77. rocznica wywózki Polaków na Sybir w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 20th, 2017

W dniu 20 czerwca 2017 r. minęła 77. rocznica trzeciej i 76. czwartej wywózki Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Dla uczczenia tych, którym nie było dane wrócić do kraju, Sybiracy warszawscy zebrali się przy Symbolicznej Mogile Sybiraka na Cmentarzu Powązkowskim, aby oddać im hołd i uczcić pamięć. Na spotkanie przybyła również młodzież szkolna z zaprzyjaźnionego z Sybirakami Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów wraz z towarzyszącymi opiekunkami i sztandarem gimnazjum. Spotkanie otworzył prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński, który po przywitaniu przybyłych na uroczystość przypomniał warunki, w jakich transportowano Polaków na Sybir, ich tragiczne przeżycia na rozległych terenach Związku Radzieckiego i powojenne powroty do kraju. Odegrany został Hymn Sybiraków, odmówiono modlitwę za dusze zmarłych i złożono kwiaty pod pomnikiem.

Uroczystość 77. rocznicy wywózki Polaków na Sybir na Cmentarzu Powązkowskim

Uroczystość 77. rocznicy wywózki Polaków na Sybir na Cmentarzu Powązkowskim

Poczty sztandarowe Oddziału Warszawskiego i Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów

Udział wzięły poczty sztandarowe Oddziału Warszawskiego i Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów

Symboliczna Mogiła Sybiraka na warszawskich Powązkach

Symboliczna Mogiła Sybiraka na warszawskich Powązkach

Autor: Mieczysław Pogodziński, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS, zdjęcia Anna Stańczykowska (Koło Wola-Bemowo)

Dzień Matki w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 26th, 2017

26 maja 2017 r. warszawscy Sybiracy zebrali się dla uczczenia Matek Sybiraczek przy poświęconej im tablicy przy skwerze Matki Sybiraczki. Oprócz przedstawicieli Oddziału Warszawskiego ZS i Kół przybyli prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko i członek Zarządu Maria Markiewicz oraz przedstawiciele prezydent m.st. Warszawy. Zesłańcom towarzyszyli uczniowie Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów wraz z pocztem sztandarowym szkoły.

Uroczystość rozpoczęło odegranie Hymnu Sybiraków. Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński przypomniał zasługi matek podczas dramatycznego pobytu na zesłaniu, ich opiekę nad dziećmi, wychowanie w duchu wiary i umiłowania ojczyzny. To na kobietach właśnie często spoczywał wówczas ciężar utrzymania rodziny i walki o przetrwanie najbliższych.

Przedstawiciele Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Kół, a także reprezentanci prezydent m.st. Warszawy złożyli kwiaty pod tablicą Matek Sybiraczek.

Przemawiający na zakończenie prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko podkreślił niezwykłe wzruszenie towarzyszące uroczystościom w Dniu Matki. Poinformował również o staraniach Zarządu Głównego o odznaczenie, które honorowałoby Matki Sybiraczki za poniesiony przez nie trud i ich poświęcenie. Prezes Zarządu Koła Wola-Bemowo odczytał wiersz Mariana Jonkajtysa poświęcony matkom „To o Was, Bezimienne”.

Uroczystość Dnia Matki w Warszawie

W uroczystości upamiętniającej Matki Sybiraczki udział wzięli warszawscy Sybiracy z Zarządem Oddziału, przedstawiciele Zarządu Głównego ZS, a także uczniowie Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów

Kwiaty od przedstawicieli Zarządu Głównego ZS

W imieniu Zarządu Głównego kwiaty pod tablicą złożyli: prezes Zarządu Głównego Kordian Borejko, członek Zarządu Głównego Maria Markiewicz (z prawej) oraz dyrektor Biura Zarządu Głównego Kalina Jaskólska

Mieczysław Pogodziński, Maria Stankiewicz, Mirosława Niekoraniec

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Warszawskiego (od lewej): prezes Mieczysław Pogodziński, wiceprezes Maria Stankiewicz i członek Zarządu Oddziału Mirosława Niekoraniec

Przedstawiciele prezydent m.st. Warszawy

Hołd Matkom Sybiraczkom oddali także przedstawiciele prezydent m.st. Warszawy (z kwiatami)

Prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko

Prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko podziękował zebranym za wzruszającą uroczystość

Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie

Poczet sztandarowy przy tablicy poświęconej Matkom Sybiraczkom  wystawiło Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie

Beata Żyłkowska, zdjęcia Kalina Jaskólska, Leon Zujko

XXVIII Ogólnokrajowa Pielgrzymka Sybiraków, Rodzin Żołnierzy Armii Andersa i Kościuszkowców na Jasną Górę i do Grodźca

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 7th, 2017

W dniach 6–7 maja 2017 r. odbyła się XXVIII Pielgrzymka Sybiraków, Rodzin Żołnierzy Armii Andersa i Kościuszkowców na Jasną Górę i do Grodźca, której organizatorem w bieżącym roku był Oddział Warszawski Związku Sybiraków.

Pielgrzymkę tę objęli patronatem Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko oraz krajowy kapelan Sybiraków ks. Zdzisław Banaś. Finansowo wspomógł nas Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

W pielgrzymce uczestniczyli Sybiracy z całej Polski. Wystawiono 17 pocztów sztandarowych z poszczególnych Oddziałów i Kół. Udział wzięły również poczty sztandarowe Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca oraz Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie pod kierownictwem dyrektora Adama Jabłonki.

6 maja 2017 r. pielgrzymka rozpoczęła się nabożeństwem maryjnym na Kalwarii w Grodźcu o godz. 10, a następnie o godz. 11 w Sanktuarium Sybiraków odprawiona została msza święta.

Następnie, już na Jasnej Górze, została odprawiona w intencji Sybiraków msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Po mszy Sybiracy i zaproszeni goście przeszli do kaplicy św. Józefa, gdzie odbył się koncert połączonego chóru z Domu Kultury Zacisze w Warszawie o tematyce religijno-patriotycznej. Zarówno tematyka koncertu, jak i mistrzowskie wykonanie utworów wywarły ogromne wrażenie na słuchaczach. Wielu miało łzy w oczach, wspominając lata łagrów, obozów i tułaczki.

O godz. 21 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim w kaplicy Matki Bożej, a po apelu wzięliśmy udział w drodze kzyżowej prowadzonej przez kapelana Sybiraków ks. Zdzisława Banasia.

Następnego dnia, tj. 7 maja 2017 r., o godz. 10 spod Arsenału prowadzeni przez Orkiestrę Jasnogórską i asystę wojskową ruszyły poczty sztandarowe i rzesza Sybiraków, by przejść pod pomnik Mauzoleum Sybiraków, gdzie odbyła się główna część apelu pamięci. Po odczytaniu apelu pamięci z modlitwą za zmarłych i pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych głos zabrała doradca Magdalena Merta, wyrażając ogromny hołd i uszanowanie dla poległych i żyjących, którzy przeszli przez syberyjską katorgę.

W bardzo wzruszających słowach martyrologię zesłańców przedstawili sekretarz generalny Eugeniusz Kuszka oraz wiceprezes Zarządu Głównego, równocześnie prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński. Uroczystość naszą uświetniła Orkiestra Jasnogórska, dając wspaniały pokaz swoich możliwości.

Po apelu pamięci odbyła się suma pontyfikalna koncelebrowana w intencji wszystkich Sybiraków pomordowanych, zmarłych i żyjących. W trakcie mszy zostały złożone dary ołtarza.

Pielgrzymi Sybiracy składali gorące podziękowania za sprawną organizację XXVIII Pielgrzymki Zarządowi Oddziału Warszawskiego ze szczególnym wyróżnieniem wiceprezes Marii Stankiewicz.

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego, organizującego tegoroczną pielgrzymkę, Mieczysław Pogodziński

Występ połączonego chóru z Domu Kultury Zacisze w Warszawie

Występ połączonego chóru z Domu Kultury Zacisze w Warszawie w kaplicy św. Józefa

Zdjęcie pamiątkowe

Sybiracy, poczty sztandarowe oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie uczestniczący w pielgrzymce na Jasną Górę

Apel pamięci

Apel pamięci na placu przy pomniku Mauzoleum Sybiraków

Uroczystości na Jasnej Górze

Uroczystości na Jasnej Górze. Od lewej: sekretarz generalny ZG ZS Eugeniusz Kuszka, doradca szefa UdsKiOR Magdalena Merta, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS Mieczysław Pogodziński, kapelan krajowy Sybiraków ks. Zdzisław Banaś

Złożenie kwiatów

Kwiaty od Oddziału Warszawskiego ZS pod pomnikiem Mauzoleum Sybiraków złożyli (od lewej): Józef Kurpinowicz, prezes Mieczysław Pogodziński oraz wiceprezes Maria Stankiewicz

Autor: Halina Bieniakońska-Żak, zdjęcia Stanisław Pieściuk, Teresa Patrzyczna

Wystawa twórczości prof. Stanisława Kulona „Świadectwo II”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 10th, 2017

W gościnnych progach Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 21/25 prezentowana jest już po raz trzeci, po „Świadectwie” i „Drodze Krzyżowej”, twórczość wybitnego rzeźbiarza Sybiraka i pedagoga prof. Stanisława Kulona „Świadectwo II. 1939–1946”.

Wystawa zorganizowana została z inicjatywy Koła Związku Sybiraków Żoliborz-Bielany, przy pełnym poparciu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków. Należą się olbrzymie podziękowania dla dyrekcji Centrum Edukacyjnego IPN za podjęcie tematu i wspaniałe przygotowanie wystawy. Trzeba również zaznaczyć, że miejsce ekspozycji umożliwia przybliżenie tematyki zesłań młodzieży szkolnej.

Ekspozycja ukazuje tragiczne losy obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w 1940 r. na przykładzie własnych przeżyć artysty. Prof. Stanisław Kulon jako 10-letnie dziecko został wraz z rodziną wywieziony na Syberię. Ciężkie warunki życia i praca ponad siły w sowieckich obozach pracy doprowadziły do śmierci rodziców i młodszego rodzeństwa Stanisława Kulona. Po latach spędzonych w sierocińcach w ZSRR przyszły rzeźbiarz wrócił do Polski. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem i Wydział Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1958–1966 był asystentem w pracowni prof. Ludwiki Nitschowej, następnie w latach 1988–2000 – profesorem Wydziału Rzeźby ASP. W swojej twórczości często podejmuje tematykę związaną z historią Polski. Przez cały okres PRL nie mógł on wspominać pobytu na zesłaniu. Dopiero będąc na emeryturze, mógł w swojej twórczości dać świadectwo swoich ówczesnych doświadczeń. Mimo zaawansowanego wieku w dalszym ciągu tworzy, starając się nadrobić utracony czas, by przekazać w formie artystycznej swoje przeżycia na „nieludzkiej ziemi”.

10 lutego 2017 r. (piątek), w 77. rocznicę pierwszej masowej wywózki obywateli polskich z Kresów do ZSRR odbył się o godz. 16.00 wernisaż wystawy prac prof. Stanisława Kulona „Świadectwo II. 1939–1946” z udziałem autora. Wernisaż spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa, czego świadectwem była duża frekwencja podczas wernisażu.

Otwarcie wystawy

Otwarcie wystawy „Świadectwo II” prof. Stanisława Kulona w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie

Prof. Stanisław Kulon i Mirosława Niekoraniec

Prof. Stanisław Kulon i prezes Zarządu Koła ZS Żoliborz-Bielany Mirosława Niekoraniec

Prace prof. Stanisława Kulona

Prace Stanisława Kulona

Prace prof. Stanisława Kulona

Wernisaż wystawy

Wernisaż wystawy przyciągnął wiele osób zainteresowanych dramatycznymi losami artysty

Oprac.: Leon Zujko

77. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 10th, 2017

Od wielu lat warszawscy Sybiracy spotykają się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy Symbolicznej Mogile Sybiraków, by modlić się za tych, co pozostali na „nieludzkiej ziemi”, oraz tych, którzy odeszli już po powrocie.

W tym roku mija już 77 lat od pierwszej masowej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir. Oddział Warszawski Związku Sybiraków w dniu 10 lutego 2017 r. zorganizował uroczystość, w której oprócz Sybiraków udział wzięła młodzież z trzech szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy, Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego oraz Zespołu Szkół Sportowych nr 72 (Liceum Ogólnokształcącego im. gen. broni W. Andersa) w Warszawie. W obchodach uczestniczyły również, oprócz sybirackich, poczty sztandarowe tych szkół.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie odegraniem Hymnu Sybiraków, po którym wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Maria Stankiewicz przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie zaproszonych gości, w tym ks. Krzysztofa Koska, Annę Klimowicz z IPN, Anetę Hoffmann (Fundacja Kresy Historii), poczty sztandarowe oraz młodzież szkolną i pozostałych zebranych. Część religijną celebrował kapelan Sybiraków Koła ZS Żoliborz-Bielany ks. Krzysztof Kosk. Po wspólnej modlitwie Sybiracy oraz delegacje ze szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Uroczystość ta była dobrą okazją do bezpośredniego spotkania młodzieży ze świadkami deportacji z 1940 r., a także lekcją historii, która zostanie na długo w pamięci wszystkich.

Uroczystość przy Symbolicznej Mogile Sybiraków na Powązkach

Uroczystość przy Symbolicznej Mogile Sybiraków na Powązkach. Przemawia wiceprezes Maria Stankiewicz

 Poczty sztandarowe szkół i Oddziału Warszawskiego ZS

Udział wzięły poczty sztandarowe szkół i Oddziału Warszawskiego ZS

Złożenie kwiatów przy Symbolicznej Mogile Sybiraków

Złożenie kwiatów przy mogile

Uczniowie klas mundurowych

Uczniowie klas mundurowych szkół uczestniczących w uroczystości

Oprac.: Leon Zujko, zdjęcia Marcin Gągolewski (Liceum Ogólnokształcące w Komornicy)

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik