybiraków na Sądecczyźnie i Ziemi Gorlickiej. Prezes Zarządu Oddziału Związku Kazimierz Korczyński podkreślił, że to właśnie dzięki staraniom Związku, prowadzonej przez lata edukacji w szkołach, na spotkaniach z młodzieżą zostały zapełnione białe plamy wiedzy o zesłaniach. Z inicjatywy Związku powstawały też miejsca pamięci o Sybirakach, m.in. symboliczna mogiła na cmentarzu, obelisk Sybiraków, most na Kamienicy nosi imię Sybiraków. Najważniejszym jednak dziedzictwem, jak podkreślił prezes, jest Zespół Szkół im. Sybiraków, gdzie prowadzone są różnego rodzaju działania na rzecz szerzenia wiedzy o Sybirakach i zesłaniach

W ostatniej część uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, dyplomów i podziękowań.

Uroczysta msza święta w kościele św. Kazimierza

Przy obelisku Pamięci Sybiraków przemawia prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński

Złożenie wiązanek przy obelisku

Sądeccy Sybiracy

Obchody XXX-lecia Związku Sybiraków na Sądecczyźnie i Ziemi Gorlickiej

Przemówienie prezesa Kazimierza Korczyńskiego z okazji obchodów XXX-lecia Oddziału

Wręczenie odznaczeń i podziękowań

Przemawia Janina Brzozowska z Koła ZS w Gorlicach

Autor: Renata Skowron, zdjęcia Magdalena Tomasiak, Krystyna Bobak i Renata Skowron

 

Uroczystości Dnia sybiraka w Głogowie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2019

W dniu 17 września 2019 r. w Głogowie o godz. 12.00 odbyły się uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Organizatorem uroczystości było Koło Związku Sybiraków w Głogowie oraz Starostwo Powiatowe w Głogowie. Uroczystości rozpoczęły się mszą polową w intencji ofiar Sybiru. Mszę celebrowali księża z głogowskich parafii. Po mszy rozpoczęła się część patriotyczna uroczystości, którą rozpoczął hymn Polski oraz Hymn Sybiraków. Następnie głos zabrał prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Głogowie Stanisław Dwojny, po którym przemawiał wicestarosta głogowski Jeremi Hołownia.

Podczas uroczystości głos zabrała Wanda Puchała – wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy, która zwróciła się z przesłaniem do dzieci i młodzieży uczestniczących w uroczystości, aby zawsze pamiętały o miłości do ojczyzny i drugiego człowieka. Krótki występ artystyczny przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, które do uroczystości przygotowała Agnieszka Karwat. Kolejnym punktem obchodów było złożenie kwiatów przez licznie przybyłe delegacje. Jako pierwsi kwiaty złożyli przedstawiciele Związku Sybiraków, Rodzin Katyńskich, posłowie na Sejm RP Ewa Drozd i Wojciech Zubowski oraz lokalne władze w osobie wicestarosty głogowskiego Jeremiego Hołowni i Rafaela Rokaszewicza – prezydenta miasta Głogowa. Kwiaty złożyli także przedstawiciele władz gminnych, kombatantów, służb mundurowych, uczelni, szkół średnich oraz podstawowych z Głogowa oraz okolic. Nie zabrakło także przedstawicieli partii politycznych, zakładów pracy, instytucji kultury oraz jednostek samorządowych.

Przedstawiciele władz i służb mundurowych obecni podczas obchodów Dnia Sybiraka w Głogowie

Sybiracy i kombatanci co roku gromadzą się przy pomniku Sybiraków, by oddać hołd ofiarom wywózek

Poczty sztandarowe

Przemawia wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Wanda Puchała

Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie

Salwa honorowa

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem

Autor: Aneta Skrzypczak

Uroczystość Dnia Sybiraka w Gdańsku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2019

W dniu 17 września 2019 r., w 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, o godz. 10.00 gromadzimy się przy pomniku Ofiar Golgoty Wschodu, w Miejscu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Pogoda tego dnia nam nie sprzyja, niebo zachmurzone, będzie padało. Na ławkach pod baldachimem siedzą seniorzy. W pierwszym rzędzie: 90-letni honorowy prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków prof. Stefan Angielski, który wraz z Janem Ślizieniem i Antonim Komorowskim 30 lat temu zakładał gdański Oddział ZS i przez 20 lat był jego prezesem; obecny prezes Kordian Borejko jako prezes Zarządu Głównego ZS; metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź; kapelan gdańskich Sybiraków ks. kanonik Henryk Kilaczyński; prof. Czesław Stoba – nieustannie organizujący pomoc potrzebującym Sybirakom.

W kolejnych rzędach najstarsi – kombatanci, Sybiracy, członkowie Rodziny Katyńskiej. Wokół ławek gromadzi się młodsze pokolenie – to ci, którzy aktywnie działają i pragną upamiętniać losy zesłańców, losy ofiar II wojny światowej; to przedstawiciele władz miasta i województwa, organizacji pozarządowych, instytucji i stowarzyszeń z pocztami sztandarowymi oraz młodzież szkolna, w tym liczna grupa uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego wraz z dyrektorem Marcinem Hintzem i wychowawcami. Szkoła ta sprawuje honorowy patronat nad pomnikiem i Tablicami Pamięci zawierającymi nazwiska i biogramy sybirackich i katyńskich ofiar. Nauczyciele tej szkoły – Elżbieta Cimaszkiewicz i Andrzej Matyjaszczyk, jako prowadzący uroczystość każdego roku opracowują scenariusz i z młodzieżą prezentują wzruszający program poetycki. Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej z udziałem chóru tej szkoły wykonuje hymny państwowy i sybiracki. Śpiewamy razem z nimi. Uroczystość uświetnia Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP odczytująca apel poległych i oddająca salwę honorową.

W skupieniu uczestniczymy w tej uroczystości oddającej hołd ofiarom Golgoty Wschodu, którym zbudowaliśmy ten pomnik. Przypominają się słowa autora pomnika – młodego wówczas studenta Akademii Sztuk Pięknych Pawła Kruszyńskiego, który wygrał konkurs na to dzieło:

„Rzeźba ta to wyobrażenie Madonny, która tuli do siebie bezbronne dzieci. A te trwają przy niej w zaufaniu spokojnie i bezpiecznie. W tym symbolicznym geście przygarnięcia przez Matkę spotykają się wszyscy, również nieobecni, jednocząc się swoją prostą modlitwą oddania przy Chrystusie. Jezus w tej kompozycji jest przedstawiony również jako dziecko. Pozostaje jednak osobno. Maryja pochyla się nad nim, trzymając równocześnie grono dzieci, i klęczy obok jak w średniowiecznych obrazach przedstawiających narodziny w Betlejem.

Rzeźba ustawiona na kamiennym cokole w kształcie trzech schodów, które odnoszą się do starej symboliki trudu pokonywania drogi i wznoszenia się ku Bogu. Na środkowym stopniu wyryte 12 nazw miejscowości, które bólem i krwią wpisały się w wieczną pamięć Polaków, a to tylko niewielka ich część: Archangielsk… ,Ałtajski Kraj…, Charków…, Irkuck…, Kazachstan…, Donbas…, Katyń…, Miednoje…, Workuta…, Krasnojarski Kraj…, Tomsk…

Te miejsca najczęściej wymieniane są przez gdańskich Sybiraków. To, co łączy Sybiraków, to ofiara krwi i upokorzenia poniesione dla ojczyzny i szczególne, bo bezwarunkowe oddanie się Bogu, tak zawsze obecne we wspomnieniach…”.

W gdańskim środowisku utarła się również nazwa tego pomnika jako Pieta Sybiraków, tuląca osierocone dzieci sybirackie, katyńskie.

Przy mikrofonie prezes Kordian Borejko mówi:

„Pierwszego września o świcie na Westerplatte obchodziliśmy 80. rocznicę ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę. Dzisiaj, 17 września, obchodzimy 80. rocznicę ataku Związku Sowieckiego na Polskę na podstawie tajnego paktu Ribbentrop–Mołotow. Mamy to zapisane w naszej pamięci.

Jako świadkowie historii, Sybiracy i członkowie Rodzin Katyńskich, byliśmy wówczas dziećmi. Ale nie potrafimy wymazać z naszego życia wielu lat syberyjskiego zesłania, męczenia nas głodem i nieludzkimi warunkami, umierania najbliższych. Nie zapomnimy nigdy o zbrodni katyńskiej, którą Trybunał w Strassburgu uznał za zbrodnię wojenną, ale nie potrafił jej osądzić.

Wiedza o masowych wywózkach polskich obywateli w najbardziej odległe, dzikie tereny sowieckiego imperium i prawda o zbrodni katyńskiej w czasach PRL były zakazane. W sześciu masowych deportacjach wywieziono 1,35 mln osób, w tym około 140 tys. dzieci. Wśród nich rodziny i krewni ofiar mordu katyńskiego. W Katyniu, Charkowie, Bykowni i innych miejscach bestialsko zamordowano 21 857 polskich oficerów. Jeszcze nie znamy losów naszych bliskich z tzw. »Białoruskiej listy katyńskiej«.

Pół wieku musiało upłynąć, żeby powstała w Gdańsku »Solidarność«, a w ZSRR zmiany nazwane »pierestrojką«. Dopiero wtedy Gorbaczow i Jelcyn ujawnili sprawców zbrodni katyńskiej i otworzyli drogę do pojednania. Ale potem nastąpiła era Putina i sytuacja się zmieniła.

Gdy 30 lat temu uwolniliśmy się od sowieckiej dominacji, Sybiracy mogli ujawnić swoje losy i mogli reaktywować Związek Sybiraków, założony w 1928 r. przez żołnierzy 5. Dywizji syberyjskiej Wojska Polskiego.

Wówczas było to związane z tworzeniem przez marszałka Józefa Piłsudskiego jedności społecznej dla odbudowy niepodległej Polski. Jako zesłaniec Sybiru Józef Piłsudski otrzymał legitymację z numerem pierwszym. Wówczas Sybiraków nie było aż tak wielu. Gdy w Gdańsku utworzyliśmy Oddział ZS było nas 2,5 tys. (…)”.

Prezes Kordian Borejko podsumował krótko naszą trzydziestoletnią działalność, mówiąc, że odnotowujemy ją z satysfakcją, że spełniliśmy nasz obowiązek wobec młodego pokolenia i wobec historii, że zostawiamy po sobie wiele znaków i miejsc pamięci o ofiarach sowieckich represji: opublikowane wspomnienia, biogramy ofiar, a także historię naszej działalności na ziemi gdańskiej. Kończąc wystąpienie, prezes powiedział: „Wszystkim Państwu dziękuję w imieniu Zarządu Głównego ZS za udział w tym niezwykle ważnym sybirackim wydarzeniu. Niech to spotkanie stanowi o naszym szacunku i pamięci o tych wszystkich, którzy ponieśli ofiarę, realizując swoje marzenia o wolnej i niepodległej ojczyźnie. Cześć ich pamięci!”.

Głos zabrał również wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, przywołując wydarzenia i fakty z historii sowieckich represji.

Kolejny punkt programu – wręczenie odznaczeń. Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków został odznaczony mjr Waldemar Kowalski – pracownik Muzeum II Wojny Światowej. Medale 90-lecia Związku Sybiraków otrzymali: prof. Czesław Stoba, Marcin Kukla (Urząd Miejski), Hanna Śliwa-Wielesiuk – prezes gdańskiej Rodziny Katyńskiej.

Po odznaczeniach młodzież VII LO zaprezentowała wzruszający program poetycki, a następnie odbył się apel poległych i oddano salwę honorową.

Modlitwę za zmarłych odmówili wraz z uczestnikami uroczystości ks. abp Sławoj Leszek Głódź i ks. kanonik Henryk Kilaczyński.

Po modlitwie złożono pod pomnikiem kwiaty i zapalono znicze.

Dalsza część uroczystości odbywa się w Szymbarku, w Centrum Edukacji i Promocji Regionu (CEPR) należącym do Lidii Czapiewskiej, która już tradycyjnie, w dniu 17 września organizuje Światowe Zjazdy Sybiraków.

Spotykamy się z dawnymi współzesłańcami z różnych miejsc i okresów deportacji, wymieniamy wspomnienia…

Pogoda dalej nie sprzyja, pada deszcz. Gromadzimy się w olbrzymiej sali, zasiadamy przy „stole noblisty Lecha Wałęsy” wykonanym z najdłuższej deski świata, wpisanej do „Księgi rekordów Guinnessa”. Przy tym stole może zasiąść 200 osób. Częstujemy się gorącą, smakowitą, gęstą zupą i pysznym kaszubskim chlebem ze smalcem i skwarkami, zagryzając chrupiącymi małosolnymi ogórkami. To pierwszy poczęstunek od pani Lidii „na dzień dobry”. Idziemy na uroczysty apel poległych i mszę świętą odprawianą w kościółku pw. św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków. Wokół ustawione są wielkie parasole chroniące od deszczu. Mszę celebruje były biskup w Kazachstanie Paweł Lenga.

Po mszy zbieramy się w wielkiej sali z największym na świecie fortepianem, gdzie słuchamy koncertu pięknych polskich pieśni patriotycznych, przedwojennych i powszechnie znanych w czasach powojennych w wykonaniu znakomitej Cappelli Gedanensis. W przerwach możemy korzystać z kolejnego poczęstunku: kawa, herbata, ciastka…

W międzyczasie prowadząca program Marzanna Graaf-Mikołajczak prosi na scenę osoby do odznaczenia przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przedstawicielka Urzędu – Monika Kalinowska wręcza medale Pro Patria. Otrzymują je: Andrzej Matyjaszczyk (VII LO), Zofia Kłoczko, Celina Riedl, Irena Witort (ZS).

Cappella Gedanensis otrzymuje z rąk prezesa Kordiana Borejki medal 90-lecia Związku Sybiraków. To jeszcze nie koniec wyróżnień.

Niezwykłą nagrodę Bursztynowe Drzewo za przekazywanie kolejnym pokoleniom informacji o losach Sybiraków przewodnicząca Kapituły Lidia Czapiewska wręcza tym razem Zofii Iwańskiej (ZS).

Czas uroczystości dobiega końca. Autokary, które z polecenia Lidii Czapiewskiej przywiozły uczestników obchodów Dnia Sybiraka do Szymbarka, teraz odwożą nas do Gdańska. Wracamy zmęczeni i zadowoleni.

Pomnik Ofiar Golgoty Wschodu na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku

Przemawia prezes Kordian Borejko

Uczestnicy gdańskich obchodów Dnia Sybiraka

Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Gdańsku

Autorzy: Celina Riedl, Irena Witort

„Ku Pamięci o Straconych” – ściana straceń w Przemyślu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2019

17 września 2019 r., w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści Związku Sowieckiego na Polskę przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków – Marian Boczar, Krystyna Hańczuk, Edward Kroczek, Andrzej Stawarz wzięli udział w uroczystości patriotycznej, która odbyła się przed ścianą straceń w Przemyślu przy ul. Lwowskiej, a przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu.

Miejsce to upamiętnia zagładę mieszkańców Przemyśla i Żurawicy, członków ruchu oporu, ale też cywili. Przeprowadzona w tym miejscu egzekucja była zemstą Niemców za atak polskiego podziemia na znajdującą się tutaj fabrykę wozów, produkującą na potrzeby frontu.

Przybyłych powitał dyrektor szkoły Artur Mykita. Byli wśród nich: przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, Stowarzyszenia Polaków i Osób Represjonowanych przez III Rzeszę, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych.

Uczniowie w montażu słowno-muzycznym przypomnieli ważne wydarzenia z okresu II wojny światowej. Po programie głos zabrała Bronisława Bełtkiewicz, która reprezentuje poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką w okręgu podkarpackim.

Marian Boczar – sekretarz Zarządu przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków powiedział: „Po raz kolejny młodzież Szkoły Podstawowej nr 15 z Przemyśla, przygotowana przez nauczycieli, w krótkiej, zwięzłej formie przekazała nam wiedzę historyczną. Serce się raduje, gdy słyszymy, że są nauczyciele z pasją i szkoły z pasją, które tę wiedzę historyczną przekazują, a co najważniejsze patriotyzm wlewają w młode serca. Musimy pamiętać o historii naszej ojczyzny, o tym, czego doświadczyli nasi przodkowie, by nigdy więcej nie było wojny, byśmy mogli spokojnie w wolnej i niepodległej ojczyźnie żyć”.

Zaproszone osoby w podzięce za przybycie otrzymały z rąk uczennic symboliczne różyczki, które następnie zostały złożone pod ścianą straceń wraz zapalonymi zniczami.

Powitanie przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu Artura Mykitę

Sybiracy, kombatanci i uczniowie zebrani przy ścianie straceń

Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu

Przemawia Bronisława Bełtkiewicz, reprezentująca poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką w okręgu podkarpackim

W imieniu przemyskich Sybiraków przemawiał sekretarz Zarządu Oddziału Marian Boczar

Uczennice wręczyły róże uczestnikom uroczystości

Zapalenie zniczy pod ścianą straceń

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez przedstawicieli przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków

Autor: Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik