„Losem rzuceni…”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 20th, 2019

Dnia 20 lutego 2019 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena odbył się finał IV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Losem rzuceni…”. W konkursie brała udział młodzież Zespołu Szkół nr 8 i uczniowie Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum Rolniczego im. Sybiraków.

Uczestnicy konkursu recytowali wiersze o tematyce zesłańczej według własnego wyboru. Uroczystości towarzyszyły minikoncert na wiolonczeli i piosenki w wykonaniu uczennic.

Na zaproszenie dyrekcji szkoły w uroczystości wzięła udział grupa Sybiraków.

Autor: Mirosław Myśliński

Finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Losem rzuceni…”

Tradycją naszej szkoły stał się corocznie organizowany Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Losem rzuceni…”, który w tym roku odbył się po raz czwarty. To wydarzenie upamiętnia smutną rocznicę masowej deportacji obywateli polskich przez władze sowieckie na Sybir, która miała miejsce 10 lutego 1940 r. W dniu 20 lutego 2019 r. w Zespole Szkół nr 8 spotkali się młodzi recytatorzy poezji sybirackiej, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście: Sybiracy, którzy doświadczyli życia na „nieludzkiej ziemi”. I choć gorzkie i bolesne to były czasy dla tysięcy Polaków, to pamięć o tułaczych latach i zesłańczej doli została upamiętniona w poezji. To właśnie poezja krzewi wśród młodego pokolenia wiedzę o tych trudnych czasach, a młodzi adepci konkursu recytatorskiego kultywują pamięć o losach Sybiraków, a także oddają hołd naszym rodakom na Syberii.

Ogromną radością napawa fakt, że tak dużo młodych ludzi zechciało wziąć udział w konkursie recytatorskim i zmierzyć się z interpretacją wierszy poświęconych tej tematyce. Obecność dzieci i młodzieży pozwala wierzyć, że pamięć o tych trudnych czasach pozostanie w pamięci i w sercach.

Dla tysięcy Polaków powrót do ojczyzny był największym marzeniem; ból, tęsknota, cierpienie – nieustannym towarzyszem dnia; głód, rozpacz, poczucie bezsilności – codziennym uczuciem, a marzenie było tylko jedno: zobaczyć Polskę. Jednakże nie były to łatwe powroty do kraju, w którym przez wiele lat Sybiracy nie mogli głośno mówić o tym, co przeżyli; nie mogli dzielić się doświadczeniami. Tym bardziej w poezji odnaleźli ukojenie duszy.

Zgromadzonych na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu „Losem rzuceni…” powitały ósmoklasistki: Julia Kompa i Jadwiga Szulc, które zaśpiewały piosenkę Zbigniewa Wodeckiego pt. „Lubię wracać” przy akompaniamencie ukulele. W tematykę wierszy wprowadziła zaś uczennica klasy 3 b – Patrycja Alichniewicz, która zaśpiewała piosenkę Ireny Santor pt. „Powrócisz tu…”.

Jury w składzie: Ludmiła Borowczyk z Bydgoskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, wicedyrektor Elżbieta Peplinska – jednocześnie nauczyciel języka polskiego, Roman Wiśniewski – nauczyciel z Centrum Kształcenia Rolniczego (CKR) oraz Justyna Frątczak – polonistka w Zespole Szkół nr 8 przyznało następujące nagrody w kategorii klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych szkoły podstawowej: wyróżnienia – Marta Przybysz (Szkoła Podstawowa nr 18) i Sandra Hetzig (Szkoła Podstawowa nr 32), III miejsce – Weronika Czyżewska (Szkoła Podstawowa nr 18), II miejsce – Aleksandra Müller (Szkoła Podstawowa nr 18), I miejsce – Zofia Wojciechowska (Szkoła Podstawowa nr 64).

Występ dwojga wiolonczelistów: Zuzanny i Antoniego Nogajów umilił czas wszystkim zebranym, oczekującym na kolejne recytacje.

W kategorii klas ósmych, trzecich klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych nagrodzeni zostali: wyróżnienie – Julia Luttmann (Szkoła Podstawowa nr 18), III miejsce ex aequo – Wiktoria Hoffmann (Gimnazjum nr 33) i Dominika Piesik (CKR), II miejsce – Martyna Zabłocka (CKR), I miejsce – Julia Marzec (Szkoła Podstawowa nr 18).

Taniec gimnazjalistki Klaudii Witkowskiej wprowadził słuchaczy w refleksyjny nastrój.

Szczególne wyróżnienie, a więc nagrodę specjalną, otrzymały dwie uczestniczki z najmłodszej grupy wiekowej – uczennice klasy czwartej: Tatiana Warkus i Lena Kiełczyńska, które po raz pierwszy stanęły w szranki w konkursie recytatorskim o tak trudnej tematyce. W ten sposób doceniono nie tylko wartość słowa, ale także emocje, które zrodziły się w tak młodych duszach.

Piosenką Anny Jantar pt. „Radość najpiękniejszych dni” w wykonaniu Agaty Gackowskiej z klasy trzeciej gimnazjum organizatorzy podziękowali rodzicom i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

Ostatnie podziękowania zostały skierowane do gości: do Sybiraków oraz członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, którzy od wielu lat towarzyszą młodym recytatorom oraz kultywują pamięć o ofiarach masowej deportacji.

Zasłuchani w słowach poezji i dźwiękach piosenek goście nie kryli wzruszeń. Poezja osób tak srodze doświadczonych przez los dała ukojenie i wiarę, poruszyła do głębi, przyniosła nadzieję, że takie czasy już nigdy nie nastaną.

Na zakończenie dyrektor pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu, podziękowała miłośnikom poezji za wzruszające chwile, które stały się udziałem wszystkich zebranych. Wyraziła także nadzieję, że w następnym roku równie liczna grupa uczestników i słuchaczy pojawi się w murach naszej szkoły. Dziękując organizatorom, pożegnała wszystkich zebranych.

Konkurs recytatorski połączył pokolenia i stworzył więzi, które pozwalają sądzić, iż pamięć o doświadczeniach na zesłaniu na odległej Syberii nie zginie wśród młodego pokolenia.

Uczestnicy konkursu recytatorskiego

Finał IV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Losem rzuceni…”

Jedna z najmłodszych recytatorek poezji sybirackiej

Finał konkursu uświetnił występ dwojga młodych wiolonczelistów

Laureaci konkursu

Autor: M.S.

Uroczystość ku czci zesłańców na Sybir ze wsi Jaworówka

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 16th, 2019

W dniu 16 września 2018 r. odbyła się uroczystość poświęcona zesłanym na Sybir mieszkańcom wsi Jaworówka. Powitania przybyłych gości i mieszkańców dokonała pełniąca obowiązki dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym Weronika Koch. Szczególne słowa powitania skierowano do wójta Bogdana Zdanowicza i przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Kłoska. W uroczystości udział wzięła delegacja Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku z wiceprezesem Józefem Panasiukiem oraz osobami towarzyszącymi i pocztem sztandarowym. Obecne były poczty sztandarowe Związku Sybiraków, rolników indywidualnych, zespołu szkolno-pedagogicznego w Dobrzyniewie Dużym, młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz zespołu młodzieży szkolnej. Głównymi organizatorami uroczystości byli: sołtys wsi Jaworówka Tadeusz Jaworowski oraz p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym Weronika Koch wraz z Wandą Dzienis i Henryką Storonowicz.

Mszę świętą celebrował wikariusz ks. Marcin Piętka-Murawski. W homilii wspominał tych, którzy 155 lat temu, podczas powstania styczniowego, zostali zesłani na „nieludzką ziemię”. Apelował, by pamiętać o tych wydarzeniach, o mieszkańcach wsi Jaworówka, których domostwa spalono, a ich samych wywieziono na Syberię bez możliwości powrotu, i pamięć tę przekazywać młodemu pokoleniu.

Po zakończeniu mszy świętej w obecności pocztów sztandarowych, przy licznie zgromadzonych gościach i mieszkańcach wsi Jaworówka złożono wieńce i kwiaty przy pomniku Zesłańców na Sybir. Następnie wystąpił dr Józef Maroszek, który opowiedział o początkach Jaworówki i tragedii, jaka spotkała wieś w 1863 r.

Wiceprezes Józef Panasiuk porównał te wydarzenia do tragedii, jaką przeżyli Polacy w czasie II wojny światowej, gdy w wyniku paktu Ribbentrop–Mołotow dokonany został podział Polski, co pociągnęło za sobą wkroczenie wojsk sowieckich i cztery masowe wywózki: 10 lutego 1940 r., 13 kwietnia 1940 r., 20 czerwca 1940 r. i 20 czerwca 1941 r. Zesłano na Sybir i do Kazachstanu około 1350 tys. osób. W tragicznych warunkach, na skutek głodu i chorób zmarło 450 tys. naszych obywateli.

Hipolit Popławski, prezes Zarządu Koła ZS nr 13 w Białymstoku, złożył serdeczne podziękowanie wójtowi za troskliwą opiekę nad Sybirakami oraz zaangażowanie w szerzenie idei sybirackich w trakcie swojej kadencji. Sybirackie uroczystości rocznicowe we wsiach Pogorzałki i Jaworówka były bowiem całkowicie finansowane przez Urząd Gminy. Prezes wyraził nadzieję, że nowe władze gminy będą w dalszym ciągu sponsorować uroczystości rocznicowe zesłańców Sybiru.

Wójt Bogdan Zdanowicz podziękował za miłe słowa pod swoim adresem. Zapewnił, że nowy wójt będzie kontynuował pomoc w organizowaniu uroczystości sybirackich.

Po zakończonych przemówieniach udano się poczęstunek przygotowany przez p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury Weronikę Koch oraz pracownice Wandę Dzienis i Henrykę Storonowicz. W uroczystym nastroju rozpalono ognisko. Uroczystość była niezwykle udana, zwłaszcza że z każdym rokiem widoczny jest coraz większy udział w obchodach gości z miasta.

Autor: Hipolit Popławski, prezes Zarządu Koła ZS nr 13 w Białymstoku

Sybiracy – pamiętamy

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 15th, 2019

W dniu 15 lutego 2019 r. przy pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty, znajdującym się obok kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Piaskowej Górze w Wałbrzychu, odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę wywózek naszych rodaków na odległe tereny Syberii.

Uroczystości rozpoczęły się minutą ciszy upamiętniającą Sybiraków, którzy swoje życie zakończyli na „nieludzkiej ziemi”, oraz zmarłego premiera rządu RP mec. Jana Olszewskiego.

Po krótkiej modlitwie i przemówieniach zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze na pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty. W imieniu władz miasta kwiaty złożył prezydent Roman Szełemej, kwiaty złożyli również: byli prezydenci Wałbrzycha Henryk Gołębiewski i Zygmunt Nowaczyk, posłanki na Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Sybiracy na czele z prezesem Zarządu Oddziału Adamem Mitelsztetem i prezes Zarządu Koła Joanną Baniukiewicz oraz młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z wychowawcą.

Następnie zebrani udali się do pobliskiego kościoła na mszę świętą, którą odprawił Sybirak ks. prałat Stanisław Pająk. W pięknej homilii wygłoszonej przez ks. Stanisława usłyszeliśmy o wielkiej roli naszych ojców i matek w przekazywaniu prawdziwej historii naszej ojczyzny i współistnieniu w zgodzie na zesłaniu ludzi o różnych narodowościach i różnej religii oraz o ciężkim losie księży greckokatolickich, którzy nie chcieli wyrzec się swojej wiary. Z około 3 tys. księży zesłanych do łagrów wróciło około 10%.

Po mszy świętej zebrani przeszli do dawnego Gimnazjum nr 6 na część artystyczną przygotowaną przez młodzież i wychowawców tej szkoły. Podczas uroczystości szkolnych odśpiewano hymn państwowy i Hymn Sybiraków. Przemówienia wygłosili: dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 Małgorzata Gawonicz, prezes Zarządu wałbrzyskiego Koła Związku Sybiraków Joanna Baniukiewicz i prezes Zarządu wałbrzyskiego Oddziału ZS Adam Mitelsztet.

Następnie wręczono medale 90-lecia powstania Związku Sybiraków. Otrzymali je: Sybirak ks. prałat Stanisław Pająk, wicedyrektor PSP nr 37 Ewa Gratzke, Sybiraczka Raisa Podhorodecka, Małgorzata Buczkowska przygotowująca od 27 lat oprawę artystyczną w szkole oraz Sybirak Stanisław Ciara. W przepięknej oprawie wokalno-muzycznej zatytułowanej „Pamięć historii żyje w nas” wystąpiła młodzież tutejszej szkoły. Za wspaniałe uroczystości podziękowała dyrektor Ewa Gratzke i prezes Joanna Baniukiewicz. Zebrani goście udali się do szkolnej sali pamięci na słodki poczęstunek.

Już niebawem miasto Wałbrzych upamiętni cierpienia i pobyt na „nieludzkiej ziemi”, nadając ulicy w dzielnicy Poniatów imię Sybiraków.

Złożenie kwiatów przy pomniku Ofiar Syberyjskiej Golgoty

Uroczystość w Gimnazjum nr 6

Autor: Wacław Kwieciński

Rocznica pierwszej wywózki na Sybir w Głogowie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 14th, 2019

W dniu 14 lutego 2019 r. w Głogowie miało miejsce spotkanie z okazji rocznicy pierwszej wywózki na Sybir. Jak co roku, jest to szczególny dzień dla Sybiraków z terenu Głogowa i okolic (Oddział Związku Sybiraków w Legnicy). Jest to czas, kiedy mogą się wspólnie spotkać, wspomnieć i uczcić tych, którym nie dane było powrócić z „nieludzkiej ziemi” do ojczyzny, jak i opowiedzieć własną historię lub historię swojej rodziny.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz: starosta głogowski Jarosław Dudkowiak, wiceprezydent miasta Głogowa Wojciech Borecki, wicestarosta powiatu głogowskiego Jeremi Hołownia, Halina Fendorf – prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Kotli oraz władze Koła Związku Sybiraków w Gaworzycach. Całość prowadził prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Głogowie Stanisław Dwojny, a spotkanie uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

Spotkanie głogowskich Sybiraków dla uczczenia rocznicy pierwszej wywózki na Sybir

Poczet sztandarowy Koła ZS w Głogowie

Przemawia prezes Zarządu Koła Stanisław Dwojny

Przedstawiciele miejscowych władz (od lewej): wicestarosta głogowski Jeremi Hołownia, wiceprezydent Głogowa Wojciech Borecki, starosta głogowski Jarosław Dudkowiak

Występ uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie

Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości

Autor: Aneta Skrzypczak

Obchody 79. rocznicy pierwszej masowej zsyłki na Sybir we Wrocławiu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 12th, 2019

Ku wiecznej pamięci wszystkich, którzy doświadczyli Golgoty Wschodu – przeszli szlakiem „syberyjskiej tułaczki”

Rok 2019, w którym obchodzimy 30. rocznicę zawiązywania się struktur reaktywowanego w 1988 r. Związku Sybiraków (powstawanie Oddziałów i Kół na Dolnym Śląsku), skłonił nas do nadania szczególnego wyrazu obchodom 79. rocznicy pierwszej masowej zsyłki na Sybir.

Ze względu na różnorodny charakter zaplanowanych uroczystości, ich miejsce oraz czas trwania, obchody tej rocznicy trwały we Wrocławiu trzy dni.

W dniu 10 lutego uroczystości religijno-patriotyczne odbyły się w Złotnikach (dzielnica Fabryczna), w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej.

W czasie mszy świętej, odprawianej pod przewodnictwem kapelana naszego Oddziału ks. Franciszka Głoda, odegrane zostały hymn Polski i Hymn Sybiraków. Ewę Kobyl przedstawiła historię zsyłek na Sybir Polaków od XVII w., zwłaszcza w latach 1940–1956. W czasie mszy świętej pani Ewa poprowadziła razem z księdzem proboszczem – swojego rodzaju – apel poległych, modliliśmy się za tych wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny, zostali zamęczeni i zamordowani w miejscach kaźni i deportacji, oraz za tych, którzy przeżyli i wrócili do ojczyzny.

Po mszy świętej procesją, na czele której delegacja w składzie Roman Janik, Zofia Daniszewska i Stanisława Szarycz niosła urnę i znicze, przeszliśmy pod ołtarz Matki Bożej Królowej Polski, gdzie nastąpiło wmurowanie urny z syberyjską ziemią, w której spoczywają Polacy – zesłańcy, i poświęcenie płyty umieszczonej na „Ścieżce Chwały” upamiętniającej zesłania Polaków na Sybir w latach 1939–1956. Całej tej bardzo podniosłej ceremonii przewodniczył nasz kapelan ks. prof. dr hab. Franciszek Głód w asyście proboszcza ks. Andrzeja Pańczaka.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości prezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka serdecznie podziękował: księdzu proboszczowi za podjęcie inicjatywy powstania kolejnego znaku pamięci zesłańców Sybiru, księdzu kapelanowi za przewodniczenie ceremonii religijno-patriotycznej, a także Stanisławie Szarycz (inicjatorce tego przedsięwzięcia) i Ewie Kobyl (za scenariusz i przygotowanie tak podniosłej uroczystości).

Po zakończeniu uroczystości ksiądz proboszcz i Stanisława Szarycz zaprosili uczestników (Sybiraków i gości) na obiad i smaczne ciasta – wypieki, własnoręcznie przygotowane przez organizatorów.

Tą drogą niech nam wolno będzie podziękować parafianom należącym do kościoła pw. NMP Różańcowej za uczestnictwo i przygotowanie tak wspaniałego uczczenia 79. rocznicy najtragiczniejszej deportacji Polaków do ZSRR.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem i wspomnieniami przy kawie i herbatce ze wspaniałymi ciastkami.

W ten sposób uczciliśmy pamięć naszych rodaków, którzy na zawsze zostali pochowani w ziemi stworzonej przez Pana Boga, a tak zniszczonej przez carów i bolszewików, że nazwaną ją „nieludzką ziemią”. Na tej ziemi żyli i wciąż żyją ludzie, którzy bardzo często pomagali nam, zesłańcom. Dlatego Sybiracy, miejmy dobrą pamięć o biednym narodzie rosyjskim (wczoraj i dziś), a mówmy w sposób „konkretny”, czyli naganny, o rządach nie tylko bolszewików i nie tylko pod kierownictwem Lenina i Stalina – jednych z największych morderców ubiegłego wieku.

W dniu 11 lutego 2019 r. Sybiracy i zaproszeni goście spotkali się w Klubie Podchorążego Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki. Tutaj odbyła się Akademia poświęcona pamięci Golgoty Wschodu.

Na uroczystość stawili się reprezentanci Kół Związku Sybiraków Dolnego Śląska oraz zaproszeni goście, których prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka serdecznie powitał. Wśród przybyłych byli: ppłk Sławomir Hajt z AWL, wojewoda wrocławski. Damian Mrozek, wizytator dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Sławomir Strzelecki, marszałek Dolnośląski Paweł Aszkiełowicz i prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Antonina Kużaj, przedstawiciele jednostek wojskowych i szkół podstawowych oraz średnich (w uroczystości upamiętnienia pamięci zesłańców udział wzięła m.in. młodzież ze szkół dzielnicy Psie Pole we Wrocławiu)

Po wprowadzeniu sztandarów został odegrany hymn Polski. Po czym Andrzej Olejniczak z IPN przedstawił krótko genezę zesłania obywateli Polski na Sybir w latach 1939–1956.

Po przemówieniach zasłużeni Sybiracy zostali odznaczeni Złotą i Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków. Dekoracji dokonał prezes Eugeniusz Kuszka.

Na zakończenie prezes Kuszka podziękował wszystkim obecnym, a prowadząca naszą akademię Janina Jakubowska przedstawiła sylwetkę pianisty Mikołaja Ferenca, który zagrał kilka znanych okolicznościowych utworów, w tym poloneza Michała Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”. Nie jednemu z uczestników zakręciła się łezka w oku. Po koncercie odśpiewaliśmy Marsza Sybiraków i nastąpiło wyprowadzenie sztandarów. Na tym akademię zakończono.

W dniu 12 lutego o godz. 11.00 kolejny dzień pamięci o zesłańcach rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele pw. św. Bonifacego, celebrowaną przez bp. Jacka Kicińskiego, w asyście ks. Franciszka Głoda – kapelana Sybiraków, ks. Jerzego Żytowieckiego – proboszcza parafii, ks. Wojciecha Tokarza – rezydenta i ks. płk. Janusza Radzika – dziekana Dekanatu Sił Powietrznych. Była to już trzecia uroczystość oddania czci i złożenia hołdu osobom zamordowanym i poległym w latach 1939–1956 poprzez przeprowadzenie apelu poległych w ramach przedsięwzięcia religijno-patriotycznego. Uroczystość została zorganizowana przez Oddział Związku sybiraków we Wrocławiu i przy pomocy Wojska Polskiego, a także instytucji państwowych Wrocławia przy pomniku Zesłańcom Sybiru.

Tak jak zawsze, tak i tym razem uroczystości religijno-patriotyczne rozpoczęliśmy hymnem Polski, a zakończyliśmy odśpiewaniem Marsza Sybiraków. W czasie mszy świętej towarzyszyła nam orkiestra wojskowa. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. bp Jacek Kiciński.

Po mszy świętej udaliśmy się na pl. Strzelecki pod pomnik Zesłańcom Sybiru, gdzie zgodnie z ceremoniałem wojskowym została przeprowadzona część patriotyczna. W uroczystości brali udział przedstawiciele instytucji państwowych Dolnego Śląska, naszego miasta – Wrocławia, wojska i policji.

Prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka powitał zaproszonych gości, Sybiraków i uczestników spotkania. Krótko nawiązał do aktualnej uroczystości.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele instytucji państwowych, z głównym mottem dotyczącym zesłań do gułagów i obozów pracy, wyrażając słowa pocieszenia i życzeń dla uczestniczących w obchodach Sybiraków. Najgłębsze w swoim wyrazie było krótkie przemówienie dyrektora wrocławskiego Oddziału IPN Andrzeja Drogonia, które dotyczyło faktów zesłania i przeżyć zesłańców.

Po okolicznościowych przemówieniach, wiceprezes Zarządu Oddziału Ryszard Janosz odczytał listę osób wyróżnionych medalem 30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków na Dolnym Śląsku (17 września 1988 r.).

Następnie kapelan Sybiraków ks. prof. Franciszek Głód poprowadził krótką modlitwę za tych, którzy zostali w „Syberyjskiej ziemi”, i za tych, którzy mogli w różnych okresach wrócić do kraju.

Najważniejszym elementem części patriotycznej był apel poległych zakończony salwą honorową.

Po modlitwie i apelu poległych delegacje instytucji państwowych i Kół Związku Sybiraków złożyły kwiaty pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru. Niech biało-czerwona symbolika kwiatów będzie odzwierciedleniem naszych wszystkich intencji i zrozumienia dla czasów przeszłych oraz chęci i marzenia o lepszej teraźniejszości, a nawet przyszłości!

Po złożeniu kwiatów ks. Jerzy Żytowiecki zaprosił wszystkich na poczęstunek i ogrzanie się gorącą kawą lub herbatą do sali spotkań i na plebanię.

Na tym my – Sybiracy z Oddziału ZS we Wrocławiu – zakończyliśmy trzydniowe obchody zesłań naszych rodaków i nas samych w nieznane zakątki ZSRR, szczególnie w latach II wojny światowej i tuż po niej.

Spotkaliśmy się w trzech dzielnicach stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia: Fabryczna, Psie Pole i Śródmieście. Mimo odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami spotkania niektórzy z nas byli obecni codziennie. Należą im się i podziękowania, i brawa, jednak największe są zarezerwowane w tym wypadku dla organizatorów. Organizacja przedsięwzięć w tak dużym rozmachu religijno-patriotycznym, informacyjnym i logistycznym jest godna naśladowania.

Osobom zaproszonym i tym, którzy chcieli uczestniczyć z własnej potrzeby, w imieniu wszystkich Sybiraków serdecznie dziękuję.

Kochanej młodzieży i wspaniałym dzieciom – w tym harcerzom – dziękujemy za upiększenie naszej uroczystości, za udział i przypomnienie nam dawnego, ale jakże trudnego dzieciństwa i wieku dojrzewania.

Księżom proboszczom i parafianom z kościołów: Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Złotnikach i św. Bonifacego przy pl. Strzeleckim w imieniu Sybiraków dziękuję za zorganizowanie pięknego nabożeństwa, pomoc w zorganizowaniu manifestacji patriotycznych oraz przygotowanie smacznego, słodkiego i z sercem przygotowanego poczęstunku.

Tak jak w tych dniach bądźmy, Sybiracy, zawsze razem i pamiętajmy o tych, którzy nie mogli wziąć udziału w tak uroczystych przedsięwzięciach.

Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski, obok kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, miejsce znaku pamięci

Urna z syberyjską ziemią przed ołtarzem

W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Od lewej w pierwszym rzędzie: prezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka, wiceprezes Ryszard Janosz, Stanisław Błoński – prezes Związku Sybiraków III RP

Wiceprezes Zarządu Oddziału Roman Janik wraz z asystą – Zofii Daniszewską i Stanisławą Szarycz z urną z ziemią z Sybiru

Roman Janik wstawia urnę z ziemia syberyjską do Kolumbarium

Płyta pamiątkowa umieszczona na „Ścieżce Pamięci”

Prezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka w towarzystwie wiceprezesa Ryszarda Janosza i Stanisławy Szarycz dziękuje zebranym za udział w tak ważnym wydarzeniu

Uroczystość w Akademii Wojsk Lądowych

Ceremonia wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Związku Sybiraków

Uroczystości przed pomnikiem Zesłańcom Sybiru

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Kuszka

Apel poległych

Wieniec od Zarządu Oddziału ZS we Wrocławiu złożyła delegacja: Zofia Daniszewska, Eugeniusz Kuszka i Roman Janik

Wieńce składają delegacje poszczególnych Kół  Oddziału ZS we Wrocławiu

Autorzy: Ryszard Janosz, wiceprezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu, Antoni Tunkiewicz, prezes Zarządu Koła Fabryczna we Wrocławiu

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik