10. rocznica śmierci Ryszarda Reiffa

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Grudzień 9th, 2017

9 grudnia 2017 r. minęło 10 lat od śmierci Ryszarda Reiffa.

Urodził się 4 lipca 1923 r. w rodzinie inteligenckiej. Podczas II wojny światowej działał w ruchu oporu. Był członkiem Konfederacji Narodu, dowódcą jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich – Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Po scaleniu z AK dowodził kompanią w 3. batalionie 77 Pułku Piechoty AK na ziemi nowogródzkiej. W latach 1944–1946 był więziony na terenie ZSRR.

Od 1946 r. dziennikarz w tygodniku „Dziś i Jutro”, w latach 1950–1953 redaktor naczelny „Słowa Powszechnego”. W latach 1976–1979 wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia PAX, po śmierci Bolesława Piaseckiego – w 1979 r. został przewodniczącym Zarządu Głównego PAX (funkcje tę sprawował do 1982 r.). Pod jego kierownictwem zasadniczo zmieniła się linia polityczna tego stowarzyszenia: poparło ono tworzącą się „Solidarność”, a „Słowo Powszechne” (organ prasowy PAX-u) stało się jednym z najbardziej wiarygodnych dzienników opisujących wydarzenia w Polsce.

W latach 1965–1969 i 1980–1985 poseł na Sejm IV i VIII kadencji, w okresie 1980–1982 przewodniczący Koła Poselskiego PAX.

W latach 1981–1982 Ryszard Reiff był członkiem Rady Państwa. 13 grudnia 1981 r. jako jedyny z 14 członków Rady Państwa sprzeciwił się zatwierdzeniu uchwały o wprowadzeniu stanu wojennego i dekretu o stanie wojennym, za co został odwołany ze stanowiska.

W latach 1989–1991 senator z ramienia Komitetu Obywatelskiego, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Po reaktywacji Związku Sybiraków, w 1989 r. został pierwszym jego powojennym prezesem. Funkcję tę sprawował przez cztery kadencje (do 2006 r.), ciesząc się w tym czasie dużym zaufaniem i poparciem. Ideę Związku Sybiraków ujął w następującym stwierdzeniu: „Pamięć zmarłym – żywym pojednanie”. Przesłanie to, mimo upływu wielu lat, nic nie traci na znaczeniu.

To on był inicjatorem powstania Grobu Nieznanego Sybiraka w Białymstoku. To jedyny na świecie pomnik, gdzie przywiezione z Sybiru prochy zesłańca i powstańca utrwalają pamięć zmarłych na „nieludzkiej ziemi” Polaków. Był również inicjatorem budowy pomnika Zesłańcom Sybiru we Wrocławiu, uważając, że pogłębi to związki Wrocławia ze Lwowem.

W czasie 17 lat jego przewodniczenia Związkowi powstało około 400 znaków pamięci wzniesionych przez koła terenowe. Fundamentalnym dziełem utrwalającym tragiczną prawdę o wywózkach Polaków z Kresów jest „Księga Sybiraków”, która powstała z inicjatywy prezesa Reiffa i której poświęcił wiele osobistej pracy.

Związek Sybiraków jest wspólnotą ideowo-obywatelską i wspiera wszystkie dążenia patriotyczne, umacniające niepodległość w oparciu o bliskie związki z Zachodem. Ten kierunek zawdzięczamy prezesowi, który zjednoczył całą społeczność sybiracką w duchu tych szczytnych zasad.

Ryszard Reiff zmarł po długiej chorobie 9 grudnia 2007 r. w Warszawie, pochowany został na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

W dniu 9 grudnia 2017 r., w 10. rocznicę jego śmierci Oddział Warszawski we współpracy z Zarządem Głównym Związku Sybiraków zorganizował uroczyste, z asystą wojskową, złożenie kwiatów na jego grobie.

Cześć Jego pamięci!

Asysta wojskowa przy grobie Ryszarda Reiffa

Przedstawiciele Związku Sybiraków (od lewej): były sekretarz generalny Zarządu Głównego Olgierd Poważyński, wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Maria Stankiewicz, prezes Zarządu Oddziału i wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński, wiceprezes Zarządu Oddziału Czesław Czarkowski z asystą wojskową

Przedstawiciele Związku Sybiraków złożyli wieniec na grobie prezesa Ryszarda Reiffa w 10. rocznicę śmierci

Autor: Leon Zujko, oprac. z wykorzystaniem Wikipedii

Uczniowie Zespołu Szkół w Rzepinie poznają i opisują losy Sybiraków

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 28th, 2017

Uczniom Zespołu Szkół w Rzepinie od kilku lat losy Sybiraków są bardzo bliskie. Uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez Koło Związku Sybiraków w Rzepinie, odsłonięciu pomnika Sybiraków, uroczystych obchodach 25-lecia Związku.

W 2015 r. uczniowie przystąpili do międzynarodowego projektu „W krainie migrantów – Nowa Amerika – Im Land Der Migranten”. Młodzi rzepinianie realizowali temat związany z Sybirakami regionu pogranicza. Dokumentowali losy rodzin sybirackich, zesłanych z Polski, Litwy, Ukrainy w różne regiony byłego ZSRR. W tym celu nawiązali współpracę z Oddziałem Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim, Kołem Związku Sybiraków w Rzepinie oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Szczecinie, uzyskując skany cennych dokumentów, pamiątek, zapisków. Spotykali się z Sybirakami, przeprowadzali rozmowy, wywiady, dokumentowali pamiątki, fotografie, listy osób, które pamiętają dramat tamtych czasów. Wywiady zostały zarejestrowane na filmie wideo oraz zamieszczone w Internecie.

Zebrany materiał, pamiątki, dokumenty, fotografie, listy, a przede wszystkim wywiady posłużyły uczniom do opracowania wystawy, która była efektem końcowym projektu. Było to dla młodych ludzi bardzo odkrywcze i twórcze. Niezwykle intensywne i emocjonalne przeżycia towarzyszące podczas wywiadów, łzy wzruszenia pozwalały na identyfikowanie z losami naszych Sybiraków. Była to dla uczniów wspaniała lekcja historii. Wystawowe „sześciany” to losy naszych rzepińskich Sybiraków oraz ich rodzin. Walizka, z którą rodzina prezesa Zarządu Koła Antoniego Ratowta wyjechała z Litwy na Sybir i z którą powróciła na rzepińską ziemię – jej alegoria miała unaocznić tragizm wywózek, podczas których rodziny miały godzinę na spakowanie się. Co można spakować w jedną małą walizkę? Często to, co zesłańcy zabrali, było ich jedyną pamiątką, wspomnieniem dawnego życia. Kromka i okruchy chleba odzwierciedlały ciężką pracę i potworny głód, o którym wspominali wszyscy, a sugestywnie w swoim wywiadzie opisał to Wincenty Misztak, wieloletni prezes Zarządu rzepińskiego Koła Związku Sybiraków. Barak – fotografie zamieszczone w tym sześcianie to zdjęcia Lucyny Żukowskiej, której całą rodzinę wywieziono na Sybir, udało im się powrócić, jednak odcisnęło to na całej rodzinie okrutne piętno. Krzyż i modlitewnik – ukazują, że możliwe było przeżycie w tak ekstremalnych warunkach dzięki nieustającej modlitwie. Wspominali o niej Sybiracy, pokazując bezcenne książeczki z modlitwami, dające im nadzieję na poprawę losu. Odnajdziemy je w relacjach Ryszarda Kowaluka, Edwarda Hołuba, Jarosława Urilka i Ireny Janowskiej.

Wystawa była efektem końcowym projektu historyczno-demograficzno-badawczego. Umiejscowienie naszych sześcianów, wysokość wystawy zmuszają obserwujących do wejrzenia do środka, by choćby na chwilę odczuć tragizm losów zesłańców Sybiru.

Zebrane informacje posłużyły także do przygotowania montażu słowno-muzycznego przedstawionego uczniom i mieszkańcom naszego miasta. Następnie rezultaty wszystkich uczestniczących w projekcie szkół zaprezentowane zostały w Collegium Polonicum w Słubicach, podczas konferencji, na której młodzież osobiście przedstawiała wyniki swojej pracy.

Nasza wystawa przez kolejne dwa lata jako część mobilnej wystawy prezentowana była na całym zachodnim pograniczu po stronie polskiej i niemieckiej, spotykając się z bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz części plastycznej wystawy został umieszczony w niej tablet ze słuchawkami, na którym można obejrzeć i wysłuchać sześciu wywiadów, obejrzeć 1500 skanów dokumentów, pamiątek pochodzących z wystawy lubuskich Sybiraków, mapę wywózek, wysłuchać Hymnu Sybiraków, obejrzeć zdjęcia.

Wystawa powróciła do Rzepina we wrześniu 2017 r. Obecnie Zespół Szkół przygotowuje kolejny montaż słowno-muzyczny, chcemy poszerzyć wiedzę naszych młodych mieszkańców Rzepina. Wystawa będzie jeszcze raz pokazana młodszym uczniom, a następnie pragniemy przekazać ją w najbardziej godne miejsce – do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Z muzeum prowadzone są w tej sprawie rozmowy.

Uczestnicy projektu: Majka Wąsowicz, Sandra Zazulak, Marika Sadowska, Paulina Jaroszonek, Karolina Maścianica, Marta Świercz, Jakub Łagowski, Oskar Sawaryn, Jacek Kulik, Kacper Misztak.

W 2016 r. młodzież z Zespołu Szkół w Rzepinie kontynuowała swoje dokumentowanie wspomnień i przeżyć Sybiraków, skupiając się na wywiadach z kolejnymi członkami Koła Związku Sybiraków. Ich losy przedstawiono w postaci albumów, prac, wspomnień i reportaży.

Młodzież wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Artystycznym „Pamięć nieustająca” w Warszawie, w którym przedstawiła prace związane z losem Sybiraków. Otrzymała w kategorii albumów tytuł Laureata oraz Wyróżnienie Specjalne dla całej grupy młodzieży za pochylenie się nad losami Sybiraków i zwrócenie uwagi na temat, który tak naprawdę nie doczekał się swojej „Norymbergi”.

Młodzież z Rzepina na pewno będzie kontynuować rozpoczęty temat z rejestrowaniem informacji o zbrodniach Sybiru, troszcząc się o prawdę historyczną, by pamięć o ofierze złożonej przez Sybiraków miała swoje ważne miejsce w pamięci pokoleń.

Słowa prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim Jadwigi Ostrowskiej skierowane do naszej młodzieży stały się mottem i motorem do podejmowania kolejnych działań: „Patriotyzm nie jest abstrakcją. Jego miarą jest nasza pamięć i to, co robimy na co dzień dla Polski, w której żyjemy tu i teraz”.

Kierownikiem wszystkich projektów i montaży słowno-muzycznych jest nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących Wioletta Nowak.

Wspólne zdjęcie Sybiraków z uczniami, którzy brali udział w projekcie

Montaż słowno-muzyczny w Collegium Polonicum w Słubicach

Wystawowe „sześciany” z umieszczonym tabletem. Można wysłuchać wywiadów z Sybirakami i obejrzeć dokumenty i pamiątki zachowane przez rodziny Sybiraków

Co można spakować w jedną mała walizkę?

Autorzy: Wioletta Nowak, Antoni Ratowt (prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków), zdjęcia Andrzej Szewczyk

Otwarcie Centrum Zdrowia im. Polskich Sybiraków w Ugandzie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 24th, 2017

Z okazji 75. rocznicy przybycia Sybiraków do Afryki Wschodniej w dniu 19 listopada 2017 r. dokonaliśmy otwarcia i nadania imienia Polskich Sybiraków Centrum Zdrowia w Koji w Ugandzie. Tak więc, po odnowieniu i otwarciu w 2012 r. cmentarza tułaczy nad Jeziorem Wiktorii, powstał kolejny symbol naszej wojennej tułaczki. Z inicjatywy byłych mieszkańców osiedla Koja powstał Komitet Budowy Centrum Zdrowia, którego szefem na nasze prośby został prof. Hubert Chudzio z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Środki pieniężne zgromadzone zostały ze składek Sybiraków (szczególnie hojni byli Sybiracy z Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych). Środki te zasilone zostały również dotacją przyznaną przez Ambasadę RP w Nairobi.

W uroczystościach związanych z otwarciem Centrum Zdrowia uczestniczyli senator Marcin Łuczak, pięcioosobowa delegacja Sybiraków z Polski, Sybiracy z Kanady i Australii, pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Kampali, przedstawiciele Ambasady RP w Nairobi, miejscowe władze, w tym minister turystyki Ugandy prof. Ephraim Kamuntu, duchowieństwo, lokalna społeczność.

Bardzo bogaty był program spotkań towarzyszących otwarciu Centrum w dniach 17–24 listopada 2017 r. Bez wsparcia finansowego byłoby niemożliwe dotarcie do różnych odległych od siebie miejsc. Dotacja z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (10 tys. zł) zapewniła nam pobyt w Ugandzie, pozwoliła nam przemieszczać się i realizować plany związane z wyjazdem.

Było wiele spotkań w różnych miejscach. Zapalaliśmy znicze na naszym cmentarzu w Koji, a potem jechaliśmy na drugi koniec półwyspu po to, by dokonać otwarcia Centrum Zdrowia. Odwiedziliśmy misję Don Bosco w Namugongo, w której wychowankowie ks. Ryszarda Jóźwiaka wykonali 96 krzyży na cmentarz tułaczy. Zaproszono nas również do szkoły prowadzonej przez naszą rodaczkę Jadwigę Nowak. W tej szkole dzieci ulicy uczą się i zdobywają kwalifikacje zawodowe.

W Muzeum Narodowym Ugandy w Kampali braliśmy udział w seminarium naukowo-edukacyjnym poświęconym uchodźcom w Ugandzie. To tam zostały umieszczone tablice informacyjne, przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – o losach polskich tułaczy, mieszkańców osiedli afrykańskich w czasie ll wojny światowej. Seminarium przygotowało również Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie.

Jak wielkim wydarzeniem było dla miejscowej ludności nasze przybycie – mogą świadczyć szpalery witających ludzi z biało-czerwonymi chorągiewkami. Ogromna ilość tubylców uczestniczyła w uroczystościach otwarcia Centrum Zdrowia im. Polskich Sybiraków – tego żywego pomnika uświadamiającego związki, jakie połączyły Polaków z ziemią ugandyjską. Tak ważne dla lokalnej społeczności pod względem opieki medycznej miejsce będzie także miejscem trwałej pamięci o naszych losach w Afryce.

Powitanie Polaków na uroczystości w Ugandzie

Uroczystość otwarcia Centrum Zdrowia w Koji i nadanie mu imienia Polskich Sybiraków. Przemawia Danuta Sedlak, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą Związku Sybiraków i dawna rezydentka polskiego osiedla w Koji

Występy okolicznościowe przygotowane przez miejscową ludność

Msza w Koji

Dzieci przed Centrum Zdrowia im. Polskich Sybiraków

Tablica odsłonięta z okazji otwarcia Centrum Zdrowia

Senator Maciej Łuczak i minister transportu prof. Ephraim Kamuntu z Sybirakami, przedstawicielami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu tułaczy nad Jeziorem Wiktorii

Sybiracy wzięli udział w konferencji w Muzeum Narodowym Ugandy w Kampali, w tle tablice informujące o polskich uchodźcach w Afryce w latach 1942–1952

Wychowankowie Jadwigi Nowak przygotowujący się do udziału w olimpiadzie

Autor: Danuta Sedlak, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą

Działalność Oddziału Związku Sybiraków w Puławach

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 20th, 2017

W Oddziale Puławskim rok sprawozdawczy Zarządu Oddziału od kilku lat rozpoczyna się i kończy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Najczęściej wypada w miesiącu kwietniu. Przynajmniej na dwa tygodnie przed walnym zebraniem Zarząd Oddziału wysyła do każdego członka zaproszenie wraz z życzeniami z okazji świat Wielkiejnocy i program zebrania oraz przypomina o wpłacaniu składek członkowskich. Zaproszenia są wysyłane również do władz samorządowych, organizacji i szkół puławskich. Takie zebrania rozpoczynają się mszą świętą w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej, gdzie proboszczem jest kapelan naszego Oddziału ks. Piotr Trela. Przed rozpoczęciem nabożeństwa w intencji Sybiraków, krótkie przemówienie o problematyce Golgoty Sybiru wygłasza prezes Zarządu Oddziału lub podczas kazania ksiądz kapelan. W tej uroczystości, oprócz przybywających na mszę w każdą niedzielę, biorą udział poczty sztandarowe zaproszonych instytucji, organizacji pozarządowych i młodzieży szkolnej. Zwykle przybywa około 20 pocztów sztandarowych. Do udziału w tych uroczystościach bywa zaproszony chór dziecięcy (odznaczony medalem Pro Memoria), wykonujący podczas nabożeństwa pieśni patriotyczno-religijne. Po nabożeństwie chętni udają się do Domu Kultury, by wysłuchać prelekcji i obejrzeć filmy o losach zesłańców Sybiru.

Po wysłuchaniu sprawozdań z rocznej działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, przedstawieniu planu pracy Zarządu na kolejny rok i wolnych wniosków, przyjęciu składek członkowskich, zebranie kończy się obiadem w najbliższej restauracji.

Kolejny rok według planu, oprócz cotygodniowych spotkań Zarządu, poświęcony jest prelekcjom w szkołach i w stowarzyszeniach (w 2017 r. m.in. w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Nałęczowie i Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie) oraz udziałowi w uroczystościach państwowych i religijnych organizowanych przez samorządy powiatu i miasta Puławy, a także miasta Dęblina, skąd pochodzi znaczna liczba członków Oddziału. Pierwszoplanowym wydarzeniem dla Oddziału jest coroczny udział delegacji ze sztandarem w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku i co dwa lata we Wrocławiu.

Przed mszą świętą w intencji zesłańców Sybiru prezes Zarządu Oddziału Henryk Skirgajło wygłasza krótką informację o deportacji na Sybir w dniu 13 kwietnia 1940 r. – kwiecień 2016 r.

Występ religijno-patriotyczny chóru dziecięcego podczas mszy świętej

Zebranie sprawozdawcze Oddziału

Kapelan Oddziału ks. Piotr Trela wygłasza kazanie o problematyce Golgoty Sybiru podczas mszy w intencji Sybiraków – kwiecień 2017 r.

Poczty sztandarowe szkół i organizacji pozarządowych uczestniczące w mszy

Zebranie sprawozdawcze Oddziału w Domu Kultury, połączone z projekcją filmu „Na Nieludzką Ziemię”

Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Nałęczowie 10 lutego 2017 r.

Prelekcja na temat czterech masowych wywózek w Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie – maj 2017 r.

Złożenie wiązanki kwiatów przez delegację Oddziału ZS w Puławach podczas Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Autor: Henryk Skirgajło, prezes Zarządu Oddziału ZS w Puławach

Piąta rocznica nadania Szkole Podstawowej w Nawsiu imienia Sybiraków

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 13th, 2017

Dnia 13 listopada 2017 r. minęło pięć lat od nadania Szkole Podstawowej w Nawsiu zaszczytnego imienia Sybiraków. Wiele się od tego czasu wydarzyło. Jedno jest niezmienne – nasze przekonanie, że wybór, jakiego dokonaliśmy, jest słuszny. Staramy się wytyczać sobie cele i realizować zadania edukacyjno-wychowawcze w taki sposób, aby sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami nasz patron.

Uroczyste obchody tego jubileuszu odbyły się w dniu 7 listopada 2017 r. i były połączone z obchodami 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zgromadzeni przed szkołą uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście przeszli do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Nawsiu. Towarzyszyły im orkiestra dęta pod batutą Eugeniusza Stępaka i drużyna Orląt ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu oraz poczty sztandarowe szkół podstawowych z Nawsia, Broniszowa, Brzezin i gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim, a także poczty sztandarowe Jednostki Strzeleckiej 2051 z Sędziszowa Małopolskiego i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Uroczystość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Górnego w asyście: sekretarza biskupa ks. prof. Wiesława Matyskiewicza, dziekana dekanatu Dębowiec ks. Marka Marchuta, dziekana dekanatu Wielopole Skrzyńskie ks. Józefa Kłosowskiego, kapelana Jednostki Strzeleckiej 2051 ks. prałata Krzysztofa Gaca, proboszcza parafii w Brzeznej ks. Stanisława Posłusznego, proboszcza parafii w Strzyżowie ks. Juliana Jarzęba, wikariusza parafii w Wielopolu Skrzyńskim ks. Michała Polańskiego, proboszcza parafii w Nawsiu ks. Jacka Cierpicha. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawsiu oraz chór Seniores z Nawsia.

Nabożeństwo sprawowane było w intencji Sybiraków oraz za całą społeczność szkoły. W kazaniu ksiądz biskup w sposób szczególny wyraził uznanie za pielęgnowanie pamięci o Sybirakach, szkołę patriotyzmu oraz miłości Boga i bliźniego.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości zatrzymali się przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na ścianie kościoła, upamiętniającej mieszkańców Nawsia wywiezionych na Sybir. Poszczególne delegacje władz podkarpackiego Kuratorium Oświaty, władz powiatu ropczycko-sędziszowskiego i gminy Wielopole Skrzyńskie oraz przedstawiciele rodzin Sybiraków złożyły wiązanki kwiatów. Na tablicy widnieją nazwiska: Antoniego Ambrozowicza – zm. 15 lipca 1945 r. (Białogród ), Konstantego Gawrona, Wincentego Jaworka, Antoniego Kiebały, Michała Kiebały, Franciszka Klicha, Ludwika Oponia – zm. 31 grudnia 1946 r. (Borowicze), Władysława Oponia, Józefa Rogowskiego, Stanisława Rzeźnikiewicza, Józefa Szkotnickiego i Ludwika Targa.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Domu Kultury. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły Krystyna Paryś powitała wszystkich zebranych.

Wśród wielu znakomitych gości obecni byli m.in. księża uczestniczący we mszy świętej na czele z ks. bp. Kazimierzem Górnym, poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją rzeszowskiego Kuratorium Oświaty Bożena Pasieka, Małgorzata Nowińska-Zgurska – kierownik Rzeszowskiego Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Izabela Pyra, inspektor Marek Matuła – komendant główny Związku Strzeleckiego „Strzelec”, szef Wydziału Organizacyjnego Południowo-Wschodniego Okręgu „Strzelca” st. chor. Robert Pieczonka, dowódca Jednostki Strzeleckiej 2051 z Sędziszowa Małopolskiego st. chor. Bartłomiej Feret, wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach Ryszard Świętoń, członek Związku Sybiraków i członek Światowego Związku Żołnierzy AK kpt. Władysław Kmieć, przedstawiciele rodzin Sybiraków, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim Stanisław Paryś, wiceprezes TPZW Franciszek Ślusarczyk, były prezes TPZW Julian Zegar, prezes Zarządu Gminnego PSL Jan Świstak, wójt gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar, przewodnicząca Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie Halina Poręba i wiceprzewodniczący Marek Mucha, Antoni Balicki – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, kierownik Biblioteki w Wielopolu Skrzyńskim Wiesława Śledziona, sołtys wsi Nawsie Maria Żywot, radni gminni, dyrektorzy szkół i przedszkola, prezesi zaprzyjaźnionych instytucji i firm działających na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i mieszkańcy wsi. Obecni byli również przedstawiciele katolickiego Radia VIA z Rzeszowa oraz redaktorzy gazety powiatowej „Ziemia Ropczycka”.

W dalszej części dyrektor Krystyna Paryś wygłosiła okolicznościowe przemówienie. W swoim wystąpieniu odwołała się do dziedzictwa pozostawionego nam przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Mówił on, że „nie wystarczy urodzić się człowiekiem – trzeba jeszcze być człowiekiem. Zachować godność to być sobą w każdej sytuacji życiowej, to stać przy prawdzie, choćby miała nas ona wiele kosztować. Bo prawda w czynach, czy prawda wypowiadana w słowach, kosztuje”. Taką postawą kierowali się w swoim życiu Sybiracy, takiej też postawy wymagamy od siebie i taką postawę kształtujemy w powierzonych nam dzieciach i młodzieży.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie okolicznościowych podziękowań dla dyrektor Krystyny Paryś przez rodziny Sybiraków oraz dla ks. bp. Kazimierza Górnego, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, ks. dziekana Marka Marchuta, ks. dziekana Józefa Kłosowskiego, st. chor. Roberta Pieczonki i Alfreda Reguły przez dyrektor Krystynę Paryś.

W części artystycznej uczniowie, pod kierunkiem Haliny Traciak, Anny Pakla i Tomasza Andreasika, przedstawili program poetycko-muzyczny „Ku przestrodze, pamięci i pojednaniu żyjących”, w którym przypomnieli tę jakże bolesną kartę historii naszego narodu. Tematem programu były wybrane zdarzenia z tułaczki i niewoli zesłanych na Sybir.

Na zakończenie uroczystości goście dziękowali za zaproszenie i wyrażali uznanie dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów za pielęgnowanie tradycji patriotycznych, a także życzyli dalszych sukcesów w codziennej pracy.

Uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowy folder o szkole oraz jednodniówkę okolicznościową.

Dyrektor szkoły Krystyna Paryś podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, gościom za przybycie i uświetnienie swoją obecnością tak ważnego dla społeczności szkoły wydarzenia. Zaprosiła do zwiedzenia szkoły, obejrzenia wystaw z pamiątkowymi zdjęciami, dokonania wpisu w kronice szkolnej oraz na poczęstunek.

Ta niezwykła podniosła atmosfera szkolnego wydarzenia pozostanie na pewno na długo w pamięci uczniów, nauczycieli i gości, a przedstawione w trakcie uroczystości dzieje Sybiraków będą źródłem patriotyzmu, z którego będą czerpać nasza młodzież i dzieci.

Przemarsz ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu do kościoła parafialnego. Na czele dyrektor Krystyna Paryś i poczet sztandarowy szkoły

Msza święta w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Nawsiu pod przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Górnego

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Nawsia wywiezionych na Sybir

Zaproszeni goście w sali w Domu Kultury

Wręczenie podziękowań przez dyrektor Krystyny Paryś

Część artystyczna przedstawiona przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu

Autor: Halina Traciak

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik