90-lecie Związku Sybiraków

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 29th, 2018

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca 90-lecie powstania Związku Sybiraków, podczas której odsłonięta została tablica pamiątkowa. Właśnie w tym miejscu w dniach 29–30 czerwca 1928 r., w roku 10-lecia odzyskania przez państwo polskie niepodległości, odbył się Zjazd Założycielski, podczas którego w obecności prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego zesłańcy Sybiru i żołnierze 5 Dywizji Syberyjskiej powołali stowarzyszenie mające na celu zintegrowanie środowiska zesłańców, upamiętnianie historii zesłań, a także pomoc Sybirakom w życiu codziennym.

W rocznicę tego wydarzenia na Politechnikę Warszawską przybyli jak przed laty Sybiracy – ofiary tym razem XX-wiecznych wywózek na Syberię i do Kazachstanu, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwa, weterani i kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Uroczystość odbyła się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a jej współorganizatorem był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przy tablicy pamiątkowej wartę honorową pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego Zarządu Głównego Związku Sybiraków (Aleksander Hreczecha, Henryk Pasierski, Mieczysław Wirszyc), odśpiewanie przez Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej hymnu państwowego i powitanie przybyłych.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list prezydenta, w którym Andrzej Duda wyraził uznanie dla zasług i zaangażowania Sybiraków w działalność społeczną i edukacyjną, a także podziękował im za bycie godnymi depozytariuszami bohaterskiej tradycji i etosu sybirackiego. Jednocześnie pogratulował z okazji przypadającej w grudniu tego roku 30. rocznicy reaktywowania Związku po niemal półwiecznej przerwie, gdy działalność jego była zakazana, a prawda na temat zesłań ukrywana. Podkreślił, że pamięć Sybiru zobowiązuje nas wszystkich do rzetelnej pracy dla dobra ojczyzny.

Następnie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy sekretarz stanu Andrzej Dera wręczył odznaczenia dwojgu zasłużonym Sybirakom. Jolanta Hryniewicka uhonorowana została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a Tadeusz Sitnik Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Doradca marszałka Sejmu RP Sławomir Siwek odczytał list marszałka Marka Kuchcińskiego. Marszałek przekazał wyrazy uznania dla idei upamiętnienia rocznicy powstania Związku Sybiraków i zaznaczył, że to właśnie dzięki determinacji zesłańców prawda o wywózkach przetrwała czasy zakłamywania i przemilczania historii.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd generacjom Polaków, którzy doświadczyli życia na zesłaniu, cierpienia, głodu i katorżniczej pracy, tracąc nie tylko zdrowie, ale nie rzadko również życie. Każdy bowiem, jak powiedział, nosi w sobie wdzięczność za ich nieugiętą postawę, świadectwo mężności, honor i pozostanie niepokonanym. Przypomniał postawę marszałka Józefa Piłsudskiego, który pięć lat spędził na zesłaniu.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podkreślił znaczenie odsłanianej w tym dniu tablicy pamiątkowej, która przyszłym elitom przypominać będzie o historycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w gmachu uczelni, a pracownikom naukowym o konieczności kształcenia ludzi oddanych ojczyźnie i działających na jej rzecz, jak czynili to zesłańcy.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków w swoim przemówieniu przypomniał idee Zjazdu Założycielskiego i wybitne postaci, które znalazły się wśród XIX-wiecznych zesłańców, jak choćby marszałek Józef Piłsudski, który otrzymał legitymację numer 1 Związku czy wielu zasłużonych dla badania Syberii naukowców i odkrywców. Podkreślił również aktualność celów stowarzyszenia, nawiązujących do tych reprezentowanych przez przedwojenny Związek – kultywowania pamięci o zesłaniach, krzewienia idei sybirackich i obrony interesów członków stowarzyszenia. Podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za objęcie uroczystości patronatem, a szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. Janowi Szmidtowi i prorektorowi ds. studenckich prof. Januszowi Walo za pomoc w organizacji uroczystości.

Tablicę upamiętniającą 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków w auli głównej Politechniki Warszawskiej odsłonili sekretarz stanu Andrzej Dera, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, rektor Jan Szmidt oraz prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, a poświęcił ją w imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka ks. kmdr Janusz Bąk, duszpasterz środowisk kombatanckich.

Pod tablicą wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Związku Sybiraków, Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu RP, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Związek Sybiraków reprezentowali prezes Kordian Borejko, Mieczysław Pogodziński i Jolanta Hryniewicka.

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej odśpiewał Hymn Sybiraków, a następnie wyprowadzony został sztandar Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Uroczystość zakończył piękny koncert Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej, podczas którego wykonane zostały pieśni patriotyczne. Nie zabrakło wśród nich m.in. „Czerwonych maków na Monte Cassino”, „Roty” i „Pieśni obozowej”.

Obchodom 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków towarzyszyło wybicie medalu pamiątkowego i wydanie broszury przedstawiającej historię przedwojennego Związku Sybiraków, które otrzymali zaproszeni goście.

Uroczystość na Politechnice Warszawskiej – Sybiracy i zaproszeni goście

Wartę przy tablicy pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego

Wprowadzenie sztandaru Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Poczet w składzie: Mieczysław Wirszyc (Oddział ZS w Gorzowie Wielkopolskim), Henryk Pasierski – chorąży (Oddział ZS w Białymstoku) i Aleksander Hreczecha (Oddział ZS w Jeleniej Górze) prowadzony przez Mieczysława Martusewicza

Sekretarz stanu Andrzej Dera odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy

Sekretarz stanu Andrzej Dera wręczył odznaczenia nadane przez prezydenta RP Sybirakom Jolancie Hryniewickiej i Tadeuszowi Sitnikowi

Doradca marszałka Sejmu Sławomir Siwek odczytał list marszałka Marka Kuchcińskiego

Do zebranych przemówił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk

Gospodarzem uroczystości był rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt

Przemawia prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Od prawej: sekretarz stanu Andrzej Dera, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko i rektor PW prof. Jan Szmidt

Tablicę poświęcił ks. kmdr Janusz Bąk

W imieniu Zarządu Głównego kwiaty złożyli (od lewej): prezes Kordian Borejko, Jolanta Hryniewicka i Mieczysław Pogodziński

Od prawej: rektor prof. Jan Szmidt, sekretarz stanu Andrzej Dera, doradca marszałka Sejmu Sławomir Siwek, poseł Jan Dziedziczak, prezes ZG ZS Kordian Borejko, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, prorektor WAT ds. wojskowych płk Adam Król, ks. kmdr Janusz Bąk

Zaproszeni goście otrzymali medal pamiątkowy wybity z okazji 90-lecia Związku Sybiraków oraz broszurę opisującą dzieje przedwojennego Związku

Uroczystość zakończył występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

Tablica upamiętniająca 90-lecie powstania Związku Sybiraków

Film z uroczystości: https://youtu.be/o75CBL4qU9E

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Marian Boczar, Henryk Mongiało, Leon Zujko

Golgota Wschodu Polaków z Charytan

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 1st, 2018

1 maja 2018 r. w miejscowości Charytany (w gminie Laszki), liczącej około 350 mieszkańców, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego cztery rodziny zesłane w lutym 1940 r. w głąb Związku Sowieckiego.

Na tablicy widnieją imiona i nazwiska 26 osób z rodzin: Burasów, Filów, Serafinów i Wróblów. Z tych osób obecnie żyje jeszcze tylko jedna: Eugenia Fila-Grela, która była obecna na uroczystości.

Inspiratorką wykonania obelisku z tablicą była prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska z Warszawy, a inicjatywę przejął Tadeusz Grendus, członek rodziny Wierzbickich. Przy wydatnej pomocy wójta gminy Laszki Stanisława Gonciarza i Anny Nowak – dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz Stanisława Podolaka, pracownika tegoż archiwum, zorganizowano wystawę poświęconą wywózkom. Wystawę wzbogacono wypożyczoną z Zespołu Szkół w Laszkach wystawą prac zmarłej Sybiraczki Antoniny Malik-Chorzępy.

1 maja to dzień poświęcony osobie św. Józefa Rzemieślnika, równocześnie dzień odpustu w parafii w Charytanach. Uroczystość zgromadziła wiele osób miejscowych, przyjezdnych z rodzin Sybiraków, a także przedstawicieli dwóch Oddziałów Związku Sybiraków w Jarosławiu i Przemyślu.

Mały wiejski kościółek wypełniony był po brzegi, nie wszystkich pomieścił, wiele osób stało przed kościołem. Pogoda była piękna, ciepły słoneczny dzień, wokoło zieleń lasów, kwitnących kwiatów.

Uroczystość rozpoczął proboszcz parafii w Miękiszu Starym ks. Czesław Grzebień, witając przybyłych na uroczystość kapłanów: ks. Krzysztofa Szczygielskiego – proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ks. dziekana Mariana Karbowskiego – proboszcza parafii pw. św. Zofii i św. Szczepana w Laszkach, ks. Józefa Pietrońskiego – proboszcza parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Miękiszu Nowym, ks. Józefa Florka – proboszcza parafii w Wielkich Oczach, ks. Bartłomieja Dziepaka – wikariusza parafii w Laszkach. Mszę świętą odprawił ks. Krzysztof Szczygielski, który wygłosił okolicznościowe kazanie bardzo patriotyczne i wzruszające (kazania można odsłuchać na stronie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków www.sybiracy-przemysl.pl).

Po mszy świętej uczestnicy przeszli na plac przed kościołem, gdzie ks. dziekan Marian Karbowski po odmówieniu modlitwy poświęcił pamiątkowy obelisk. Odsłonięcia dokonali ostatnia żyjąca z deportowanych Eugenia Fila-Grela, Tadeusz Grendus i dwie osoby z pozostałych rodzin.

Nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów przez rodziny, władze samorządowe oraz przedstawicieli Oddziałów Związku Sybiraków: przemyskiego, który reprezentowali Stanisława Żak – prezes Zarządu, Andrzej Stawarz – wiceprezes, Marian Boczar – sekretarz i równocześnie przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Maria Wielgosz, oraz jarosławskiego, reprezentowali go: Henryk Jarema – wiceprezes Zarządu, Irena Halwa – sekretarz i Weronika Jarema – członek rodziny sybirackiej.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć zebrani udali się do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Goście zwiedzali wystawę poświęconą deportacjom, przygotowaną przez Stanisława Podolaka oraz obszerną wystawę prac zmarłej Sybiraczki Antoniny Malik-Chorzępy, ofiarowaną przez córkę zmarłej Teresę Maryjkę. Są to kopie rysunków postaci i kwiatów wykonane na Syberii i z trudem przywiezione do Polski.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego oraz Hymnu Sybiraków Renata Bereza – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wietlinie – wprowadziła obecnych w tematykę sybiracką, a młodzież szkolna przepięknie przedstawiła montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez nauczycielkę w Miękiszu Starym Annę Dziaduś-Halejcio. Wiersz w rocznicę deportacji wygłosiła uczennica klasy III gimnazjum w Laszkach Kinga Bawor – wnuczka z rodziny Burasów. Następnie uczniowie wykonali pięknie skomponowany „taniec z flagą”.

Po występie głos zabrała Maria Podgórka z rodziny Wierzbickich, która przedstawiła obszerne dane z życia rodziny, publikowane wcześniej w kwartalniku „Ślad”.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak mówiła o pracy tej instytucji i zakresie pomocy w organizowaniu różnych uroczystości oraz o gromadzeniu dokumentacji historycznych. Łukasz Podolak poinformował o przygotowaniu i znaczeniu plansz o tematyce deportacji do ZSRR, posługując się przygotowanymi przez siebie pracami.

Podczas uroczystości głos zabrali: Irena Halwa, Marian Boczar, Andrzej Homa – dyrektor biura senatora Mieczysława Golby, Anna Huk – radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Maria Wielgosz, która czytała napisane przez siebie wiersze o tematyce sybirackiej.

Podsumowując uroczystość, Tadeusz Grendus podziękował wszystkim obecnym za udział w przygotowaniu uroczystości: nieobecnej prof. Janinie Marciak-Kozłowskiej i wójtowi gminy Laszki Stanisławowi Gonciarzowi, który zaprosił wszystkich (a było ponad 100 osób) na wspólny posiłek przygotowany przez panie z kuchni Szkoły Podstawowej w Miękiszu Starym.

Z relacją filmową można zapoznać się na stronie internetowej przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków pod adresem: www.sybiracy-przemysl.pl.

Obelisk upamiętniający wywózkę na Syberię rodzin z Charytan

Ks. Krzysztof Strzygielski głoszący kazanie

Ostatnia żyjąca z deportowanych z Charytan Eugenia Fila-Grela (z prawej)

Od lewej: Henryk Jarema – wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Jarosławiu, Irena Halwa – sekretarz Zarządu Oddziału w Jarosławiu, Stanisława Żak – prezes Zarządu Oddziału w Przemyślu, Andrzej Stawarz – wiceprezes Zarządu Oddziału w Przemyślu, Maria Wielgosz – członek Zarządu Oddziału w Przemyślu

Poświęcenia obelisku dokonuje ks. dziekan Marian Karbowski

Odsłonięcia pomnika dokonują Eugenia Fila-Grela, Tadeusz Grendus i członkowie rodzin osób deportowanych

Kwiaty składają (od lewej): Andrzej Stawarz, Maria Wielgosz, Marian Boczar

Występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym

„Taniec z flagą” wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym

Maria Wielgosz czyta swoje wiersze o tematyce sybirackiej.

Podajemy również linki do galerii zdjęć i dwóch filmów z tej uroczystości:

https://photos.app.goo.gl/JQwtxZTJYWW1wiVq5

https://youtu.be/ImJvsUEjKag

https://youtu.be/dYutnl35m5E

Autor: Irena Halwa, sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu, zdjęcia i film Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu

Odsłonięcie obelisku w Białymstoku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 12th, 2018

Uroczystość zorganizowana przez Urząd Miasta Białegostoku i Oddział Związku Sybiraków w Białymstoku miała miejsce 12 kwietnia 2018 r. przy dworcu PKP Białystok Fabryczny, skąd w latach 1940–1941 wywożono tysiące obywateli polskich na Syberię i do Kazachstanu. Odsłonięto w tym dniu obelisk, na którym oprócz wymienionych informacji znalazła się również druga tablica o treści: „W latach 1940–1941 władze Związku Sowieckiego przeprowadziły cztery masowe akcje deportacyjne z Kresów Wschodnich II RP; w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 r. Wywózki trwały do 1956 r.”. Poniżej obu tablic godło Związku Sybiraków wieńczy całość tego znaku pamięci.

Punktualnie o godz. 12 w południe, przy biciu dzwonów z pobliskiego kościoła, nastąpiło poświęcenie obelisku i wspólna modlitwa ekumeniczna kapelanów wojskowych.

W przemówieniu prezes Zarządu białostockiego Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź nakreślił przyczyny i skutki gehenny Polaków, które dotknęły zesłańców na „nieludzkiej ziemi”. Przypomniał, że dworzec był tym miejscem, na którym deportowani po raz ostatni postawili stopy na ojczystej ziemi, nie znając swojej dalszej przyszłości.

Bardzo znamiennym faktem było uroczyste przekazanie „Aktu powierzenia” – przekazanie pod opiekę nowo wybudowanego monumentu i jego otoczenia społeczności szkolnej – Szkole Podstawowej nr 8 im. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Akt ten zawierał również nasze obowiązki jako Sybiraków – uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez szkołę, jak również przekazywanie wiedzy historycznej na temat zesłań XX w.

Obelisk wybudowany został własnym sumptem przez Związek Sybiraków i dzięki pomocy życzliwych ludzi, którym prezes białostockiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków serdecznie podziękował.

Na zakończenie tej wspaniałej patriotycznej uroczystości nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Wspaniała pogoda, liczne poczty sztandarowe, duża liczba uczestników, a szczególnie młodzieży w niczym nie przypominała tego tragicznego dnia z 1940 r.

Obelisk przy dworcu PKP Białystok Fabryczny

Autor: Jolanta Hryniewicka, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku, zdjęcie UM Białystok/Dawid Gromadzki

Ulica Zesłańców Sybiru w Lublinie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 15th, 2018

W dniu 15 lutego 2018 r. odbyły się obchody 78. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir (10 lutego 1940 r.). Mszę świętą w kościele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w intencji zmarłych na zesłaniu i w łagrach odprawił ks. bp Ryszard Karpiński. W uroczystości uczestniczyło 26 pocztów sztandarowych szkół oraz stowarzyszeń kombatanckich. Po mszy świętej, dzięki wcześniejszym naszym niełatwym staraniom, zmieniono nazwę ulicy Jana Hempla na Zesłańców Sybiru. Akt nadania odczytał wicewojewoda lubelski. Tablicę z nazwą ulicy odsłonili dyrektor lubelskiego Oddziału IPN Marcin Krzysztofik, przedstawiciel prezydenta miasta Lublin Zdzisław Niedbała, wicewojewoda lubelski Robert Gmitryczuk, prezes Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski, sekretarz województwa lubelskiego Anna Jolanta Augustyniak.

Od lewej: dyrektor lubelskiego Oddziału IPN Marcin Krzysztofik, przedstawiciel prezydenta miasta Lublin Zdzisław Niedbała, wicewojewoda lubelski Robert Gmitryczuk, prezes Zarządu lubelskiego Oddziału ZS Janusz Pawłowski, sekretarz województwa lubelskiego Anna Jolanta Augustyniak

Autor: Janusz Pawłowski, prezes Zarządu Oddziału ZS w Lublinie

Centrum Zdrowia im. Polskich Sybiraków na równiku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 24th, 2017

Z okazji 75. rocznicy przybycia Sybiraków do Afryki Wschodniej w dniu 19 listopada 2017 r. dokonaliśmy otwarcia i nadania imienia Polskich Sybiraków Centrum Zdrowia w Koji w Ugandzie. W ten sposób, po odnowieniu i otwarciu w 2012 r. cmentarza tułaczy nad Jeziorem Wiktorii, powstał kolejny symbol naszej wojennej tułaczki. Z inicjatywy byłych mieszkańców osiedla Koja powstał Komitet Budowy Centrum Zdrowia, którego szefem na nasze prośby został prof. Hubert Chudzio z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP. Środki pieniężne zgromadzone zostały ze składek Sybiraków (szczególnie hojni byli Sybiracy z Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych). Środki te zasilone zostały również dotacją przyznaną przez Ambasadę RP w Nairobi. Komitet Budowy Centrum Zdrowia przekazał pieniądze na konto Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, która to instytucja odtąd nadzorowała budowę szpitala w Koji.

W uroczystościach związanych z otwarciem Centrum Zdrowia uczestniczyli senator Marcin Łuczak, chargé d’affaires Ambasady RP w Nairobi Sergiusz Wolski, delegacja byłych mieszkańców osiedla Koja z Polski: Danuta Sedlak, Halina Machalska, Danuta Kołodziejska, Artur Woźniakowski i Ryszard Janosz, Sybiracy z Kanady i Australii, pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Hubert Chudzio i Anna Hejczyk oraz przedstawiciele Uniwersytetu w Kampali, miejscowe władze i duchowieństwo. W imieniu licznie przybyłej lokalnej społeczności podziękowanie złożyli przedstawiciel prezydenta Ugandy, minister zdrowia i minister ds. uchodźców. Dla uświetnienia uroczystości miejscowa ludność przygotowała część artystyczną z pokazami folklorystycznymi i tanecznymi.

Bardzo bogaty był program spotkań towarzyszących otwarciu Centrum Zdrowia w dniach 17–24 listopada 2017 r. Bez wsparcia finansowego byłoby niemożliwe dotarcie do różnych odległych od siebie miejsc. Dotacja z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (10 tys. zł) zapewniła nam pobyt w Ugandzie, pozwoliła nam przemieszczać się i realizować plany związane z wyjazdem.

Byliśmy w  różnych miejscach. Zapalaliśmy znicze na naszym cmentarzu w Koji, a potem jechaliśmy na drugi koniec półwyspu po to, by dokonać otwarcia Centrum Zdrowia. Odwiedziliśmy misję Don Bosco w Namugongo, w której wychowankowie ks. Ryszarda Jóźwiaka wykonali 96 krzyży na cmentarz tułaczy.

Zaproszono nas również do szkoły dla dzieci ulicy prowadzonej przez naszą rodaczkę Jadwigę Nowak. Pełna zapału, niezwykle energiczna założycielka szkoły daje wychowankom poczucie bezpieczeństwa i zapewnia poprzez edukację zdobycie zawodu. Z tej placówki pochodzą wielokrotni mistrzowie Afryki Wschodniej w sztuce walki taekwondo.

Ważnym punktem programu była międzynarodowa konferencja w Muzeum Narodowym Ugandy w Kampali „Uchodźcy w Ugandzie – dawniej i dziś. Historia polskich uchodźców w Afryce Wschodniej i sytuacja uchodźców w Ugandzie współcześnie”. W tej części wystąpili: senator RP Maciej Łuczak, ambasador Unii Europejskiej w Ugandzie Attilio Pacifici oraz Danuta Sedlak – była mieszkanka osiedla w Koji. W panelu historycznym referaty wygłosili prof. Hubert Chudzio, Anna Hejczyk, a także przedstawiciel prezydenta Ugandy ds. polityki historycznej oraz minister ds. uchodźców, który przedstawił referat „Podejście Ugandy do uchodźców współcześnie”. Podsumowania konferencji dokonała Agnieszka Torres de Oliveira z Ambasady RP w Nairobi.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się połączona z konferencją wystawa „Afryka – nowy dom. Z mrozów Syberii pod słońce Afryki. Polacy w Afryce w latach 1942–1952”. Otwarcia wystawy dokonał prof. Ephraim Kamuntu – minister turystyki Ugandy i konsul honorowy RP. Tablice informacyjne zostały przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a sekretarz Ambasady RP Agnieszka Torres de Oliveira zabiega o to, by wystawa była stałą ekspozycją w Muzeum Narodowym Ugandy.

Seminarium przygotowali również pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie.

Jak wielkim wydarzeniem było dla miejscowej ludności nasze przybycie – mogą świadczyć szpalery witających ludzi z biało-czerwonymi chorągiewkami. Ogromna ilość tubylców uczestniczyła w uroczystościach otwarcia Centrum Zdrowia im. Polskich Sybiraków – tego żywego pomnika uświadamiającego związki, jakie połączyły Polaków z ziemią ugandyjską. Tak ważne dla lokalnej społeczności pod względem opieki medycznej miejsce będzie także miejscem trwałej pamięci o naszych losach w Afryce.

Powitanie Polaków na uroczystości w Ugandzie

Uroczystość otwarcia Centrum Zdrowia w Koji i nadania mu imienia Polskich Sybiraków. Przemawia Danuta Sedlak, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą Związku Sybiraków i dawna rezydentka polskiego osiedla w Koji

Występy okolicznościowe przygotowane przez miejscową ludność

Msza w Koji

Dzieci przed Centrum Zdrowia im. Polskich Sybiraków

Tablica odsłonięta z okazji otwarcia Centrum Zdrowia

Senator Maciej Łuczak i minister transportu prof. Ephraim Kamuntu z Sybirakami, przedstawicielami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu tułaczy nad Jeziorem Wiktorii

 

Podczas konferencji w Muzeum Narodowym Ugandy w Kampali otwarta została wystawa poświęcona polskim uchodźcom w Afryce w latach 1942–1952. Przemawia senator Maciej Łuczak

Wychowankowie Jadwigi Nowak przygotowujący się do udziału w olimpiadzie

Autor: Danuta Sedlak, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik