Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 13th, 2017

Dnia 13 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Bielskiej w Płocku odbyło się uroczyste odsłonięcie Memoriału poświęconego Sybirakom Płockim i Płocczanom Pomordowanym na Wschodzie w czasie II wojny światowej. Memoriał usytuowany jest na cmentarzu, w jego centralnym punkcie obok kaplicy. Obiekt składa się z dwóch części, które tematycznie łączy data 17 września 1939 r.

Front obiektu stanowi drewniany masywny krzyż, który jest repliką innego drewnianego krzyża, wzniesionego w latach stanu wojennego przez opozycję płocką. Po obu stronach krzyża wzniesione zostały granitowe tablice, na których wyrytych jest 127 nazwisk płocczan, głównie oficerów Wojska Polskiego, którzy odbywali służbę wojskową w Płocku bądź skierowani zostali do Płocka w ramach mobilizacji. Wszyscy oni zginęli od strzału w tył głowy w miejscach kaźni Katyniu, Charkowie, Miednoje, na Ukrainie.

W dalszej perspektywie, jak gdyby w cieniu Krzyża Katyńskiego, biegnie alejka o nawierzchni z tłucznia, symbolizująca nasyp toru kolejowego, a po jej prawej stronie usytuowanych jest siedem granitowych stel, na których wyryte są nazwy rejonów zesłań czterech masowych deportacji rodzin polskich w latach 1940–1941 i nazwiska już zmarłych Sybiraków płockich, którzy w tych rejonach przebywali na zesłaniu. Stele symbolizują bydlęce wagony, w których odbywał się transport. Tory kończą się przed granitową płytą stanowiącą główny element tej alejki, z przepięknym orłem na frontonie i napisem „Sybirakom Płockim”, a u dołu „Mieszkańcy Płocka”.

Memoriał ufundowany został w całości przez Urząd i Radę Miasta Płocka.

W uroczystości odsłonięcia Memoriału licznie udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Miasta i Rady Płocka, parlamentarzyści ziemi płockiej, reprezentanci organizacji kombatanckich, pozarządowych, harcerskich, młodzież szkół płockich i uczelni akademickich oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Płocka.

Wcześniej, o godz.14.30 w Sali Sejmowej w Ratuszu Płockim zostały wręczone Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaczenia wręczył prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Odznaczeni zostali: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (w imieniu którego odznaczenie odebrał dyrektor delegatury w Płocku Tomasz Kominek), prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski, wiceprezydent Roman Siemiątkowski, wiceprezydent Jacek Terebus, twórca projektu Stanisław Płuciennik, wykonawca projektu Jacek Podstawka.

Uroczystość odsłonięcia Memoriału rozpoczęto od wprowadzenia, przy dźwiękach marsza granego przez orkiestrę Zespołu Szkół Mechanicznych w Płocku, licznych pocztów sztandarowych, na czele z pocztem sztandarowym Oddziału Związku Sybiraków w Płocku.

Po odegraniu i wysłuchaniu hymnu narodowego przemówienie wygłosił prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Następnie głos zabierali prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Płocku Remigiusz Bielewicz oraz prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko.

Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków nastąpiło oficjalne odsłonięcie Memoriału. Odsłonięcia Monumentu Ofiar Katynia dokonali prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski i prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Płocku Remigiusz Bielewicz, natomiast Monument „Sybirakom Płockim” odsłonili wiceprezydent miasta Płocka Roman Siemiątkowski i prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Tablice Memoriału poświęcił ks. Stefan Cegłowski, proboszcz katedry płockiej.

Złożenia urny z ziemią z Katynia pod tablicą Pomordowanych Płocczan dokonała Maria Łaska – córka kpt. Wacława Łaski zamordowanego w Charkowie, a pod tablicą „Sybirakom Płockich” urnę z ziemią z Kazachstanu złożyli: Janina Chmielewska, która wraz z matką i bratem przebywała na zesłaniu w Kazachstanie, i Jerzy Janiszewski – zesłany do obwodu wołogodzkiego.

Po odczytaniu apelu poległych przez Kompanię Honorową I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Płocku liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

W uroczystościach, pomimo niesprzyjającej pogody, wytrwały do końca dzielnie Sybiraczki i Sybiracy Oddziału ZS w Płocku.

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski

4) Przemawia prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski

Proboszcz katedry płockiej ks. Stefan Cegłowski

Poświęcenia Memoriału dokonał proboszcz katedry płockiej ks. Stefan Cegłowski

Sybiracy płoccy z władzami miasta

Sybiracy płoccy z władzami miasta na tle nowo odsłoniętego Memoriału. Od lewej: Jerzy Janiszewski, wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, honorowy prezes Zarządu Oddziału ZS w Płocku Mieczysław Sikora, Zygmunt Bortnowski, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS Władysław Urbański, sekretarz Antonina Sołtysiak, prezes Remigiusz Bielewicz

Oprac.: Remigiusz Bielewicz, prezes Zarządu Oddziału ZS w Płocku

„Miejsce Pamięci Polaków Zesłanych na Sybir” w Jugowicach

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 9th, 2016

W dniu 9 listopada 2016 r. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu zorganizował uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego znaku pamięci, upamiętniającego Golgotę Wschodu Polaków – Sybiraków.

Znak pamięci wykonany jest w formie kaplicy w baszcie wykonanej z kamienia, na terenie Ośrodka dla bezdomnych „Albertówka” w Jugowicach koło Wałbrzycha.

Na wewnętrznej, owalnej ścianie umieszczone są: krzyż, urny z ziemią z miejsc męczeństwa Polaków oraz tabliczki nagrobne Sybiraków zamęczonych na „nieludzkiej ziemi”, jak i zmarłych już po powrocie do kraju, m.in. tablice pamiątkowe zmarłych: pierwszej prezes Zarządu naszego Oddziału Zofii Helwing i długoletniego, bardzo zasłużonego prezesa Jana Fenca. W środkowej części pomieszczenia znajduje się okrągła gablota, a w niej pamiątki związane z pobytem na zesłaniu.

Na zewnątrz, przy wejściu do kaplicy umieszczona jest tablica pamiątkowa, udekorowana flagami państwowymi o treści: „Miejsce Pamięci Polaków Zesłanych na Sybir”.

Ośrodek w Jugowicach jest miejscem rekolekcji dla wiernych z województwa dolnośląskiego oraz staje się coraz bardziej znanym ośrodkiem turystycznym, w rejonie bogatym w atrakcje turystyczne i korzystne warunki klimatyczne. To wszystko powoduje, że pamięć o Golgocie Wschodu, zawarta w naszym znaku, będzie utrwalana wśród wielu ludzi przebywających w ośrodku.

Miejsce Pamięci Polaków Zesłanych na Sybir

Tablica pamięci

Wnętrze miejsca pamięci

Oprac.: Ryszard Janosz, sekretarz Zarządu Oddziału, zdjęcia Włodzimierz Kowalczyk

Pomnik Matki Sybiraczki Koła ZS w Lubaniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 22nd, 2016

W pomniku Sybiraków,
w tym zimnym Kamieniu
jest wpisana smutna prawda
o ludzkim cierpieniu.
O Polaków poniewierce
na sowieckim wschodzie,
ciężkiej pracy niewolniczej
I o strasznym głodzie. […]
Bronisława Urgacz „Kamień Sybiraka”

Z inicjatywy prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Lubaniu Romualda Karczewskiego w czerwcu 2015 r. Zarząd Koła podjął decyzję o wzniesieniu nowego znaku pamięci Polskiej Golgoty Wschodu poświęconego Matkom Sybiraczkom. Zarząd wówczas ustalił, że będzie to płaskorzeźba Matki Sybiraczki z dwojgiem dzieci, połączona z tablicą, której treść będzie wyrażać hołd żyjących dzieci – Sybiraków za opiekę i wychowanie na zesłaniu oraz szczęśliwy powrót do ojczyzny.

Wybór lokalizacji był oczywisty, ponieważ na terenie gminy wiejskiej Lubań, we wsi Pisarzowice znajduje się kościół pw. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Po uzyskaniu zgody proboszcza parafii ks. Kazimierza Gębarowskiego Zarząd przystąpił do działania. Początkowo znak pamięci miał być umieszczony w kościele, ze względów obiektywnych zmieniono plany na wykonanie pomnika i wzniesienie go na terenie przykościelnym.

Po uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków wyszukanie odpowiedniego kamienia w strzegomskich kamieniołomach powierzono rzeźbiarzowi Jerzemu Zyskowi, któremu zlecono wykonanie i zainstalowanie pomnika. Wspólnie z proboszczem ustalono datę odsłonięcia i poświęcenia na dzień 22 maja 2016 r., biorąc pod uwagę zbliżający się Dzień Matki.

Pomnik powstał w granitowym kamieniu o wysokości 200 cm i szerokości 113 cm i został posadowiony na 30-centymetrowym cokole, na którym złotymi literami wygrawerowano treść: „»Jeśli zapomnę o nich, to Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie« Adam Mickiewicz”. Na kamieniu umieszczono napis: „W hołdzie Matkom Polkom Sybiraczkom za opiekę i wychowanie w miłości do Boga i ojczyzny w latach zesłania 1940–1956 na Sybir i do Kazachstanu i powrót do ojczyzny wdzięczne ocalałe dzieci z Koła Związku Sybiraków Lubań 2016 rok”.

Koszt pomnika został pokryty z darowizn Sybiraków i dotacji Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze oraz datków parafian w Pisarzowicach. Natomiast urządzeniem terenu pod pomnik i wokół pomnika zajęli się Rada Parafialna i rodzice dzieci komunijnych.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia została przygotowana przez Zarząd Koła przy wsparciu finansowym i rzeczowym wójta gminy wiejskiej Lubań oraz wydatnej pomocy proboszcza ks. Kazimierza Gębarowskiego i dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach Ryszarda Leszczyńskiego. Wartę honorową przy pomniku pełnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach.

Na uroczystość przybyli: starosta powiatu lubańskiego Walery Czarnecki, wójt gminy Lubań Zbigniew Hercuń, posłanka na Sejm RP Zofia Czernow oraz Ewa Wołczyk w imieniu posłanki na Sejm RP Marzeny Machałek, przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego Teresa Dudkiewicz-Kozań, przewodnicząca Rady Gminy Lubań Teresa Trefler, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Lubaniu Wiktor Zdunek z delegacją uczniów, nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu Monika Łyp, wiceprezesi Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze Irena Pop, Jarosław Trościanko i Mieczysław Martusewicz, prezes Zarządu Koła ZS w Zgorzelcu Mieczysław Starykow. Licznie przybyli Sybiracy i mieszkańcy Pisarzowic.

W uroczystości wzięło udział siedem pocztów sztandarowych: Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze, Kół Związku Sybiraków w Lubaniu i Zgorzelcu, Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lubaniu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Gimnazjum Publicznego w Pisarzowicach.

Uroczystość rozpoczęto odegraniem Hymnu Sybiraków. Po przywitaniu gości odsłonięcia pomnika dokonał prezes Zarządu Koła Romuald Karczewski w asyście Walerego Czarneckiego, Zbigniewa Hercunia i Jarosława Trościanki.

Poświęcenia dokonał ks. dziekan Andrzej Fila z udziałem proboszcza ks. Kazimierza Gębarowskiego i ks. Artura Węgla. Wiersz „Dla Matki Sybiraczki” odczytał Sybirak Wacław Lesiak. Przybyłe delegacje złożyły przy pomniku wiązanki kwiatów.

Następnie wszyscy udali się do kościoła, gdzie przed rozpoczęciem mszy świętej młodzież z Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach przedstawiła pierwszą część poezji sybirackiej, tematycznie związaną z odsłoniętym pomnikiem Matki Sybiraczki. Scenariusz opracowała Beata Halczuk przy udziale honorowej Sybiraczki Reginy Karczewskiej.

Mszę świętą celebrowało trzech księży. Wzruszającą homilię wygłosił ks. Artur Węgiel, który w oparciu o liczne wspomnienia Sybiraków przypomniał o tragicznych wydarzeniach, jakie dotknęły naród polski z rąk komunistów w latach 1940–1956. Podkreślił szczególnie wieloletni trud polskich Matek Sybiraczek – największych bohaterek niedoli. Sybiracy wzięli udział w czytaniu Pisma Świętego oraz zawołań wiernych. Przed udzieleniem błogosławieństwa ks. Kazimierz Gębarowski wyraził wdzięczność Sybirakom za pomnik Matki Sybiraczki i zaapelował do władz samorządowych, aby od przyszłego roku corocznie w parafii odbywały się gminne obchody Dnia Matki.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Jarosław Trościanko, Zofia Czernow, Zbigniew Hercuń, Ewa Wołczyk. Wszyscy oddali hołd polskim bezimiennym Matkom Sybiraczkom, podkreślali ich determinację, głęboki patriotyzm, wiarę w Boga, walkę o przetrwanie swoich dzieci. Podziękowanie za mszę i udział w uroczystościach złożył Romuald Karczewski. Wszyscy mówcy poparli inicjatywę proboszcza obchodzenia w parafii gminnych uroczystości z okazji Dnia Matki i przyłączyli się do życzeń składanych przez Radę Parafialną proboszczowi ks. Kazimierzowi w związku z 33. rocznicą święceń kapłańskich. Msza zakończyła się pieśnią „Boże, coś Polskę”.

Zaproszeni goście udali się na poczęstunek do świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach. Po obiedzie młodzież z gimnazjum przedstawiła drugą część poezji sybirackiej, a Sybirak Aleksander Hreczecha zaśpiewał pieśni dla Matek Sybiraczek.

Uroczystość zakończyła się rozmowami Sybiraków przy kawie i cieście.

Pomnik Matki Sybiraczki w Pisarzowicach

Pomnik Matki Sybiraczki odsłonięty w Pisarzowicach

Poświęcenie pomnika

Poświęcenie pomnika przez ks. dziekana Andrzeja Filę

Uczestnicy uroczystości

Sybiracy, zaproszeni goście i poczty sztandarowe

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Uroczysta msza święta Uroczysta msza święta w kościele Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Pisarzowicach

Oprac.: Romuald Karczewski, prezes Zarządu Koła ZS w Lubaniu

Tablica Koła Polaków z Indii

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 15th, 2016

W dniu 15 maja 2016 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej Indyjskiej Tablicy. Inicjatorami powstania tego znaku pamięci były Koło Polaków z Indii w Anglii i Koło Polaków z Indii w Polsce z lat 1942–1948.

Uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona przez proboszcza Świątyni Opatrzności Bożej ks. Tadeusza Aleksandrowicza. Tablicę, umieszczoną w Panteonie Wielkich Polaków, odsłonili prezes Zarządu Koła Polaków z Indii w Anglii Wanda Kuraś i prezes Zarządu Koła Polaków z Indii w Polsce z lat 1942–1948 Andrzej Jan Chendyński. Poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

Wanda Kuraś w przemówieniu przypomniała historię zesłania w 1940 r. w głąb Związku Sowieckiego i drogę do Indii, które udzieliły pomocy Sybirakom, głównie matkom z dziećmi. W sumie w osiedlu Valivade-Kolhapur schronienie znalazło 5 tys. osób, stając się dla nich „Małą Polską”, z polską administracją, szkołami i polskim kościołem. Pamiątkowa tablica stanowi wotum Opatrzności Bożej za ocalenie i doczekanie niepodległej Polski.

Na tablicy znalazły się słowa: „Opatrzności Bożej z podziękowaniem za ocalenie z sowieckiej niewoli i bezpieczną przystań na indyjskiej ziemi w osiedlu Valivade-Kolhapur dla pięciu tysięcy polskich wygnańców. Koło Polaków z Indii 1942–1948”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, dyplomacji, duchowieństwa, wojska, organizacji kombatanckich, młodzież szkolna, Sybiracy i mieszkańcy stolicy.

Uroczystość odsłonięcia Indyjskiej Tablicy

Uroczystość odsłonięcia Indyjskiej Tablicy. Przemawia Andrzej Jan Chendyński. Obok z lewej Wanda Kuraś i ks. Tadeusz Aleksandrowicz

Tablica Koło Polaków z Indii 1942–1948

Tablica Koła Polaków z Indii 1942–1948 w Świątyni Opatrzności Bożej

Oprac.: Beata Żyłkowska, zdjęcia ze zbiorów Andrzeja Jana Chendyńskiego

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy w Lubaniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 15th, 2015

W dniu 15 listopada 2015 r. w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubaniu w dzielnicy Uniegoszcz odsłonięta została tablica upamiętniająca Golgotę Wschodu.

Znak pamięci powstał z inicjatywy Zarządu Koła ZS w Lubaniu (Oddział ZS w Jeleniej Górze). Sybiracy z lubańskiego Koła chcieli uczcić 75. rocznicę wywózek Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Zachęceni przez ks. Marka Kurzawę na styczniowym spotkaniu opłatkowym postanowili umieścić znak pamięci w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubaniu. Właśnie w tym kościele od reaktywowania Związku Sybiraków odbywały się coroczne lutowe msze święte w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków oraz ojczyzny, najpierw odprawiane z inicjatywy samych Sybiraków zamieszkujących dzielnicę Uniegoszcz i wieś Uniegoszcz, w późniejszym okresie z inicjatywy Zarządu Koła Związku Sybiraków.

Tablica została wykonana z brązowego granitu o wymiarach 70 x 90 cm. W górnej części pośrodku umieszczona jest mosiężna replika godła Związku Sybiraków, z prawej strony został wygrawerowany posrebrzany wizerunek Matki Boskiej. W części centralnej umieszczono wygrawerowany pozłacany napis o treści:

„Maryjo! Matko miłosierdzia tułaczych szlaków dręczonych Polaków, Tobie powierzamy zmarłych i żyjących w 75. rocznicę deportacji Polaków na Sybir i do Kazachstanu w latach 1940–1956

Sybiracy i ich rodziny z Koła Związku Sybiraków Lubań – 2015 rok”.

Tablica została umieszczona z lewej strony kościoła, na bocznej ścianie, tuż przy ołtarzu poświęconym Matce Boskiej Częstochowskiej.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy odbyła się o godzinie 12.00 podczas mszy świętej celebrowanej w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków przez ks. dziekana Andrzeja Filę, proboszczów księży Marka Kurzawę i Jana Dochniaka, z udziałem chóru parafialnego.

Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe: Koła ZS w Lubaniu, Oddziału ZS w Jeleniej Górze, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu.

Prowadzący uroczystość Sybirak Mieczysław Klatt powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich: wicestarosta powiatu lubańskiego Wojciech Zembik, burmistrz miasta Lubania Arkadiusz Słowiński, wójt gminy Lubań Zbigniew Hercuń, wiceprezesi Zarządu Oddziału ZS w Jeleniej Górze Irena Pop, Mieczysław Martusewicz i Jarosław Trościanko. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół: Wiktor Zdunek, Małgorzata Nir i nauczycielka Monika Łyp oraz licznie zgromadzeni Sybiracy i mieszkańcy parafii Uniegoszcz.

Uroczystość rozpoczęto odegraniem Hymnu Sybiraków. Po nim nastąpiło odsłonięcie tablicy, którego dokonał prezes Zarządu Koła ZS w Lubaniu Romuald Karczewski w asyście wiceprezesa Wacława Lesiaka i opiekuna Koła Jarosława Trościanki. Tablicę poświęcił ks. dziekan Andrzej Fila w asyście księży proboszczów. Przybyli goście i Sybiracy złożyli wiązanki kwiatów pod nowo odsłoniętą i poświęconą tablicą, w imieniu Koła – Sybiracy Alfred Szarkowski, Emilia Jasińska i Józef Kmieć, a w imieniu Oddziału – Irena Pop, Jarosław Trościanko i Lucyna Mocek.

Podczas mszy świętej wzruszające kazanie wygłosił proboszcz parafii Uniegoszcz ks. Marek Kurzawa. Odwołał się do wspomnień naocznych świadków, którym udało się przeżyć trudy zesłania, oraz do literatury i wierszy Mariana Jonkajtysa. Modlitwa wiernych została odczytana przez Sybiraków: Alfreda Szarkowskiego, Marię Lesiak, Wacława Lesiaka, Irenę Pop, Emilię Jasińską i Marię Żmudę.

Głos zabrał Jarosław Trościanko, który podkreślił znaczenie znaków pamięci wznoszonych przez Sybiraków na terenie całej Polski. Burmistrz Arkadiusz Słowiński powiedział o trudnych powrotach z zesłania i ciężkich latach życia Sybiraków w Polsce Ludowej. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentowały wiersze o tematyce sybirackiej.

Msza zakończyła się pieśnią „Boże, coś Polskę”. Za udział w uroczystości i mszę świętą podziękował Romuald Karczewski i zaprosił gości na poczęstunek do salki parafialnej.

Nowo odsłonięta tablica

Nowo odsłonięta tablica w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubaniu

Poświęcenie tablicy

Aktu poświęcenia dokonał ks. dziekan Andrzej Fila

Romuald Karczewski

Przemawia prezes Zarządu Koła Romuald Karczewski

Oprac.: Romuald Karczewski, prezes Zarządu Koła ZS w Lubaniu

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik