Zofia Helwing

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 5th, 2016

W dniu 5 września 2016 r. zmarła zasłużona Sybiraczka

śp. Zofia Helwing z domu Sawicka

Pierwszy prezes Zarządu Oddziału odrodzonego Związku Sybiraków we Wrocławiu.

Autorka wielu książek i publikacji o losach zesłańców na Sybir (pseudonim literacki: Zofia Tarkocińska). Aktywnie uczestniczyła w działaniach Związku, ze szczególnym ukierunkowaniem na pracę z młodzieżą. Wyróżniona godnością honorowego prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu.

Żegnamy Ją z bólem, zachowując w pamięci życzliwość, uczynność i dobroć, jakimi nas obdarowywała przez całe życie.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu

Jerzy Durecki

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Lipiec 23rd, 2016

W dniu 23 lipca 2016 r. zmarł

śp. Jerzy Durecki

Zasłużony działacz Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy. Był synem policjanta z Łucka zamordowanego w Bykowni. W 1940 r. wraz z matką zesłany do Kazachstanu, gdzie pracował w kołchozie hodowlanym, a następnie w hucie na Uralu.

Członek 20-osobowej grupy inicjatywnej reaktywującej struktury Związku Sybiraków w woj. bydgoskim. Inicjator powstania Koła zrzeszającego sybiraków z dzielnic Osiedle Leśne i Bartodzieje, a następnie jego prezes. W 1990 r. przyczynił się do ufundowania sztandaru Oddziału ZS w Bydgoszczy. Od 1989 r. działał w Komisji Rewizyjnej Oddziału jako członek, a od 1993 r. jako jej przewodniczący.

Odznaczał się dużym profesjonalizmem i bezstronnością. Z jego inicjatywy w 2007 r. Koło Bartodzieje ufundowało tablicę epitafijną w Bazylice Mniejszej w Bydgoszczy i tam w  rocznicę drugiej masowej wywózki organizowało mszę świętą oraz spotkanie sybiraków z przedstawicielami władz wojewódzkich i miejskich. Jerzy Durecki był zapraszany na spotkania z młodzieżą szkolną, dzielił się z nią wspomnieniami z zesłania. W 2009 r. wydał wspomnienia „Dzięki Maryji przetrwałem zesłanie”.

Za działalność odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Sybiraka, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy

Jerzy Ziółkowski

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Lipiec 16th, 2016

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2016 r. w wieku 80 lat odszedł na wieczną służbę do Pana nasz serdeczny Przyjaciel

śp. Jerzy Ziółkowski

Sybirak, jeden z założycieli reaktywowanego Związku Sybiraków w Poznaniu, wieloletni sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, autor cennej biografii pt. „Syn Granatowego”, członek Rodziny Policyjnej 1939, wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, sybirackimi i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia składają Sybiracy Wielkopolski.

Cześć Jego pamięci!

Władysław Dziembowski

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Lipiec 14th, 2016

W dniu 14 lipca 2016 r. zmarł prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie

śp. Władysław Dziembowski

Był jednym z założycieli Związku Sybiraków w Częstochowie. Jako wiceprezes Zarządu Oddziału przewodniczył Komisji Weryfikacyjnej, która miała za zadanie rozmowy z Sybirakami i gromadzenie odpowiednich dokumentów dla Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzięki tej działalności około 400 osób otrzymało uprawnienia kombatanckie. W 2008 r. został wybrany prezesem Zarządu Oddziału, funkcję tę pełnił do końca. Brał czynny udział w uroczystościach sybirackich i patriotycznych oraz w spotkaniach z Rodziną Katyńską i podczas organizowanych w szkołach lekcji „żywej historii”.

Odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową Sybiraka i Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie

Janina Onuszko

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 14th, 2016

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 maja 2016 r. zmarła

śp. Janina Onuszko

prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu, wcześniej wieloletnia skarbnik Zarządu Oddziału.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Główny Związku Sybiraków

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik