„Sybir – niezawinione wyroki losu”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Marzec 8th, 2019

Pod tym hasłem 8 marca 2019 r. odbyła się w Netcie w województwie podlaskim niecodzienna uroczystość. Było to uczczenie rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir, jak również 25-lecie nadania Szkole Podstawowej w Netcie imienia Sybiraków.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w budynku szkoły, a następnie nastąpiło bardzo serdeczne przywitanie zaproszonych gości przez dyrektor placówki Henrykę Mołodziejko.

Odśpiewanie Hymnu Sybiraków rozpoczęło część artystyczną w wykonaniu młodzieży. Program w perfekcyjnym wykonaniu, doborze patriotycznym i artystycznym zachwycił obecnych i wywołał gromkie brawa.

Następnym punktem programu było przedstawienie osiągnięć szkoły w minionym dwudziestopięcioleciu, ilustracja tych wydarzeń w formie slajdów wzbudziła żywe zainteresowanie i komentarze.

Trzy nauczycielki zostały uhonorowane Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Dekoracji dokonał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz Chwiedź w asyście sekretarz Jolanty Hryniewickiej. Następnie do prężnie działającego Koła Wnuków Sybiraków zostało przyjętych dwóch uczniów – legitymacje wręczył prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz.

Obecność władz lokalnych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Muzeum Pamięci Sybiru, Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru oraz Sybiraków podniosła rangę uroczystości – ich wypowiedzi i rzetelna ocena osiągnięć szkoły spotkały się z aplauzem.

Podziękowania, wręczenie kwiatów i drobnych upominków stworzyły bardzo serdeczny nastrój, który podkreślił jeszcze odśpiewany na zakończenie hymn szkoły.

Następnie przeszliśmy pod obelisk znajdujący się przed budynkiem szkoły, gdzie po krótkiej modlitwie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Podobna uroczystość złożenia kwiatów miała miejsce przy pomniku upamiętniającym pierwszą, drugą i czwartą deportację mieszkańców miejscowości Netta Folwark.

Pełni zadumy i smutnych wspomnień wracaliśmy do domów z postanowieniem, aby ocalić od zapomnienia nasze sybirackie losy.

Dekoracja uroczystości w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie poświęconej 79. rocznicy lutowej deportacji 1940 r. mieszkańców wsi Netta koło Augustowa

Występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie

Dekoracja uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków mianem, legitymacją i odznaką Wspólnoty Wnuków Sybiraków. Dekoracji dokonują sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka wraz z prezesem Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzym Sienkiewiczem

Autor: Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku

Niezapomniane uroczystości w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 27th, 2019

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku zawsze obchodzi rocznice deportacji Polaków na Sybir. W tym roku również 27 lutego przygotowała wspaniałą uroczystość upamiętniającą już 79. rocznicę pierwszej masowej wywózki.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych – Oddziału Związku Sybiraków oraz szkolnego – i odśpiewaniu Hymnu Sybiraków, dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz gorąco powitał zebranych i zapoznał z tematyką akademii. Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusz Chwiedź obszernie omówił przyczyny i skutki deportacji.

Podczas części oficjalnej udekorowano zasłużone osoby Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków oraz wręczono nagrody uczniom klas IV–VIII, laureatom konkursu literackiego i plastycznego.

Na szczególną uwagę zasługuje program artystyczny, starannie przygotowany przez uczniów klasy V c pod kierunkiem nauczycielki Kamilli Gaińskiej. Grupka dzieci przeglądająca rodzinny album prababci Julki dokładnie przedstawiła historię zesłańców. Poszczególne wydarzenia były ilustrowane obrazami wyświetlanymi na ściennym ekranie i przeplatane zbiorową recytacją wierszy i pieśniami, takimi jak „Miejcie nadzieję”, „Modlitwa o pokój” i „Uwierz Polsko”.

Chórzyści w odświętnych strojach i niebieskich szalach pięknie prezentowali się na tle pomysłowej dekoracji. Na granatowym płótnie widniał obraz Matki Bożej Katyńskiej i duży napis: „Przez Sybir do Niepodległej. 10 lutego 1940 r.”.

Wielką zaletą tej uroczystości, która dostarczyła nam tyle wzruszeń i niezapomnianych przeżyć, było także sprawne prowadzenie konferansjerki przez dyrektor szkoły Jolantę Kuźmicką.

Dalsze spotkanie Sybiraków z dyrekcją i nauczycielami przebiegło bardzo przyjemnie w pokoju nauczycielskim przy pączkach, kawie i herbacie.

Barbara Sokólska została zaproszona na lekcję żywej historii do klas pierwszych. Na podstawie własnych przeżyć i swojej rodziny przybliżyła dzieciom los polskich zesłańców na Syberii.

Gorące wyrazy uznania i podziękowania należą się autorom i wykonawcom tej uroczystości.

Autor: Heronima Dzierma

Dni Patrona w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 27th, 2019

Od 22 do 27 lutego 2019 r. ostatni rocznik gimnazjalistów przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej obchodził Dni Patrona.

Z tej okazji już 11 lutego poczet sztandarowy z wicedyrektor Edytą Lisowską wziął udział w powiatowych obchodach 79. rocznicy pierwszej wywózki Polaków na Sybir.

W dniach 14 i 15 lutego uczennice: Justyna Sołtysiak z klasy V b, Dominika Maliszewska z klasy V d, Patrycja Sokolińska z klasy VIII a oraz Aleksandra Hetnarowicz z klasy III a gimnazjum wzięły udział w III Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych” we Wrocławiu.

22 lutego gimnazjaliści zmierzyli się z testem ortograficzno-interpunkcyjnym i dyktandem powstałym w oparciu o wspomnienia Sybiraków podczas XIX Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Gżdacz” – „W hołdzie Zesłańcom Sybiru”.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii 2019”– Aleksandra Ścigała z klasy III c, II miejsce i tytuł „Pierwszego Wicemistrza Ortografii 2019”– Antoni Bagiński z klasy III a, III miejsce i tytuł „Drugiego Wicemistrza Ortografii 2019”– Aleksandra Hetnarowicz z klasy III a.

27 lutego odbył się XIII Szkolny Konkurs Recytatorski „Losy Sybiraków”. Na początku dyrektor Danuta Zaręba przywitała zaproszonych gości i uczestników konkursu. Gimnazjaliści przygotowali recytację jednego utworu o tematyce Sybiru. Wiersze w wykonaniu młodzieży wzbudziły wiele emocji i wzruszeń. Po burzliwych obradach komisja w składzie: zastępca burmistrza Marta Sochacka-Pelczar, dyrektor Danuta Zaręba, przedstawiciele Koła Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej: Zofia Pawlaczek oraz Jan Kozakowski, podjęła następującą decyzję: I miejsce – Patrycja Sokolińska z klasy VIII a, II miejsce – Aleksandra Hetnarowicz z klasy III a, III miejsce – Amelia Dłubacz z klasy III b, wyróżnienia – Wanesa Sandomierska z klasy III b i Patrycja Denysiak z klasy III b.

Wiele emocji przyniosło spotkanie podsumowujące Dni Patrona, które odbyło się również 27 lutego. Udział w spotkaniu wzięli: zastępca burmistrza Marta Sochacka-Pelczar, Eugeniusz Kuszka – sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków i zarazem prezes Zarządu Koła ZS Ziemi Dzierżoniowskiej oraz Zofia Pawlaczek, Jan Kozakowski i Kazimierz Żołnierowicz – przedstawiciele Koła ZS Ziemi Dzierżoniowskiej, dyrektor Danuta Zaręba i wicedyrektor Edyta Lisowska, uczestnicy konkursów oraz organizatorzy Dni Patrona.

Po przywitaniu gości przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, uczennice z klasy VII a: Amelia Żurek i Virginia Ciereszyńska zaśpiewały pieśń pt. „Syberiada”.

Podczas spotkania wręczono uczestnikom konkursów dyplomy i słodkie upominki, a laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Związek Sybiraków i Radę Rodziców.

Zaproszeni goście i uczniowie wysłuchali również w wykonaniu uczennic z klasy piątej: Justyny Sołtysiak i Dominiki Maliszewskiej recytacji wzruszających wierszy: „Do mojej matki” i „Rodzina”.

Podczas spotkania głos zabrała zastępca burmistrza Marta Sochacka-Pelczar, która podziękowała organizatorom za zaproszenie i wiele lat wspólnej pracy, Sybirakom za życzliwość, młodzieży za udział w konkursie i recytację poezji podejmującej trudną tematykę historyczną. Obiecała, że Piława Górna z oddaniem będzie kultywować pamięć o Polakach represjonowanych na Wschodzie, bo „obowiązkiem naszym jest pamięć”.

Głos zabrał również prezes Zarządu Koła ZS Eugeniusz Kuszka, który podziękował nauczycielom za wieloletnią współpracę. Marcie Sochackiej-Pelczar i Edycie Lisowskiej wręczył dyplomy i pamiątkowe medale „90. rocznicy powstania Związku Sybiraków 1928–2018”, a medale pamiątkowe „30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków we Wrocławiu” przekazał Marcie Sochackiej-Pelczar, Edycie Lisowskiej, Donacie Wajdzie i Marioli Jabłońskiej.

Swoimi wspomnieniami podzielił się Jan Kozakowski, który zawsze chętnie gości w naszej szkole, a jego opowieści można słuchać bez końca.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania podsumowującego Dni Patrona – Zesłańców Sybiru wykonali wspólną pamiątkową fotografię.

Osoby, które organizowały Święto Szkoły, to: Mariola Jabłońska, Donata Wajda, Edyta Lisowska i Grażyna Koziara oraz Zarząd Koła Związku Sybiraków i Rada Rodziców.

Komisja XIII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Losy Sybiraków”

Laureaci konkursu

Prezes Zarządu Koła ZS Ziemi Dzierżoniowskiej Eugeniusz Kuszka wręczył zastępcy burmistrza  Marcie Sochackiej-Pelczar dyplom pamiątkowy

Zdjęcie pamiątkowe uczestników konkursu, nauczycieli i Sybiraków

Autor: Mariola Jabłońska

Uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę wywózki Polaków na Syberię w Kotli

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 20th, 2019

Tradycją Szkoły Podstawowej w Kotli stało się organizowanie uroczystego apelu upamiętniającego wydarzenia z 10 lutego 1940 r., kiedy to władze sowieckie przeprowadziły pierwszą masową akcję deportacyjną z zagarniętych terenów wschodnich II Rzeczypospolitej. Przymusowe przesiedlenia – na teren północnego Kazachstanu oraz Syberii – objęły głównie ludność polską, a przede wszystkim właścicieli ziemskich, urzędników państwowych, nauczycieli, kolejarzy, leśników wraz z rodzinami.

Uroczystość dnia 20 lutego 2019 r. rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Kotli, przewodniczył jej i okolicznościową homilię wygłosił proboszcz ks. Andrzej Skoczylas. W asyście pocztów sztandarowych Koła Związku Sybiraków w Głogowie, Gimnazjum Gminnego w Kotli, Szkoły Podstawowej w Kotli i Chorągwi Hufca ZHP w Głogowie złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą pamiątkową przy kościele, a następnie odbył się apel pamięci w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli.

Na uroczystość przybyli Sybiracy, ich rodziny i zaproszeni goście, wśród których byli: członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Wanda Puchała, członek Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Antoni Dziemirowicz, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Głogowie Stanisław Dwojny z asystą pocztu sztandarowego, wójt gminy Kotla Łukasz Horbatowski, komendant Hufca ZHP w Głogowie Krzysztof Stachów, sekretarz gminy, radni i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, by wspólnie z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli i nauczycielami uczcić pamięć minionych wydarzeń. W czasie uroczystości młodzież i dzieci zaprezentowały program artystyczny, na który składały się wspomnienia byłych zesłańców, utwory poetyckie i piosenki. Utwory te wywarły ogromne wrażenie, nie tylko na gościach, ale i młodych wykonawcach, skłoniły do wspomnień i refleksji, były żywą lekcją historii.

Podczas uroczystości wójt gminy Kotla Łukasz Horbatowski został odznaczony Odznaką Honorową Sybiraka za kontynuację wsparcia finansowego gminy Kotla w corocznej organizacji rocznicowych uroczystości. Odznakę wręczyła Wanda Puchała, członek Zarządu Głównego ZS. Wójt złożył podziękowania dla Koła Związku Sybiraków w Kotli. Podziękował dzieciom, młodzieży, nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia.

Następnie prezes Zarządu Koła ZS w Kotli Halina Fendorf i skarbnik Stanisław Sapużak podziękowali, wręczając kwiaty Halinie Ignacik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotli i Dorocie Danielewicz, dyrektor Gimnazjum Gminnego w Kotli, za podejmowany od 2005 r. coroczny trud związany z organizacją uroczystości sybirackich. Z okazji tej 15. rocznicy Koło Związku Sybiraków w Kotli wyróżniło nagrodami książkowymi dwie polonistki z tych szkół Danutę Nowalińską i Alinę Szermer za niewątpliwie największy wkład, jakim było przygotowywanie programów artystycznych. W miłej atmosferze zakończono uroczystość wspólnym, zbiorowym zdjęciem i poczęstunkiem w świetlicy szkolnej.

Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Kotli

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową

Wręczenie wójtowi Łukaszowi Horbatowskiemu Odznaki Honorowej Sybiraka

Program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli

Zaproszeni goście (od lewej): dyrektor Halina Ignacik, wójt Łukasz Horbatowski, prezes Zarządu Koła ZS w Kotli Halina Fendorf, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy Wanda Puchała, proboszcz ks. Andrzej Skoczylas

Podziękowania dla nauczycieli

Prezes Halina Fendorf i skarbnik Stanisław Sapużak złożyli podziękowania dyrektor Halinie Ignacik

Podziękowania otrzymały nauczycielki Danuta Nowalińska (z lewej) i Alina Szermer

Wspólne zdjęcie pamiątkowe

Autor: Halina Fendorf, prezes Zarządu Koła ZS w Kotli

Uroczystości patriotyczne w Legnicy

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 20th, 2019

W dniu 10 lutego 2019 r. z inicjatywy Koła Związku Sybiraków w Prochowicach odprawiona została msza święta przez proboszcza ks. dr. Tadeusza Dębskiego. W czasie mszy padło wiele wzruszających słów wypowiedzianych do Sybiraków. Wiara i miłość do ojczyzny pozwoliły Sybirakom przetrwać ten trudny okres. Obecni Sybiracy przeżyli, by dać świadectwo prawdy o tamtych czasach.

W nabożeństwie uczestniczyły sztandary szkolne oraz Koła Związku Sybiraków w Prochowicach. Z ramienia Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy uczestniczyli prezes Maria Jurkiewicz oraz wiceprezes Wanda Puchała.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się na miejsce pamięci, gdzie po modlitwie za zmarłych złożono kwiaty i zapalono znicze. Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Prochowicach Bronisława Fesich zaprosiła Sybiraków i przybyłych gości na poczęstunek.

W czasie spotkania głos zabrała prezes Maria Jurkiewicz, która wspomniała najtragiczniejszą pierwszą deportację oraz podziękowała księdzu i dyrekcji szkoły za utrzymywanie na co dzień kontaktu z Sybirakami. Dorota Kiełb, sekretarz miasta i gminy Prochowice, złożyła Sybirakom życzenia zdrowia, jednocześnie zapewniając, że docenia nasze zaangażowanie, i obiecując dalszą współpracę. Do życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady Miasta Maria Maćkowiak.

Miłym akcentem spotkania było wystąpienie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Renaty Stępień, która po złożeniu życzeń Sybirakom, każdemu Sybirakowi i zaproszonym gościom wręczyła słodycze.

Wanda Puchała, zabierając głos, nawiązała do obchodów organizowanych na terenie kraju. Wspomniała o pierwszych dniach organizowania Związku Sybiraków na terenie byłego województwa legnickiego i okazanej przez księży pomoc w tych trudnych dla nas dniach.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej i serdecznej atmosferze przy wspomnieniach, a także wspólnym śpiewaniu. 

Rocznica pierwszej deportacji Polaków na Sybir w Legnicy

Dzień rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Sybir był uroczyście obchodzony w Kole Związku Sybiraków w Legnicy.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Świętej Trójcy. Koncelebrę w intencji Sybiraków sprawował ks. prałat Władysław Jóźków – kapelan Sybiraków. W obchodach z ramienia Zarządu Oddziału Związku Sybiraków brali udział: Ryszard Filipienko – wiceprezes i Antoni Dziemirowicz – skarbnik.

Po nabożeństwie uczestnicy udali się pod pomnik Sybiraków, gdzie słowo okolicznościowe wygłosiła prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Alfreda Demska. Następnie kapelan Sybiraków modlił się za wszystkich zesłańców. Po modlitwie odbyło się spotkanie przy skromnym poczęstunku.

Wyzwolenie Legnicy

W dniu 11 lutego 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane z okazji 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Legnicy. Spotkanie zorganizował prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski. Uczestniczyli w nim Sybiracy: Maria Jurkiewicz, Wanda Puchała, Helena Nita, Anna Zajączkowska, Jan Piskorski i Danuta Korzeniewska.

W tym roku tradycyjnie wspomnieniowe spotkanie odbyło się przy wspólnym stole. Rozpoczęło się wzruszającym koncertem patriotycznym pod tytułem „Kocham Cię, Polsko” w wykonaniu dzieci z Państwowego Przedszkola nr 2 w Legnicy. Na zakończenie przedszkolaki wręczyły wszystkim uczestnikom czerwone serduszka. Koncert prowadziła Wioletta Król. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 9

W dniu 20 lutego 2019 r. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Legnicy zaproszony został przez dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 Katarzynę Hornicką, młodzież oddziałów gimnazjalnych i rodziców na uroczystość wręczenia odznaki „Gimasa” oraz stypendium najlepszym uczniom.

W uroczystości wzięli udział: prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, jego zastępca, Wanda Puchała reprezentująca Związek Sybiraków oraz kawalerowie Orderu Złotego Jelenia, dyrektor likwidowanego Gimnazjum nr 5 Hanna Jastrzębska-Plewa oraz obecne władze szkolne i Komitet Rodzicielski. Wspaniałą część artystyczną przygotowała młodzież pod kierownictwem Moniki Augustyniak-Zaręby. Po części artystycznej wprowadzono sztandar szkoły i przystąpiono do wręczania wyróżnień. Ogółem wyróżniono 37 uczniów o średniej ocen całej grupy 5,8, a siedmiu uczniom wręczono stypendium od kawalerów Orderu Złotego Jelenia.

Na zakończenie uroczystości zaproszono wszystkich na poczęstunek.

Autor: Wanda Puchała, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik