Obchody rocznic czerwcowych deportacji w województwie podlaskim i Białymstoku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 23rd, 2017

Rokrocznie miesiąc czerwiec jest poświęcony upamiętnieniu trzeciej i czwartej deportacji obywateli polskich na Syberię i do Kazachstanu w latach 40. XX w. Tak też było i w tym roku.

W dniu 11 czerwca 2017 r. przedstawiciele Związku Sybiraków i Muzeum Pamięci Sybiru wzięli udział w uroczystości poświęconej 76. rocznicy czwartej masowej deportacji na Sybir mieszkańców powiatu siemiatyckiego w czerwcu 1941 r. w Siemiatyczach Stacji, które było miejscem ostatniego pożegnania z ojczystą ziemią w drodze na zesłanie.

Po serdecznym powitaniu przez księdza proboszcza, przy dźwiękach Hymnu Sybiraków, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przy tablicy epitafijnej znajdującej się w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Jolanta Hryniewicka w ogólnym zarysie przedstawiła martyrologię Polaków po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow i tajnego protokołu, dzielącego Polskę na strefy wpływów między obu agresorów: Niemcy hitlerowskie i Związek Radziecki. Podpisany przez Biuro Polityczne WKP(b) w dniu 5 grudnia 1939 r. nakaz o deportacji obywateli polskich z terenów na wschód od Narwi, Bugu, Sanu i Pisy, zajętych przez Armię Czerwoną po wkroczeniu na te tereny 17 września 1939 r., rozpoczął tragedię Golgoty Wschodu.

Uroczysta msza święta w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w intencji zmarłych Sybiraków, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi” bez krzyża i godnego miejsca pochówku, i tych, którzy odeszli do Pana po powrocie do ojczyzny, została odprawiona przez proboszcza parafii Siemiatycze Stacja ks. Józefa Grzeszczuka. Okolicznościowa modlitwa wiernych przywołała pamięć tamtych tragicznych wydarzeń.

Obecność władz samorządowych, liczne poczty sztandarowe podkreśliły rangę tej smutnej, lecz jakże ważnej patriotycznej uroczystości, by nigdy więcej podobna tragedia nie miała miejsca.

Kolejna uroczystość miała miejsce 18 czerwca 2017 r. w kolonii Zacisze (powiat Białystok). Była to 17. rocznica odsłonięcia i poświęcenia obelisku ku czci deportowanych 10 lutego 1940 r. wszystkich osadników wojskowych wraz z rodzinami w akcie zemsty za zwycięski 1920 r. Losy ich potoczyły się różnie, niewielu z nich powróciło w rodzinne strony.

Msza święta w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie w intencji wywiezionych z tej miejscowości oraz mieszkańców z gminy Zabłudów (kwiecień 1940 r.), pomordowanych i zmarłych na zesłaniu oraz homilia i modlitwa wiernych przeniosły nas w ten trudny czas poniewierki, głodu, chorób i poniżenia ludzkiej godności. Podsumowaniem tych doświadczeń Golgoty Wschodu była na wygłoszona zakończenie mszy świętej przez prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku Tadeusza Chwiedzia relacja historyczna o przyczynach i skutkach paktu Ribbentrop-Mołotow oraz dodatkowego tajnego protokołu podpisanego parę dni później dzielącego Polskę na strefy wpływów obu agresorów, o warunkach życia na tej obcej, wrogiej ziemi, utworzeniu armii z tułaczy – zesłańców, ludzkich wraków oraz trudnych powrotach do ojczyzny, szczególnie z Zachodu.

Po przybyciu do Zacisza przywitano gości, wśród których był burmistrz miasta i gminy Zabłudów, przedstawiciele: Rady Miasta Zabłudów, Muzeum Pamięci Sybiru, Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, Miejskiego Ośrodka Animacji i Kultury w Zabłudowie, nadleśnictwa Żednia i Dojlidy z siedzibą w Białymstoku, młodzież szkolna z Zabłudowa – ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce, Sybiracy, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Następnie Hymnem Sybiraków rozpoczęto kolejną część uroczystości. Modlitwę za zmarłych i żyjących Sybiraków odmówił ks. Jan Toczko, natomiast pieśń obozową „O Panie, który jesteś w niebie” wspaniale wykonała Ala Kamińska.

W okolicznościowe przemówienia wygłosli prezes Tadeusz Chwiedź, burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek, prof. Adam Dobroński. Wszyscy prelegenci podkreślali wielkie znaczenie organizowanych uroczystości, które są nieocenioną lekcją historii dla młodego pokolenia, ale nie tylko dla nich.

Wręczenia Srebrnej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków oraz Odznaki Honorowej Sybiraka dokonał prezes Tadeusz Chwiedź.

Tematycznie przygotowany program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce oraz wykonane solo przez Alę Kamieńską pieśni „Czerwone maki” i „ Polskie kwiaty” wywołały gromkie brawa.

Prowadząca uroczystość Jolanta Hryniewicka przy wtórze werbli zapowiadała kolejność składania kwiatów i zniczy przez poszczególne delegacje, a następnie gorąco podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania, szczególnie organizatorom i pocztom sztandarowym. Burmistrz Adam Tomanek podziękował gościom za przybycie i zaprosił na wojskową grochówkę.

Posumowaniem uroczystości czerwcowych było spotkanie w Białymstoku 23 czerwca przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka. W strugach ulewnego deszczu zebrali się przedstawiciele wojewody podlaskiego, marszałka województwa podlaskiego, prezydenta miasta Białegostoku, IPN, Muzeum Pamięci Sybiru, Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, organizacji kombatanckich oraz Sybiracy. Po krótkim wprowadzeniu prezesa Tadeusza Chwiedzia w temat czwartej deportacji Polaków w czerwcu 1941 r. na Syberię i do Kazachstanu, zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze. Dekoracja wokół pomnika w postaci łopoczących flag biało-czerwonych, płonący gazowy znicz, atmosfera zadumy i refleksji przywołały wspomnienia z tego okresu szczególnie u Sybiraków. Wybaczamy, ale nigdy nie zapomnimy.

Autor: Jolanta Hryniewicka

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie i uroczystości w Krasnymborze

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 22nd, 2017

22 czerwca 2017 r., w rocznicę wywózki, o godz. 18 w kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej wywózki na Syberię z Augustowa i okolic. Jest to już kolejny znak pamięci w Augustowie przypominający o tych tragicznych wydarzeniach. Proboszcz parafii ks. Stanisław Wroński w odpowiedzi na inicjatywę Sybiraków Koła ZS w Augustowie zgodził się na taką formę upamiętnienia. Wyznaczył godne miejsce i dodatkowo ufundował kamień na tę tablicę oraz włączył się wraz wikariuszem ks. Maksymilianem Barwikowskim w przygotowanie uroczystości.

Na uroczystą mszę przybyli prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka, prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz, przedstawiciel Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Anna Kietlińska, prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie, jednocześnie opiekun Klubu Wnuka Sybiraka Danuta Gregorowicz, skarbnik Stowarzyszenia Anna Jakucewicz oraz Sybiracy ziemi augustowskiej i mieszkańcy Augustowa.

Na uroczystościach obecni byli także burmistrz miasta Augustowa Wojciech Walulik, przewodniczący Rady Powiatu Augustowskiego Andrzej Sobolewski, wicestarosta powiatu augustowskiego Katarzyna Sturgulewska, młodzież i nauczyciele Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, a w szczególności wnukowie Sybiraków oraz poczty sztandarowe i dyrektorzy szkół: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków – Henryka Rzepecka, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie – Henryka Mołodziejko oraz Zespołu Szkół im. Sybiraków w Krasnymborze – Barbara Kotarska. Obecny był także poczet Koła Związku Sybiraków w Augustowie.

Uroczystą mszę świętą, podczas której dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy, sprawowali JE biskup pomocniczy diecezji ełckiej ks. Romuald Kamiński, proboszcz ks. Stanisław Wroński, ks. emeryt Tadeusz Dochód, a także księża z rodzin sybirackich – ks. Jacek Czartoszewski i ks. Waldemar Brodziuk.

Prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko tego samego dnia w godzinach porannych uczestniczył także w uroczystościach obchodów rocznicy wywózki i drugiej rocznicy nadania imienia Sybiraków w Zespole Szkól im. Sybiraków w Krasnymborze. Był obecny podczas mszy świętej sprawowanej w tamtejszym kościele, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem usytuowanym przed szkołą oraz uczestniczył w całej uroczystości w szkole. Na zakończenie wpisał się do księgi pamiątkowej szkoły, dziękując za zaproszenie i wzruszenia, jakie go tam spotkały.

JE ks. bp Romuald Kamiński i ks. Jacek Czartoszewski

Msza w kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie. Od lewej JE ks. bp Romuald Kamiński i ks. Jacek Czartoszewski

Msza w kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie

W mszy świętej udział wzięli (od lewej): prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz, prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka, Anna Kietlińska z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko

Poczty sztandarowe

Poczty sztandarowe szkół imienia Sybiraków w Augustowie, Netcie i Krasnymborze oraz Koła ZS w Augustowie

Uczestnicy mszy

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, Sybiracy, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Augustowa

Moment odsłonięcia tablicy

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Sybiracy dziękują JE bp. Romualdowi Kamińskiemu

Sybiracy dziękują JE bp. Romualdowi Kamińskiemu za sprawowanie mszy i poświęcenie tablicy pamiątkowej

Tablica pamiątkowa w hołdzie zesłańcom na Sybir

Tablica pamiątkowa w hołdzie zesłańcom na Sybir, obok gablota z pamiątkami z Syberii

Msza święta w Krasnymborze

Msza święta w Krasnymborze z okazji drugiej rocznicy nadania placówce imienia. Przemawia dyrektor Barbara Kotarska

Uroczysty przemarsz do Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze

Uroczysty przemarsz do Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz i wiceprezes Barbara Czartoszewska złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci Sybiraków na terenie szkoły

Uroczystość w szkole

Uroczystość w szkole. Od lewej: wójt gminy Sztabin Tadeusz Drągiewicz, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko, dyrektor Barbara Kotarska, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Barbara Czartoszewska, prezes Zarządu Oddziału Jerzy Sienkiewicz

Uczniowie podczas programu artystycznego

Uczniowie podczas programu artystycznego

Prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko

Przemawia prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko

Przedstawiciele Sybiraków Barbara Czartoszewska i Jerzy Sienkiewicz dziękują dyrektor szkoły

Przedstawiciele Sybiraków Barbara Czartoszewska i Jerzy Sienkiewicz dziękują dyrektor Barbarze Kotarskiej i całej szkole za pracę z patronem

Delegacja z Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Delegacja z Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie z dyrektor Henryką Rzepecką (druga z lewej) w towarzystwie prezesa Zarządu Oddziału ZS Jerzego Sienkiewicza (pierwszy z lewej)

Autor: Henryka Rzepecka, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, zdjęcia Danuty Gregorowicz

Pielgrzymka Sybiraków do Lichenia

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 22nd, 2017

W dniach 21–22 czerwca 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Przewodnictwo objął kapelan krajowy Związku Sybiraków ks. Zdzisław Banaś. Uczestnicy, którzy przybyli w dniu 21 czerwca, mieli możliwość odbycia drogi krzyżowej pod prowadzonej przez ks. Banasia lub kapelanów przybyłych z uczestnikami z poszczególnych Oddziałów ZS. O godz. 10 ks. Zdzisław Banaś odprawił mszę świętą za Sybiraków.

Główne uroczystości rozpoczęły się 22 czerwca pod pomnikiem ufundowanym przez Oddziały Związku Sybiraków. Wzięli w nich udział kapelan krajowy Związku Sybiraków, sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS Eugeniusz Kuszka, 17 pocztów sztandarowych (ustawionych wokół pomnika przez Mieczysława Martusewicza z Oddziału ZS w Jeleniej Górze), delegacje poszczególnych Oddziałów i Kół Związku oraz młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi.

Punktualnie o godz. 11 zebranych powitał ks. Zdzisław Banaś, odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrał sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS Eugeniusz Kuszka. Po wystąpieniu podziękował zebranym za przybycie, zwłaszcza pocztom sztandarowym i młodzieży oraz złożył życzenia szczęśliwego powrotu. Wysłuchano wierszy Mariana Jonkajtysa. Jeden z Sybiraków przekazał życzenia od Sybiraków z Kalifornii. Tę część uroczystości zakończył apel poległych i zamordowanych.

Po wystąpieniach odbyło się składanie kwiatów. W imieniu Zarządu Głównego wiązankę z biało-czerwonych goździków złożył pod pomnikiem sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS Eugeniusz Kuszka w asyście przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Romana Janika. W dalszej kolejności wiązanki składali przedstawiciele Oddziałów i Kół ZS uczestniczący w pielgrzymce.

Następnie, po uformowaniu kolumny pocztów sztandarowych, pochód wyruszył w kierunku bazyliki, gdzie o godz. 12 odprawiona została msza święta, celebrowana przez ks. dr. hab. Franciszka Głoda w asyście wszystkich przybyłych kapelanów. Słowo Boże do uczestników skierował kapelan krajowy ks. Zdzisław Banaś. Po nabożeństwie odegrano Hymn Sybiraków oraz udzielono błogosławieństwa zebranym. Ks. Zdzisław Banaś złożył serdeczne podziękowania uczestnikom, życząc zdrowia i spotkania w przyszłym roku.

Poczty sztandarowe w Licheniu

Na pielgrzymkę do Lichenia przybyło 17 pocztów sztandarowych Oddziałów i Kół Związku Sybiraków

Wystąpienia przedstawicieli Związku Sybiraków

Wystąpienia przedstawicieli Związku Sybiraków. Pierwszy z lewej sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS Eugeniusz Kuszka, pierwszy z prawej kapelan krajowy ZS ks. Zdzisław Banaś, przemawia prezes Zarządu Koła Warszawa Wola-Bemowo Mieczysław Koralewicz

Msza w bazylice

Pielgrzymkę zwieńczyła msza święta w bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski

Autor: Eugeniusz Kuszka, sekretarz generalny Zarządu Głównego ZS

Wizyta Zarządu Oddziału Związku Sybiraków z Torunia w Golubiu-Dobrzyniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 21st, 2017

W dniu 21 czerwca 2017 r. na zaproszenie Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” odwiedził nas w Golubiu-Dobrzyniu prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Toruniu Jan Myrcha wraz z członkami Zarządu Oddziału. Gości z Torunia przyjęliśmy w siedzibie biblioteki głównej. Na wstępie naszego spotkania rozmawialiśmy o założeniu Koła Rodzin Sybiraków oraz o przygotowaniu uroczystości związanych z obchodami Dnia Sybiraka w dniu 16 września 2017 r.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z władzami samorządowymi miasta i powiatu. W Urzędzie Miasta gości przywitali starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego Andrzej Okruciński i burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski. Rozmowy prezesa Jana Myrchy z władzami samorządowymi dotyczyły założenia Koła Rodzin Sybiraków w naszym mieście i udzielenia wsparcia przy organizacji Dnia Sybiraka.

Po wizycie w Urzędzie Miasta udaliśmy się do Golubia pod pomnik poświęcony osobom wywiezionym w 1945 r. do ZSRR. Przy pomniku Zarząd Oddziału ZS złożył wiązanki kwiatów i zapalił symboliczny znicz. Prezes Jan Myrcha wraz z Zarządem zaprosił nasz komitet do odwiedzenia ich siedziby w Toruniu.

Komitet Społeczny „Przywrócić pamięć” reprezentowali: Ewa Kaźmierkiewicz, Szymon Wiśniewski, Edward Bartkowski i Krzysztof Witkowski.

Spotkanie z przedstawicielami Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” w Golubiu-Dobrzyniu

Spotkanie z przedstawicielami Społecznego Komitetu „Przywrócić pamięć” w Golubiu-Dobrzyniu

Wizyta w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu

Wizyta w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu. Od lewej: burmistrz Mariusz Piątkowski, starosta Andrzej Okruciński, prezes Zarządu Oddziału ZS w Toruniu Jan Myrcha, przedstawiciele Oddziału ZS Anna Jóźwik i Wiesław Chróścielewski

Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Golubiu-Dobrzyniu

Złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym osobom wywiezionym w 1945 r. do ZSRR

Toruńscy Sybiracy w Golubiu-Dobrzyniu

Toruńscy Sybiracy w Golubiu-Dobrzyniu

Autor: Ewa Kaźmierkiewicz, Komitet Społeczny „Przywrócić pamięć”

10-lecie Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 21st, 2017

Dnia 21 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu zorganizowało spotkanie z okazji 10-lecia, które jednocześnie, w pierwszej części, było Walnym Zebraniem Członków. Część oficjalna dotyczyła zmiany nazwy Stowarzyszenia. Ponieważ prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński przekazał nam informację o zmianie nazwy Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, ze względu na niewłaściwe skojarzenia dotyczące sformułowania „polski Sybir”, uznaliśmy, że zaproponujemy zmianę nazwy. Podczas zebrania przedstawiliśmy problem. Odbyła się krótka dyskusja. Zaproponowano nazwę Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir. Nazwa została przyjęta po głosowaniu – obecnych było 28 członków, 26 osób było za, 1 osoba przeciwna, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W związku z tym podjęto uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia.

W drugiej części spotkania wspominaliśmy minione 10 lat, były podziękowania dla pierwszego prezesa Jacka Barańskiego oraz drugiego prezesa Roberta Sobola. Następnie odbyło się wspomnieniowe biesiadowanie przy grillu. Wspólnie stwierdziliśmy, że udało się nam stworzyć wspólnotę Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, Związku Sybiraków i Stowarzyszenia, co było intencją powołania naszej organizacji. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata wspierali nasze Stowarzyszenie, pracowali z nami, pomagali, dzielili się wiedzą i wspomnieniami – szczególnie naszym wspaniałym Sybirakom.

Prezes Stowarzyszenia Antonina Dzikowska

Przemówienie prezes Stowarzyszenia Antoniny Dzikowskiej

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński

Wspólne biesiadowanie

Wspólne biesiadowanie

Autor: Renata Skowron

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik