Teresa Wiśniewska

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Sierpień 17th, 2018

Z żalem zawiadamiamy, że 17 sierpnia 2018 r. odeszła

śp. Teresa Wiśniewska

prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Dębnie.

Przez wiele lat była aktywnym członkiem, wiceprezesem Zarządu Koła Zwiazku Sybiraków, w 2017 r. została wybrana na prezesa Zarządu Koła. Za swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Cześć Jej pamięci!

Koło Związku Sybiraków w Dębnie

Wspomnienie o Ani – dr Annie Milewskiej-Młynik

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Sierpień 8th, 2018

8 sierpnia 2018 r. pożegnaliśmy zmarłą w ostatni dzień lipca br. dr Annę Milewską-Młynik – pracownika Muzeum Niepodległości w Warszawie, badacza i popularyzatora tematyki kresowej i zesłańczej, przyjaciela środowisk kresowych, sybirackich i łagierniczych, a przede wszystkim muzealnika – kustosza dyplomowanego ratującego i eksponującego materialne i duchowe ślady polskości na Kresach Wschodnich RP oraz sowieckich represji wobec zamieszkałej tam ludności polskiej.

Dr Anna Milewska-Młynik (1950–2018), z wykształcenia etnograf pracujący w tym zawodzie od ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszawskim, w 1993 r. podjęła pracę w Muzeum Niepodległości w Warszawie. To dzięki jej działaniom powstały tu kolekcje Krzemieniecka i Sybiracka, gromadzące pamiątki dokumentujące historię małego miasteczka na Wołyniu ze słynnym Liceum Krzemienieckim oraz zesłańcze losy Polaków w czasach stalinowskich. Nie było to łatwe, gdyż tematyka ta w okresie Polski Ludowej była przemilczana, a nawet ukrywana wręcz przed polskim społeczeństwem. Dzięki współpracy z krzemieńczanami, Związkiem Sybiraków, Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i innymi organizacjami udało się przygotować i otworzyć szereg wystaw, jak np. „Krzemieniec miasto wielkiej tęsknoty” czy „Sybiracy 1940–1956”. Warto tu zwrócić uwagę, że od 1994 r. zgromadzono w muzealnej Kolekcji Sybirackiej ponad 1500 eksponatów, w zdecydowanej większości darowanych do zbiorów. W dużej części obiekty te wykorzystane były na trzech wystawach w Muzeum Niepodległości pod wspólnym tytułem „Sybiracy 1940–1956”. Pierwsza z nich, otwarta 10 lutego 1996 r. dla upamiętnienia szczególnie ważnej dla represjonowanych rocznicy pierwszej wywózki, eksponowana była w dwóch salach Pałacu Przebendowskich (Radziwiłłów), dwie następne w Oddziale Muzeum Niepodległości w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, pierwsza na parterze, druga w salach pierwszego piętra. Autorką scenariuszy wystaw i ich komisarzem była właśnie Ania. Ukazywały one realia życia zesłańców na tzw. wolnym osiedleniu oraz w sowieckich łagrach. Dwóm pierwszym ekspozycjom towarzyszyły foldery „Sybiracy 1940–1956” autorstwa Anny Milewskiej-Młynik, wydane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w 1996 r. i w 2000 r. Trzecia z wystaw udokumentowana była folderem polsko-angielskim, przygotowanym również przez Anię. Jej autorstwa jest też wydany przez Muzeum Niepodległości katalog Kolekcji Sybirackiej tom I, pracowała również nad II tomem, który dotychczas nie został wydany.

Zarówno o Kolekcji Sybirackiej, jak też o wystawach w Muzeum Niepodległości poświęconych tematyce sybirackiej i kresowej pisała w wielu czasopismach: „Niepodległość i Pamięć”, „Zesłaniec”, „Sybirak”, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, „Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej” i w innych. Jej artykuły mówią o wybitnych zesłańcach zarówno carskich, jak też sowieckich. Pisała o Bronisławie Piłsudskim – bracie marszałka Józefa Piłsudskiego, badaczu dziejów i obyczajów Ajnów zamieszkujących Sachalin oraz Wyspy Japońskie i Kurylskie, Aleksandrze Sochaczewskim – malarzu Syberii i zesłańców z okresu carskiej Rosji, czy Marianie Jonkajtysie – autorze „Marsza Sybiraków”. Szczególnymi postaciami w dorobku dr Anny Milewskiej-Młynnik byli Seweryn Gross oraz Feliks Mostowicz. Sewerynowi Grossowi – zesłańcowi carskiemu do Kazachstanu – poświęciła swoją pracę doktorską, wydaną w 2012 r. nakładem Muzeum Niepodległości, zatytułowaną „Seweryn Gross wśród badaczy kazachskiego prawa zwyczajowego”. Feliks Mostowicz, syn polskich zesłańców z 1936 r., urodzony w Kazachstanie (obecnie mieszka w Polsce), poświęcił talent malarski tematyce zesłańczej, inspirując się w swojej twórczości wspomnieniami rodziny, sąsiadów i własnymi. Część jego obrazów znajduje się w Kolekcji Sybirackiej Muzeum Niepodległości. Były one prezentowane na wystawie przygotowanej przez Anię zatytułowanej „Malarski pamiętnik Feliksa Mostowicza”, której towarzyszył katalog jej autorstwa wydany pod tym samym tytułem.

Inną formą propagowania tematyki zesłańczej były inspirowane i inicjowane przez nią cykle spotkań, popularyzujących wiedzę o historii Polaków na Syberii i w Kazachstanie: „Przez tajgę, tundrę i stepy – śladami polskich zesłańców”, „Prawdy jawne i ukryte, czyli o czym świadczą sybirackie pamiątki” oraz „Gwiazdy na Syberii” przypominające polskich artystów przebywających na Syberii. Spotkania te cieszyły się dużym uznaniem i miały swoją stałą publiczność, a ich niewątpliwym walorem były prezentowane fotografie dokumentalne oraz współcześnie wykonane podczas licznych podróży Anny Milewskiej-Młynik po Rosji i Kazachstanie śladami polskich zesłańców i łagierników. Przez kilka lat swoje urlopy wypoczynkowe poświęcała na wyjazdy nad Bajkał, do Irkucka, Wierszyny i Usola, do Władywostoku, na Wyspy Sołowieckie, do Workuty czy do Kazachstanu, co było niezwykle pomocne w poznaniu warunków życia zesłańców i więźniów, a także w zrozumieniu ich psychiki.

Dr Anna Milewska-Młynik była czynnym członkiem Komisji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, brała udział w pracach komisji egzaminacyjnych olimpiad historycznych o losach Polaków na Wschodzie oraz spektakli teatralnych i filmów dokumentalnych. Współpracowała z organizacjami kresowymi i sybirackimi, uczestniczyła w ich uroczystościach i spotkaniach środowiskowych oraz z redakcjami wydawanych przez nie czasopism. Współredagowała pismo Zarządu Głównego Związku Sybiraków „Zesłaniec”, a od 2017 r. pełniła funkcję redaktora naczelnego „Kwartalnika” Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, angażując się z pasją w jego dalszy rozwój.

Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego uhonorowała ją za całokształt pracy naukowej medalem Mater Polonia Nostra Est, a Zarząd Główny Związku Sybiraków Odznaką Honorową Sybiraka za wkład pracy w dokumentację dziejów Sybiru.

Ania miała jeszcze wiele niezrealizowanych planów: wystawę „Kresy i bezkresy”, kolejne spotkania z cyklu „Gwiazdy na Syberii”, książkowe wydanie relacji z podróży po Rosji i Kazachstanie „Przez tundrę, tajgę i stepy”, kolejne artykuły i wiele innych pomysłów. Szkoda, że plany te nie zostaną już zrealizowane.

Aniu, bardzo brakuje nam Twojej inspiracji, siły przekonywania, pasji i emocji, jakie wkładałaś we wszystko, czym się zajmowałaś. Pamięć o Tobie doda nam jednak siły do realizacji naszych wspólnych przecież zamierzeń. Śpij spokojnie!

Regina Madej-Janiszek

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Jadwiga Grabiec

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 26th, 2018

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 26 maja 2018 r. zmarła

śp. Jadwiga Grabiec

wieloletnia zasłużona prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koninie, zaangażowana na rzecz krzewienia idei sybirackiej i przekazywania wiedzy o zesłaniach młodzieży. Uhonorowana odznaczeniami państwowymi i związkowymi.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Główny Związku Sybiraków

Eugenia Moździerska-Dziemiańczuk

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 3rd, 2018

W dniu 3 kwietnia 2018 r. z żalem pożegnaliśmy

śp. Eugenię Moździerską-Dziemiańczuk

Była prezesem Zarządu Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu w latach 2014–2018 i bardzo aktywnym działaczem. Współpracowała z Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Grudziądzu, którego była wielką sympatyczką, podejmując wiele inicjatyw i działań. Uczestniczyła we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych. Kochała młodzież. Była częstym gościem w wielu szkołach, gdzie prowadziła tzw. żywe lekcje historii, przybliżając uczniom losy zesłańców na Syberię i do Kazachstanu w latach 1940–1956.

Tak opowiadała: „Po aresztowaniu ojca (zamordowany w Katyniu) zostałam, wraz z matką, w dniu 13 kwietnia 1940 r. wywieziona do Semipałatyńska – Kazachstan, gdzie zakwaterowano nas w chlewach, w tzw. Zatoń – Świn Baza. Już jako 11-letnia dziewczyna musiałam pracować, aby dostać kawałek chleba, w szwalni i zakładzie trykotarskim. Tak oto w dniu 13 kwietnia 1946 r. załadowano nas do bydlęcych wagonów i pod strażą opuściłam ten dla mnie nie bardzo gościnny kraj”.

Za swoją aktywną działalność została wielokrotnie odznaczona, m.in. Krzyżem Zesłańców Sybiru i medalem Pro Patria.

Zawsze radosna, zadowolona, dowcipna. Dopóki starczało jej sił, uczyła młodzież patriotyzmu, tolerancji, przebaczania. I taka na zawsze pozostanie w pamięci tych, z którymi mogła dzielić się swoją historią.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu

Józef Golema

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 13th, 2018

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2018 r. zmarł

śp. Józef Golema

długoletni prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie, zasłużony działacz społeczności sybirackiej. Odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru, medalem Pro Memoria, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Uroczysty pogrzeb odbył się w Rzeszowie 19 lutego 2018 r. przy licznym udziale członków Związku Sybiraków.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik