Sybiracy czczą swoje matki

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 26th, 2018

To dość oczywiste, że dzień 26 maja, kiedy obchodzimy Dzień Matki, jest datą szczególną dla wszystkich. Dla tych, którzy przeżyli zesłanie na Sybir, jest to data szczególnie ważna. Dlatego, jak co roku, aby oddać im cześć, Sybiracy Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków spotkali się przy tablicy upamiętniającej Matki Sybiraczki, znajdującej się przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, na skwerze noszącym ich imię.

W 2018 r. w uroczystości z okazji Dnia Matki oprócz Sybiraków udział wzięli przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Po odegraniu Hymnu Sybiraków zgromadzonych przywitał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski. Po wystąpieniu prezesa kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli delegacja Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków oraz przedstawiciele Rodzin Katyńskich, następnie zapalono znicze. Pod tablicą upamiętniającą Matki Sybiraczki były też złożone kwiaty od prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Po zakończeniu uroczystości prezes Zarządu Oddziału podziękował Sybirakom oraz zgromadzonym gościom.

Autor: Maria Stankiewicz, zdjęcia Anna Stańczykowska

Wystąpienie prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków

Stanisława Sikorskiego

Warszawa skwer Matki Sybiraczki, 26 maja 2018 r.

Kochane nasze Mamy. Jesteśmy przed tablicą upamiętniającą Was. Jesteśmy, przychodzimy do Was w głębokiej zadumie i składamy Wam głęboki ukłon pełni wzruszenia. Będziemy to czynili aż do kresu naszych sił fizycznych, umysłowych i duchowych.

To skromna płyta, ale skutecznie przywołująca nasze skupienie i wspomnienie wszystkich Kochanych Mam spoczywających nawet kilkanaście tysięcy kilometrów od tej skromnej płyty. Pozostaniecie w naszej pamięci jako Bohaterki, ludzkim językiem nie do wyrażenia, nie do opisania. Nam żyjącym nie tylko dałyście życie, ale też w nadzwyczaj trudnych, określonych jako nieludzkie, warunkach to życie utrzymałyście.

W sposób oczywisty obdarzamy Was pamięcią, wdzięcznością i gorącą miłością. Dane nam jest okazać Wam uczucie w 90. rocznicę powstania i 30. rocznicę reaktywowania Waszego i naszego Związku Sybiraków.

Spoczywajcie Kochane nasze Mamy w pokoju wiecznym.

Uroczystość przy tablicy upamiętniającej Matki Sybiraczki

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski

Wystąpienie prezesa Zarządu Koła ZS Wola-Bemowo Mieczysława Koralewicza

W imieniu Sybiraków Oddziału Warszawskiego ZS kwiaty pod tablicą złożyli (od lewej): Maria Stankiewicz, Stanisław Sikorski, Mieczysław Pogodziński i Mieczysław Koralewicz

Sybiracy w walce o wolną i suwerenną Polskę

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 11th, 2018

Jednym z najważniejszych zadań, jakie podejmują zesłańcy na Sybir jako świadkowie trudnej historii, jest przekazywanie wiedzy o wydarzeniach z przeszłości, wspomnień i osobistych doświadczeń młodemu pokoleniu, gdyż to ono w przyszłości kształtować będzie losy kraju i wpływać na jego historię. Przekazywanie tradycji narodowych i kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej ma więc ogromne znaczenie.

Z tej okazji dnia 11 kwietnia 2018 r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Warszawie odbyło się spotkanie młodzieży z Sybirakami dzielnicy Ochota. Przygotowane pod hasłem „Sybiracy w walce o wolną i suwerenną Polskę”, związane było z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 90. rocznicą powstania Związku Sybiraków. Jego organizatorami byli Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zarząd Koła Związku Sybiraków Warszawa-Ochota oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica. Udział wzięli m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele władz dzielnicy z burmistrz Katarzyną Łęgiewicz, a ze strony władz Związku Sybiraków wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński, członek Zarządu Głównego i wieloletnia prezes Zarządu Koła Warszawa-Ochota Maria Markiewicz, reprezentanci Zarządu Oddziału z prezesem Stanisławem Sikorskim oraz prezes Zarządu Koła Zofia Pogodzińska, a także dyrekcja szkoły.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkoły i Oddziału Warszawskiego ZS, Chór XIV LO odśpiewał Hymn Sybiraków. Okolicznościowe przemówienia rozpoczęła burmistrz Katarzyna Łęgiewicz. Wyraziła podziw dla Sybiraków i oddała im hołd za hart ducha, zachowanie polskości, godności i nadziei na powrót do wolnej ojczyzny mimo doświadczenia okrucieństwa i wielu upokorzeń na zesłaniu.

Spotkanie z młodzieżą stało się okazją do wyrażenia Sybirakom wdzięczności za ich patriotyzm, bohaterstwo i wieloletnią działalność na rzecz upamiętniania historii i przekazywania wartości. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalem Pro Patria zasłużonych działaczy: Lesława Chmiela, Lucynę Kalinowską, Wiktora Olaka, Ireneusza Piotrowskiego i księżną Nicole Radziwiłł. W imieniu prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków wiceprezes Mieczysław Pogodziński w asyście Marii Markiewicz wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków Izabeli Piecuch, Krystynie Ożdze, Mai Rawie oraz Krystynie Zarębie.

Szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk podkreślił znaczenie żywych lekcji historii z udziałem Sybiraków oraz ich wkład w zachowanie ducha narodowego podczas zaborów i w XX w., w walkach o niepodległość, a następnie o suwerenność ojczyzny. Nikt tak dobrze jak zesłańcy nie wie, że niepodległość jest najwyższym darem Opatrzności, a jej utrata najgorszym doświadczeniem. Nawiązał do 90. rocznicy założenia Związku Sybiraków i zapowiedział odsłonięcie w czerwcu br. na Politechnice Warszawskiej tablicy upamiętniającej to wydarzenie.

Mieczysław Pogodziński i Maria Markiewicz w imieniu Związku Sybiraków podziękowali dyrektor liceum Reginie Lewkowicz za zaproszenie, wręczając trzytomową „Księgę Sybiraków”. Podziękowania złożyła również pani burmistrz.

Po wyprowadzeniu sztandarów wiceprezes Mieczysław Pogodziński wygłosił prelekcję na temat zsyłek i wkładu zesłańców w walkę o niepodległość Polski, zakończoną pokazem filmu „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej”. Warto przypomnieć, że Sybiracy sformowani w 5. Dywizję Syberyjską brali udział w walkach z Armią Czerwoną w latach 1919–1920, w tym w bitwie warszawskiej, podczas II wojny światowej z gen. Władysława Andersem uczestniczyli w kampanii włoskiej, zdobywając m.in. Monte Cassino, a w 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki przeszli szlak bojowy od Lenino do Berlina.

W części artystycznej na zakończenie uroczystości wystąpił Chór XIV LO im. S. Staszica.

Młodzież i dyrekcja XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, Sybiracy oraz zaproszeni goście

W pierwszym rzędzie (od prawej): burmistrz dzielnicy Warszawa-Ochota Katarzyna Łęgiewicz, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, przewodniczący Rady Dzielnicy Witold Dzięciołowski, zastępca burmistrza Grzegorz Wysocki, wiceprezes Zarządu Głównego ZS Mieczysław Pogodziński, prezes Zarządu Koła ZS Warszawa-Ochota Zofia Pogodzińska

Wśród działaczy odznaczonych przez szefa UdsKiOR Jana Józefa Kasprzyka medalem Pro Patria były Lucyna Kalinowska (u góry) i Nicole Radziwiłł

Wiceprezes Mieczysław Pogodziński wraz z Marią Markiewicz wręczyli Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. Uhonorowana została m.in. Izabela Piecuch

Chór XIV LO im. S. Staszica wykonał pieśni patriotyczne

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Urząd Dzielnicy Ochota, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Spotkanie wielkanocne

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Marzec 20th, 2018

W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych spotkanie przedstawicieli Kół Związku Sybiraków Oddziału Warszawskiego i zaproszonych gości. Udział wzięli m.in. prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraku Kordian Borejko, proboszcz parafii Świętego Krzyża ks. Robert Berdychowski, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Przybyłych powitał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski. Wzruszającym momentem było wręczenie przez prezesa Kordiana Borejkę Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków osobom wyróżniającym się działalnością w Oddziale Warszawskim i dla Oddziału, a także członkom pocztu sztandarowego Zarządu Głównego. Jak zwykle spotkanie stało się okazją do rozmówi wspomnień.

Sybiracy i zaproszeni goście. Przemawia prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko

Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Leon Zujko

Rocznica pierwszej masowej wywózki w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 10th, 2018

W dniu 10 lutego 2018 r., jak co roku, warszawscy Sybiracy uczcili pamięć wywiezionych na Syberię przed 78 laty. Na warszawskich Powązkach, przy Symbolicznej Mogile Sybiraka odmówiono modlitwę, zapalono znicze i złożono kwiaty. W uroczystości prócz Sybiraków wzięła udział młodzież, dla której była to niezapomniana lekcja historii i spotkanie z jej świadkami.

Uroczystość przy Symbolicznej Mogile Sybiraka

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński

Kwiaty składają uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Marcin Gągolewski

„Wigilie polskie”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Grudzień 18th, 2017

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia środowisk kombatanckich zaangażowanych w realizację projektu „»O tym nie można zapomnieć…« – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji”. Jednym z organizatorów były Koła Żoliborz-Bielany i Śródmieście Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków. Wśród uczestników znaleźli się ci, którzy ucierpieli od dwóch totalitaryzmów podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu – Sybiracy, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, ale także uczniowie klas mundurowych, które współpracują ze stowarzyszeniami kombatanckimi.

W podziękowaniu za owocną współpracę prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński wręczył Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej: Renacie Bieniek, Annie Klimowicz i Tomaszowi Morawskiemu. Następnie wszyscy wysłuchali Hymnu Sybiraków odśpiewanego przez tenora Andrzeja Jurkiewicza.

W świąteczną atmosferę wprowadził zebranych spektakl „Wigilie polskie”, przygotowany przez uczniów oddziału gimnazjalnego przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu – aktorów teatru Ach! – pod opieką polonistki Magdaleny Zalewskiej, który nawiązał we wzruszający sposób do wigilii czasów wojennych: okupacyjnych, zesłańczych, obozowych i powstańczych.

Następnie recital dali Andrzej i Joanna Jurkiewiczowie, zaprzyjaźnieni ze środowiskiem Sybiraków. W zaprezentowanym repertuarze znalazły się kolędy, utwory okolicznościowe oraz wiersze i pieśni zesłańcze. Występ śpiewaka scen operowych m.in. Warszawy i Łodzi nagrodzony został ogromnymi brawami. W podziękowaniu za udział w spotkaniu prezes Zarządu Koła ZS Żoliborz-Bielany Mirosława Niekoraniec przekazała Andrzejowi Jurkiewiczowi miniaturkę Odznaki Honorowej Sybiraka (artysta został odznaczony za zasługi dla Związku Sybiraków już przez prezesa Ryszarda Reiffa).

W bożonarodzeniowym nastroju uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia przy dźwiękach kolęd i pastorałek zagranych na saksofonie i klarnecie przez uczennicę Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy Gabrielę Sierzputowską. Wigilię zakończył świąteczny poczęstunek.

Szczególne podziękowania za organizację spotkania należą się Annie Klimowicz z Wydziału Edukacji Historycznej IPN i prezes Zarządu Koła ZS Żoliborz-Bielany Mirosławie Niekoraniec.

Autor: Beata Żyłkowska

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik