Światowy Dzień Sybiraka w Wałbrzychu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

17 września – dzień napaści Związku Radzieckiego na Polskę – został uznany za Dzień Sybiraka. Ta szczególna data dla Sybiraków i Kresowian jest symbolem naznaczenia ich życia, sposobem na zachowanie w pamięci ich tragedii i tułaczego losu.

W tym dniu od lat wałbrzyscy Sybiracy spotykają się przy pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty, by oddać hołd tym, którym nie dane było powrócić do ojczystej ziemi, którzy dokończyli swój żywot na „nieludzkiej ziemi”.

W dniu 17 września 2018 r. imieniu Sybiraków głos zabrał prezes Zarządu wałbrzyskiego Oddziału Związku Sybiraków Adam Mitelsztet. Przypomniał dzieje Sybiraków i poinformował zebranych o staraniach Zarządu Głównego Związku Sybiraków mających na celu uzyskanie finansowego zadośćuczynienia dla Sybiraków za lata spędzone na obczyźnie oraz uprawnień osoby represjonowanej.

Następnie zebrani Sybiracy i zaproszeni goście zapalili znicze na pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty i złożyli wieńce i kwiaty. W imieniu miasta Wałbrzycha kwiaty złożył wiceprezydent miasta Zygmunt Nowaczyk.

Nie zabrakło również wałbrzyskiej młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi (dawne Gimnazjum nr 6 przy ul. Głównej 2) pod opieką dyrektor tej placówki Ewy Gratzke. Wspomnieć tu należy, że młodzież tej szkoły i jej absolwenci brali udział w akcji ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Wałbrzyska młodzież porządkowała nekropolie na Ukrainie w okolicach Borysławia.

W drugiej części tych krótkich, ale jak ważnych uroczystości zebrani udali się na mszę świętą do kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Wyszyńskiego, której przewodniczył Sybirak ks. prałat Stanisław Pająk wraz z młodym księdzem diakonem. W pięknej homilii odnoszącej się do własnych przeżyć ks. Stanisław opowiedział zebranym historię powojennego powrotu do Polski bydlęcymi wagonami. Następnie przypomniał o nieprzyjemnościach podczas służby wojskowej z powodu napisania w życiorysie o deportacji całej rodziny przez Armię Czerwoną. Na zakończenie ks. Stanisław podziękował zebranym za uczestnictwo w mszy świętej, dodając, że tylko wiara w Boga, trwanie całej rodziny w jedności pozwoliły przetrwać te trudne czasy na „nieludzkiej ziemi”.

Uroczystość przy pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty w Wałbrzychu

Przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS w Wałbrzychu Adam Mitelsztet

Pomnik Ofiar Syberyjskiej Golgoty w Wałbrzychu

Autor: Wacław Kwieciński

Syberia – czyli tam, gdzie pokruszono serca i zatrzymał się czas

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

A myśmy szli i szli – dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy – plątaniną dróg!
A myśmy szli i szli – niepokonani! Aż Cud nad Wisłą darował nam Bóg!

W piątek 14 września 2018 r. o godz. 11.15 rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka w Kostrzynie nad Odrą. Ceremonia była związana z 79. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Odbyło się wówczas spotkanie z Sybirakami – żywymi świadkami historii, którzy byli uczestnikami tych tragicznych wydarzeń. Przeraźliwy dźwięk zatrzaskujących się drzwi wagonu, surowe warunki klimatyczne, niewolnicza praca, głód, strach i przerażenie – tego wszystkiego musieli doświadczyć ludzie, którzy dziś stali przed nami i odkrywali swoją wstrząsającą przeszłość. Mogliśmy na żywo wysłuchać opowieści o męczeństwie na „nieludzkiej ziemi”, ale także usłyszeć o ich życiu, które nagle zostało porozrywane na kawałki.

Wszyscy ustawiliśmy się w szeregu na pl. Wojska Polskiego, gdzie został odtworzony Mazurek Dąbrowskiego i głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą Leszek Naumowicz. Przywitano przybyłych gości w osobach burmistrza miasta Andrzeja Kunta, przewodniczącego Rady Miasta Marka Tatarewicza oraz najważniejszych gości – kostrzyńskich Sybiraków na czele z Marianem Pezowiczem. Swoją obecnością zaszczycili nas członkowie Zarządu Oddziału Związku Sybiraków z Gorzowa Wielkopolskiego na czele z prezes Marią Dratwińską, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na czele z dyrektor nadzoru pedagogicznego Janiną Grzecznowską, delegacje służb mundurowych – policji i straży miejskiej, dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn oraz delegacje Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Kostrzyna, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie.

Po zakończeniu pierwszej części apelu na pl. Wojska Polskiego została sformowana kolumna marszowa i wszyscy przeszliśmy ulicami Kostrzyna w Marszu Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru na Cmentarz Komunalny. O godz. 12.00 odczytano apel pamięci Sybiraków, a następnie złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy symboliczne znicze pamięci i wspominaliśmy zmarłych pod pomnikiem Ofiar Terroru Stalinowskiego.

Przemaszerowaliśmy, bo pamiętaliśmy. Oddaliśmy należyty szacunek. To już XII edycja kostrzyńskiego marszu. Wszyscy w ciszy wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków, który rozpoczął uroczystość. Wicedyrektor Zespołu Szkół Ireneusz Materyński poprowadził apel. Przy pomniku do wszystkich zebranych przemówił ks. prałat Wojciech Skóra. Głos zabrała również Maria Dratwińska, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim, która spędziła na Syberii prawie pięć lat i wróciła do Polski dopiero w 1956 r. Wielokrotnie zaznaczała, że zależy jej na tym, by przekazywać pamięć o tej niewyobrażalnej katordze młodszym pokoleniom, ponieważ dzięki temu będą oni inaczej postrzegać starszych. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała relacji Sybiraków. Syberia to bezwzględna, mroźna tajga, droga prowadząca w bezkresne stepy Kazachstanu, do Krasnojarska, Irkucka, Donbasu. Syberia to ogromne tereny zapełnione obozami przymusowej pracy, w których wszyscy głodowali i marzli. Syberia to przeraźliwa walka o przetrwanie. Była to walka bezwzględna, ponieważ nie dbano o to, że zsyłano tam niemowlęta, dzieci, kobiety, starców – wywożeni byli wszyscy. To było prawdziwe białe piekło, koszmar, którego Sybiracy już nigdy nie zapomną. W 1940 r. ludzie budzili się nagle w środku nocy, przerażeni łomotem w drzwi. Płacz zlęknionej matki z dziećmi, spłoszone spojrzenie ojca. Nie liczyło się nic, co do tamtej chwili było ważne – ich marzenia, cele, pragnienia. Wszystko zostało odebrane w jednej chwili. Pozostawał jedynie żal i smutek w sercu. Później trzeba było przeżyć podróż – tragiczną, surową eskapadę trwającą wiele tygodni. Jedni byli transportowani pociągami, inni musieli pokonywać drogę pieszo. Śmierć zbierała krwawe żniwo.

Niewykluczone, że ten dzień, 14 września 2018 r., stał się dla nas wszystkich prawdziwą i żywą lekcją historii – nie w szkolnej ławce, ale na pl. Wojska Polskiego i na cmentarzu. Dzięki spotkaniu z Sybirakami poznaliśmy doświadczenia ludzi, którzy na zsyłce przeżyli swoje dzieciństwo.

Dzień Sybiraka obchodzony jest 17 września – tego dnia o godz. 18.00 w parafii NMP Matki Kościoła odbyła się msza w intencji wszystkich ofiar Golgoty Wschodu. To szczególna data dla zesłańców, ponieważ jest sposobem na podkreślenie roli, jaką dziś odgrywają. Osoby, które zostały zesłane na Sybir, przeżywały ten dzień po raz kolejny razem z nami – uczniami, harcerzami, nauczycielami, wychowawcami i mieszkańcami miasta. Postarajmy się więc wszyscy, aby te okrutne i dramatycznie wydarzenia przetrwały jednak w naszej pamięci. Spotkajmy się znów na przyszłorocznym XIII Marszu Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru. Pokażmy swoje wsparcie, oddajmy hołd ludziom, którzy poświęcili własne życia za ojczyznę. Zawalczmy o świadomość kolejnych pokoleń, bo jak powiedział Adam Mickiewicz: „Jeśli zapomnę o Nich,Ty, Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!”.

Licznie zebrana młodzież kostrzyńkich szkół

XII Marsz Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru w Kostrzynie nad Odrą

Uroczystości na Cmentarzu Komunalnym

Przybyłe delegacje

Autor: Natalia Buda, klasa II DF Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą

Uroczystości Dnia Sybiraka w Krośnie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 15th, 2018

W 79. rocznicę napaści sowieckiej Rosji na Polskę obchodziliśmy Światowy Dzień Sybiraka. Świętowanie rozpoczęliśmy 15 września 2018 r. od spotkania członków Oddziału ZS w Krośnie na plebanii parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie. Zebranie przygotował kapelan Sybiraków ks. prałat Andrzej Chmura wraz z prezes Zarządu Koła ZS w Krośnie Alicją Serwińską, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Sabiną Kozubal oraz skarbnikiem Sewerynem Myśliwcem. Zebranie rozpoczęliśmy od wysłuchania Hymnu Sybiraków, po zakończeniu którego prezes Zarządu Oddziału Rafał Woźniak przedstawił działania, jakie podejmuje Zarząd Główny ZS w celu uzyskania odszkodowań dla zesłańców syberyjskich. Wiceprezes Zarządu naszego Oddziału Janusz Serwiński przedstawił plany działalności Związku na kolejne miesiące. Uczestnikom została zaprezentowana fotorelacja z XVIII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, który odbył się w Białymstoku.

Na spotkaniu najważniejsi jednak byli Sybiracy w osobach m.in. Danuty Chodorowskiej, Kamili Blecharczyk, Teresy Bugajskiej, Rozalii Jaworskiej, Adama Kozłowskiego, którzy swoimi opowieściami „poruszyli nasze serca”. W zebraniu brała udział wicewojewoda podkarpacka Lucyna Podhalicz, z którą wspólnie wysłuchaliśmy wstrząsających relacji o losach Polaków zesłanych na „nieludzką ziemię”.

Główne obchody Dnia Sybiraka odbyły się w Bazylice Kolegiackiej w Krośnie.

Uroczystość rozpoczęła się od koncertu Sanockiego Zespołu Wokalnego Soul pod dyrekcją Moniki Brewczak. Zespół wykonał pieśni patriotyczne. Po wspaniałym koncercie została odprawiona uroczysta msza święta w intencji Sybiraków i ojczyzny pod przewodnictwem kapelana Sybiraków ks. prałata Andrzeja Chmury.

Po mszy świętej okolicznościowe przemówienie wygłosiła wicewojewoda Lucyna Podhalicz, która wspomniała niezłomność Polaków w walce o niepodległość, podkreślając, że Sybiracy w pierwszej kolejności zasługują na miano bohaterów odzyskania niepodległości.

Na koniec głos zabrał prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Krośnie Rafał Woźniak, który podziękował za organizację uroczystości oraz okolicznościowe upominki: ks. prałatowi Andrzejowi Chmurze, prezydentowi miasta Krosna Piotrowi Przytockiemu, posłom na Sejm RP Piotrowi Babinetzowi i Stanisławowi Piotrowiczowi, wicewojewodzie podkarpackiej Lucynie Podhalicz, zespołowi Soul z Sanoka pod dyrekcją Moniki Brewczak, radnemu wojewódzkiemu Jerzemu Borczowi, 19. Drużynie Harcerskiej „Invictus” im. Józefa Piłsudskiego w Jaszczwi na czele z hm. Piotrem Lubasiem, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” Józefa Piłsudskiego – Jednostce Strzeleckiej 1910 z Krosna pod dowództwem Pawła Nycza oraz wszystkim pocztom sztandarowym, m.in. ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie, ZSP nr 5 w Krośnie, ZSP nr 6 w Krośnie, ZSP nr 4 „Naftówka” w Krośnie.

Następnie Sybiracy, prezydent Piotr Przytocki wraz z przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Kubitem, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, w imieniu posła na Sejm Piotra Babinetza – Krzysztof Babinetz, Sabina Kozubal reprezentująca posła na Sejm RP Stanisława Piotrowicza, radny wojewódzki Jerzy Borcz, delegacje szkół oraz osoby prywatne złożyli wiązanki pod tablicą Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego.

Spotkanie na plebanii parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie

Występ Sanockiego Zespołu Wokalnego Soul

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową. Na pierwszym planie wicewojewoda Lucyna Podhalicz

Tablica Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w Bazylice Kolegiackiej w Krośnie

Prezes Zarządu Oddziału ZS w Krośnie Rafał Woźniak z wicewojewodą Lucyną Podhalicz

Autor: Rafał Woźniak, prezes Zarządu Oddziału ZS w Krośnie

XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 7th, 2018

W dniach 6–7 września 2018 r. w Białymstoku odbył się doroczny, już XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru, zorganizowany pod honorowym patronatem szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. W tym roku mottem Marszu było hasło „Przez Sybir do Niepodległej”.

W pierwszym dniu obchodów, podczas posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków z udziałem prezesów Zarządów Oddziałów i zaproszonych gości, na wniosek Zachodniopomorskiego Przeoratu Królewskiego Orderu Św. Stanisława Biskupa Męczennika w uznaniu za działalność w zakresie krzewienia i kształtowania tradycji patriotycznych sztandar Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka im. dr. Teofila Mikulskiego został udekorowany Krzyżem Kawalerskim Królewskiego Orderu Św. Stanisława. Dekoracji dokonał kawaler Królewskiego Orderu Św. Stanisława Józef Witaszek z towarzyszeniem prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejki. Wielka Kapituła wraz z odznaczeniem przyznała klubowi Patent. W imieniu odznaczonych podziękowała rzecznik Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka Krystyna Mateuszuk.

Następnie dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciech Śleszyński przedstawił plany i etapy budowy nowo powstającego gmachu muzeum, jak również założenia programowe przyświecające tej placówce.

Podczas posiedzenia swoją działalność zaprezentowali także przedstawiciele Związku Sybiraków na Florydzie – prezes Wacław Górski i sekretarz Antonina Hubska.

W godzinach popołudniowych zainteresowani mogli wybrać się na wycieczkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, gdzie na Górze Krzyży znajduje się krzyż pamięci i wdzięczności postawiony przez Sybiraków.

Ponadto udostępnione były do zwiedzania Muzeum Sybiraków w dolnej części kościoła pw. Ducha Świętego i ekspozycja Muzeum Pamięci Sybiru.

Wieczorem koncert dała Halina Kunicka, która również urodziła się na Kresach i podzieliła się z uczestnikami wspomnieniami i rodzinną historią z czasu, gdy dokonywana była pierwsza deportacja. Jej występ został owacyjnie przyjęty przez słuchaczy.

W dniu 7 września chętni uczestniczyli rano w nabożeństwie w Katedralnej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy.

Główne uroczystości rozpoczęły się przy Pomniku Katyńskim, gdzie wartę honorową pełnili żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, policja, harcerze oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi. Po odegraniu hymnu państwowego prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź przywitał przybyłych gości, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich, a przede wszystkim Sybiraków i młodzież. W słowach skierowanych do zebranych wskazał na konieczność pojednania w oparciu o poszanowanie prawdy historycznej. Prawda służyć ma bowiem nie rozdrapywaniu, ale zabliźnianiu ran odniesionych podczas syberyjskiej drogi krzyżowej. Tadeusz Chwiedź przypomniał najważniejsze fakty z historii zesłań, podkreślając, że wywózki nie skończyły się wraz z zakończeniem II wojny światowej, ale trwały aż do 1956 r.

Następnie poczet sztandarowy Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka uroczyście, poprzez ręce prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, przekazał swój sztandar do zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Wspólny wieniec pod Pomnikiem Katyńskim złożyli prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, Jolanta Małgorzata Markiewicz z Rodziny Katyńskiej w Białymstoku oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVIII Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru prezydent Tadeusz Truskolaski, drugi wieniec zlożyli przedstawiciele Rady Miejskiej Białegostoku. Zapalono znicze.

Duchowni trzech obrządków – katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego pobłogosławili uczestników Marszu.

13,5 tys. osób, w tym większość stanowiła młodzież ze szkół z całego kraju, oraz 260 pocztów sztandarowych przemaszerowało ulicami miasta – Świętojańską, Branickiego i Piastowską, oddając w ten sposób hołd zełańcom, do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie pod przewodnictwem JE abp. Edwarda Ozorowskiego odprawiona została msza święta. Został również odczytany list skierowany do uczestników przez kapelana krajowego Związku Sybiraków ks. Zdzisława Banasia.

Dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka. Odśpiewane zostały hymn państwowy oraz Hymn Sybiraków. W imieniu Komitetu Organizacyjnego wszystkich uczestników powitał prezydent Tadeusz Truskolaski.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Prezydent podkreślił ogrom dramatu, jaki przeżyli zesłańcy, a który uświadamia uczestnikom rokrocznie organizowana uroczystość, jak również wkład wywiezionych w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Podziękował za manifestację patriotyzmu i łączenie poprzez te obchody pokoleń, gdy obok siebie idą w Marszu Sybiracy i młodzież. W imieniu głowy państwa Andrzej Dera przekazał zebranym informację o przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta RP projekcie ustawy przyznającej deportowanym zadośćuczynienie na pobyt na zesłaniu. Projekt ten ma zostać w najbliższym czasie złożony w Sejmie. Następnie Andrzej Dera udekorował zasłużonych działaczy odznaczeniami przyznanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Józef Panasiuk, a Złoty Krzyż Zasługi wręczono: Krystynie Biziuk, Józefie Klej, Zenonowi Puchalskiemu, Halinie Rutkowskiej, Michałowi Siewrukowi i Halinie Ścibior.

Słowa do uczestników obchodów skierował także prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Przypomniał wkład Sybiraków w długą drogę do odzyskania przez państwo polskie niepodległości, to dzięki ich walce i cierpieniu udało się zrealizować marzenie o wolnej Polsce, a wnuki niegdyś zesłanych wiedzą dziś, co znaczy być Polakiem. Prezes wspomniał o ważnych dla zesłańców rocznicach przypadających w tym roku – powstaniu Związku Sybiraków w 1928 r., w którego szeregi wstąpił jeden z twórców odrodzonego państwa marszałek Józef Piłsudski, również Sybirak, i reaktywowaniu Związku w 1988 r., po kilkudziesięciu latach milczenia.

Swoje wystąpienia mieli także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński i senator Anna Maria Anders.

Duszpasterze wojskowych ordynariatów Wojska Polskiego katolicki, prawosławny i ewangelicko-augsburskim odmówili modlitwę za poległych i zesłanych.

Żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odczytali apel pamięci i oddali salwę honorową.

Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów. W imieniu wszystkich Sybiraków wieniec pod pomnikiem Grobem Nieznanego Sybiraka złożyli prezes Kordian Borejko, wiceprezes Wacław Mandryk, skarbnik Czesław Żukowski i wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Roman Janik.

Obchodom towarzyszyły wystawy: „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani” przygotowana przez Oddział IPN w Rzeszowie oraz „Przez Sybir do Niepodległej. Za Niepodległą na Sybir. Losy Polaków wracających do odrodzonej II Rzeczypospolitej i deportowanych w czasie II wojny światowej” Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Autor: Beata Żyłkowska

90-lecie Związku Sybiraków

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 29th, 2018

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca 90-lecie powstania Związku Sybiraków, podczas której odsłonięta została tablica pamiątkowa. Właśnie w tym miejscu w dniach 29–30 czerwca 1928 r., w roku 10-lecia odzyskania przez państwo polskie niepodległości, odbył się Zjazd Założycielski, podczas którego w obecności prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego zesłańcy Sybiru i żołnierze 5 Dywizji Syberyjskiej powołali stowarzyszenie mające na celu zintegrowanie środowiska zesłańców, upamiętnianie historii zesłań, a także pomoc Sybirakom w życiu codziennym.

W rocznicę tego wydarzenia na Politechnikę Warszawską przybyli jak przed laty Sybiracy – ofiary tym razem XX-wiecznych wywózek na Syberię i do Kazachstanu, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwa, weterani i kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Uroczystość odbyła się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a jej współorganizatorem był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przy tablicy pamiątkowej wartę honorową pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego Zarządu Głównego Związku Sybiraków (Aleksander Hreczecha, Henryk Pasierski, Mieczysław Wirszyc), odśpiewanie przez Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej hymnu państwowego i powitanie przybyłych.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list prezydenta, w którym Andrzej Duda wyraził uznanie dla zasług i zaangażowania Sybiraków w działalność społeczną i edukacyjną, a także podziękował im za bycie godnymi depozytariuszami bohaterskiej tradycji i etosu sybirackiego. Jednocześnie pogratulował z okazji przypadającej w grudniu tego roku 30. rocznicy reaktywowania Związku po niemal półwiecznej przerwie, gdy działalność jego była zakazana, a prawda na temat zesłań ukrywana. Podkreślił, że pamięć Sybiru zobowiązuje nas wszystkich do rzetelnej pracy dla dobra ojczyzny.

Następnie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy sekretarz stanu Andrzej Dera wręczył odznaczenia dwojgu zasłużonym Sybirakom. Jolanta Hryniewicka uhonorowana została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a Tadeusz Sitnik Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doradca marszałka Sejmu RP Sławomir Siwek odczytał list marszałka Marka Kuchcińskiego. Marszałek przekazał wyrazy uznania dla idei upamiętnienia rocznicy powstania Związku Sybiraków i zaznaczył, że to właśnie dzięki determinacji zesłańców prawda o wywózkach przetrwała czasy zakłamywania i przemilczania historii.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd generacjom Polaków, którzy doświadczyli życia na zesłaniu, cierpienia, głodu i katorżniczej pracy, tracąc nie tylko zdrowie, ale nie rzadko również życie. Każdy bowiem, jak powiedział, nosi w sobie wdzięczność za ich nieugiętą postawę, świadectwo mężności, honor i pozostanie niepokonanym. Przypomniał postawę marszałka Józefa Piłsudskiego, który pięć lat spędził na zesłaniu.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podkreślił znaczenie odsłanianej w tym dniu tablicy pamiątkowej, która przyszłym elitom przypominać będzie o historycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w gmachu uczelni, a pracownikom naukowym o konieczności kształcenia ludzi oddanych ojczyźnie i działających na jej rzecz, jak czynili to zesłańcy.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w swoim przemówieniu przypomniał idee Zjazdu Założycielskiego i wybitne postaci, które znalazły się wśród XIX-wiecznych zesłańców, jak choćby marszałek Józef Piłsudski, który otrzymał legitymację numer 1 Związku czy wielu zasłużonych dla badania Syberii naukowców i odkrywców. Podkreślił również aktualność celów stowarzyszenia, nawiązujących do tych reprezentowanych przez przedwojenny Związek – kultywowania pamięci o zesłaniach, krzewienia idei sybirackich i obrony interesów członków stowarzyszenia. Podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za objęcie uroczystości patronatem, a szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi i prorektorowi ds. studenckich prof. Januszowi Walo za pomoc w organizacji uroczystości.

Tablicę upamiętniającą 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków w auli głównej Politechniki Warszawskiej odsłonili sekretarz stanu Andrzej Dera, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, rektor Jan Szmidt oraz prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, a poświęcił ją w imieniu biskupa polowego Wojska polskiego Józefa Guzdka ks. kmdr Janusz Bąk, duszpasterz środowisk kombatanckich.

Pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Związku Sybiraków, Kancelarii Prezydenta, Sejmu RP, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Związek Sybiraków reprezentowali prezes Kordian Borejko, Mieczysław Pogodziński i Jolanta Hryniewicka.

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej odśpiewał Hymn Sybiraków, a następnie wyprowadzony został sztandar Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Uroczystość zakończył piękny koncert Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej, podczas którego wykonane zostały pieśni patriotyczne. Nie zabrakło wśród nich m.in. „Czerwonych maków na Monte Cassino”, „Roty” i „Pieśni obozowej”.

Obchodom 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków towarzyszyło wybicie medalu pamiątkowego i wydanie broszury przedstawiającej historię przedwojennego Związku Sybiraków, które otrzymali zaproszeni goście.

Uroczystość na Politechnice Warszawskiej – Sybiracy i zaproszeni goście

Wartę przy tablicy pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego

Wprowadzenie sztandaru Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Poczet w składzie: Mieczysław Wirszyc (Oddział ZS w Gorzowie Wielkopolskim), Henryk Pasierski – chorąży (Oddział ZS w Białymstoku) i Aleksander Hreczecha (Oddział ZS w Jeleniej Górze) prowadzony przez Mieczysława Martusewicza

Sekretarz stanu Andrzej Dera odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy

Sekretarz stanu Andrzej Dera wręczył odznaczenia nadane przez prezydenta RP Sybirakom Jolancie Hryniewickiej i Tadeuszowi Sitnikowi

Doradca marszałka Sejmu Sławomir Siwek odczytał list marszałka Marka Kuchcińskiego

Do zebranych przemówił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk

Gospodarzem uroczystości był rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt

Przemawia prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Od lewej: sekretarz stanu Andrzej Dera, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko i rektor PW prof. Jan Szmidt

Tablicę poświęcił ks. kmdr Janusz Bąk

W imieniu Zarządu Głównego kwiaty złożyli (od lewej): prezes Kordian Borejko, Jolanta Hryniewicka i Mieczysław Pogodziński

Od prawej: rektor prof. Jan Szmidt, sekretarz stanu Andrzej Dera, doradca marszałka Sejmu Sławomir Siwek, poseł Jan Dziedziczak, prezes ZG ZS Kordian Borejko, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prorektor WAT ds. wojskowych płk Adam Król, ks. kmdr Janusz Bąk

Zaproszeni goście otrzymali medal pamiątkowy wybity z okazji 90-lecia Związku Sybiraków oraz broszurę opisującą dzieje przedwojennego Związku

Uroczystość zakończył występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

Tablica upamiętniająca 90-lecie powstania Związku Sybiraków

Film z uroczystości: https://youtu.be/o75CBL4qU9E

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Marian Boczar, Henryk Mongiało, Leon Zujko

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik