Wystawa twórczości prof. Stanisława Kulona „Świadectwo II”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 10th, 2017

W gościnnych progach Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 21/25 prezentowana jest już po raz trzeci, po „Świadectwie” i „Drodze Krzyżowej”, twórczość wybitnego rzeźbiarza Sybiraka i pedagoga prof. Stanisława Kulona „Świadectwo II. 1939–1946”.

Wystawa zorganizowana została z inicjatywy Koła Związku Sybiraków Żoliborz-Bielany, przy pełnym poparciu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków. Należą się olbrzymie podziękowania dla dyrekcji Centrum Edukacyjnego IPN za podjęcie tematu i wspaniałe przygotowanie wystawy. Trzeba również zaznaczyć, że miejsce ekspozycji umożliwia przybliżenie tematyki zesłań młodzieży szkolnej.

Ekspozycja ukazuje tragiczne losy obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w 1940 r. na przykładzie własnych przeżyć artysty. Prof. Stanisław Kulon jako 10-letnie dziecko został wraz z rodziną wywieziony na Syberię. Ciężkie warunki życia i praca ponad siły w sowieckich obozach pracy doprowadziły do śmierci rodziców i młodszego rodzeństwa Stanisława Kulona. Po latach spędzonych w sierocińcach w ZSRR przyszły rzeźbiarz wrócił do Polski. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem i Wydział Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1958–1966 był asystentem w pracowni prof. Ludwiki Nitschowej, następnie w latach 1988–2000 – profesorem Wydziału Rzeźby ASP. W swojej twórczości często podejmuje tematykę związaną z historią Polski. Przez cały okres PRL nie mógł on wspominać pobytu na zesłaniu. Dopiero będąc na emeryturze, mógł w swojej twórczości dać świadectwo swoich ówczesnych doświadczeń. Mimo zaawansowanego wieku w dalszym ciągu tworzy, starając się nadrobić utracony czas, by przekazać w formie artystycznej swoje przeżycia na „nieludzkiej ziemi”.

10 lutego 2017 r. (piątek), w 77. rocznicę pierwszej masowej wywózki obywateli polskich z Kresów do ZSRR odbył się o godz. 16.00 wernisaż wystawy prac prof. Stanisława Kulona „Świadectwo II. 1939–1946” z udziałem autora. Wernisaż spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa, czego świadectwem była duża frekwencja podczas wernisażu.

Otwarcie wystawy

Otwarcie wystawy „Świadectwo II” prof. Stanisława Kulona w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie

Prof. Stanisław Kulon i Mirosława Niekoraniec

Prof. Stanisław Kulon i prezes Zarządu Koła ZS Żoliborz-Bielany Mirosława Niekoraniec

Prace prof. Stanisława Kulona

Prace Stanisława Kulona

Prace prof. Stanisława Kulona

Wernisaż wystawy

Wernisaż wystawy przyciągnął wiele osób zainteresowanych dramatycznymi losami artysty

Oprac.: Leon Zujko

77. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 10th, 2017

Od wielu lat warszawscy Sybiracy spotykają się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy Symbolicznej Mogile Sybiraków, by modlić się za tych, co pozostali na „nieludzkiej ziemi”, oraz tych, którzy odeszli już po powrocie.

W tym roku mija już 77 lat od pierwszej masowej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir. Oddział Warszawski Związku Sybiraków w dniu 10 lutego 2017 r. zorganizował uroczystość, w której oprócz Sybiraków udział wzięła młodzież z trzech szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy, Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego oraz Zespołu Szkół Sportowych nr 72 (Liceum Ogólnokształcącego im. gen. broni W. Andersa) w Warszawie. W obchodach uczestniczyły również, oprócz sybirackich, poczty sztandarowe tych szkół.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie odegraniem Hymnu Sybiraków, po którym wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Maria Stankiewicz przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie zaproszonych gości, w tym ks. Krzysztofa Koska, Annę Klimowicz z IPN, Anetę Hoffmann (Fundacja Kresy Historii), poczty sztandarowe oraz młodzież szkolną i pozostałych zebranych. Część religijną celebrował kapelan Sybiraków Koła ZS Żoliborz-Bielany ks. Krzysztof Kosk. Po wspólnej modlitwie Sybiracy oraz delegacje ze szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Uroczystość ta była dobrą okazją do bezpośredniego spotkania młodzieży ze świadkami deportacji z 1940 r., a także lekcją historii, która zostanie na długo w pamięci wszystkich.

Uroczystość przy Symbolicznej Mogile Sybiraków na Powązkach

Uroczystość przy Symbolicznej Mogile Sybiraków na Powązkach. Przemawia wiceprezes Maria Stankiewicz

 Poczty sztandarowe szkół i Oddziału Warszawskiego ZS

Udział wzięły poczty sztandarowe szkół i Oddziału Warszawskiego ZS

Złożenie kwiatów przy Symbolicznej Mogile Sybiraków

Złożenie kwiatów przy mogile

Uczniowie klas mundurowych

Uczniowie klas mundurowych szkół uczestniczących w uroczystości

Oprac.: Leon Zujko, zdjęcia Marcin Gągolewski (Liceum Ogólnokształcące w Komornicy)

„Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej. Armia gen. Władysława Andersa”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 7th, 2017

W dniu 7 lutego 2017 r. w gościnnych progach Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusz Kurtyki w Warszawie w ramach projektu edukacyjnego „Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne” z okazji 77. rocznicy wywózki Polaków do Związku Radzieckiego odbyła się uroczystość „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej. Armia gen. Władysława Andersa”. Uroczystość została przygotowana przez uczniów warszawskich szkół średnich: XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego pod kierunkiem prof. Anny Rudzkiej. Zaprezentowany program słowno-muzyczny odznaczał się wysokim poziomem artystycznym i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zebranych.

Od kilku lat z inicjatywy warszawskich Sybiraków odbywają się cyklicznie spotkania z młodzieżą szkół warszawskich i osób zaproszonych, których celem jest upamiętnienie kolejnych rocznic pierwszej masowej wywózki Polaków z Kresów na „nieludzką ziemię”. Jednocześnie jest to okazja do spotkania się Sybiraków z młodzieżą i podzielenia się wspomnieniami ze swych tragicznych przeżyć. W trakcie uroczystości wyświetlany był również film „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej”.

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński podsumował w ciepłych słowach efekty spotkania i podziękował dyrekcji IPN, nauczycielom wymienionych szkół oraz młodzieży, która przygotowała i zrealizowała spektakl. Słowa uznania przekazał na ręce prof. Anny Rudzkiej, która jest osobą bardzo zaangażowaną i zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Po spektaklu wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy prac prof. Stanisława Kulona „Świadectwo II”, którą można oglądać od 6 lutego do 15 marca br. w Centrum Edukacyjnym IPN.

Występ młodzieży

Występ uczniów

Występ młodzieży XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

Mieczysław Pogodziński z Anną Rudzką i Mirosławą Niekoraniec

Prezes Mieczysław Pogodziński rozmawia z prof. Anną Rudzką (pośrodku) i prezes Zarządu Koła ZS Żoliborz-Bielany Mirosławą Niekoraniec

Prezes Mieczysław Pogodziński

Przemawia prezes Mieczysław Pogodziński

Oprac.: Leon Zujko

Sybiracy w Szkole Podstawowej im. Górników Polskich w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 24th, 2016

Dnia 24 listopada 2016 r. mieliśmy zaszczyt gościć na uroczystej Barbórce, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 173 w Wesołej. Mimo że szkoła nosi imię „Górników Polskich”, jest zaprzyjaźniona i ściśle współpracuje z Sybirakami z Koła Praga-Południe oraz z Oddziałem Warszawskim Związku Sybiraków.

Z inicjatywy tej szkoły i przy jej pełnym zaangażowaniu organizowany jest konkurs „Ocalić od zapomnienia – Sybiracy są wśród nas”. W bieżącym roku rozpoczyna się już IV edycja tego konkursu. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków. W ramach konkursu dzieci i młodzież przeprowadzają wywiady z Sybirakami, które po opracowaniu podlegają ocenie komisji konkursowej. Ostatnio do konkursu zgłosiło się 36 szkół. W tym roku staraniem szkoły udało się wydać w formie książkowej wybór nagrodzonych wywiadów z poprzednich konkursów. Oprócz Sybiraków udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz dzielnicy Wesoła, przedstawiciele górników z orkiestrą i wiele osób, które wspierają szkołę.

W części oficjalnej głos zabrał wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński, który przedstawił zasługi szkoły we współpracy ze Związkiem Sybiraków i propagowaniu historii zesłań Polaków na Sybir w okresie II wojny światowej. Dyrektor szkoły Lidia Chmielewska oraz nauczycielka historii Alicja Napiórkowska zostały odznaczone medalem Pro Patria. Dekoracji dokonał płk Mirosław Demediuk, przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczona została też nauczycielka tej szkoły Patrycja Kraczek-Zimnicka – Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Na zakończenie uroczystości szkolny zespół teatralny zaprezentował wspaniały spektakl, który spotkał się ze spontanicznym przyjęciem wszystkich zebranych. Po części oficjalnej wystąpiła również orkiestra górnicza, która dała pokaz wspaniałej zabawy przy muzyce. Po uroczystości goście zaproszeni zostali na miły poczęstunek.

Oprac.: Leon Zujko

Sybiracy na Jasnej Górze

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 18th, 2016

Dnia 18 listopada 2016 r. delegacja warszawskich Sybiraków razem z grupą weteranów wzięła udział w pielgrzymce do Częstochowy z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski oraz 95. rocznicy przybycia marszałka Józefa Piłsudskiego na Jasną Górę.

Pielgrzymka zorganizowana była przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po przyjeździe do Częstochowy mieliśmy możliwość zwiedzania z przewodnikiem zespołu klasztornego Zakonu Paulinów. Wspaniały przewodnik przekazał nam mnóstwo ciekawych informacji na temat historii Jasnej Góry. O godz. 13:30 wzięliśmy udział w odbywającej się tylko dwa razy dziennie ceremonii odsłonięcia Cudownego Obrazu Matki Bożej. Towarzyszył nam p.o. szefa UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk.

Następnie w Kaplicy Różańcowej została odprawiona msza święta celebrowana przez o. prof. Eustachego Rakoczego. W homilii kapelan środowisk niepodległościowych przypomniał o ścisłych związkach przedwojennych pułków Wojska Polskiego z Najświętszą Maryją Panną.

„Ta pielgrzymka wszystkich przedstawicieli organizacji kombatanckich jest odpowiedzią na Państwa prośby i sugestie, aby w 1050. rocznicę chrztu Polski być na Jasnej Górze. Aby podziękować za te lata polskiej państwowości i modlić się o następne. O pomyślność dla kombatantów, dla ich rodzin, dla tych wszystkich, którzy są wzorem i przykładem dla następnych pokoleń” – powiedział do kombatantów p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Podziękował także o. Eustachemu Rakoczemu za jego wieloletnią służbę kapłańską wśród żołnierzy niepodległości.

Wieczorem uczestniczyliśmy wszyscy w Apelu Jasnogórskim. Podczas modlitwy Jan Józef Kasprzyk wygłosił dziękczynienie oraz przekazał wotum wdzięczności w postaci wiernej kopii obrazu Matki Bożej Kozielskiej, która została wykonana specjalnie na życzenie weteranów. Na zakończenie odśpiewana została pieśń „Boże, coś Polskę”.

Po apelu odbyło się w zakrystii spotkanie z innymi uczestnikami i wykonano wspólne zdjęcie.

Wyjazd był męczący, ale dał nam wiele przeżyć. Trzeba podziękować za intencję i wspaniałą organizację tej wyjątkowej pielgrzymki wszystkim oddelegowanym pracownikom z p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem na czele.

Oprac.: Leon Zujko

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik