Obchody Dnia Sybiraka w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

Obchody Dnia Sybiraka w stolicy rozpoczęła msza święta w intencji Sybiraków, transmitowana na antenie Polskiego Radia z kościoła Świętego Krzyża w niedzielę 16 września 2018 r. Mszy przewodniczył kapelan krajowy Związku Sybiraków ks. Zdzisław Banaś.

Po południu w kościele św. Zygmunta na Żoliborzu została odsłonięta, a następnie poświęcona tablica upamiętniająca zamordowanych w obozach sowieckich i wywiezionych na Syberię, ufundowana przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie.

W dniu 17 września w południe na skwerze Matki Sybiraczki, pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie zebrała się młodzież warszawskich szkół, by oddać hołd Polakom, dla których trudny wojenny los rozpoczął się 17 września 1939 r. Przypomniano okoliczności wybuchu II wojny światowej i podziału państwa polskiego między dwóch totalitarnych okupantów. Przypomniano wypowiedzi m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego, a uczennice XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica zadeklamowały fragment wiersza Mariana Jonkajtysa „Poległym i pomordowanym na Wschodzie”. Ks. kmdr Janusz Bąk odmówił modlitwę. Na podkładach kolejowych z nazwami miejsc zesłań i kaźni, stanowiących fragment pomnika, uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wieńce złożyli przedstawiciele organizatora uroczystości – Warszawskiej Solidarności Oświatowej oraz Koła Związku Sybiraków Wola-Bemowo. Udział wzięło około 50 pocztów sztandarowych szkół i placówek oświatowych.

W godzinach popołudniowych pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odbyły się oficjalne uroczystości państwowe, rozpoczęte odegraniem hymnu państwowego oraz hejnału Warszawy. Poprzedziło je złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Matkom Sybiraczkom przez wiceprezydent Warszawy oraz reprezentację Związku Sybiraków.

W imieniu prezydenta RP list odczytał zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. Andrzej Duda oddał w nim hołd Sybirakom i Kresowianom, podkreślając, że to oni nauczyli nas, co naprawdę znaczą słowa „Jeszcze Polska nie zginęła”. Premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marka Suskiego wskazał na rolę pamięci – wymazywanie zbrodni totalitarnych z pamięci społeczeństwa pozostawiło bliznę, dlatego tak ważne jest zapisywanie wiadomości o nich w pamięci kolejnych pokoleń, by stały się tarczą obronną przeciwko złu. Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska przypomniała natomiast dramat prześladowań, jakie dotknęły wialonarodowe i wielowyznaniowe społeczeństwo Polski oraz trwających wiele tygodni wywózek w głąb ZSRR i cierpień zesłańców, których przy życiu podtrzymywała nadzieja powrotu do ojczyzny.

Przemawiali przedstawiciele stowarzyszeń skupiających ofiary radzieckiego totalitaryzmu – prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie gen. dyw. Leon Komornicki, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Artur Kondrat. W imieniu Związku Sybiraków wystąpili wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński, który przybliżył zebranym udział Sybiraków w walkach o niepodległość państwa polskiego i zaapelował, by nie dzielić zesłańców walczących w różnych formacjach wojskowych na lepszych i gorszych, bowiem ich przelana za ojczyznę krew była jednakowa, oraz prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski, który przypomniał postać Sybiraków – Józefa Piłsudskiego, twórcy odrodzonego po latach zborów państwa polskiego, oraz Ryszarda Reiffa – jedynego członka Rady Państwa sprzeciwiającego się wprowadzeniu stanu wojennego, a następnie pierwszego prezesa powojennego Związku Sybiraków, reaktywowanego na pół roku przed obradami okrągłego stołu, które rozpoczęły zmiany ustrojowe w Polsce, podkreślił także ogromną rolę matek w przetrwaniu na zesłaniu.

Modlitwę za poległych i pomordowanych na Wschodzie, a także ich oprawców, by Bóg im wybaczył popełnione zbrodnie, odmówili przedstawiciele trzech religii – chrześcijaństwa (wspólnie duchowni katolicki, prawosławny i ewangelicki), judaizmu i islamu.

Odczytany został apel pamięci, zakończony salwą honorową.

Podczas ceremonii składania kwiatów wspólny wieniec złożyli przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, a następnie uczestniczący w uroczystości przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, partii politycznych i organizacji.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Hymnu Sybiraków.

Mszę świętą w intencji Sybiraków odprawił kapelan krajowy ks. Zdzisław Banaś

Uroczystość pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie z udziałem uczniów

Sybiracy złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Matkom Sybiraczkom

Sybiracy, kombatanci, zaproszeni goście i warszawiacy podczas oficjalnych obchodów Dnia Sybiraka w Warszawie

Zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski

Modlitwa ekumeniczna w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie

Uroczystości Dnia Sybiraka obchodzone są rokrocznie przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia: Aneta Stańczykowska, Beata Żyłkowska

Sybiracy czczą swoje matki

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 26th, 2018

To dość oczywiste, że dzień 26 maja, kiedy obchodzimy Dzień Matki, jest datą szczególną dla wszystkich. Dla tych, którzy przeżyli zesłanie na Sybir, jest to data szczególnie ważna. Dlatego, jak co roku, aby oddać im cześć, Sybiracy Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków spotkali się przy tablicy upamiętniającej Matki Sybiraczki, znajdującej się przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, na skwerze noszącym ich imię.

W 2018 r. w uroczystości z okazji Dnia Matki oprócz Sybiraków udział wzięli przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Po odegraniu Hymnu Sybiraków zgromadzonych przywitał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski. Po wystąpieniu prezesa kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli delegacja Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków oraz przedstawiciele Rodzin Katyńskich, następnie zapalono znicze. Pod tablicą upamiętniającą Matki Sybiraczki były też złożone kwiaty od prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Po zakończeniu uroczystości prezes Zarządu Oddziału podziękował Sybirakom oraz zgromadzonym gościom.

Autor: Maria Stankiewicz, zdjęcia Anna Stańczykowska

Wystąpienie prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków

Stanisława Sikorskiego

Warszawa skwer Matki Sybiraczki, 26 maja 2018 r.

Kochane nasze Mamy. Jesteśmy przed tablicą upamiętniającą Was. Jesteśmy, przychodzimy do Was w głębokiej zadumie i składamy Wam głęboki ukłon pełni wzruszenia. Będziemy to czynili aż do kresu naszych sił fizycznych, umysłowych i duchowych.

To skromna płyta, ale skutecznie przywołująca nasze skupienie i wspomnienie wszystkich Kochanych Mam spoczywających nawet kilkanaście tysięcy kilometrów od tej skromnej płyty. Pozostaniecie w naszej pamięci jako Bohaterki, ludzkim językiem nie do wyrażenia, nie do opisania. Nam żyjącym nie tylko dałyście życie, ale też w nadzwyczaj trudnych, określonych jako nieludzkie, warunkach to życie utrzymałyście.

W sposób oczywisty obdarzamy Was pamięcią, wdzięcznością i gorącą miłością. Dane nam jest okazać Wam uczucie w 90. rocznicę powstania i 30. rocznicę reaktywowania Waszego i naszego Związku Sybiraków.

Spoczywajcie Kochane nasze Mamy w pokoju wiecznym.

Uroczystość przy tablicy upamiętniającej Matki Sybiraczki

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski

Wystąpienie prezesa Zarządu Koła ZS Wola-Bemowo Mieczysława Koralewicza

W imieniu Sybiraków Oddziału Warszawskiego ZS kwiaty pod tablicą złożyli (od lewej): Maria Stankiewicz, Stanisław Sikorski, Mieczysław Pogodziński i Mieczysław Koralewicz

Sybiracy w walce o wolną i suwerenną Polskę

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 11th, 2018

Jednym z najważniejszych zadań, jakie podejmują zesłańcy na Sybir jako świadkowie trudnej historii, jest przekazywanie wiedzy o wydarzeniach z przeszłości, wspomnień i osobistych doświadczeń młodemu pokoleniu, gdyż to ono w przyszłości kształtować będzie losy kraju i wpływać na jego historię. Przekazywanie tradycji narodowych i kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej ma więc ogromne znaczenie.

Z tej okazji dnia 11 kwietnia 2018 r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Warszawie odbyło się spotkanie młodzieży z Sybirakami dzielnicy Ochota. Przygotowane pod hasłem „Sybiracy w walce o wolną i suwerenną Polskę”, związane było z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 90. rocznicą powstania Związku Sybiraków. Jego organizatorami byli Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zarząd Koła Związku Sybiraków Warszawa-Ochota oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica. Udział wzięli m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele władz dzielnicy z burmistrz Katarzyną Łęgiewicz, a ze strony władz Związku Sybiraków wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński, członek Zarządu Głównego i wieloletnia prezes Zarządu Koła Warszawa-Ochota Maria Markiewicz, reprezentanci Zarządu Oddziału z prezesem Stanisławem Sikorskim oraz prezes Zarządu Koła Zofia Pogodzińska, a także dyrekcja szkoły.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkoły i Oddziału Warszawskiego ZS, Chór XIV LO odśpiewał Hymn Sybiraków. Okolicznościowe przemówienia rozpoczęła burmistrz Katarzyna Łęgiewicz. Wyraziła podziw dla Sybiraków i oddała im hołd za hart ducha, zachowanie polskości, godności i nadziei na powrót do wolnej ojczyzny mimo doświadczenia okrucieństwa i wielu upokorzeń na zesłaniu.

Spotkanie z młodzieżą stało się okazją do wyrażenia Sybirakom wdzięczności za ich patriotyzm, bohaterstwo i wieloletnią działalność na rzecz upamiętniania historii i przekazywania wartości. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalem Pro Patria zasłużonych działaczy: Lesława Chmiela, Lucynę Kalinowską, Wiktora Olaka, Ireneusza Piotrowskiego i księżną Nicole Radziwiłł. W imieniu prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków wiceprezes Mieczysław Pogodziński w asyście Marii Markiewicz wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków Izabeli Piecuch, Krystynie Ożdze, Mai Rawie oraz Krystynie Zarębie.

Szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk podkreślił znaczenie żywych lekcji historii z udziałem Sybiraków oraz ich wkład w zachowanie ducha narodowego podczas zaborów i w XX w., w walkach o niepodległość, a następnie o suwerenność ojczyzny. Nikt tak dobrze jak zesłańcy nie wie, że niepodległość jest najwyższym darem Opatrzności, a jej utrata najgorszym doświadczeniem. Nawiązał do 90. rocznicy założenia Związku Sybiraków i zapowiedział odsłonięcie w czerwcu br. na Politechnice Warszawskiej tablicy upamiętniającej to wydarzenie.

Mieczysław Pogodziński i Maria Markiewicz w imieniu Związku Sybiraków podziękowali dyrektor liceum Reginie Lewkowicz za zaproszenie, wręczając trzytomową „Księgę Sybiraków”. Podziękowania złożyła również pani burmistrz.

Po wyprowadzeniu sztandarów wiceprezes Mieczysław Pogodziński wygłosił prelekcję na temat zsyłek i wkładu zesłańców w walkę o niepodległość Polski, zakończoną pokazem filmu „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej”. Warto przypomnieć, że Sybiracy sformowani w 5. Dywizję Syberyjską brali udział w walkach z Armią Czerwoną w latach 1919–1920, w tym w bitwie warszawskiej, podczas II wojny światowej z gen. Władysława Andersem uczestniczyli w kampanii włoskiej, zdobywając m.in. Monte Cassino, a w 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki przeszli szlak bojowy od Lenino do Berlina.

W części artystycznej na zakończenie uroczystości wystąpił Chór XIV LO im. S. Staszica.

Młodzież i dyrekcja XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, Sybiracy oraz zaproszeni goście

W pierwszym rzędzie (od prawej): burmistrz dzielnicy Warszawa-Ochota Katarzyna Łęgiewicz, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, przewodniczący Rady Dzielnicy Witold Dzięciołowski, zastępca burmistrza Grzegorz Wysocki, wiceprezes Zarządu Głównego ZS Mieczysław Pogodziński, prezes Zarządu Koła ZS Warszawa-Ochota Zofia Pogodzińska

Wśród działaczy odznaczonych przez szefa UdsKiOR Jana Józefa Kasprzyka medalem Pro Patria były Lucyna Kalinowska (u góry) i Nicole Radziwiłł

Wiceprezes Mieczysław Pogodziński wraz z Marią Markiewicz wręczyli Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. Uhonorowana została m.in. Izabela Piecuch

Chór XIV LO im. S. Staszica wykonał pieśni patriotyczne

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Urząd Dzielnicy Ochota, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Spotkanie wielkanocne

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Marzec 20th, 2018

W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych spotkanie przedstawicieli Kół Związku Sybiraków Oddziału Warszawskiego i zaproszonych gości. Udział wzięli m.in. prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraku Kordian Borejko, proboszcz parafii Świętego Krzyża ks. Robert Berdychowski, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Przybyłych powitał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski. Wzruszającym momentem było wręczenie przez prezesa Kordiana Borejkę Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków osobom wyróżniającym się działalnością w Oddziale Warszawskim i dla Oddziału, a także członkom pocztu sztandarowego Zarządu Głównego. Jak zwykle spotkanie stało się okazją do rozmówi wspomnień.

Sybiracy i zaproszeni goście. Przemawia prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko

Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Związku Sybiraków

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Leon Zujko

Rocznica pierwszej masowej wywózki w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 10th, 2018

W dniu 10 lutego 2018 r., jak co roku, warszawscy Sybiracy uczcili pamięć wywiezionych na Syberię przed 78 laty. Na warszawskich Powązkach, przy Symbolicznej Mogile Sybiraka odmówiono modlitwę, zapalono znicze i złożono kwiaty. W uroczystości prócz Sybiraków wzięła udział młodzież, dla której była to niezapomniana lekcja historii i spotkanie z jej świadkami.

Uroczystość przy Symbolicznej Mogile Sybiraka

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Mieczysław Pogodziński

Kwiaty składają uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Marcin Gągolewski

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik