Rocznicowe spotkanie Sybiraków województwa mazowieckiego

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 27th, 2018

W kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie odbyło się 27 września 2018 r. spotkanie jubileuszowe Sybiraków z Warszawy i województwa mazowieckiego z okazji 90. rocznicy powstania oraz 30. rocznicy reaktywowania Związku Sybiraków. Współorganizatorem spotkania, wraz z Oddziałem Warszawskim Związku Sybiraków, było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które również sfinansowało uroczystość. W spotkaniu udział wzięli Sybiracy z Oddziałów: w Warszawie – z prezesem Stanisławem Sikorskim, Radomiu – z prezesem Józefem Przybyłą, Sokołowie Podlaskim – z prezesem Kazimierzem Dobrenką i Ostrołęce – z wiceprezesem Jerzym Siwkiem oraz młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie z dyrektorem Adamem Jabłonką.

Spotkanie poprowadził spiker Polskiego Radia Andrzej Krusiewicz. Chór z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, pod opieką nauczycieli Ewy Krupy i Beaty Dankowskiej, odśpiewał Hymn Sybiraków, a zgromadzonych przywitał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski. Następnie dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Artur Pozorek wręczył prezesowi Stanisławowi Sikorskiemu nadany przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika Oddziałowi Warszawskiemu Medal Pamiątkowy „Pro Mazovia”.

W dalszej części wykład pt. „Sybiracy w tradycji niepodległościowej” wygłosił dr Ryszard Miazek z Muzeum Historii Ruchu Ludowego. Następnie swoimi wspomnieniami z wywózki na Sybir podzielili się Józef Przybyła oraz Mieczysław Koralewicz.

Spotkanie zamknął występ chóru ze szkoły w Kalinowie. Największe wrażenie na uczestnikach spotkania zrobiły „Listy z Kołymy” w interpretacji absolwentki kalinowskiej szkoły Agnieszki Krupy.

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Artur Pozorek wręczył przyznany Oddziałowi Warszawskiemu Medal Pamiątkowy „Pro Mazovia” i dyplom

W imieniu Oddziału Warszawskiego medal odebrał prezes Zarządu Oddziału Stanisław Sikorski

 

Medal Pamiątkowy „Pro Mazovia”

Młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie z dyrektorem Adamem Jabłonką oraz nauczycielkami Ewą Krupą i Beatą Dankowską

Autor: Maria Stankiewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS

Uroczyste posiedzenie Komisji Senackiej w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 25th, 2018

W dniu 25 września 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Senackiej pod przewodnictwem senator, przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janiny Sagatowskiej, z udziałem przedstawicieli Sybiraków.

Posiedzenie Komisji było poświęcone Związkowi Sybiraków, jego historii i sprawom bieżącym. Została zaprezentowana historia wywózek na Sybir, pokazana w krótkim filmie przygotowanym na te okazję przez zesłańca Leona Zujkę.

O swoich wspomnieniach z zesłania opowiadali Irena Persak, Mieczysław Koralewicz i wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński. O trudnej sytuacji Sybiraków w terenie mówił wiceprezes Zarządu Głównego Wacław Mandryk. Historię Związku Sybiraków, jego powstania 90 lat temu i reaktywowania w grudniu 1988 r. (30-lecie) przedstawił prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski.

Na koniec spotkania obecni zostali obdarowani upominkami z symboliką Senatu RP.

Uroczyste posiedzenie senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z udziałem przedstawicieli Związku Sybiraków

Wspomnieniami z zesłania podzielili się m.in. Irena Persak (pośrodku) i Mieczysław Koralewicz (z lewej)

Przemawiał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski

Autor: Felicja Melon, zdjęcia K. Czerwińska/Kancelaria Senatu, Leon Zujko

Obchody Dnia Sybiraka w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

Obchody Dnia Sybiraka w stolicy rozpoczęła msza święta w intencji Sybiraków, transmitowana na antenie Polskiego Radia z kościoła Świętego Krzyża w niedzielę 16 września 2018 r. Mszy przewodniczył kapelan krajowy Związku Sybiraków ks. Zdzisław Banaś.

Po południu w kościele św. Zygmunta na Żoliborzu została odsłonięta, a następnie poświęcona tablica upamiętniająca zamordowanych w obozach sowieckich i wywiezionych na Syberię, ufundowana przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie.

W dniu 17 września w południe na skwerze Matki Sybiraczki, pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie zebrała się młodzież warszawskich szkół, by oddać hołd Polakom, dla których trudny wojenny los rozpoczął się 17 września 1939 r. Przypomniano okoliczności wybuchu II wojny światowej i podziału państwa polskiego między dwóch totalitarnych okupantów. Przypomniano wypowiedzi m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego, a uczennice XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica zadeklamowały fragment wiersza Mariana Jonkajtysa „Poległym i pomordowanym na Wschodzie”. Ks. kmdr Janusz Bąk odmówił modlitwę. Na podkładach kolejowych z nazwami miejsc zesłań i kaźni, stanowiących fragment pomnika, uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wieńce złożyli przedstawiciele organizatora uroczystości – Warszawskiej Solidarności Oświatowej oraz Koła Związku Sybiraków Wola-Bemowo. Udział wzięło około 50 pocztów sztandarowych szkół i placówek oświatowych.

W godzinach popołudniowych pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odbyły się oficjalne uroczystości państwowe, rozpoczęte odegraniem hymnu państwowego oraz hejnału Warszawy. Poprzedziło je złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Matkom Sybiraczkom przez wiceprezydent Warszawy oraz reprezentację Związku Sybiraków.

W imieniu prezydenta RP list odczytał zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. Andrzej Duda oddał w nim hołd Sybirakom i Kresowianom, podkreślając, że to oni nauczyli nas, co naprawdę znaczą słowa „Jeszcze Polska nie zginęła”. Premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marka Suskiego wskazał na rolę pamięci – wymazywanie zbrodni totalitarnych z pamięci społeczeństwa pozostawiło bliznę, dlatego tak ważne jest zapisywanie wiadomości o nich w pamięci kolejnych pokoleń, by stały się tarczą obronną przeciwko złu. Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska przypomniała natomiast dramat prześladowań, jakie dotknęły wialonarodowe i wielowyznaniowe społeczeństwo Polski, oraz trwających wiele tygodni wywózek w głąb ZSRR i cierpień zesłańców, których przy życiu podtrzymywała nadzieja powrotu do ojczyzny.

Przemawiali przedstawiciele stowarzyszeń skupiających ofiary radzieckiego totalitaryzmu – prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie gen. dyw. Leon Komornicki, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Artur Kondrat. W imieniu Związku Sybiraków wystąpili wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński, który przybliżył zebranym udział Sybiraków w walkach o niepodległość państwa polskiego i zaapelował, by nie dzielić zesłańców walczących w różnych formacjach wojskowych na lepszych i gorszych, bowiem ich przelana za ojczyznę krew była jednakowa, oraz prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski, który przypomniał postać Sybiraków – Józefa Piłsudskiego, twórcy odrodzonego po latach zaborów państwa polskiego, oraz Ryszarda Reiffa – jedynego członka Rady Państwa sprzeciwiającego się wprowadzeniu stanu wojennego, a następnie pierwszego prezesa powojennego Związku Sybiraków, reaktywowanego na pół roku przed obradami okrągłego stołu, które rozpoczęły zmiany ustrojowe w Polsce, podkreślił także ogromną rolę matek w przetrwaniu na zesłaniu.

Modlitwę za poległych i pomordowanych na Wschodzie, a także ich oprawców, by Bóg im wybaczył popełnione zbrodnie, odmówili przedstawiciele trzech religii – chrześcijaństwa (wspólnie duchowni katolicki, prawosławny i ewangelicki), judaizmu i islamu.

Odczytany został apel pamięci, zakończony salwą honorową.

Podczas ceremonii składania kwiatów wspólny wieniec złożyli przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, a następnie uczestniczący w uroczystości przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, partii politycznych i organizacji.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Hymnu Sybiraków.

Mszę świętą w intencji Sybiraków odprawił kapelan krajowy ks. Zdzisław Banaś

Uroczystość pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie z udziałem uczniów

Sybiracy złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Matkom Sybiraczkom

Sybiracy, kombatanci, zaproszeni goście i warszawiacy podczas oficjalnych obchodów Dnia Sybiraka w Warszawie

Zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski

Modlitwa ekumeniczna w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie

Uroczystości Dnia Sybiraka obchodzone są rokrocznie przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia: Aneta Stańczykowska, Beata Żyłkowska

Konferencja „Pamięć Pokoleń 2018” w Warszawie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

W dniach 15–17 września 2018 r. kolejny raz odbyła się w Warszawie w Domu Spotkań z Historią Konferencja „Pamięć Pokoleń 2018”, zorganizowana przez Fundację Kresy-Syberia we współpracy z Oddziałem Warszawskim Związku Sybiraków oraz Domem Spotkań z Historią.

Fundacja Kresy-Syberia stworzyła na swojej stronie w Internecie Wirtualne Muzeum poświęcone historii Kresów oraz problematyce zesłań w okresie II wojny światowej. Prezesem fundacji jest niezmordowany Stefan Wiśniowski, wnuk Sybiraka mieszkający na co dzień w Australii, który mimo wielu przeciwności nie poddaje się i swoim entuzjazmem zaraża wielu ludzi. Celem fundacji jest głoszenie wiedzy o Kresach i losach ich mieszkańców, jak również skupianie Polonii na całym świecie.

Udział w konferencji „Pamięć Pokoleń” biorą potomkowie Sybiraków, którzy po II wojnie światowej nie mogli wrócić do Polski. Będąc na obczyźnie, opowiadali o swej tułaczce potomkom, budząc ich zainteresowanie tą tematyką i krajem ich pochodzenia. Zainteresowania te wielokroć rodzą prace naukowe poświęcone tym tematom, jak rozprawy doktorskie czy dokumentacje filmowe. Corocznie od pięciu lat przyjeżdżają do Polski młodzi ludzie, którzy zainteresowali się przeżyciami swoich rodziców, dziadków czy krewnych w okresie II wojny światowej. Dodatkowym w tym roku motywem jest rocznica stulecia odzyskania niepodległości, 90. rocznica utworzenia Związku Sybiraków oraz 75. rocznica apogeum rzezi wołyńskiej.

Dwudniowa konferencja była transmitowana przez łącza internetowe na cały świat, by mogła być również obserwowana przez te osoby, które nie miały możliwości tu przyjechać. Otwarcia konferencji dokonał prezes Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski wspólnie z Mieczysławem Pogodzińskim, wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków oraz Tomaszem Kubą Kozłowskim, który występował w imieniu dyrektora Domu Spotkań z Historią Piotra Jakubowskiego. W ciągu dwóch dni konferencji mieliśmy możliwość zapoznania się z wieloma interesującymi prelekcjami prezentującymi dokonania młodych ludzi oraz wziąć udział w ciekawych dyskusjach. W trakcie konferencji Mieczysław Pogodziński wręczył na ręce prezesa Stefana Wiśniowskiego pamiątkowy medal 90-lecia utworzenia Związku Sybiraków dla Fundacji Kresy-Syberia. Dokonano również podpisania umowy o współpracy między Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku a Fundacją Kresy-Syberia. Wielu uczestników konferencji brało również udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Trzeba zaznaczyć, że uczestnicy konferencji przyjechali z Kanady, Argentyny, Australii czy RPA na koszt własny.

W niedzielę 16 września uczestnicy konferencji byli uczestnikami mszy radiowej w intencji Sybiraków w bazylice Świętego Krzyża.

W poniedziałek 17 września, w Dniu Sybiraka byli uczestnikami uroczystości w Muzeum Katyńskim (w tym polowej mszy świętej) na Cytadeli Warszawskiej, ul. Jana Jeziorańskiego 4. Po mszy świętej odbył się Marsz Pamięci Pokoleń z Muzeum Katyńskiego do pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie odbyły się o godz. 17.00 uroczystości związane z 79. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę.

Wiceprezes Zarządu Głównego ZS Mieczysław Pogodziński wręczył prezesowi Fundacji Kresy-Syberia Stefanowi Wiśniowskiemu medal 90-lecia Związku Sybiraków

Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński i prezes Fundacji Kresy-Syberia Stefan Wiśniowski podpisali umowę o współpracy

Uczestnicy Marszu Pamięci Pokoleń w Muzeum Katyńskim

Autor: Leon Zujko

Sybiracy czczą swoje matki

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 26th, 2018

To dość oczywiste, że dzień 26 maja, kiedy obchodzimy Dzień Matki, jest datą szczególną dla wszystkich. Dla tych, którzy przeżyli zesłanie na Sybir, jest to data szczególnie ważna. Dlatego, jak co roku, aby oddać im cześć, Sybiracy Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków spotkali się przy tablicy upamiętniającej Matki Sybiraczki, znajdującej się przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, na skwerze noszącym ich imię.

W 2018 r. w uroczystości z okazji Dnia Matki oprócz Sybiraków udział wzięli przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Po odegraniu Hymnu Sybiraków zgromadzonych przywitał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski. Po wystąpieniu prezesa kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli delegacja Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków oraz przedstawiciele Rodzin Katyńskich, następnie zapalono znicze. Pod tablicą upamiętniającą Matki Sybiraczki były też złożone kwiaty od prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Po zakończeniu uroczystości prezes Zarządu Oddziału podziękował Sybirakom oraz zgromadzonym gościom.

Autor: Maria Stankiewicz, zdjęcia Anna Stańczykowska

Wystąpienie prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków

Stanisława Sikorskiego

Warszawa skwer Matki Sybiraczki, 26 maja 2018 r.

Kochane nasze Mamy. Jesteśmy przed tablicą upamiętniającą Was. Jesteśmy, przychodzimy do Was w głębokiej zadumie i składamy Wam głęboki ukłon pełni wzruszenia. Będziemy to czynili aż do kresu naszych sił fizycznych, umysłowych i duchowych.

To skromna płyta, ale skutecznie przywołująca nasze skupienie i wspomnienie wszystkich Kochanych Mam spoczywających nawet kilkanaście tysięcy kilometrów od tej skromnej płyty. Pozostaniecie w naszej pamięci jako Bohaterki, ludzkim językiem nie do wyrażenia, nie do opisania. Nam żyjącym nie tylko dałyście życie, ale też w nadzwyczaj trudnych, określonych jako nieludzkie, warunkach to życie utrzymałyście.

W sposób oczywisty obdarzamy Was pamięcią, wdzięcznością i gorącą miłością. Dane nam jest okazać Wam uczucie w 90. rocznicę powstania i 30. rocznicę reaktywowania Waszego i naszego Związku Sybiraków.

Spoczywajcie Kochane nasze Mamy w pokoju wiecznym.

Uroczystość przy tablicy upamiętniającej Matki Sybiraczki

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski

Wystąpienie prezesa Zarządu Koła ZS Wola-Bemowo Mieczysława Koralewicza

W imieniu Sybiraków Oddziału Warszawskiego ZS kwiaty pod tablicą złożyli (od lewej): Maria Stankiewicz, Stanisław Sikorski, Mieczysław Pogodziński i Mieczysław Koralewicz

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik