Dzień Sybiraka – Dąb Pamięci w Wołominie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

17 września 2018 r. obchodziliśmy Dzień Sybiraka związany z 79. rocznicą napaści ZSRR na Polskę oraz stuleciem niepodległości Polski. Współorganizatorami uroczystości były powiat wołomiński oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej „Wołominiak”.

Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. W kościele pod tablicą pamiątkową honorowa prezes Koła Maria Sobolewska odczytała stosowne do tego miejsca wspomnienia. Na koniec odmówiono modlitwę w asyście czworga księży oraz pocztów sztandarowych.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pod pomnik poświęcony zesłańcom Sybiru i osobom represjonowanym w latach 1939–1956 na skwerze Sybiraków. Ceremonię poprowadził Andrzej Saulewicz. Uroczystość rozpoczęliśmy odegraniem „Marsza Sybiraków”. Jako pierwsza wystąpiła Maria Sobolewska – honorowa prezes Koła ZS w Wołominie, następnie starosta Kazimierz Rakowski i burmistrz miasta Elżbieta Radwan.

Po przemówieniach posadzono Dąb Pamięci, a dokonali tego Wojciech Witek – prezes Zarządu Koła ZS w Wołominie, Maria Sobolewska oraz uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. Eskadry Myśliwskiej w Wołominie – Dominika Skołorzyńska i Kacper Przywódzki.

W dalszej części Maria Sobolewska w asyście starosty i burmistrza wręczyła Odznakę Honorową Sybiraka Igorowi Sulichowi – radnemu Rady Powiatu, jednocześnie pełniącemu funkcję wiceprezesa TPZW „Wołominiak”. Następnie uczeń I LO PUL Paweł Nosecki odczytał apel poległych. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i wiązanki.

W uroczystościach uczestniczyli radni powiatu i gminy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, seniorzy, uczniowie szkół wołomińskich i ościennych, poczty sztandarowe oraz stowarzyszenie Rajd Katyński reprezentowane przez Edwarda Olszowego, czterech księży z wszystkich parafii wołomińskich oraz ks. Mieczysław Malinowski, który przyjechał specjalnie na uroczystość ze Zduńskiej Woli.

Po złożeniu wiązanek uczestnicy przeszli do Klubu Tramp, gdzie przy polonezie Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” i innych utworach, poczęstunku, lampce wina uczcili nasze święto.

Poczty sztandarowe uczestniczące w nabożeństwie w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie

Dąb Pamięci posadzili Sybiracy Maria Sobolewska i Wojciech Witek oraz uczniowie Dominika Skołorzyńska i Kacper Przywódzki

Przedstawiciele Koła ZS w Wołominie złożyli kwiaty pod pomnikiem

Uczestnicy wołomińskich uroczystości Dnia Sybiraka

Autor: Koło ZS w Wołominie

Nowe znaki pamięci w Oddziale w Olsztynie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 16th, 2018

Oddziałowe obchody Dnia Sybiraka na Warmii i Mazurach, upamiętniające 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków i 79. rocznicę agresji Rosji Sowieckiej na Polskę zorganizowane zostały w Giżycku 16 września 2018 r. Na uroczystość złożyły się części: religijna i patriotyczna, podczas których poświecono i odsłonięto trwałe symbole upamiętniające jubileusz Związku Sybiraków. Imprezą towarzyszącą był piknik.

 Uroczystości pod patronatem honorowym szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wojewody warmińsko-mazurskiego i patronatem medialnym TVP 3 Olsztyn zorganizowali Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie, burmistrz Giżycka i Koło Związku Sybiraków w Giżycku. Wspomagali starosta powiatu giżyckiego, wójt gminy Giżycko, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, która wystawiła kompanię honorową i dostarczyła sprzęt wojskowy, oraz Wojskowa Orkiestra z Giżycka. Dostojeństwa dodawało ponad 15 pocztów sztandarowych Oddziału i Kół Związku Sybiraków z: Bartoszyc, Giżycka, Kętrzyna, Szczytna, nr 1 w Olsztynie, Węgorzewa, Koła Światowego Związku Żołnierzy AK oraz szkół i instytucji miasta Giżycka.

Całość przedsięwzięcia została ujęta w Programie Wieloletnim „Niepodległa” i zrealizowana w ramach „Obchodów na Warmii i Mazurach stulecia odzyskania niepodległości”. Na świętowanie 90. urodzin Związku Sybiraków przybyli Sybiracy Oddziału ZS w Olsztynie i przedstawiciele z Kół w Ełku i Olecku, Oddziału w Augustowie oraz byli żołnierze AK.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości: poseł na Sejm RP Anna Wasilewska, wojewoda Artur Chojecki, przedstawiciel szefa UdsKiOR Alicja Marciniak, sekretarz Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Marek Leyek, skarbnik Światowego Związku Żołnierzy AK Maciej Jarosiński, włodarze regionu giżyckiego: starosta Wacław Strażewicz, wójt Marek Jasudowicz, burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz i przewodniczący Rady Miasta Giżycko Cezary Piórkowski, I zastępca prezydenta miasta Olsztyna i burmistrzowie miast, w których swoje siedziby mają zarządy Kół Oddziału, dowództwo 15. GBZ na czele z byłym dowódcą gen. bryg. Jarosławem Gromadzińskim i obecnym dowódcą płk. Norbertem Iwanowskim, komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, prezesi zarządów wojewódzkich związków kombatanckich i stowarzyszeń, dyrektorzy III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie z opiekunami i prezesami Klubów Wnuka Sybiraka, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Giżycku. Zaproszenie przyjął również wiceprezes Zarządu Oddziału w Poznaniu Marek Macutkiewicz. Licznie stawiła się młodzież i mieszkańcy z Giżycka.

Niezwykle wzruszającymi momentami było wykonywanie Hymnu Sybiraków podczas mszy świętej i apelu pamięci przez członkinie Klubu Wnuka Sybiraka klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana w intencji Sybiraków w kościele pw. Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku, którego proboszczem jest ks. mjr Stanisław Denys. Uroczysty charakter nabożeństwa dodatkowo podkreślał akt poświęcenia przez ks. abp. dr. Edmunda Piszcza, arcybiskupa warmińskiego seniora, witrażu św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków, daru Koła Związku Sybiraków w Giżycku.

Podczas przemarszu z kościoła na miejsce uroczystości patriotycznej w parku im. Rogera Goemaere’a, członkowie Klubu Wnuka Sybiraka giżyckiego Liceum Ogólnokształcącego wręczali logo „Niepodległa” oraz zielone balony z nadrukiem emblematu Związku i napisem „90. rocznica powstania Związku Sybiraków 1928–2018”.

Uroczysty apel pamięci w parku przy pomniku Pamięci Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru prowadzili zgodnie z ceremoniałem wojskowym żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Z chwilą przybycia uczestników uroczystości i wprowadzenia sztandarów Związku Sybiraków, szkół i instytucji nastąpiła zmiana posterunku honorowego przy pomniku. A po wprowadzeni w rejon pomnika sztandaru 15. GBZ w asyście kompani honorowej dowodzonej przez kpt. Marcina Jurka i Wojskowej Orkiestry pod batutą tamburmajora st. chor. sztab. Waldemara Pestki została podniesiona flaga państwowa na maszt i odegrany Mazurek Dąbrowskiego.

„W dzisiejszej uroczystości w święto Dnia Sybiraka, zorganizowanej w mieście Giżycku, gdzie szanuje i docenia się dokonania Sybiraków, aby upamiętnić 90. rocznicę powołania Związku Sybiraków w dniach 29–30 czerwca1928 r. i 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r., podczas uroczystego apelu przywołamy pamięć bohaterskich czynów żołnierzy 5. Syberyjskiej Dywizji, Armii Andersa, Kościuszkowców i Armii Krajowej oraz obrońców Kresów Wschodnich w 1939 r., a także ponad milion polskich rodzin zesłańców Sybiru, walczących o polskość na nieludzkiej ziemi sowieckiej (…)” – rozpoczął uroczystość prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie Zygmunt Skotnicki, po czym powitał zaproszonych gości.

Jubileuszowa uroczystość stała się doskonałą okazją do uhonorowania osób za zasługi w kształtowaniu wartości idei sybirackich na Warmii i Mazurach.

Członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Zygmunt Skotnicki dla uhonorowania najbardziej zaangażowanych we wspieraniu działalności Związku wręczył Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków Stanisławowi Skrobotowi – prezesowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie i Janinie Michcińskiej – wiceprezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Giżycku, a Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków: gen. bryg. Jarosławowi Gromadzińskiemu – dowódcy 15. GBZ w Giżycku, ks. mjr. Stanisławowi Denysowi – proboszczowi kościoła pw. Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku, Stanisławowi Masiulowi – sekretarzowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie, Honoracie Stackiewicz – członkowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie oaz Jerzemu Piekarskiemu – instruktorowi Klubu Wojskowego 15. GBZ. Odznaki Honorowe Sybiraka prezes Zarządu Koła w Giżycku Michał Jasudowicz wręczył: Wojciechowi Iwaszkiewiczowi – burmistrzowi Giżycka, Cezaremu Piórkowskiemu – przewodniczącemu Rady Miejskiej Giżycka, Annie Prokopczuk – instruktorowi Klubu Wojskowego 15. GBZ, Markowi Jasudowiczowi – wójtowi gminy Giżycko.

W takt werbli burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Michał Jasudowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Giżycka Cezary Napiórkowski i prezes Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Andrzej Szocik odsłonili tablicę z imieniem Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru, nadanym uchwałą Rady Miasta Giżycka skwerowi, na którym stoi pomnik poświęcony tym bohaterom.

Podczas apelu patriotyczne przemówienia wygłosili: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, sekretarz sejmiku warmińsko-mazurskiego Marek Leyek i burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, który także wyraził słowa podziękowania za zorganizowanie w mieście Giżycku tak podniosłej sybirackiej uroczystości. List szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka przeczytała Alicja Marciniak.

Dla uczczenia pamięci tych, którzy oddali swoje życie w walce o polskość i niepodległą ojczyznę, oficer 15. GBZ odczytał apel poległych, kompania honorowa oddała salwę honorową, orkiestra odegrała hasło Wojska Polskiego, po czym członkowie Klubu Wnuka Sybiraka zaśpiewali Hymn Sybiraków.

Męstwu żołnierzom – zesłańcom Sybiru i cierpieniom Polaków na zesłaniu poszczególne delegacje oddawały hołd, składając wieńce i zapalając znicze u stóp pomnika.

Oddanie hołdu zakończył sygnał trąbki „Śpij, Kolego”, którego wszyscy wysłuchali w wielkim skupieniu.

Odprowadzenie w asyście kompanii honorowej sztandaru 15. GBZ i sztandarów towarzyszących oraz podziękowanie prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Giżycku Michała Jasudowicza zakończyły uroczyste oddziałowe obchody Dnia Sybiraka.

Integralną częścią obchodów Dnia Sybiraka były pokaz sprzętu wojskowego 15. GBZ, patriotyczny występ dzieci i młodzieży na profesjonalnej scenie zbudowanej przez Urząd Gminy w Giżycku oraz żołnierska grochówka.

Poświęcenie witraża św. Rafała Kalinowskiego przez abp. seniora Edmunda Piszcza

Uroczystość nadania skwerowi w Giżycku imienia Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru. Od lewej: prezes Zarządu Koła ZS Michał Jasudowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Cezary Piórkowski, burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz i prezes Zarządu Koła ŚZŻAK Andrzej Szocik

Kwiaty składają członkowie Prezydium Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie, kapelan Oddziału i wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Poznaniu

Autor: Zygmunt Skotnicki, prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie

90-lecie Związku Sybiraków

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 29th, 2018

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca 90-lecie powstania Związku Sybiraków, podczas której odsłonięta została tablica pamiątkowa. Właśnie w tym miejscu w dniach 29–30 czerwca 1928 r., w roku 10-lecia odzyskania przez państwo polskie niepodległości, odbył się Zjazd Założycielski, podczas którego w obecności prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego zesłańcy Sybiru i żołnierze 5 Dywizji Syberyjskiej powołali stowarzyszenie mające na celu zintegrowanie środowiska zesłańców, upamiętnianie historii zesłań, a także pomoc Sybirakom w życiu codziennym.

W rocznicę tego wydarzenia na Politechnikę Warszawską przybyli jak przed laty Sybiracy – ofiary tym razem XX-wiecznych wywózek na Syberię i do Kazachstanu, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwa, weterani i kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Uroczystość odbyła się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a jej współorganizatorem był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przy tablicy pamiątkowej wartę honorową pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego Zarządu Głównego Związku Sybiraków (Aleksander Hreczecha, Henryk Pasierski, Mieczysław Wirszyc), odśpiewanie przez Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej hymnu państwowego i powitanie przybyłych.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list prezydenta, w którym Andrzej Duda wyraził uznanie dla zasług i zaangażowania Sybiraków w działalność społeczną i edukacyjną, a także podziękował im za bycie godnymi depozytariuszami bohaterskiej tradycji i etosu sybirackiego. Jednocześnie pogratulował z okazji przypadającej w grudniu tego roku 30. rocznicy reaktywowania Związku po niemal półwiecznej przerwie, gdy działalność jego była zakazana, a prawda na temat zesłań ukrywana. Podkreślił, że pamięć Sybiru zobowiązuje nas wszystkich do rzetelnej pracy dla dobra ojczyzny.

Następnie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy sekretarz stanu Andrzej Dera wręczył odznaczenia dwojgu zasłużonym Sybirakom. Jolanta Hryniewicka uhonorowana została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a Tadeusz Sitnik Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doradca marszałka Sejmu RP Sławomir Siwek odczytał list marszałka Marka Kuchcińskiego. Marszałek przekazał wyrazy uznania dla idei upamiętnienia rocznicy powstania Związku Sybiraków i zaznaczył, że to właśnie dzięki determinacji zesłańców prawda o wywózkach przetrwała czasy zakłamywania i przemilczania historii.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd generacjom Polaków, którzy doświadczyli życia na zesłaniu, cierpienia, głodu i katorżniczej pracy, tracąc nie tylko zdrowie, ale nie rzadko również życie. Każdy bowiem, jak powiedział, nosi w sobie wdzięczność za ich nieugiętą postawę, świadectwo mężności, honor i pozostanie niepokonanym. Przypomniał postawę marszałka Józefa Piłsudskiego, który pięć lat spędził na zesłaniu.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podkreślił znaczenie odsłanianej w tym dniu tablicy pamiątkowej, która przyszłym elitom przypominać będzie o historycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w gmachu uczelni, a pracownikom naukowym o konieczności kształcenia ludzi oddanych ojczyźnie i działających na jej rzecz, jak czynili to zesłańcy.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w swoim przemówieniu przypomniał idee Zjazdu Założycielskiego i wybitne postaci, które znalazły się wśród XIX-wiecznych zesłańców, jak choćby marszałek Józef Piłsudski, który otrzymał legitymację numer 1 Związku czy wielu zasłużonych dla badania Syberii naukowców i odkrywców. Podkreślił również aktualność celów stowarzyszenia, nawiązujących do tych reprezentowanych przez przedwojenny Związek – kultywowania pamięci o zesłaniach, krzewienia idei sybirackich i obrony interesów członków stowarzyszenia. Podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za objęcie uroczystości patronatem, a szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi i prorektorowi ds. studenckich prof. Januszowi Walo za pomoc w organizacji uroczystości.

Tablicę upamiętniającą 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków w auli głównej Politechniki Warszawskiej odsłonili sekretarz stanu Andrzej Dera, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, rektor Jan Szmidt oraz prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, a poświęcił ją w imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka ks. kmdr Janusz Bąk, duszpasterz środowisk kombatanckich.

Pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Związku Sybiraków, Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu RP, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Związek Sybiraków reprezentowali prezes Kordian Borejko, Mieczysław Pogodziński i Jolanta Hryniewicka.

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej odśpiewał Hymn Sybiraków, a następnie wyprowadzony został sztandar Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Uroczystość zakończył piękny koncert Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej, podczas którego wykonane zostały pieśni patriotyczne. Nie zabrakło wśród nich m.in. „Czerwonych maków na Monte Cassino”, „Roty” i „Pieśni obozowej”.

Obchodom 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków towarzyszyło wybicie medalu pamiątkowego i wydanie broszury przedstawiającej historię przedwojennego Związku Sybiraków, które otrzymali zaproszeni goście.

Uroczystość na Politechnice Warszawskiej – Sybiracy i zaproszeni goście

Wartę przy tablicy pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego

Wprowadzenie sztandaru Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Poczet w składzie: Mieczysław Wirszyc (Oddział ZS w Gorzowie Wielkopolskim), Henryk Pasierski – chorąży (Oddział ZS w Białymstoku) i Aleksander Hreczecha (Oddział ZS w Jeleniej Górze) prowadzony przez Mieczysława Martusewicza

Sekretarz stanu Andrzej Dera odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy

Sekretarz stanu Andrzej Dera wręczył odznaczenia nadane przez prezydenta RP Sybirakom Jolancie Hryniewickiej i Tadeuszowi Sitnikowi

Doradca marszałka Sejmu Sławomir Siwek odczytał list marszałka Marka Kuchcińskiego

Do zebranych przemówił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk

Gospodarzem uroczystości był rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt

Przemawia prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Od prawej: sekretarz stanu Andrzej Dera, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko i rektor PW prof. Jan Szmidt

Tablicę poświęcił ks. kmdr Janusz Bąk

W imieniu Zarządu Głównego kwiaty złożyli (od lewej): prezes Kordian Borejko, Jolanta Hryniewicka i Mieczysław Pogodziński

Od prawej: rektor prof. Jan Szmidt, sekretarz stanu Andrzej Dera, doradca marszałka Sejmu Sławomir Siwek, poseł Jan Dziedziczak, prezes ZG ZS Kordian Borejko, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prorektor WAT ds. wojskowych płk Adam Król, ks. kmdr Janusz Bąk

Zaproszeni goście otrzymali medal pamiątkowy wybity z okazji 90-lecia Związku Sybiraków oraz broszurę opisującą dzieje przedwojennego Związku

Uroczystość zakończył występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

Tablica upamiętniająca 90-lecie powstania Związku Sybiraków

Film z uroczystości: https://youtu.be/o75CBL4qU9E

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Marian Boczar, Henryk Mongiało, Leon Zujko

Golgota Wschodu Polaków z Charytan

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 1st, 2018

1 maja 2018 r. w miejscowości Charytany (w gminie Laszki), liczącej około 350 mieszkańców, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego cztery rodziny zesłane w lutym 1940 r. w głąb Związku Sowieckiego.

Na tablicy widnieją imiona i nazwiska 26 osób z rodzin: Burasów, Filów, Serafinów i Wróblów. Z tych osób obecnie żyje jeszcze tylko jedna: Eugenia Fila-Grela, która była obecna na uroczystości.

Inspiratorką wykonania obelisku z tablicą była prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska z Warszawy, a inicjatywę przejął Tadeusz Grendus, członek rodziny Wierzbickich. Przy wydatnej pomocy wójta gminy Laszki Stanisława Gonciarza i Anny Nowak – dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz Stanisława Podolaka, pracownika tegoż archiwum, zorganizowano wystawę poświęconą wywózkom. Wystawę wzbogacono wypożyczoną z Zespołu Szkół w Laszkach wystawą prac zmarłej Sybiraczki Antoniny Malik-Chorzępy.

1 maja to dzień poświęcony osobie św. Józefa Rzemieślnika, równocześnie dzień odpustu w parafii w Charytanach. Uroczystość zgromadziła wiele osób miejscowych, przyjezdnych z rodzin Sybiraków, a także przedstawicieli dwóch Oddziałów Związku Sybiraków w Jarosławiu i Przemyślu.

Mały wiejski kościółek wypełniony był po brzegi, nie wszystkich pomieścił, wiele osób stało przed kościołem. Pogoda była piękna, ciepły słoneczny dzień, wokoło zieleń lasów, kwitnących kwiatów.

Uroczystość rozpoczął proboszcz parafii w Miękiszu Starym ks. Czesław Grzebień, witając przybyłych na uroczystość kapłanów: ks. Krzysztofa Szczygielskiego – proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ks. dziekana Mariana Karbowskiego – proboszcza parafii pw. św. Zofii i św. Szczepana w Laszkach, ks. Józefa Pietrońskiego – proboszcza parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Miękiszu Nowym, ks. Józefa Florka – proboszcza parafii w Wielkich Oczach, ks. Bartłomieja Dziepaka – wikariusza parafii w Laszkach. Mszę świętą odprawił ks. Krzysztof Szczygielski, który wygłosił okolicznościowe kazanie bardzo patriotyczne i wzruszające (kazania można odsłuchać na stronie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków www.sybiracy-przemysl.pl).

Po mszy świętej uczestnicy przeszli na plac przed kościołem, gdzie ks. dziekan Marian Karbowski po odmówieniu modlitwy poświęcił pamiątkowy obelisk. Odsłonięcia dokonali ostatnia żyjąca z deportowanych Eugenia Fila-Grela, Tadeusz Grendus i dwie osoby z pozostałych rodzin.

Nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez rodziny, władze samorządowe oraz przedstawicieli Oddziałów Związku Sybiraków: przemyskiego, który reprezentowali Stanisława Żak – prezes Zarządu, Andrzej Stawarz – wiceprezes, Marian Boczar – sekretarz i równocześnie przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Maria Wielgosz, oraz jarosławskiego, reprezentowali go: Henryk Jarema – wiceprezes Zarządu, Irena Halwa – sekretarz i Weronika Jarema – członek rodziny sybirackiej.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć zebrani udali się do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Goście zwiedzali wystawę poświęconą deportacjom, przygotowaną przez Stanisława Podolaka oraz obszerną wystawę prac zmarłej Sybiraczki Antoniny Malik-Chorzępy, ofiarowaną przez córkę zmarłej Teresę Maryjkę. Są to kopie rysunków postaci i kwiatów wykonane na Syberii i z trudem przywiezione do Polski.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego oraz Hymnu Sybiraków Renata Bereza – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wietlinie – wprowadziła obecnych w tematykę sybiracką, a młodzież szkolna przepięknie przedstawiła montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez nauczycielkę w Miękiszu Starym Annę Dziaduś-Halejcio. Wiersz w rocznicę deportacji wygłosiła uczennica klasy III gimnazjum w Laszkach Kinga Bawor – wnuczka z rodziny Burasów. Następnie uczniowie wykonali pięknie skomponowany „taniec z flagą”.

Po występie głos zabrała Maria Podgórka z rodziny Wierzbickich, która przedstawiła obszerne dane z życia rodziny, publikowane wcześniej w kwartalniku „Ślad”.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak mówiła o pracy tej instytucji i zakresie pomocy w organizowaniu różnych uroczystości oraz o gromadzeniu dokumentacji historycznych. Łukasz Podolak poinformował o przygotowaniu i znaczeniu plansz o tematyce deportacji do ZSRR, posługując się przygotowanymi przez siebie pracami.

Podczas uroczystości głos zabrali: Irena Halwa, Marian Boczar, Andrzej Homa – dyrektor biura senatora Mieczysława Golby, Anna Huk – radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Maria Wielgosz, która czytała napisane przez siebie wiersze o tematyce sybirackiej.

Podsumowując uroczystość, Tadeusz Grendus podziękował wszystkim obecnym za udział w przygotowaniu uroczystości: nieobecnej prof. Janinie Marciak-Kozłowskiej i wójtowi gminy Laszki Stanisławowi Gonciarzowi, który zaprosił wszystkich (a było ponad 100 osób) na wspólny posiłek przygotowany przez panie z kuchni Szkoły Podstawowej w Miękiszu Starym.

Z relacją filmową można zapoznać się na stronie internetowej przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków pod adresem: www.sybiracy-przemysl.pl.

Obelisk upamiętniający wywózkę na Syberię rodzin z Charytan

Ks. Krzysztof Strzygielski głoszący kazanie

Ostatnia żyjąca z deportowanych z Charytan Eugenia Fila-Grela (z prawej)

Od lewej: Henryk Jarema – wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Jarosławiu, Irena Halwa – sekretarz Zarządu Oddziału w Jarosławiu, Stanisława Żak – prezes Zarządu Oddziału w Przemyślu, Andrzej Stawarz – wiceprezes Zarządu Oddziału w Przemyślu, Maria Wielgosz – członek Zarządu Oddziału w Przemyślu

Poświęcenia obelisku dokonuje ks. dziekan Marian Karbowski

Odsłonięcia pomnika dokonują Eugenia Fila-Grela, Tadeusz Grendus i członkowie rodzin osób deportowanych

Kwiaty składają (od lewej): Andrzej Stawarz, Maria Wielgosz, Marian Boczar

Występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym

„Taniec z flagą” wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym

Maria Wielgosz czyta swoje wiersze o tematyce sybirackiej.

Podajemy również linki do galerii zdjęć i dwóch filmów z tej uroczystości:

https://photos.app.goo.gl/JQwtxZTJYWW1wiVq5

https://youtu.be/ImJvsUEjKag

https://youtu.be/dYutnl35m5E

Autor: Irena Halwa, sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu, zdjęcia i film Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Odsłonięcie obelisku w Białymstoku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 12th, 2018

Uroczystość zorganizowana przez Urząd Miasta Białegostoku i Oddział Związku Sybiraków w Białymstoku miała miejsce 12 kwietnia 2018 r. przy dworcu PKP Białystok Fabryczny, skąd w latach 1940–1941 wywożono tysiące obywateli polskich na Syberię i do Kazachstanu. Odsłonięto w tym dniu obelisk, na którym oprócz wymienionych informacji znalazła się również druga tablica o treści: „W latach 1940–1941 władze Związku Sowieckiego przeprowadziły cztery masowe akcje deportacyjne z Kresów Wschodnich II RP; w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 r. Wywózki trwały do 1956 r.”. Poniżej obu tablic godło Związku Sybiraków wieńczy całość tego znaku pamięci.

Punktualnie o godz. 12 w południe, przy biciu dzwonów z pobliskiego kościoła, nastąpiło poświęcenie obelisku i wspólna modlitwa ekumeniczna kapelanów wojskowych.

W przemówieniu prezes Zarządu białostockiego Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź nakreślił przyczyny i skutki gehenny Polaków, które dotknęły zesłańców na „nieludzkiej ziemi”. Przypomniał, że dworzec był tym miejscem, na którym deportowani po raz ostatni postawili stopy na ojczystej ziemi, nie znając swojej dalszej przyszłości.

Bardzo znamiennym faktem było uroczyste przekazanie „Aktu powierzenia” – przekazanie pod opiekę nowo wybudowanego monumentu i jego otoczenia społeczności szkolnej – Szkole Podstawowej nr 8 im. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Akt ten zawierał również nasze obowiązki jako Sybiraków – uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez szkołę, jak również przekazywanie wiedzy historycznej na temat zesłań XX w.

Obelisk wybudowany został własnym sumptem przez Związek Sybiraków i dzięki pomocy życzliwych ludzi, którym prezes białostockiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków serdecznie podziękował.

Na zakończenie tej wspaniałej patriotycznej uroczystości nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Wspaniała pogoda, liczne poczty sztandarowe, duża liczba uczestników, a szczególnie młodzieży w niczym nie przypominała tego tragicznego dnia z 1940 r.

Obelisk przy dworcu PKP Białystok Fabryczny

Autor: Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku, zdjęcie UM Białystok/Dawid Gromadzki

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik