Kościół w Białymstoku w Rosji

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Lipiec 15th, 2019

Będąc w Zarządzie Głównym Związku Sybiraków w Warszawie, otrzymałam kwartalnik „Zesłaniec”, na którego okładce był przedstawiony mały kościółek. Wewnątrz był artykuł dotyczący tragicznego losu kościoła w Białymstoku na Syberii (tomska obłast, Rosja), który w 2017 r. uległ całkowitemu spaleniu. Obchodzona w lutym 2019 r. 25. rocznica powstania Związku Sybiraków na Florydzie (USA) była okazją, by wesprzeć budowę nowego kościoła.

W dniu 10 lutego 2019 r. zorganizowaliśmy Jubileuszowy Zjazd Sybiraków i Weteranów z okazji 25-lecia istnienia naszego związku oraz uczczenia 79. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. O godz. 13 odprawiona została msza święta we wspomnianych intencjach w kościele św. Pawła w St. Petersburg na Florydzie, z wystawieniem pocztów sztandarowych. Bankiet odbył się w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater. Przybyło wielu zaproszonych gości. Po uroczystej akademii były obiad i zabawa taneczna.

19 lutego na zebraniu Zarządu podjęto uchwałę o przesłaniu 10 tys. dolarów na odbudowę kościoła w Białymstoku na Syberii.

Podczas rozmowy telefonicznej z o. Wojciechem Ziółkiem SJ otrzymałam zaproszenie na uroczystą mszę świętą polową w Białymstoku i poświęcenie pogorzeliska pod budowę nowego kościoła. Oczywiście przyjechałam i 12 czerwca 2019 r. wzięłam udział w tej ważnej dla mnie uroczystości.

Ojcowie jezuici obiecują, że do dnia 12 czerwca 2020 r. kościół będzie odbudowany. I znów mam zaproszenie, aby przyjechać do nich w tym dniu na konsekrację świątyni, co daj, Boże!

Msza święta polowa w miejscu spalonego przed dwoma laty kościoła w Białymstoku na Syberii

Przy ołtarzu (od lewej): o. Wojciech Ziółek, o. Krzysztof Korolczuk, o. Bogusław Steczek – prowincjał Regionu Rosyjskiego Towarzystwa Jezusowego

Poświęcenia pogorzeliska pod budowę nowego kościoła dokonał o. Bogusław Steczek

Wkopanie kamienia węgielnego nowego kościoła. Na zdjęciu założycielka Związku Sybiraków na Florydzie i jego sekretarz Antonina Hubska

Krzyż – jedyny element kościoła ocalały z pożaru

Polskie znaki pamięci w syberyjskim Białymstoku

Antonina Hubska z najstarszą Polką mieszkającą we wsi Białystok

Polski zespół folklorystyczny

Projekt odbudowywanego kościoła

Autor: Antonina Hubska, założycielka i sekretarz Związku Sybiraków na Florydzie

Dostojnej jubilatce pani Paulinie Pustelnik – jubileusz setnych urodzin

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 28th, 2019

W dniu 28 czerwca 2019 r. Paulina Pustelnik obchodziła 100. rocznicę urodzin, a jej starsza siostra Józefa Raczycka świętowała 102. rocznicę urodzin.

Pani Paulina, w wieku 22 lat, razem z rodzicami oraz rodzeństwem została 10 lutego 1940 r., podczas masowej deportacji Polaków na Sybir, wywieziona na Ural, w okolice miejscowości Swierdłowsk. Matka pani Pauliny zmarła z głodu i wycieńczenia na zesłaniu i jej bezimienny grób pozostał na „nieludzkiej ziemi”.

Po około dwóch latach dramatycznych przeżyć na Sybirze, pani Paulina i jej siostra Józefa zostały przesiedlone do Uzbekistanu. Tam spędziły kolejne dwa lata, ciężko pracując w kołchozie. Dopiero po sześciu latach zesłania pani Paulina z ojcem i starszą siostrą Józefą powrócili do Polski i osiedlili się w okolicy Lidzbarka Warmińskiego. W 1958 r. zesłańcy powrócili w rodzinne strony.

Obecnie obie siostry Sybiraczki mieszkają w Dynowie przy ul. Bartkówka, pod opieką córki pani Józefy – Heleny i jej męża Zdzisława Wandasów.

Obie panie, Józefa Raczycka i Paulina Pustelnik są członkiniami Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu.

W stulecie urodzin pani Pauliny i 102. rocznicę urodzin pani Józefy, szanowne jubilatki odwiedzili Sybiracy z przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków – prezes Zarządu Oddziału Stanisława Żak, wiceprezes Joanna Preiss, członek Zarządu Mieczysław Tłuczek oraz sekretarz Marian Boczar, który jako członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków wręczył jubilatce dyplom gratulacyjny od prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie.

Na urodzinowej uroczystości byli obecni przedstawiciele władz Dynowa – burmistrz miasta Dynowa Zygmunt Frańczak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie Anna Nowicka-Hardulak.

Z okazji wspaniałego jubileuszu życzymy pani Paulinie i pani Józefie dużo zdrowia, szczęśliwych lat w gronie najbliższych oraz Bożego błogosławieństwa na kolejne lata życia!

Jubilatka Paulina Pustelnik z prezes Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu Stanisławą Żak (z lewej) i wiceprezes Joanną Preiss

Życzenia stulatce złożyli również burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nowicka-Hardulak

Autor: Stanisława Żak, prezes Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu, zdjęcia Marian Boczar

Uroczystość 30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 27th, 2019

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Warszawie, na skwerze Sybiraków w pobliżu ul. Chłodnej zebrali się Sybiracy z całej Polski, by uczcić 30. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków.

Dzięki wytrwałym staraniom 21 członków-założycieli w grudniu 1988 r. odtworzony na wzór przedwojennej organizacji Związek Sybiraków został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków. Na terenie całego kraju w ciągu 1989 r. i następnych lat zaczęły powstawać oddziały terenowe organizacji, jednocząc środowisko zesłańców. Wśród osób zebranych na uroczystości upamiętniającej te wydarzenia obecna była Zofia Koreywo-Prusakowska, reprezentująca pięcioro żyjących do dziś członków-założycieli, którzy przyczynili się do odrodzenia działalności stowarzyszenia. Irena Głowacka, która swoim zaangażowaniem pociągnęła za sobą kolejnych działaczy i która otrzymała za swoje zasługi w dziele odbudowy organizacji zesłańców legitymację członkowską Związku z numerem 1, nie mogła niestety wziąć udziału w obchodach.

Uroczystość rozpoczęła msza święta, odprawiona w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej. To właśnie na plebanii tego kościoła ówczesny proboszcz ks. prałat Tadeusz Uszyński, duszpasterz bardzo zasłużony dla środowiska kombatanckiego, udzielił siedziby Związkowi odtwarzanemu po kilkudziesięciu latach ukrywania prawdy o zesłaniach. Tu także, w dolnym kościele, odbyło się w styczniu 1989 r. Zgromadzenie Organizacyjno-Założycielskie Związku, tu powołano pierwszy jego Zarząd i wybrano prezesa – został nim Ryszard Reiff, późniejszy wieloletni prezes Związku. Mszę świętą w intencji Sybiraków – zmarłych na zesłaniu, na szlakach bojowych II wojny światowej i po powrocie do ojczyzny, tych, którzy podjęli trud reaktywowania Związku Sybiraków oraz o zdrowie dla żyjących zesłańców – odprawił ks. Rafał Dawidowicz. W homilii podkreślił znaczenie zachowania pamięci o historii wywózek. Przeszłości nie można zmienić, ale pamiętając o niej, można zmienić ludzkie serca, gdyż to w sercach rodzi się zło i powstają decyzje skazujące ludzi, całe rodziny, na katorgę, ciężką pracę i pełne cierpienia życie w nieludzkich warunkach.

Po nabożeństwie zebrani udali się na pobliski skwer Sybiraków na uroczystość odsłonięcia steli upamiętniającej 30. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków. Trzydziestolecie działalności odnowionego stowarzyszenia uczcili, razem z zesłańcami, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, władz miasta, Instytutu Pamięci Narodowej, organizacji kombatanckich, w tym związanych z naszym stowarzyszeniem podobnym losem swoich członków – Związku Sybiraków na Florydzie, Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków i Koła Polaków z Indii z lat 1942–1948 w Polsce, a także reprezentanci szkół noszących imię upamiętniające zesłańców Sybiru oraz mieszkańcy Warszawy. Ceremonię rozpoczęło wprowadzenie warty honorowej pełnionej przez żołnierzy Garnizonu Warszawa. Po odegraniu Hymnu Sybiraków przybyli uczcili minutą ciszy Sybiraków zmarłych w okresie 30-letniej działalności Związku.

Poseł RP Andrzej Melak odczytał list skierowany do uczestników przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w którym marszałek podziękował Związkowi Sybiraków za pielęgnowanie i upowszechnianie pamięci o Polakach, którzy doświadczyli dramatu wywózki, i o poniesionych przez nich na syberyjskiej ziemi ofiarach. Ogromną rolę stowarzyszenia w zachowaniu spuścizny sybirackiej poprzez spisywanie wspomnień, tworzenie znaków pamięci, a także udział w tworzeniu w demokratycznej Polsce ustawodawstwa kombatanckiego, przywracającego osobom prześladowanym przez komunistyczny system należnego miejsca w społeczeństwie, podkreślił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w liście, odczytanym przez dyrektor Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Monikę Kalinowską. W imieniu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika jego przesłanie odczytał Mariusz Rukat. Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko w swoim wystąpieniu przypomniał historię odnowienia działalności stowarzyszenia, podjętej z ogromnym zaangażowaniem przez zesłańców na Sybir po pół wieku przymusowego milczenia, a odwołującej się do idei i zadań przedwojennego związku.

Dyrektor Monika Kalinowska udekorowała wiceprezesów Zarządu Głównego Adama Mitelszteta i Mieczysława Pogodzińskiego medalem Pro Bono Poloniae, przyznanym przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, a ustanowionym w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości dla uhonorowania osób zasłużonych m.in. dla krzewienia w społeczeństwie postaw patriotycznych i tradycji niepodległościowych. Są to idee niezwykle bliskie Sybirakom i realizowane niezmiennie w zadaniach podejmowanych przez Związek.

Odsłonięcia obelisku dokonali: poseł Andrzej Melak, dyrektor Monika Kalinowska, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Renata Soszyńska, Zbigniew Pałasz z Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicielka członków-założycieli Związku Sybiraków Zofia Koreywo-Prusakowska i prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko. Ks. Rafał Dawidowicz odmówił krótką modlitwę i poświęcił pomnik.

Uroczystość zakończyło złożenie pod stelą wiązanek kwiatów. W imieniu Związku Sybiraków kwiaty złożyli Zofia Koreywo-Prusakowska, prezes Kordian Borejko i wiceprezes Mieczysław Pogodziński. Były również wiązanki od Oddziału Warszawskiego ZS (składali prezes Stanisław Sikorski, wiceprezes Maria Stankiewicz i sekretarz Halina Bieniakońska-Żak) i warszawskich Kół Związku, przedstawicieli Sejmu, marszałka województwa, władz miasta, Instytutu Pamięci Narodowej.

Obchodom 30. rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków towarzyszyło wydanie broszury „Związek Sybiraków w Polsce (po reaktywowaniu) 1988–2018” autorstwa Kaliny Jaskólskiej, Marii Markiewicz i Beaty Żyłkowskiej, przedstawiającej zarys historii i kierunki działalności powojennego stowarzyszenia. Publikację tę, przedstawioną podczas uroczystości przez przewodniczącą Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZS Aleksandrę Szemioth, prezes Kordian Borejko wręczył przybyłym na uroczystość gościom i przedstawicielom instytucji.

Po ceremonii odsłonięcia steli pamiątkowej wszyscy udali się na uroczysty obiad.

Współorganizatorami wydarzenia były Związek Sybiraków i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wsparcia udzieliły również Urząd m.st. Warszawy, Sztab Generalny Wojska Polskiego i Instytut Pamięci Narodowej.

Granitowa stela pod mottem zaczerpniętym z twórczości Jana Kochanowskiego („A jeśli komu droga otwarta do nieba, / Tym, co służą ojczyźnie, / Wątpić nie potrzeba…”) mieści napis: „W 30. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków w hołdzie tym, którzy po powrocie do ojczyzny z zesłania na Sybir i do Kazachstanu, kontynuując dzieło rozpoczęte w 1928 r., podjęli ogromny trud wskrzeszenia Związku Sybiraków”.

Sybiracy mają nadzieję, że ten pomnik, kamienny symbol ludzkiej pamięci, będzie przypominać nie tylko mieszkańcom stolicy, ale całej Polsce, o ludziach zrzeszonych w organizacji, której naczelnym zadaniem jest rozpowszechnianie wiedzy i utrwalanie pamięci o historii zesłań, wspieranie ciężko doświadczonych nimi ludzi oraz zapobieganie podobnej tragedii w przyszłości.

 

Reaktywowany w grudniu 1988 r. Związek Sybiraków znalazł swoją pierwszą siedzibę w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie

Uroczystości upamiętniające 30. rocznicę reaktywowania Związku rozpoczęła msza święta w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła, w której uczestniczyli Sybiracy i zaproszeni goście. W pierwszej ławce od prawej: prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko, Monika Kalinowska z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz członek-założyciel Zofia Koreywo-Prusakowska

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Zarządu Głównego Związku Sybiraków (od lewej: Ludmiła Terlecka, Bronisław Pastwa, Felicja Melon) i Oddziału Warszawskiego ZS (od prawej: Roman Janiak, Leon Zujko, Mieczysław Koralewicz)

Uroczystość odsłonięcia steli upamiętniającej 30. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków na skwerze Sybiraków

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W pierwszym rzędzie (od prawej): przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego Mariusz Rukat, poseł Andrzej Melak, Zbigniew Pałasz z Urzędu m.st. Warszawy, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko, Monika Kalinowska z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Poseł Andrzej Melak odczytał list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

Dyrektor Monika Kalinowska odczytała list szefa UdsKiOR Jana Józefa Kasprzyka, współorganizatora uroczystości

Mariusz Rukat odczytał list marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika

Przemawia prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko

Przewodnicząca Komisji Historycznej Zarządu Głównego Aleksandra Szemioth, koordynatorka publikacji stowarzyszenia poświęconych historii Związku Sybiraków, przedstawiła broszurę o działalności reaktywowanego Związku, powstałą z okazji obchodów 30-lecia jego działalności

Dyrektor Monika Kalinowska w imieniu szefa UdsKiOR dokonała dekoracji medalami Pro Bono Poloniae wiceprezesów Zarządu Głównego Adama Mitelszteta (z lewej) i Mieczysława Pogodzińskiego

Odsłonięcia steli pamiątkowej dokonali (od prawej): Monika Kalinowska (UdsKiOR), prezes Kordian Borejko, poseł Andrzej Melak, członek-założyciel Zofia Koreywo-Prusakowska, Zbigniew Pałasz (Urząd m.st. Warszawy) i Renata Soszyńska (IPN)

Pomnik poświęcił ks. Rafał Dawidowicz

Kwiaty od Związku Sybiraków złożyli (od lewej): prezes Kordian Borejko, Zofia Koreywo-Prusakowska, wiceprezes Mieczysław Pogodziński

Złożenie kwiatów przez delegację Oddziału Warszawskiego ZS (od lewej): wiceprezes Maria Stankiewicz, prezes Stanisław Sikorski, sekretarz Halina Bieniakońska-Żak

Stela upamiętniająca 30. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków na skwerze Sybiraków w Warszawie

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Marian Boczar, Leon Zujko

Podziękowanie dla Oddziału ZS w Przemyślu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 19th, 2019

19 czerwca 2019 r., w uroczystym dniu zakończenia roku szkolnego 2018/2019 przemyski Oddział Związku Sybiraków otrzymał specjalne podziękowanie od społeczności Szkoły Podstawowej nr 15 im. A. Mickiewicza w Przemyślu.

Dyplom ze specjalnym tytułem „Przyjaciel szkoły” – po raz pierwszy w historii szkoły nadany grupie osób – z rąk dyrektora szkoły Artura Mykity odebrali prezes Zarządu Oddziału Stanisława Żak i sekretarz Marian Boczar. Wyróżnienie otrzymali również asp. Małgorzata Czechowska z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu i Witold Mulczyński, funkcjonariusz Straży Miejskiej w Przemyślu.

Przemyski Oddział Związku Sybiraków od wielu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 15. Wspólnie realizowane są projekty, które mają na celu przybliżyć nie tylko społeczności tej szkoły, ale też mieszkańcom miasta Przemyśla losy zesłańców Sybiru.

Dyplom „Przyjaciela szkoły” dla Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Prezes Zarządu Oddziału Stanisława Żak podziękowała za dyplom

Autor: Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

30-lecie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu i 10-lecie nadania imienia Zesłańców Sybiru VI Liceum Ogólnokształcącemu w Toruniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 14th, 2019

14 czerwca 2019 r. w Toruniu miała miejsce szczególna uroczystość. W Muzeum Etnograficznym Sybiracy świętowali 30-lecie istnienia swojego związku, obchodzono także 10-lecie nadania VI Liceum Ogólnokształcącemu imienia Zesłańców Sybiru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Toruniu, którą odprawił ks. kanonik Józef Nowakowski, kapelan tutejszych Sybiraków. Uczestnicy przeszli ulicami Toruniu do Muzeum Etnograficznego, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą zebranie założycielskie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu.

Prezes Zarządu toruńskiego Oddziału Jan Myrcha powitał gości przybyłych na uroczystość 30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków w Toruniu – Sybiraków z Brodnicy Chełmży, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza oraz Torunia, a zwłaszcza Zdzisław Mickiewicza, Joannę Dardas, Danutę Komassę, Danutę Szelatyńską, Krystynę Buniak i innych członków Związku Sybiraków, którzy 30 lat temu podjęli trud utworzenia organizacji, by uczcić pamięć tysięcy Polaków prześladowanych i zamęczonych oraz oddać hołd ich cierpieniu i wierności podstawowym ludzkim wartościom”. Prezes Jan Myrcha powitał także włodarzy województwa z wicewojewodą Józefem Ramlauem, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, duchowieństwo z ks. prałatem Józefem Nowakowskim – opiekunem duchowym Sybiraków, poczty sztandarowe, przedstawicieli wojska, organizacji kombatanckich oraz dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru wraz z nauczycielami i uczniami.

Następnie w miejscu, gdzie 10 czerwca 1989 r. odbyło się pierwsze zebranie i reaktywowano toruński Oddział Związku Sybiraków, odsłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Aktu odsłonięcia dokonali: pierwszy prezes Zarządu Oddziału Zdzisław Mickiewicz wraz z uczestnikami tego historycznego zebrania – Janiną Dardas, Danutą Komassą, towarzyszył im dyrektor Muzeum Etnograficznego dr Hubert Czachowski. Tablicę poświęcił ks. Józef Nowakowski.

W dalszej części uroczystości wspominano początki istnienia Związku i ludzi, którzy bardzo się dla niego zasłużyli, a nie mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. Prezydent Torunia Michał Zaleski mówił do słuchaczy: „Ta uroczystość ma przypominać historię Związku Sybiraków. Pamiętajmy, że 30 lat temu rozpoczął się szczególny czas. To właśnie wtedy wolna Polska stała się faktem, a co za tym idzie, rozkwitła idea bycia razem i upominania się o swoje. Dziękuję Państwu, że tworzycie swoją wartość, uświadamiając i przypominając szczególnie młodym ludziom o historii Sybiraków, że na mroźną Syberię trafiały także polskie rodziny. Cieszy także fakt, że już od 10 lat VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu nosi imię Zesłańców Sybiru”. W swoim przemówieniu prezes Jan Myrcha przedstawił dokonania Związku, mówił o problemach, jakie mają, coraz starsi przecież, członkowie. Zwrócił też uwagę na szczególną rolę, jaką odgrywa współpraca z VI LO: „Bo kiedy Sybiracy mówią o swoich przeżyciach, panuje martwa cisza – wszyscy słuchają w skupieniu. To daje bardzo duże napięcie emocjonalne w obie strony. Szkoda, że tak mało szkół jest zainteresowanych spotkaniami z zesłańcami”. Następnie podziękował władzom województwa i miasta Torunia za wspieranie działań Związku, a także za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. W dalszej części nastąpiło uhonorowanie zasłużonych dla Związku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Krzyż Zesłańców Sybiru Józefowi Mackiewiczowi. Krzyż Zesłańców Sybiru został ustanowiony ustawą z 17 października 2003 r. jako wyraz pamięci narodowej o obywatelach deportowanych w latach 1939–1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.

Resortowym odznaczeniem przyznanym przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – medalem Pro Patria – został uhonorowany Zbigniew Matuszewicz – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru. Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymała prof. Anna Narębska. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków przyznano: Januszowi Kalinowskiemu, Zbigniewowi Matuszewiczowi, Jolancie Kwiatkowskiej, Janowi Myrsze, Romanowi Kłosińskiemu, Stanisławowi Majewskiemu, Dariuszowi Adamczykowi, Wandzie Borowy i Włodzimierzowi Rudzińskiemu.

Ostatnią część uroczystości poprowadził dyrektor Zbigniew Matuszewicz. Przedstawił zebranym prezentację ukazującą 10 lat współpracy szkoły z patronem. Zwrócił uwagę na szczególną sytuację młodzieży, która może spotykać się z patronem i razem z nim podejmować różne działania. Pokazywał wspólne marsze pamięci, „Bieg Sybiraka” na Barbarce, konkurs „Golgota Wschodu”, „żywe lekcje historii” i wreszcie uroczystości szkolne, podczas których uczniom zawsze towarzyszą Sybiracy. Serdecznie im za to podziękował i wręczył pamiątkowe albumy ze zdjęciami, na których uwieczniona została ta ścisła współpraca. Na zakończenie wszyscy obejrzeli wzruszający program artystyczny, przygotowany przez uczniów VI LO, a oparty na wspomnieniach toruńskich Sybiraków.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie Oddziału ZS w Toruniu

Poczty sztandarowe Oddziału ZS w Toruniu i VI LO im. Zesłańców Sybiru podczas mszy świętej

Dyrektor Zbigniew Matuszewicz z rąk wicewojewody otrzymuje medal Pro Patria

Autor: Izabela Świtała, nauczyciel języka polskiego w VI LO w Toruniu, zdjęcia Jolanta Kwiatkowska

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik