Kontakt telefoniczny z Biurem

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 13th, 2018

W związku z awarią jednej z linii telefonicznych dzwoniących do Biura Zarządu Głównego prosimy o wybieranie numeru: 22 826 45 99. Za utrudnienia przepraszamy.

XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Mariana Jonkajtysa

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Marzec 14th, 2018

W dniu 14 marca 2018 r. odbył się w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Mariana Jonkajtysa. Konkurs został objęty honorowym patronatem prezydenta miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Wśród zaproszonych gości byli Sybiracy, radna miasta Nowego Sącza Bożena Jawor, która wspiera szkołę i Sybiraków od wielu lat, oraz prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir Antonina Dzikowska. Konkurs ma na celu upowszechnianie, poprzez prezentację poezji, wiedzy na temat zesłań na Syberię. Jest to temat szczególnie bliski naszej szkole, której patronem są właśnie Sybiracy. Jak powiedział w podsumowaniu prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński, ta poezja to teksty zesłańców pisane sercem, bólem, tęsknotą, opowiadające przeżycia i historie niezwykłe i niewiarygodne.

W jury zasiadali członkowie Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir, nauczyciele i członkowie Samorządu Uczniowskiego.

W konkursie wzięło udział 32 uczestników z 32 szkół. Każdą szkołę reprezentował jeden uczestnik.

Uczniowie oceniani byli w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, klasa VII i gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczy liczba nagród. Przyznano dziewięć nagród dla laureatów, pięć wyróżnień oraz trzy nagrody specjalne.

Podsumowania konkursu dokonał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński

Wręczenie wyróżnienia przez prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir Antoninę Dzikowską

Wyróżnienie wręczyła radna miasta Nowego Sącza Bożena Jawor

Uczestnicy konkursu

Zaproszeni goście

Autor: Renata Skowron

Obchody rocznicy wywózki na Sybir w Chełmży

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Marzec 2nd, 2018

Obchody rocznicowe 73. rocznicy wywózki chełmżan na Sybir wspólnie zorganizowali: burmistrz miasta Chełmży, chełmżyńscy Sybiracy (Oddział ZS w Toruniu) oraz Biblioteka Publiczna Powiatowa i Miejska im. Juliana Prejsa w Chełmży.

Pamięć o nich uczczono w piątek 2 marca 2018 r. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta w bazylice Świętej Trójcy. Następnie zebrani przeszli pod tablicę pamiątkową umieszczoną na budynku przy ul. Sądowej, obecnie siedzibie komisariatu policji. Tam złożono kwiaty oraz znicze. Na koniec w Bibliotece Publicznej Powiatowej i Miejskiej odbyła się projekcja filmu Franciszka Kuczki pt. „Miejsca pamięci w Chełmży”.

Udział w uroczystościach wzięli: burmistrz Jerzy Czerwiński, zastępca burmistrza Marek Kuffel, przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Polikowska, ks. kanonik Krzysztof Badowski, pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Marcin Swaczyna, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu Jan Myrcha, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu Zbigniew Matuszewicz, prezes Zarządu Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu Ewa Kaźmierkiewicz, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu Barbara Wasiluk, członkowie szkolnych społeczności z Chełmży – dyrektorzy szkół oraz uczniowie, harcerze, przedstawiciele ogrodów działkowych oraz liczni mieszkańcy miasta.

Leszek Masłowski, ostatni żyjący świadek tragicznych wydarzeń sprzed 73 lat, którym poświęcił autobiograficzną książkę „Zraniona młodość. Wspomnienia Sybiraka”, z powodu złego stanu zdrowia nie mógł wziąć udziału w uroczystościach. 90-letni Leszek Masłowski został właśnie wyróżniony Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, który jest najwyższym regionalnym odznaczeniem. Uroczystość wręczenia medalu zasłużonemu Sybirakowi odbyła się tuż przed chełmżyńskimi obchodami w Domu Pomocy Społecznej w Browinie, gdzie Leszek Masłowski obecnie przebywa.

Uroczysty przemarsz ulicami Chełmży

Poczty sztandarowe

Kwiaty pod tablica pamiątkową składają burmistrz Jerzy Czerwiński (z lewej) i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski

Przedstawiciele Sybiraków z kwiatami

W uroczystości udział wzięli Sybiracy, przedstawiciele władz miasta, młodzież oraz mieszkańcy

Tablica pamiątkowa poświęcona chełmżanom wywiezionym na Sybir

Autor: Urszula Meszyńska, dyrektor Biblioteki Publicznej Powiatowej i Miejskiej im. Juliana Prejsa w Chełmży

Uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 28th, 2018

Społeczność szkolna od czasu nadania Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku imienia Sybiraków uroczyście obchodzi rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Sybir. W tym roku również 28 lutego uczniowie klas IV–VII przygotowali niezwykle patriotyczną akademię upamiętniającą już 78. rocznicę pierwszej wywózki.

Po wprowadzeniu sztandaru szkolnego i Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku oraz po odśpiewaniu naszego hymnu państwowego i związkowego „Marsza Sybiraków” dyrektor szkoły Zbigniew Klimowicz gorąco powitał gości i całą społeczność szkolną.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź serdecznie podziękował w imieniu wszystkich Sybiraków za organizowanie takich uroczystości i bardzo dokładnie omówił przyczyny i przebieg poszczególnych deportacji, szczególnie tej pierwszej, najtragiczniejszej. Swoją wypowiedź ilustrował licznymi cytatami z twórczości naszych poetów romantycznych i z dzieł papieża Jana Pawła II.

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych odbyła się część artystyczna , której treść wyrażała pomysłowa dekoracja. Na granatowym płótnie widniało hasło – „Nie odbiorą Ci Ojczyzny, jeśli nosisz ją w sercu”, a nieco niżej po jednej stronie umieszczono nazwy miejsc zsyłek, a po drugiej daty deportacji 1940 r.

Do wyżej wspomnianego hasła nawiązywały wszystkie wiersze i pieśni w wykonaniu chóru szkolnego oraz scenka ukazująca tragedię polskiej rodziny zesłańczej. Cały program poetycko-muzyczny był przepełniony miłością i tęsknotą za utraconą ojczyzną. W wypowiedziach wszystkich bohaterów dominowały wiara w opatrzność Bożą i nadzieja powrotu do rodzinnego kraju. Potwierdzają to słowa aniołów pojawiających się na scenie i postać zmarłej dziewczynki, która widziała swoją matkę i braciszka wracających do Polski.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Jolanta Kuźmicka podsumowała wyniki Szkolnego Konkursu Poetyckiego „Sybiracy oczami dziecka” i Szkolnego Konkursu Plastycznego klas IV–VII pod hasłem „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”.

Zwycięzcom wręczono nagrody – dyplomy i książki „Opowiem wam…” autorstwa Barbary Bielawiec.

Uroczystość zakończyła się bardzo przyjemnym spotkaniem przy kawie w pokoju nauczycielskim.

Serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim wykonawcom programu artystycznego i organizatorom tego święta szkoły.

Heronima Dzierma

Z Zacisza na Syberię

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 14th, 2018

Taki napis przywitał nas, Sybiraków, 14 lutego 2018 r. i zgromadzonych uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przez dyrektor szkoły Renatę Frankowską, a następnie Hymnem Sybiraków w wykonaniu wszystkich obecnych.

Na wstępie zabrał głos prezes Tadeusz Chwiedź, który przedstawił przyczyny i skutki paktu Ribbentrop–Mołotow oraz tragiczny w skutkach rozkaz Stalina z 5 grudnia 1939 r. o deportacji obywateli polskich na Syberię i do Kazachstanu w latach 40. XX w. W poruszający sposób przedstawił los polskich dzieci, szczególnie sierot, które umierały z głodu i chorób.

Obecny na spotkaniu wiceprezes Józef Panasiuk był również sierotą – matka zmarła (dwoje rodzeństwa również), a ojciec zginął na szlaku bojowym gen. Andersa. On sam wraz z dwoma braćmi i siostrą po wielu perypetiach wrócił do Polski.

Następnie zabrał głos Zenon Puchalski, autor książki „Z Zacisza na Syberię”, która była żywą lekcją historii, ponieważ jego rodzina wraz z pozostałymi mieszkańcami osady wojskowej Zacisze koło Białegostoku w liczbie 78 osób została wywieziona na Syberię właśnie 10 lutego 1940 r. Zenon Puchalski, wywieziony na zesłanie w wieku 12 lat, wszystko przedstawiał bardzo obrazowo, a do tego slajdy zdjęć zamieszczonych w książce pomagały zrozumieć i chociaż w części sobie wyobrazić pobyt na tej „nieludzkiej ziemi”.

Zadawane pytania świadczące o zainteresowaniu słuchaczy tematem i nastrój wśród uczniów świadczył o poruszeniu warunkami życia i wprost niedowierzaniem, że tak właśnie było jak przedstawiał autor.

Na zakończenie głos zabrała sekretarz Zarządu Oddziału ZS Jolanta Hryniewicka, która pokrótce przedstawiła ostatnie przedsięwzięcia, a szczególnie zachęcała do zwiedzenia Muzeum Sybiraków wraz z Panoramą Golgoty Wschodu i innymi znakami pamięci oraz nowo wybudowanym obeliskiem upamiętniającym miejsce wywózki obywateli polskich w głąb ZSRR w latach 40. na dworcu PKP Białystok Fabryczny.

Prowadzący program uroczystości bardzo serdecznie podziękował przedstawicielom Związku za uczestnictwo, a dyrektor szkoły wręczyła podziękowania za tak wspaniałą lekcję historii.

Autor: Jolanta Hryniewicka

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik