Archiwum

Dodane przez: wp-admin - Marzec 20th, 2012

YD Recent Posts
[→YD Recent Posts Widget]

Sybirak Jerzy Lewicki z wizytą na Syberii

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 16th, 2011

W dniach 1–14 listopada 2011 r. byłem z wizytą w miejscowościach Abakan i Minusińsk i brałem udział w uroczystościach „Dni Kultury Polskiej” w Republice Chakasji. Było to dla mnie przeżycie szczególnie wyjątkowe, pełne wzruszeń, niekiedy bardzo bardzo głębokich, z odtworzeniem obrazów z moich dziecięcych lat tam spędzonych w latach 1940–1946.

Na szczególne podkreślenie zasługuje moje głębokie przeżycie Dnia Niepodległości Rzeczypospolitej 11 listopada 2011 r. w miejscu mojego zesłania.

Spotkałem wielu Rosjan, wielu Polaków tam żyjących i w każdym przypadku doznałem serdeczności. Spotkani Rosjanie, Polacy i Chakasi okazali ogromne zainteresowanie Polską i Polakami.

Każda uroczystość rozpoczynała się hymnem polskim i piosenką „Płynie Wisła, płynie”, co nadawało odpowiednią atmosferę całej dalszej części uroczystości.

Wszyscy życzyli sobie takich uroczystości jak najczęściej. Ma to ogromne znaczenie dla budowania i utrwalania przyjaznych relacji.

Szersze wspomnienia z tego pobytu nastąpią.

Zdjęcie przedstawia Pomnik Matkom Polkom i Dzieciom Pochowanym w Tej Ziemi – Minusińsk. Przy pomniku, przed którym odbyły się opisane uroczystości, autor powyższych słów.

Oprac.: Jerzy Lewicki

 

Dzień Sybiraka w Oddziale w Częstochowie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 21st, 2011

W dniu 17 września 2011 r., w 72. rocznicę napaści Sowietów na Polskę, na Jasnej Górze odbyła się wspólna msza święta Sybiraków i Kresowiaków w intencji Ojczyzny.

W Kaplicy Matki Bożej mszę świętą celebrował ogólnopolski duszpasterz ks. prał. Tadeusz Patera i koncelebranci: ks. prał. prof. Franciszek Dylus – częstochowski Kapelan Sybiraków, o. Jan Golonka – paulin, kapelan Wojska Polskiego, oraz o. Eustachy Rakoczy – paulin, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, mieszkańcy miasta, bardzo licznie zgromadzeni parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy i liczne poczty sztandarowe szkół częstochowskich. Po mszy świętej przy pomniku Golgoty Wschodu na Wałach Jasnogórskich nastąpiło składanie przez delegacje poszczególnych środowisk wiązanek i wieńców.

Organizatorem obchodów był Urząd Miasta Częstochowy i Związek Sybiraków Oddziału w Częstochowie.

 

Poczet sztandarowy Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie, na zdjęciu od lewej: Wacław Kulpa, Witold Maciejewski (ze sztandarem), Marian Nowak.

Wieńce pod pomnikiem Golgoty Wschodu.

Poczty sztandarowe szkół częstochowskich.

Oprac.: Helena Kurzak, Przewodnicząca Komisji ds. kultury, Oddział w Częstochowie

 

I Marsz Sybiracki na Ziemi Zgorzeleckiej

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 12th, 2011

„To było tak, to było tam,

nie zamknęliście swych domów i bram,

wyszliście w noc, wyszliście w chłód,

by nie powrócić tam nigdy już…”

Te słowa hymnu jerzmańskiego Gimnazjum były inspiracją do zorganizowania I Marszu Sybirackiego na Ziemi Zgorzeleckiej. Wprawdzie nie w noc i nie w chłód, ale przy pięknej, słonecznej pogodzie, Koło Sybiraków ze Zgorzelca oraz społeczność szkolna z Jerzmanek postanowiły uczcić pamięć o Sybirakach w inny niż co roku sposób. Przy aprobacie Gminy Zgorzelec na sali gimnastycznej Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach odbyła się uroczysta wyjazdowa sesja Rady Gminy Zgorzelec, połączona z obchodami Dnia Sybiraka. Zebrani mogli usłyszeć od Dyrektor szkoły – pani Renaty Mikołajów – historię nadania szkole imienia w 2010 r., ideę patriotyzmu wynikającą ze szczególnej roli naszego imienia oraz o głównych kierunkach wychowawczych z tym związanych. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor powiedziała m.in.: „Chylę dziś czoło przed tymi, którzy zechcieli podzielić się historią swego życia, a tym samym stali się nauczycielami historii kolejnych pokoleń. Dziękujemy Wam za to”. Z pełną świadomością można powiedzieć, że uroczystość dała wyraz wartościom propagowanym przez szkołę – uczniowie w ciszy i spokoju, nierzadko ze wzruszeniem, uczestniczyli w tej sesji oraz wysłuchali wystąpień Pani Dyrektor i Prezesa Zarządu Koła Sybiraków w Zgorzelcu pana Jana Matwiejczyka. Goście dowiedzieli się, jak funkcjonuje Koło Sybiraków w Zgorzelcu, jakie są ich potrzeby, czego dokonali i jak współpracują ze szkołą. Zwieńczeniem uroczystości był podniosły program artystyczny, ilustrowany przejmującymi fotografiami obrazującymi tamten nieludzki czas. Całość dopełniały pieśni patriotyczne i żołnierskie wykonywane przez Zakładową Orkiestrę Dętą PGE KWB Turów SA pod dyrekcją pana Jerzego Bzowskiego.

Po tej części uroczystości i skromnym poczęstunku, aby nabrać sił do dalszego świętowania, społeczność szkolna oraz przedstawiciele Rady Gminy Zgorzelec udali się na I Marsz Sybiracki. Spod szkoły poprowadziła nas wspomniana orkiestra górnicza, a trasę z Jerzmanek pod popularnego „Orła” na cmentarzu Bohaterów II Armii WP pokonaliśmy w trzech kolumnach pieszo. Przez newralgiczne punkty na obwodnicy Zgorzelca przeprowadziła nas Policja Powiatowa, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Było bezpiecznie.

Pod „Orłem” dołączyli do nas przedstawiciele lokalnych władz kościelnych (ks. dziekan Maciej Wesołowski) i samorządowych (Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Przewodnicząca Rady Miasta Zofia Barczyk, Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec Radosław Baranowski), władze i członkowie Koła Sybiraków w Zgorzelcu oraz wszyscy chętni i zaprzyjaźnieni z Sybirakami. Poprowadzeni przez orkiestrę i poczty sztandarowe Koła Związku Sybiraków i Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach przeszliśmy główną aleją na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu pod pomnik Pamięci Sybiraków. Tam został odegrany hymn Sybiraków oraz odczytany przez pana Rafała Paszka (Sybiraka, który najczęściej  ma spotkania z młodzieżą w naszej szkole) Apel Poległych, odezwy chórem powtarzała młodzież. W niejednym oku widziałam kręcącą się łezkę. Potem były wspólna modlitwa, kwiaty i znicze.

„Te mosty, mosty, mosty pokoleniowe,

łączą z przeszłością to, co jest nowe…”

To kolejne prawdziwe słowa naszego hymnu, które znalazły swój wyraz w tym marszu i spotkaniu pod pomnikiem. Zapraszamy za rok na II Marsz Sybiracki.

Niech nas będzie więcej, aby pamięć nie została zatarta, aby oddać hołd i cześć tym, którzy zostali zesłani na Nieludzką Ziemię. Niech do młodzieży dołączą dorośli. Niech sprawy codzienne na chwilę zostaną odłożone. Tym tysiącom to się od nas należy.

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”.

Cześć ich pamięci!

Poczty sztandarowe Koła Związku Sybiraków w Zgorzelcu i Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach pod pomnikiem Pamięci Sybiraków.

Młodzież wraz z Sybirakami, prowadzona przez orkiestrę Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie, podążała w kierunku pomnika Pamięci Sybiraków.

Młodzież Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach po przejściu 4 km z Jerzmanek do Zgorzelca spotkała się pod „Orłem” z Sybirakami.

 

Oprac.: Uczestniczka Marszu – Agnieszka Celuch

 

Dzień Sybiraka w Oddziale w Przemyślu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 10th, 2011

Dzień Sybiraka w Przemyślu był obchodzony bardzo uroczyście. W dniach 17–18 września br. Urząd Miejski, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Garnizon Wojska Polskiego i Związek Harcerstwa Polskiego zorganizowały wspólnie uroczystości z okazji 72. rocznicy agresji Sowietów na Polskę, Dnia Sybiraka i poświęcenia tablicy dziękczynnej upamiętniającej fakt odnalezienia Sztandaru Chorągwi Harcerzy ZHP we Lwowie z 1933 r.

W dniu 17 września członkowie Oddziału spotkali się w restauracji Wiedeńska dla uczczenia Dnia Sybiraka. Tam poinformowano ich także o konsultacjach Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z ZUS i NFZ, dotyczących takich spraw jak: objęcie wszystkich Sybiraków statusem „osoby represjonowanej”, rozmowy w podkomisjach sejmowych o projekcie ustawy o świadczeniach substytucyjnych dla Sybiraków.

Następnie wszyscy udali się pod tablicę pamiątkową Sybiraków, znajdującą się w murze kościoła Świętej Trójcy w Przemyślu, aby zapalić znicze i pomodlić się za tych, którzy nie doczekali powrotu do Ojczyzny, oraz zmarłych członków Oddziału.

O godzinie 16 w kościele Świętego Brata Alberta w Przemyślu odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem Przewodniczącego Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, z udziałem pocztów sztandarowych i Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, w intencji ofiar sowieckiej agresji, zesłańców Sybiru oraz Harcerzy Chorągwi ZHP we Lwowie.

Po mszy świętej wszyscy udali się na cmentarz wojskowy, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbył się Apel Poległych złożony z trzech części: Apelu Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego, Apelu Poległych Sybiraków, Apelu Poległych Harcerzy.

Apel Poległych Sybiraków odbył się wg następującego scenariusza:

–        odegranie Hymnu Sybiraków,

–        wiersze Mariana Jonkajtysa „Wzywam Was do apelu” i „Jest taka data” w wykonaniu aktora teatru Fredreum pana Tadeusza Szczerbatego.

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

W dniu 18 września Sybiracy Oddziału w Przemyślu wzięli udział w uroczystości harcerskiej Hufca Przemyskiego, w czasie której poświęcono odnaleziony Sztandar Chorągwi ZHP we Lwowie z 1933 r.

Spotkanie pod tablicą pamiątkową Sybiraków

Poczet sztandarowy na Cmentarzu Wojskowym

Uroczystość harcerzy Hufca Przemyskiego z udziałem Sybiraków

Oprac.: Stanisława Żak, Oddział w Przemyślu

 

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik