Agnieszka Martinka „Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Styczeń 9th, 2017

Autorka dzięki „przejażdżce” rowerem przez Kenię, Tanzanię i Ugandę została pierwszą w Polsce laureatką nagrody Johnnie Walker Keep Walking Award „za pasje i odważne zrealizowanie marzenia”. Za wyprawę rowerową z dwójką towarzyszy na Ural, do miejsca zesłania jej ojca, podczas IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „KOLOSY 2006” otrzymała wyróżnienie, a magazyn turystyczny „Podróże” przyznał jej tytuł Podróżnika Roku.

„Niniejsza książka stanowi osobiste zapiski, zachowane od niepamięci, pewnej rodziny – jak wiele rodzin w Polsce, zranionej sowieckim piętnem. Jest rozliczeniem, żywą pamięcią przeszłości, czasów dzieciństwa, wspomnieniem przygód, smaków, rozłąki. To opowieść nieszablonowa, niemieszcząca się w ramach podręcznika historii, pamiętnika czy książki podróżniczej, a z każdej z nich czerpiąca wiele elementów. To opowieść szkatułkowa – barwna, wzruszająca, prawdziwa i piękna, poparta relacjami świadków przeszłości.

Książka zawiera narracje Zdzisława Martinki – jego osobiste opisy wydarzeń politycznych rozgrywających się w latach 1939–1958 – które mieszają się z opisami przygód i losów jego samego jako młodego chłopca, młodzieńca i dorosłego mężczyzny, a także jego córki Agnieszki, która z chwilą wydania książki w końcu spełnia marzenie swoje i taty. Jej podróż śladami zsyłki taty – jak zwykle na ukochanym rowerze i z pękiem maszynopisu – nie jest tylko przygodą, którą wielu podróżników mogłoby spisać po powrocie z wyprawy. To podróż w głąb serca, do korzeni”.

Maria Masłowska, redaktor

„Połowinka to książka, która opowiada o ogromnym trudzie, która powstała w trudzie tworzenia oraz przekopywania mnogości danych i źródeł, a także przeżywania na nowo historii osobistej mieszającej się z dziejami naszego kraju, która również na etapie redakcji musiała przezwyciężyć trudy niesprzyjających okoliczności. Jest więc książką, której trud – w różnych wymiarach i skalach – nie oszczędził.

Powieść-esej, reportaż, pamiętnik, wspomnienia, książka historyczna, książka podróżnicza, labirynt »tu i teraz« oraz retrospekcji… Piękna i cenna.

Praca nad »Połowinką« była nie tylko pracą. Nie sposób bowiem nie odbierać jej jednocześnie umysłem i sercem. Nie sposób nie odczuć poruszenia, onieśmielenia… Nie sposób pozostać obojętnym”.

Iwona Kresak, redaktor

Spotkanie autorskie

„…bo Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z Syberii”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 11th, 2016

Jezuita Walter J. Ciszek jako „szpieg Watykanu” spędził w sowieckich więzieniach i łagrach ponad 20 lat. Swoje doświadczenia zamknął w książce „…bo Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z Syberii”, która właśnie trafiła do księgarń.

To historia wewnętrznej odysei autora oraz opowieść o niesłabnącej wierze, która pomogła mu przetrwać wyniszczenie ciała i załamania ducha. Spędził 23 lata w sowieckich więzieniach i łagrach na Syberii. Jak twierdził, to w modlitwie odnalazł odwagę, która łagodziła samotność, ból, frustrację, gniew, obawy, rozpacz. Pocieszenie płynące z duchowej kontemplacji dało mu wewnętrzny pokój, umożliwiający przeżycie w świecie przepełnionym „arogancją zła”.

Książka jest odpowiedzią na najczęściej zadawane pytanie, jakie słyszał po powrocie do USA: Jak udało ci się przeżyć? W „…bo Ty jesteś ze mną” autor opisał z niemal z fotograficzną dokładnością wszystkie duchowe zmagania oraz doświadczenia chwil skrajnego zwątpienia, rozpaczy, nawet samobójczych myśli, ale to właśnie Łubianka stała się dla niego szkołą prawdziwej modlitwy.

Jak stwierdza sam autor: „W obozach i więzieniach (…) widziałem ogromną ilość cierpienia; niemal rozpaczy, jednak nauczyło mnie też w tej najczarniejszej godzinie, aby w poszukiwaniu pocieszenia zwrócić się do Boga i tylko Jemu zaufać. Przez długie lata izolacji i cierpienia Bóg doprowadził mnie do zrozumienia życia i jego miłości (…)”.

Tytuł ten poleca prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński: „Ta książka to poruszające świadectwo siły wiary, która przezwycięża potęgę sowieckiego totalitaryzmu. Polecam ją każdemu, kto pragnie zrozumieć najgłębsze przyczyny upadku komunistycznego imperium”.

To doskonała lektura dla miłośników reportaży, historii oraz poszukujących duchowych przeżyć.

O autorach:

Walter J. Ciszek (1904–1984) − amerykański ksiądz, jezuita (SJ) pochodzenia polskiego, apostoł Syberii, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Autor książek: „Z Bogiem w Rosji” oraz „…bo Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z Syberii”. Po powrocie do USA pracował na Uniwersytecie Fordham, jako rekolekcjonista i kierownik duchowy, działa tam nazwany jego imieniem Ciszek Hall, natomiast w jego rodzinnej miejscowości – Father Walter J. Ciszek Education Center.

Fr. Daniel L. Flaherty – jezuita, współautor książek „Z Bogiem w Rosji” oraz „…bo Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z Syberii”, redaktor magazynu „America”.

Walter J. Ciszek SJ, Daniel L. Flaherty SJ, „…bo Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z Syberii”, Wydawnictwo Świętego Wojciecha

„...bo Ty jestes ze mna"

Oprac.: Wydawnictwo Świętego Wojciecha

„Almanach Sybiraków Podbeskidzia”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 14th, 2015

14 września 2015 r. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej miała miejsce promocja książki pt. „Almanach Sybiraków Podbeskidzia”.

„Almanach” składa się z 33 relacji – poruszających wspomnień z zesłania Sybiraków skupionych w bielsko-bialskim Oddziale Związku Sybiraków. Pomysłodawcą i redaktorem wydania książki jest Józef Pysz, również zesłaniec. Wydanie „Almanachu” stało się możliwe dzięki zaangażowaniu Eugeniusza Osiki, prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Bielsku-Białej.

Licząca ponad 500 stron publikacja otrzymała doskonałe recenzje prof. dr. hab. Antoniego Kuczyńskiego oraz dr. hab. Jacka Barcika.

Informacje o nabyciu książki u prezesa Eugeniusza Osiki pod numerem telefonu: 602 395 626.

Promocja „Almanachu Sybiraków Podbeskidzia”

Promocja „Almanachu Sybiraków Podbeskidzia”

Józef Pysz i Eugeniusz Osika

Na zdjęciu: redaktor książki Józef Pysz (z lewej) i prezes Zarządu Oddziału ZS w Bielsku-Białej Eugeniusz Osika

„Almanach Sybiraków Podbeskidzia”

„Almanach Sybiraków Podbeskidzia”

Oprac.: Jagoda Podolak, zdjęcia: Jakub Kalarus

Zapraszamy do wysłuchania relacji dźwiękowej z tego wydarzenia – rozmowy z autorem „Almanachu”, którą przeprowadziła Jagoda Podolak. Audycja została wyemitowana przez lokalną rozgłośnię 17 września 2015 r.

Album „Znaki Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu” Oddziału Jeleniogórskiego

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 14th, 2015

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze na lutowym posiedzeniu w 2013 r. podjął decyzję o opracowaniu i wydaniu albumu wzniesionych na terenie działania Oddziału znaków pamięci. Uznano, że jest to ostatni dzwonek, aby zinwentaryzować znaki pamięci, opisać ich parametry, historię powstawania, odsłonięcia i poświęcenia oraz uwidocznić ludzi zaangażowanych w ich realizację.

Opracowaniem albumu zajęły się społecznie: honorowa sybiraczka Regina Karczewska z Lubania i sybiraczka Leokadia Halicka z Jeleniej Góry. Przyjęto zasadę, że każde Koło terenowe opracuje swoją odrębną część. Praca nad albumem trwała ponad rok i nie była łatwa. Wymagała wykonania zdjęć oraz dotarcia do dokumentów i ludzi zaangażowanych w ich realizację. Do pracy włączył się Zarząd Oddziału, prezesi Kół terenowych i członkowie Zarządów. Jednocześnie rozpoczęto poszukiwanie środków finansowych na wydanie albumu. Pozyskano pomoc finansową od prezydenta miasta Jeleniej Góry, a starości powiatów, prezydenci i burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin zadeklarowali kupno albumu na potrzeby edukacyjne do bibliotek i szkół.

Album został wydany w 2014 r. na papierze kredowym w nakładzie 750 sztuk i liczy 160 stron. Zawiera zdjęcia znaków pamięci, opis miejsca ich wzniesienia, historię powstania oraz opis uroczystości odsłonięcia i poświęcenia. Przede wszystkim upamiętnia osoby zaangażowane w ich wznoszenie, pomoc samorządów i społeczności lokalnej. W okresie 25 lat działalności 17 Kół zrzeszonych w Oddziale Jeleniogórskim wzniosło 65 znaków pamięci. Są to: sztandary, pomniki, obeliski, symboliczne mogiły, tablice epitafijne, wota dziękczynne, witraże, ołtarze kapliczne, izby pamięci, nazwy ulic, alei i kwater; pięć szkół przyjęło imię „Sybiraków” – ich historia także została opisana.

Album zaczyna się wymownym mottem Wisławy Szymborskiej „Umarłym wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”. Publikacja została bardzo dobrze oceniona przez Sybiraków i samorządy lokalne.

Mamy nadzieję, że poprzez takie publikacje następne pokolenia będą godnie opiekować się symbolami martyrologii naszego narodu, szczególnie wtedy, gdy nas już nie będzie. Tego domaga się historia, tego domaga się ciągłość naszych dziejów i dobro naszej ojczyzny.

Album można nabyć w Oddziale Związku Sybiraków w Jeleniej Górze.

Okladka

Oprac.: Regina Karczewska

Zygmunt Strenczak „Człowiek człowiekowi wilkiem”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Grudzień 19th, 2014

Do bogatej literatury wspomnieniowej o tematyce sybirackiej dołączyła ostatnio książka Zygmunta Strenczaka „Człowiek człowiekowi wilkiem”. Autor posłużył się tu przysłowiem łacińskim „Homo homini lupus est”, w skrócie oznaczającym ludzi zawistnych, nieżyczliwych dla siebie nawzajem. W tym przypadku znaczy to coś więcej, oznacza bowiem wrogość, nienawiść niosącą za sobą śmierć i zagładę niewinnych ludzi.

Na krańcach ziem wschodnich należących do Polski do 17 września 1939 r. rozegrały się dramaty ludzi, którzy niczym nie zawinili. Napadnięci nocą, wyrwani ze snu, załadowani do towarowych, brudnych wagonów zostali wywiezieni na północ, wschód i południe Związku Radzieckiego.

Autor omawianej książki jest sybirakiem, sam doznał bólu nędzy, głodu i upokorzenia, tym bardziej więc wiarygodna jest jej wymowa. Publikacja podzielona jest na cztery główne części tematycznie powiązane: „Zbrodnia katyńska”, „Syberia – deportacje”, „Rzeź wołyńska” i „Wspomnienia”. Otwiera ją „Wprowadzenie prof. dr. hab. Janusza Karwata” omawiające ogólne tło historyczne, na jakim rozgrywają się stosunki polsko-rosyjskie.

We wstępie autor Zygmunt Strenczak zwraca się wprost do przyszłych czytelników, by czytając, poznali różnorodne losy Polaków w czasie II wojny światowej, jak los miotał ludźmi po niemal wszystkich kontynentach świata, jak sponad milionowej rzeszy wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu do Polski wróciło tylko około pół miliona, pozostali zginęli lub osiedlili się w innych krajach.

W części „Zbrodnia katyńska” autor przytacza wiele dokumentów jej dotyczących, dziś już na szczęście dostępnych (aczkolwiek nie wszystkie) w archiwach polskich i rosyjskich. Cytowane dane są autentyczne, oparte na dokumentach, a nie na domysłach.

Część „Syberia – deportacje” przedstawia opis czterech masowych deportacji Polaków z terenów zagrabionych, warunki transportu, miejsca zsyłki, pracę i życie na zesłaniu.

Najmniej znane są sybirakom wydarzenia, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej na Wołyniu – rzeź ludności polskiej na Wołyniu w 1943 r. Ukraińscy nacjonaliści pod hasłami wolnościowymi dokonali na mniejszości polskiej ohydnej zbrodni, zabijając Polaków w okrutny sposób, gwałcąc i rabując. Rzeź inspirował i dowodził nią Stepan Bandera, dziś bohater Ukraińców.

Ponad połowę objętości książki zajmują „Wspomnienia”, wśród nich wspomnienie o rodzinie polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego, ze wsi Lipniki na Wołyniu, ocalonego z rzezi jako niemowlę dzięki matce.

W drugiej połowie lat 40. XX w. wielu ocalonych Polaków przesiedliło się w ramach repatriacji do Polski. Tu kończyli szkoły, wielu z nich zrobiło kariery naukowe. Prof. Józef Łukaszewicz w latach 1981–1982 był rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego, Danuta Małecka – profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Karol Nowicki – lekarzem chirurgii w szpitalu w Pile.

Andrzej Rozwadowski wywieziony z rodziną jako siedmiomiesięczne niemowlę do Kazachstanu wrócił do Polski w 1946 r. W 1998 r. odbył długą podróż na rowerze do miejsca zesłania, którą opisał w książce „Syberia raz jeszcze” wydanej w 1993 r.

Książkę „Człowiek człowiekowi wilkiem” zamykają wspomnienie autora zatytułowane „Matki sybiraczki – bohaterki przetrwania” oraz opis powstania i działalności Oddziału Związku Sybiraków w Pile.

Książkę można nabyć, kontaktując się z autorem pod nr. tel. 723 882 432 lub 672 621 838.

Oprac.: Irena Tańska

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik