Zdzisław Hadel

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 5th, 2019

Z żalem informujemy, że w dniu 5 maja 2019 r., w wieku 86 lat odszedł

śp. Zdzisław Hadel

założyciel i do stycznia 2015 r. prezes Zarządu Terenowego Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie (Oddział w Jarosławiu).

Bez reszty zaangażowany w sprawy sybirackie, niestrudzony orędownik prawdy historycznej, występował zwłaszcza o należyte potraktowanie tematyki sybirackiej w programie nauczania w szkole. Organizator uroczystości patriotyczno-religijnych i spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Wielce oddany i zasłużony działacz społeczny, za swoją pracę na rzecz środowiska kombatanckiego wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i związkowymi, m.in. Odznaką Honorową Sybiraka, Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, Krzyżem Zesłańców Sybiru, medalem Pro Patria.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie

Ludwika Bednarska

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 15th, 2019

Z głębokim żalem powiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. zmarła

śp. Ludwika Bednarska

Urodzona 15 lutego 1930 r. w Tarnopolu, deportowana w kwietniu 1940 r. na „nieludzką ziemię”. Do Polski powróciła w marcu 1946 r.

Współzałożycielka Związku Sybiraków na terenie Opolszczyzny. W jej mieszkaniu odbywały się pierwsze spotkania w 1988 r. W 1989 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału wybrało ją na przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Opolu. Funkcję tę sprawowała przez wiele kadencji. Wielokrotnie była delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków.

Stanowcza, bezpośrednia, odważna, cieszyła się zaufaniem członków naszego związku.

Cześć Jej pamięci!

Sybiracy Opolszczyzny

Zdzisław Frej

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 4th, 2019

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy w dniu 4 kwietnia 2019 r. kolegę, sybiraka

śp. Zdzisława Freja

wieloletniego członka Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Szczecinie, prezesa Zarządu Koła na Niebuszewie.

Był osobą o wrażliwym sercu. Z zawodu i powołania pedagog, kochał młodzież. Był bardzo zaangażowany we współpracę ze szkołami, wielokrotnie wyjeżdżał z uczniami Gimnazjum im. Sybiraków w Szczecinie.

Od 25 lat był chorążym pocztu sztandarowego, co traktował jak posłannictwo, nawet wtedy, kiedy brakowało Mu sił. Krzewienie pamięci o tym, co przeżyliśmy, i symbolika tych wydarzeń były dla Niego bardzo ważne.

Cześć Jego pamięci!

Oddział Związku Sybiraków w Szczecinie

Bernard Jasiewicz

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Marzec 28th, 2019

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 marca 2019 r. zmarł

śp. Bernard Jasiewicz

Urodzony 31 lipca 1940 r. w Giedunach, pow. Oszmiana, woj. wileńskie.

Deportowany 25 marca 1949 r. wraz z całą rodziną do miejscowości Świrsk (rejon Czeremchowo, obwód jakucki). Do Polski wrócił 13 grudnia 1955 r.

Od 1992 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Kielcach, a od 2010 r. prezesa Zarządu Oddziału.

W swoich działaniach bezstronny i profesjonalny. Jeden z budowniczych pomnika Sybiraka w Kielcach. Organizator i uczestnik wielu spotkań z młodzieżą szkolną na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego. Aktywny działacz Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy marszałku województwa świętokrzyskiego. Był członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku Sybiraków VII kadencji, członek Zarządu Głównego w latach 2010–2014.

Za działalność społeczną został odznaczony: Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową Sybiraka, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków oraz medalem 90-lecia Związku Sybiraków.

Dziękujemy Tobie, Bernardzie, za wszystko, co zrobiłeś dla naszej sybirackiej społeczności.

Cześć Jego pamięci!

 Zarząd i Członkowie Oddziału Związku Sybiraków w Kielcach

Juliusz Maria Krawacki

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 20th, 2019

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2019 r. zmarł

śp. Juliusz Maria Krawacki

Urodzony 24 czerwca 1934 r. w Wilnie. Zesłany w 1941 r. wraz z rodziną do Ałtajskiego Kraju, wrócił do ojczyzny w 1946 r. Zawodowo związany ze środowiskiem nauczycielskim, zasłużony społecznik i działacz na rzecz sybiraków, wywodził się z rodziny o tradycjach patriotycznych. Współinicjator i organizator powołania Związku Sybiraków na Opolszczyźnie. Był pierwszym prezesem Zarządu Oddziału w Opolu, od 1989 r., i funkcję tę pełnił do 2006 r. Był członkiem Rady Kombatanckiej działającej przy Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1991 do 2010 r. członek Zarządu Głównego, w latach 1994 –2002 wiceprezes Zarządu Głównego.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Opolu

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik