Święto Szkoły Podstawowej nr 173 w Warszawie-Wesołej

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Grudzień 5th, 2019

W czwartek 5 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie-Wesołej, która od 15 lat aktywnie współpracuje z Kołem Związku Sybiraków Praga-Południe oraz z Oddziałem Warszawskim ZS, odbyła się po raz kolejny wspaniała, podniosła uroczystość – „Święto Szkoły”. Udział w niej oprócz młodzieży wzięli znakomici goście – władze dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy pod przewodnictwem burmistrza Mariana Mahora, przewodniczący Rady Rodziców Waldemar Wymiatał, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Praga-Południe Janusz Marciniak, liczne grono Sybiraków oraz górnicy z Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” z kierownikiem Działu Administracji Januszem Biszkowieckim na czele. Był również przedstawiciel resortu górnictwa. Po raz kolejny szkolną uroczystość uświetniła Orkiestra Górnicza z KWK „Knurów-Szczygłowice” pod batutą Grzegorza Pakury.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły, po którym młodzież wraz z gośćmi odśpiewała hymn Polski. Dyrektor szkoły Ewa Walczuk przywitała zebranych, a w szczególności zaproszonych gości. Dokonano dekoracji laureatów konkursu „Ocalić od zapomnienia – Sybiracy są wśród nas”. Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała ciekawą inscenizację okolicznościową. Na zakończenie mogliśmy wysłuchać wystąpień burmistrza dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa Mariana Mahora oraz prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisława Sikorskiego, który wręczył pamiątkową książkę. Prezes Zarządu Koła Praga-Południe Związku Sybiraków Janusz Marciniak wręczył dyrektor szkoły medal upamiętniający 90-lecie Związku Sybiraków oraz wiązankę kwiatów.

Przedstawiciele Sybiraków zwracali uwagę przede wszystkim na wagę współpracy szkoły ze Związkiem Sybiraków oraz podkreślali, że ta forma edukacji historycznej i patriotycznej ma szczególne znaczenie – pozwala bowiem uczniom zrozumieć, jak wielką wartość mają ojczyzna i wolność.

Uroczystość zakończyła wspaniała zabawa „całej szkolnej sali” w takt melodii wygrywanych przez orkiestrę górniczą. Wysłuchaliśmy wiązanki melodii górniczych, a przy okazji dyrygent potrafił wspaniałe bawić się z młodzieżą szkolną.

Po uroczystości nastąpiło spotkanie zaproszonych gości przy kawie i herbacie.

Wręczenie pamiątkowych dyplomów laureatom konkursu przez prezesa Janusza Marciniaka i dyrektor Ewę Walczuk

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski wręcza pamiątkową książkę dyrektor Ewie Walczuk

Życzenia składają przedstawiciele Koła Związku Sybiraków Praga-Południe

Występ orkiestry górniczej

Autor: Leon Zujko

Uroczystości Koła Związku Sybiraków w Wołominie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 21st, 2019

W dniu 21 września 2019 r. odbyła się w Wołominie uroczystość zorganizowana przez Koło Związku Sybiraków i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK, pod patronatem burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan, a poświęcona 30-leciu utworzenia tutejszego Koła Związku Sybiraków, 80. rocznicy ataku Sowietów na Polskę oraz obchodom Dnia Sybiraka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Matki Boskiej, oprócz Sybiraków udział w niej wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wołominie i starostwa, delegacja przedstawicieli Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków z prezesem Stanisławem Sikorskim oraz młodzież szkolna i mieszkańcy miasta. Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich zgromadzonych na skwer Sybiraków, przed pomnik poświęcony upamiętnieniu gehenny obywateli polskich w okresie po napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Pod pomnikiem złożono wieńce i wręczono odznaczenia. Najwyższą, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan (niestety nieobecna usprawiedliwiona, odbierze w innym terminie) oraz Andrzej Saulewicz. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: poseł na Sejm Jan Grabiec oraz Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków.

Uroczystość zakończyła się odczytaniem apelu pamięci przez ucznia LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i koncertem muzyczno-patriotycznym, przygotowanym przez Pawła Rozbickiego, dyrektora Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Wołominie, a wykonanym przez byłych i obecnych uczniów tej szkoły.

Zarząd Oddziału Warszawskiego wysłał pismo do Zarządu Koła ZS w Wołominie z podziękowaniem i gratulacjami za zaangażowanie i sprawne zorganizowanie tej uroczystości.

Uroczystość na skwerze Sybiraków w Wołominie

Sybiracy, zaproszeni goście i mieszkańcy Wołomina

Poczet sztandarowy Koła ZS w Wołominie

Zasłużony dla Koła ZS w Wołominie Andrzej Saulewicz

Delegacja Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS (od prawej): prezes Stanisław Sikorski, członek Zarządu Felicja Melon i wiceprezes Maria Stankiewicz

Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości

Autor: Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS

Obchody 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2019

W ramach imprez związanych z obchodami 80. rocznicy agresji ZSSR na Polskę i przypadającego w tym czasie Dnia Sybiraka, w dniach 14–15 września 2019 r. odbyła się już IV Konferencja „Pamięć Pokoleń 2019”, zorganizowana przez Fundację Kresy-Syberia we współpracy z Oddziałem Warszawskim Związku Sybiraków oraz z Domem Spotkań z Historią. Tematem wiodącym tej konferencji była rocznica odzyskania niepodległości przez państwo polskie oraz 100. rocznica odzyskania oraz 80. rocznica utraty Kresów Wschodnich po agresji sowieckiej w 1939 r. Udział w konferencji wzięli Sybiracy i potomkowie Sybiraków, którzy po wyjściu z armią gen. Andersa pozostali poza granicami Polski.

W dniu 17 września uroczystości w Warszawie rozpoczęły się o godz. 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie odbyła się msza święta poprowadzona przez bp. Józefa Guzdka w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie. Następnie o godz. 14 w Muzeum Katyńskim odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod Epitafium Katyńskim. Po tej uroczystości uczestnicy konferencji przeszli spod bramy Muzeum Katyńskiego na skwer Matki Sybiraczki, pod pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Tam o godz. 17 odbyły się centralne obchody 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka z udziałem przedstawicieli władz państwowych, władz m.st. Warszawy, Sybiraków oraz mieszkańców Warszawy. Po przemówieniach okolicznościowych oraz wspólnej modlitwie w obrządku kilku religii, odczytano apel pamięci zakończony salutem honorowym oraz złożono wieńce przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Jedno z przemówień okolicznościowych wygłosił wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński. Mimo niesprzyjającej aury – silnie padającego deszczu – uroczystość miała podniosły charakter.

Złożenie kwiatów pod Epitafium Katyńskim

Przemarsz pod pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Marszu Pamięci Pokoleń

Poczty sztandarowe pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

List prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał sekretarz stanu Wojciech Kolarski

Autor: Leon Zujko

Obchody Dnia Matki w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 26th, 2019

Jak co roku w Dzień Matki Sybiracy Oddziału Warszawskiego ZS spotkali się na warszawskim Muranowie przy płycie upamiętniającej Matki Sybiraczki. Ze względu na odbywające się tego dnia wybory do Parlamentu Europejskiego spotkanie miało bardzo skromny charakter.

Zebranych powitał prezes Zarządu Oddziału Stanisław Sikorski, który powiedział: „Kochane nasze Mamy, jesteśmy przed tablicą Wam poświęconą, aby w hołdzie najgłębszym uczcić Waszą pamięć. Kochane nasze Mamy, wierzymy, że macie wyrozumiałość dla naszej skromnej i ciągle malejącej obecności. Przychodzimy tutaj nie tylko, aby uczcić Waszą pamięć, złożyć Wam hołd, ale też aby tym samym utrwalać Wasze doznania, przeżycia, upokorzenie i wielkie bohaterstwo dla historii, naszej polskiej historii. Wiele tysięcy z Was, kochane Mamy, pożegnało nas, spoczywając daleko, daleko od ojczyzny stron rodzinnych –Syberia, Iran, Indie, Australia, Meksyk, Afryka. W wielu z tych dalekich miejsc przeżyły Wasze dzieciaczki i niektóre powróciły na ziemię ojczystą. Na dalekiej Syberii Mama idzie ze swoim dzieciątkiem. Dzieciątko po krótkim odcinku zatrzymuje się, siada na ziemi, z trudem unosi główkę i słabnącym głosem mówi: »Mamo jeść!«. Mama, zrozpaczona w bólu, unosi głowę i wzrok ku niebu, przytłumionym głosem wołając: »Boże pomóż!«. Zatem kochane nasze Mamy, my żyjący, mogący jeszcze stanąć przed tą tablicą, wołamy, aby już nigdy nasi rodacy nie doznali takiej lub choćby zbliżonej tragedii od innego człowieka. Kochane nasze Mamy, cześć Waszej pamięci, spoczywajcie w pokoju”.

Po słowach prezesa Zarządu Oddziału złożone zostały kwiaty od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zarządu Oddziału oraz warszawskich Kół Związku, a także od osób prywatnych.

Po złożeniu kwiatów prezes Stanisław Sikorski podziękował zebranym i zakończył uroczystość.

Warszawscy Sybiracy przy tablicy upamiętniającej Matki Sybiraczki

Autor: Maria Stankiewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS

Spotkanie wielkanocne Sybiraków Koła Warszawa-Mokotów

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 13th, 2019

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Limanowskiego 9 w Warszawie odbyło się spotkanie wielkanocne, tzw. „Jajeczko dla Sybiraków” Koła Warszawa-Mokotów, które skupia w swoich szeregach Sybiraków z dzielnic Wilanowa, Mokotowa i Ursynowa. W spotkaniu wzięło udział około 70 Sybiraków wraz z osobami towarzyszącymi.

Podczas spotkania wręczono Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Janinie Smyrskiej oraz Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Irenie Sochaczewskiej.

Naszą uroczystość zaszczycili: prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie Stanisław Sikorski, proboszcz parafii Ojców Bernardynów o. Egidiusz, który wygłosił słowo Boże skierowane do Sybiraków, Zespół Artystyczny „Ad-Rem” pod kierownictwem Sybiraczki Zofii Rosińskiej. Artyści, w większości rdzenni lwowiacy, w programie „Mój stary Lwów” przypomnieli nam przedwojenny Lwów, jego kulturę, ludzi, modę, piosenki, gwarę, obyczaje. Niejednemu z nas serce zabiło mocniej, a łezka zakręciła się w oku na znak przywróconych wspomnień.

Catering przygotowały panie Ewa i Bogusia – pracownice stołówki szkolnej. Organizacją spotkania zajęły się Sybiraczki – Leokadia Siwek, Czesława Gołąb i Zofia Czyżewska.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Spotkanie wielkanocne Sybiraków Koła Warszawa-Mokotów

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski dokonał wręczenia odznaczeń Janinie Smyrskiej i Irenie Sochaczewskiej

Występ Zespołu Artystycznego „Ad-Rem”

Autor: Leokadia Siwek, wiceprezes Zarządu Koła Warszawa-Mokotów

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik