Podziękowanie dla Oddziału ZS w Przemyślu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 19th, 2019

19 czerwca 2019 r., w uroczystym dniu zakończenia roku szkolnego 2018/2019 przemyski Oddział Związku Sybiraków otrzymał specjalne podziękowanie od społeczności Szkoły Podstawowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu.

Dyplom ze specjalnym tytułem „Przyjaciel szkoły” – po raz pierwszy w historii szkoły nadany grupie osób – z rąk dyrektora szkoły Artura Mykity odebrali prezes Zarządu Oddziału Stanisława Żak i sekretarz Marian Boczar. Wyróżnienie otrzymali również asp. Małgorzata Czechowska z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu i Witold Mulczyński, funkcjonariusz Straży Miejskiej w Przemyślu.

Przemyski Oddział Związku Sybiraków od wielu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 15. Wspólnie realizowane są projekty, które mają na celu przybliżyć nie tylko społeczności tej szkoły, ale też mieszkańcom miasta Przemyśla losy zesłańców Sybiru.

Dyplom „Przyjaciela szkoły” dla Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Prezes Zarządu Oddziału Stanisława Żak podziękowała za dyplom

Autor: Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

30-lecie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu i 10-lecie nadania imienia Zesłańców Sybiru VI Liceum Ogólnokształcącemu w Toruniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 14th, 2019

14 czerwca 2019 r. w Toruniu miała miejsce szczególna uroczystość. W Muzeum Etnograficznym Sybiracy świętowali 30-lecie istnienia swojego związku, obchodzono także 10-lecie nadania VI Liceum Ogólnokształcącemu imienia Zesłańców Sybiru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Toruniu, którą odprawił ks. kanonik Józef Nowakowski, kapelan tutejszych Sybiraków. Uczestnicy przeszli ulicami Toruniu do Muzeum Etnograficznego, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą zebranie założycielskie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu.

Prezes Zarządu toruńskiego Oddziału Jan Myrcha powitał gości przybyłych na uroczystość 30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków w Toruniu – Sybiraków z Brodnicy Chełmży, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza oraz Torunia, a zwłaszcza Zdzisław Mickiewicza, Joannę Dardas, Danutę Komassę, Danutę Szelatyńską, Krystynę Buniak i innych członków Związku Sybiraków, którzy 30 lat temu podjęli trud utworzenia organizacji, by uczcić pamięć tysięcy Polaków prześladowanych i zamęczonych oraz oddać hołd ich cierpieniu i wierności podstawowym ludzkim wartościom”. Prezes Jan Myrcha powitał także włodarzy województwa z wicewojewodą Józefem Ramlauem, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, duchowieństwo z ks. prałatem Józefem Nowakowskim – opiekunem duchowym Sybiraków, poczty sztandarowe, przedstawicieli wojska, organizacji kombatanckich oraz dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru wraz z nauczycielami i uczniami.

Następnie w miejscu, gdzie 10 czerwca 1989 r. odbyło się pierwsze zebranie i reaktywowano toruński Oddział Związku Sybiraków, odsłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Aktu odsłonięcia dokonali: pierwszy prezes Zarządu Oddziału Zdzisław Mickiewicz wraz z uczestnikami tego historycznego zebrania – Janiną Dardas, Danutą Komassą, towarzyszył im dyrektor Muzeum Etnograficznego dr Hubert Czachowski. Tablicę poświęcił ks. Józef Nowakowski.

W dalszej części uroczystości wspominano początki istnienia Związku i ludzi, którzy bardzo się dla niego zasłużyli, a nie mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. Prezydent Torunia Michał Zaleski mówił do słuchaczy: „Ta uroczystość ma przypominać historię Związku Sybiraków. Pamiętajmy, że 30 lat temu rozpoczął się szczególny czas. To właśnie wtedy wolna Polska stała się faktem, a co za tym idzie, rozkwitła idea bycia razem i upominania się o swoje. Dziękuję Państwu, że tworzycie swoją wartość, uświadamiając i przypominając szczególnie młodym ludziom o historii Sybiraków, że na mroźną Syberię trafiały także polskie rodziny. Cieszy także fakt, że już od 10 lat VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu nosi imię Zesłańców Sybiru”. W swoim przemówieniu prezes Jan Myrcha przedstawił dokonania Związku, mówił o problemach, jakie mają, coraz starsi przecież, członkowie. Zwrócił też uwagę na szczególną rolę, jaką odgrywa współpraca z VI LO: „Bo kiedy Sybiracy mówią o swoich przeżyciach, panuje martwa cisza – wszyscy słuchają w skupieniu. To daje bardzo duże napięcie emocjonalne w obie strony. Szkoda, że tak mało szkół jest zainteresowanych spotkaniami z zesłańcami”. Następnie podziękował władzom województwa i miasta Torunia za wspieranie działań Związku, a także za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. W dalszej części nastąpiło uhonorowanie zasłużonych dla Związku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Krzyż Zesłańców Sybiru Józefowi Mackiewiczowi. Krzyż Zesłańców Sybiru został ustanowiony ustawą z 17 października 2003 r. jako wyraz pamięci narodowej o obywatelach deportowanych w latach 1939–1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.

Resortowym odznaczeniem przyznanym przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – medalem Pro Patria – został uhonorowany Zbigniew Matuszewicz – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru. Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymała prof. Anna Narębska. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków przyznano: Januszowi Kalinowskiemu, Zbigniewowi Matuszewiczowi, Jolancie Kwiatkowskiej, Janowi Myrsze, Romanowi Kłosińskiemu, Stanisławowi Majewskiemu, Dariuszowi Adamczykowi, Wandzie Borowy i Włodzimierzowi Rudzińskiemu.

Ostatnią część uroczystości poprowadził dyrektor Zbigniew Matuszewicz. Przedstawił zebranym prezentację ukazującą 10 lat współpracy szkoły z patronem. Zwrócił uwagę na szczególną sytuację młodzieży, która może spotykać się z patronem i razem z nim podejmować różne działania. Pokazywał wspólne marsze pamięci, „Bieg Sybiraka” na Barbarce, konkurs „Golgota Wschodu”, „żywe lekcje historii” i wreszcie uroczystości szkolne, podczas których uczniom zawsze towarzyszą Sybiracy. Serdecznie im za to podziękował i wręczył pamiątkowe albumy ze zdjęciami, na których uwieczniona została ta ścisła współpraca. Na zakończenie wszyscy obejrzeli wzruszający program artystyczny, przygotowany przez uczniów VI LO, a oparty na wspomnieniach toruńskich Sybiraków.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie Oddziału ZS w Toruniu

Poczty sztandarowe Oddziału ZS w Toruniu i VI LO im. Zesłańców Sybiru podczas mszy świętej

Dyrektor Zbigniew Matuszewicz z rąk wicewojewody otrzymuje medal Pro Patria

Autor: Izabela Świtała, nauczyciel języka polskiego w VI LO w Toruniu, zdjęcia Jolanta Kwiatkowska

Akademia Golgoty Wschodu – lekcje historii z Sybirakiem

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 14th, 2019

Na sesji Rady Miasta Wałbrzycha w dniu 25 kwietnia 2019 r. Wacław Kwieciński podziękował radnym za poparcie w głosowaniu projektu nadania w Wałbrzychu ulicy imienia Sybiraków.

Na tej samej sesji pan Wacław przedstawił radnym kolejny projekt upamiętnienia Golgoty Wschodu. Polega on na zorganizowaniu przez wałbrzyski Oddział Związku Sybiraków oraz Urząd Miasta Wałbrzycha uroczystej Akademii Golgoty Wschodu, która odbyłaby się 17 września 2019 r. na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu. Byłaby ona upamiętnieniem Dnia Sybiraka, 80. rocznicy napaści ZSRR na Polskę oraz 30. rocznicy istnienia wałbrzyskiego Oddziału Związku Sybiraków.

Wcześniej wałbrzyscy Sybiracy udali się do szkół podstawowych Wałbrzycha i powiatu na lekcje historii poświęcone tragicznym losom Sybiraków. Pomagał im Wacław Kwieciński, który przygotował multimedialną prezentację poświęconą losom Sybiraków. Przedstawiona została ona Sybirakom w wałbrzyskim Kole oraz w pięciu szkołach podstawowych. Na następne tygodnie zaplanowane są wizyty w kolejnych szkoły.

Po takiej prezentacji szkoły przeprowadzą wśród uczniów konkursy o Sybirakach i wyłonią trójkę laureatów, która weźmie udział w uroczystych obchodach 17 września 2019 r.

Obchody jak co roku rozpoczną się przy pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty od złożenia wieńców, kwiatów i zapalenia zniczy. Następnie w pobliskim kościele odprawiona zostanie uroczysta msza święta, a oficjalne uroczystości odbędą się na terenie wałbrzyskiej Starej Kopalni. Laureaci szkolnych konkursów otrzymają wówczas nagrody książkowe.

Lekcja historii w Szkole Podstawowej nr 5 w Boguszowie-Gorcach. Obecna była zasłużona wałbrzyska Sybiraczka Maria Listwan. Gościem na lekcji była wicestarosta powiatu wałbrzyskiego Iwona Frankowska

W lekcji historii w Szkole Podstawowej w Mieroszowie uczestniczyli Wacław Kwieciński i Sybirak ks. prałat Stanisław Pająk

Żywe lekcje historii z udziałem Sybiraków w szkołach podstawowych w Wałbrzychu

Lekcja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu z prezesem Zarządu Oddziału Adamem Mitelsztetem (pośrodku)

Otrzymane kwiaty Wacław Kwieciński z Adamem Mitelsztetem złożyli na pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty

Prezentacja dla mieszkańców Poniatowa, dzielnicy Wałbrzycha, w której powstała ulica Sybiraków

Autor: Sybiracy Koła ZS w Wałbrzychu

„Przez Sybir do Niepodległej”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 10th, 2019

Pod takim tytułem 10 czerwca 2019 r. odbył się pierwszy z dwóch zaplanowanych „Poranków Patriotycznych” – spotkań Sybiraków z młodzieżą. Słuchaczami i widzami pierwszego „Poranka” byli uczniowie szkół podstawowych Przemyśla i powiatu przemyskiego. Założeniem spotkania było upamiętnienie losów zesłańców Sybiru oraz ich udziału w dążeniach do odzyskania niepodległości Polski.

Spotkanie otworzył Marian Boczar – sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, witając przybyłych i wprowadzając w tematykę spotkania „Przez Sybir do Niepodległej”.

Po zaproszeniu na scenę przedstawicieli Sybiraków z przemyskiego Oddziału ZS – Stanisławy Żak – prezes Zarządu Oddziału ZS, Antoniego Blecharczyka i Mieczysława Tłuczka, zgromadzeni w postawie stojącej wysłuchali Hymn Sybiraków. Dalszą część spotkania poprowadziła Stanisława Żak.

Zaprezentowano wspomnienia zesłańców, które były wprowadzeniem do filmu „Na nieludzką ziemię”, zrealizowanego na podstawie wspomnień przemyskich Sybiraków w rekonstrukcji historycznej, która odbyła się 28 lutego 2010 r.

Bezpośrednio po filmie Marian Boczar przedstawił historię powstania i działalności Związku Sybiraków, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu – współorganizatora „Poranka” – pod opieką nauczycieli dr Marcina Dumy, Moniki Góruk i Łukasza Cebeńko zaprezentowali program słowno-muzyczny mówiący o zesłaniach na Sybir na przestrzeni wieków.

Podsumowaniem spotkania była historia żołnierzy – Sybiraków i ich udziału w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W krótkim wystąpieniu przypomniano o żołnierzach Sybirakach i ich walkach o wolną ojczyznę, zaczynając od historii 5. Dywizji Syberyjskiej, Samodzielnego Korpusu Kaukaskiego, armii gen. Władysława Andersa oraz I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki utworzonej w Sielcach nad Oką.

Honorowymi gośćmi byli Sybiracy oraz przedstawiciele władz miejskich.

Spotkanie z młodzieżą dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Współorganizatorami spotkania byli: Oddział Związku Sybiraków w Przemyślu, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Szkoła Podstawowa nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu.

Rozpoczynający spotkanie Marian Boczar oraz (od lewej) Stanisława Żak, Mieczysław Tłuczek, Antoni Blecharczyk

W spotkaniu udział wzięli Sybiracy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Przemyślu i sympatycy Związku Sybiraków. W dalszych rzędach młodzież szkół podstawowych.

Od lewej: Stanisława Żak, Mieczysław Tłuczek, Antoni Blecharczyk

Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu

Od lewej Stanisława Żak – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu i Maria Młynarska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przedstawiciele Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Adama Mickiewicza

Autor: Stanisława Żak, prezes Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu, zdjęcia Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu

Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 23rd, 2019

Dnia 23 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu odbyła się uroczystość przekazania sztandaru społeczności szkolnej przez grudziądzkich Sybiraków.

Zebranych powitała dyrektor szkoły Renata Matuszak. W uroczystości uczestniczyli wyjątkowi goście: Tomasz Szymański – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Szymon Gurbin – wiceprezydent miasta Grudziądza, Sławomira Gajewska – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Grudziądza, grudziądzcy Sybiracy na czele z prezes Zarządu Koła Danutą Kołodziejską, przedstawiciele firm sponsorujących zakup sztandaru, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 17, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

W swoim przemówieniu dyrektor nawiązała do początku powstania naszej szkoły oraz podziękowała byłym dyrektorom za ich wkład włożony w jej rozwój.

W 2017 r., w związku z reformą edukacji, nasza szkoła będąca dotychczas Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków, stała się Szkołą Podstawową nr 17 im. Sybiraków, stąd ta ważna uroczystość ze sztandarem w roli głównej.

Uroczystość uświetnił występ grudziądzkiego chóru Contrapunkt pod kierownictwem Katarzyny Grohs.

Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia jest priorytetem dla naszej szkoły, a patron szkoły – Sybiracy – wielkim zobowiązaniem.

Dyrektor Renata Matuszak przekazała sztandar nadany Szkole Podstawowej nr 17 im. Sybiraków pocztowi sztandarowemu

Uroczyste ślubowanie uczniów

Autor: Anna Góra

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik