Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 22nd, 2017

22 czerwca 2017 r., w rocznicę wywózki, o godz. 18 w kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej wywózki na Syberię z Augustowa i okolic. Jest to już kolejny znak pamięci w Augustowie przypominający o tych tragicznych wydarzeniach. Proboszcz parafii ks. Stanisław Wroński w odpowiedzi na inicjatywę Sybiraków Koła ZS w Augustowie zgodził się na taką formę upamiętnienia. Wyznaczył godne miejsce i dodatkowo ufundował kamień na tę tablicę oraz włączył się wraz wikariuszem ks. Maksymilianem Barwikowskim w przygotowanie uroczystości.

Na uroczystą mszę przybyli prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko, prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka, prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz, przedstawiciel Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Anna Kietlińska, prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie, jednocześnie opiekun Klubu Wnuka Sybiraka Danuta Gregorowicz, skarbnik Stowarzyszenia Anna Jakucewicz oraz Sybiracy ziemi augustowskiej i mieszkańcy Augustowa.

Na uroczystościach obecni byli także burmistrz miasta Augustowa Wojciech Walulik, przewodniczący Rady Powiatu Augustowskiego Andrzej Sobolewski, wicestarosta powiatu augustowskiego Katarzyna Sturgulewska, młodzież i nauczyciele Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, a w szczególności wnukowie Sybiraków oraz poczty sztandarowe i dyrektorzy szkół: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków – Henryka Rzepecka, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie – Henryka Mołodziejko oraz Zespołu Szkół im. Sybiraków w Krasnymborze – Barbara Kotarska. Obecny był także poczet Koła Związku Sybiraków w Augustowie.

Uroczystą mszę świętą, podczas której dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy, sprawowali JE biskup pomocniczy diecezji ełckiej ks. Romuald Kamiński, proboszcz ks. Stanisław Wroński, ks. emeryt Tadeusz Dochód, a także księża z rodzin sybirackich – ks. Jacek Czartoszewski i ks. Waldemar Brodziuk.

Msza w kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie.

Msza w kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie. Od lewej JE ks. bp Romuald Kamiński i ks. Jacek Czartoszewski

Msza w kościele pw. Świętej Rodziny w Augustowie

W mszy świętej udział wzięli (od lewej): prezes Zarządu Oddziału ZS w Augustowie Jerzy Sienkiewicz, prezes Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Białymstoku Jolanta Hryniewicka, Anna Kietlińska z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko

Poczty sztandarowe

Poczty sztandarowe szkół imienia Sybiraków w Augustowie, Netcie i Krasnymborze oraz Koła ZS w Augustowie

Moment odsłonięcia tablicy

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Sybiracy dziękują JE bp. Romualdowi Kamińskiemu

Sybiracy dziękują JE bp. Romualdowi Kamińskiemu za sprawowanie mszy i poświęcenie tablicy pamiątkowej

Tablica pamiątkowa w hołdzie zesłańcom na Sybir

Tablica pamiątkowa odsłonięta w Augustowie

Tablica pamiątkowa w hołdzie zesłańcom na Sybir

Gablota z pamiątkami z Syberii

Gablota z pamiątkami z Syberii usytuowana obok tablicy pamięci

Autor: Henryka Rzepecka, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, zdjęcia Danuty Gregorowicz

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Gorzowie Wielkopolskim

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 10th, 2017

Bardzo historyczny charakter miała uroczystość w dniu 10 czerwca 2017 r. w kościele Pierwszych Męczenników Polski przy ul. Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim. Powiązana była bowiem z 20. rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim.

Przy tej świątyni stoi pomnik św. Jana Pawła II, który 20 lat temu (dokładnie 2 czerwca 1997 r.) był tam obecny podczas kolejnej pielgrzymki do ojczyzny. W trakcie wygłoszonej wówczas homilii szczególne słowa skierował do Sybiraków. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim, z poparciem wszystkich Zarządów Kół i za zgodą gospodarza świątyni ks. Janusza Mikołajewicza, umieścił te słowa na tablicy o wymiarze 70 x 90 cm, wykonanej w Multikolorze z piaskowanym napisem i umieszczonej w tej świątyni.

Ta uroczystość rozpoczęta została koncelebrowaną mszą świętą z udziałem wielu kapłanów kościołów Gorzowa Wielkopolskiego, w tym naszego kapelana Sybiraków ks. Henryka Jacuńskiego. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe Kół ZS z: Gorzowa Wielkopolskiego, Kostrzyna nad Odrą, Dębna, Słubic, Pełczyc, Lipian oraz Zespołu Szkół Licealnych i Ogólnokształcących, w którym działa Klasa Kadetów im. Zesłańców Sybiru. Przybyli liczni Sybiracy i parafianie. Aktu poświęcenia tablicy dokonał kapelan ks. Henryk Jacuński, a odsłonili ją prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Witnicy Bronisława Rubaszewska, prezes Zarządu Koła ZS w Międzychodzie Adam Nowak i Jadwiga Downar – członek Zarządu Koła z Dębna. Pod tablicą złożona została biało-czerwona wiązanka kwiatów.

Po mszy świętej zgromadzeni wysłuchali koncertu poświęconego św. Janowi Pawłowi II, a następnie Zarządy Kół z osobami towarzyszącymi przeszły do użyczonego Wieczernika, w którym odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału z prezesami. Posiedzenie przeprowadziła prezes Zarządu Oddziału Jadwiga W. Ostrowska, rozpoczynając je wspólnym odśpiewaniem ulubionego utworu Jana Pawła II – „Barki”.

Po przekazaniu informacji z posiedzenia Zarządu Głównego we Wrocławiu przez wiceprezesa Zarządu Oddziału Mieczysława Wirszyca i spraw finansowych przez wiceprezesa, skarbnika Wincentego Lubskiego, omówione zostały bieżące sprawy oraz wstępnie zadania na drugie półrocze bieżącego roku, z planami zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Następnie, po wielu przeżyciach wszyscy zgromadzeni chętnie skorzystali z przygotowanego ciepłego posiłku uzupełnionego różnorodnymi owocami.

Z uwagi na wielogodzinny czas uroczystości nieliczną grupą byliśmy przy pomniku św. Jana Pawła II z kwiatami i zniczami.

Msza święta w kościele Pierwszych Męczenników Polski

Msza święta w kościele Pierwszych Męczenników Polski. Pierwszy od lewej proboszcz ks. Janusz Mikołajewicz, pierwszy z prawej (z czerwoną stułą) kapelan Sybiraków ks. Henryk Jacuński

Uczestnicy mszy świętej

Uczestnicy mszy świętej, podczas której dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, i towarzyszącego uroczystości koncertu

Poczty sztandarowe Kół Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim

Poczty sztandarowe Kół Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim podczas mszy

8_Tresc_tablicy

Treść tablicy pamiątkowej odsłoniętej w kościele Pierwszych Męczenników Polski

Autorka: Jadwiga W. Ostrowska, prezes Zarządu Oddziału ZS w Gorzowie Wielkopolskim

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Michałowi Butowdowi-Andrzeykowiczowi w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 2nd, 2017

2 czerwca 2017 r. na terenie Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru i VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu odbyła się niecodzienna uroczystość. Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Michałowi Butowdowi-Andrzeykowiczowi – polskiemu zesłańcowi, który przebywając na Kaukazie w połowie XIX w., opisał przeszłość i teraźniejszość; ludność i kulturę ówczesnego Kaukazu. Inicjatorem tego wydarzenia był ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan Hasanov. Ambasador był w naszej szkole honorowym gościem, ale też współgospodarzem uroczystości. Patronat honorowy objęli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezydent miasta Torunia Michał Zaleski.

Na początku odegrane zostały hymny Polski i Azerbejdżanu, następnie dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Zbigniew Matuszewicz powitał przybyłych gości. Odsłonięcie tablicy swoją obecnością uświetnili: licznie przybyli Sybiracy, Zbigniew Rasielewski – zastępca prezydenta miasta Torunia, Janusz Wojciechowski – dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, Denis Dembek – naczelnik Wydziału Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego, Jan Myrcha – członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, prezes toruńskiego Zarządu Oddziału ZS, Kazimierz Wach ze Światowego Związku Żołnierzy AK – Okręg Toruń, Katarzyna Nowicka-Skuza – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ks. prałat Józef Nowakowski – kapelan Sybiraków, Mirosław Bartulewicz – komendant Straży Miejskiej w Toruniu, st. chor. szt. Mirosław Żelichowski – komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu, mjr Wiesław Wąsicki – zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu, nadkomisarz Dorota Rybszleger – komendant Komisariatu Toruń-Śródmieście, Elżbieta Skierska z Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek, Rafał Świechowicz – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Toruniu, Urszula Polak – prezes oddziału ZNP w Toruniu, Jerzy Wiśniewski – przewodniczący komisji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania oraz, oczywiście, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu.

Swoje przemówienie dyrektor Zbigniew Matuszewicz rozpoczął od stwierdzenia, że dzięki tej uroczystości pamięci zostaje przywrócony bohater, o którym dotychczas niewiele wiedzieliśmy. Podkreślił także podobieństwo historii Polski i Azerbejdżanu. Oba kraje w podobnym okresie zostały poddane dominacji rosyjskiej i podjęły próbę odzyskania wolności. Toruń i Azerbejdżan łączy też osoba króla Kazimierza Jagiellończyka, który dla tego miasta ma szczególne znaczenie, a za jego panowania właśnie zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między naszymi dwoma krajami.

Historia bohatera uroczystości przypada na XIX w. (ok. 1780–1860). Był jednym z wielu młodych Polaków, którzy doświadczyli przymusowego pobytu na zesłaniu. Na Kaukazie przebywał jako zesłaniec polityczny przez 18 lat. Trafił tam za przynależność do ruchu spiskowego, kierowanego przez Szymona Konarskiego, szerzącego się na Ukrainie, Białorusi, Litwie. Był studentem Uniwersytetu Wileńskiego. Pochodził z rodziny szlacheckiej, osiadłej w północno-zachodniej części Litwy, określanej mianem historycznym Żmudzią. Urodził się i wychowywał w Połtawie. Przedstawiciele rodziny uczestniczyli aktywnie w życiu politycznym, m.in. Michał Butowd-Andrzeykowicz h. Gryf był gubernatorem grodzieńskim i wołyńskim.

Za działalność polityczną został ukarany obowiązkiem odbycia służby wojskowej w garnizonach kaukaskich. Skierowano go do artylerii stacjonującej w Tyflisie (obecnie Tbilisi). Przebywał tam przez dwa lata. Następnie wraz ze swoim garnizonem od 8 (20) marca 1840 r. przenosił się do różnych miejscowości w Azerbejdżanie i Dagestanie. W Tyflisie spotkał kilka osób ujawniających zainteresowania literackie. Nawiązał z nimi bliższe kontakty towarzyskie. Później zaczęto ich określać mianem „kaukaskiej grupy poetów”. Nawiązał kontakty z Józefem Ignacym Kraszewskim, wydającym w latach 1841–1851 w Wilnie „Athenaeum. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom itd.”. Spowodował on opublikowanie na łamach pisma studium Michała Butowda-Andrzeykowicza pt. „Szkice Kaukazu”. Opracowanie spotkało się z uznaniem wydawcy, co wyraziło się w przetłumaczeniu jego fragmentu na język rosyjski oraz wyrażeniu uznania na łamach „Biblioteki Warszawskiej”. Jak dalej podkreślił dyrektor Matuszewicz, „Szkice Kaukazu” dostarczają wiedzy na temat różnorodności geograficzno-przyrodniczej, życia społecznego, zachowań i świata wartości ludzi tego regionu. Autor zwracał bowiem uwagę przede wszystkim na odmienność kulturową ludności; sam np. brał udział w spotkaniu czcicieli ognia. Stąd uznaje się te szkice za pionierskie w polskiej literaturze studium kaukazologiczne.

Ambasador Republiki Azerbejdżanu na wstępie podziękował za niezwykle serdeczne przyjęcie i ogromne zaangażowanie społeczności szkolnej w przygotowanie uroczystości. Również podkreślił podobieństwo losów i historii ludności obu państw, dlatego, jak stwierdził, jego misją stało się przybliżanie sylwetek Polaków, którzy odegrali istotną rolę w Azerbejdżanie, a w Polsce są praktycznie nieznani. Szczególnie więc spodobała mu się prezentacja przygotowana przez nauczycieli i uczniów, w której przedstawiono innych naszych rodaków zasłużonych dla Azerbejdżanu. Odniósł się do przywołanych postaci: braci Kryczyńskich – budowniczych azerskich instytucji państwowych; Witolda Zglenickiego nazywanego „ojcem bakijskiej nafty” czy architektów: Józefa Wikientiewicza Gosławskiego, Józefa Płoszki i Kazimierza Skórewicza, których dzieła należą do dziś do wielkich osiągnięć Azerbejdżanu. Dlatego właśnie, jak zauważył Hasan Hasanov, takie uroczystości mają ogromne znaczenie – pozwalają Polakom poznać dokonania rodaków, ale też szerzą wiedzę o historii, kulturze i codziennym życiu Azerów. Podczas swojego wystąpienia ambasador wręczył też nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie plastycznym dotyczącym Azerbejdżanu.

Następnie głos zabrał Jan Myrcha – członek Zarządu Głównego ZS i prezes toruńskiego Zarządu Oddziału Związku. Odczytał list od prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejki, przygotowany na tę okoliczność. Prezes Borejko wyraził wielkie zadowolenie, że w szkole noszącej imię Zesłańców Sybiru będzie tablica przypominająca o tym XIX-wiecznym patriocie, którego los, a raczej carscy oprawcy, zagnali na daleki Kaukaz. „Dla nas, Sybiraków, ale i dla wszystkich naszych rodaków powinien być powodem dumy, że jako przybysz z odległej Polski, stanowiącej wówczas część Imperium Rosyjskiego, dał się poznać jako jeden z badaczy tych dalekich regionów. Pamięć o XIX-wiecznych zesłańcach jest niezwykle ważna w kilkuwiekowych dziejach zesłań Polaków” – napisał.

W tym miejscu uroczystości, na wniosek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, wręczono odznaczenia. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymał ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan Hasanov, a wręczył ją członek Prezydium Zarządu Głównego ZS Jan Myrcha. Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymała Irena Schick. Prezes Jan Myrcha wręczył także legitymację Agnieszce Rok, która została członkiem wspierającym Związku Sybiraków w Toruniu.

Potem nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Michałowi Butowdowi-Andrzeykowiczowi. Aktu tego dokonali: ambasador Republiki Azerbejdżanu Hasan Hasanov, Zbigniew Rasielewski – zastępca prezydenta miasta Torunia, Wiesław Chróścielewski – prezes Zarządu Koła ZS w Toruniu, Jan Myrcha – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu i Zbigniew Matuszewicz – dyrektor VI LO im. Zesłańców Sybiru i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu. Ks. prałat Józef Nowakowski, kapelan Sybiraków, odmówił krótką modlitwę i poświęcił tablicę.

Na zakończenie uroczystości zebrani goście obejrzeli wystawę przygotowaną przez Ambasadę Azerbejdżanu w Polsce, a prezentującą wkład polskich architektów w rozwój miasta Baku.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Moment odsłonięcia tablicy

Odznaczenie ambasadora Hasana Hasanova

Prezes toruńskiego Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu Jan Myrcha w asyście członka Związku Anny Jóźwik odznacza ambasadora Hasana Hasanova Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna przedstawiona przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu

Wręczenie nagród uczniom

Ambasador Hasan Hasanov wręcza uczniom nagrody za udział w konkursie plastycznym „Uroki Azerbejdżanu”

Wspólne zdjęcie

Wspólne zdjęcie

Ambasador Hasan Hasanov z uczniami Gimnazjum nr 6 w Toruniu

Ambasador Hasan Hasanov z uczniami Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu

Przy tablicy pamiątkowej

Od lewej: dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu Zbigniew Matuszewicz, wicedyrektor Mariusz Ślebioda, ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasan Hasanov i prezes toruńskiego Zarządu Oddziału ZS Jan Myrcha przy tablicy upamiętniającej Michała Butowda-Andrzeykowicza

Tablica upamiętniająca Michała Butowda-Andrzeykowicza

Tablica upamiętniająca Michała Butowda-Andrzeykowicza

Autor: Izabela Świtała, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu, zdjęcia Jolanta Kwiatkowska

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Kwiecień 13th, 2017

Dnia 13 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Bielskiej w Płocku odbyło się uroczyste odsłonięcie Memoriału poświęconego Sybirakom Płockim i Płocczanom Pomordowanym na Wschodzie w czasie II wojny światowej. Memoriał usytuowany jest na cmentarzu, w jego centralnym punkcie obok kaplicy. Obiekt składa się z dwóch części, które tematycznie łączy data 17 września 1939 r.

Front obiektu stanowi drewniany masywny krzyż, który jest repliką innego drewnianego krzyża, postawionego w latach stanu wojennego przez opozycję płocką. Po obu stronach krzyża wzniesione zostały granitowe tablice, na których wyrytych jest 127 nazwisk płocczan, głównie oficerów Wojska Polskiego, którzy odbywali służbę wojskową w Płocku bądź skierowani zostali do Płocka w ramach mobilizacji. Wszyscy oni zginęli od strzału w tył głowy w miejscach kaźni Katyniu, Charkowie, Miednoje, na Ukrainie.

W dalszej perspektywie, jak gdyby w cieniu Krzyża Katyńskiego, biegnie alejka o nawierzchni z tłucznia, symbolizująca nasyp toru kolejowego, a po jej prawej stronie usytuowanych jest siedem granitowych stel, na których wyryte są nazwy rejonów zesłań czterech masowych deportacji rodzin polskich w latach 1940–1941 i nazwiska już zmarłych Sybiraków płockich, którzy w tych rejonach przebywali na zesłaniu. Stele symbolizują bydlęce wagony, w których odbywał się transport. Tory kończą się przed granitową płytą stanowiącą główny element tej alejki, z przepięknym orłem na frontonie i napisem „Sybirakom Płockim”, a u dołu „Mieszkańcy Płocka”.

Memoriał ufundowany został w całości przez Urząd i Radę Miasta Płocka.

W uroczystości odsłonięcia Memoriału licznie udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Miasta i Rady Płocka, parlamentarzyści ziemi płockiej, reprezentanci organizacji kombatanckich, pozarządowych, harcerskich, młodzież szkół płockich i uczelni akademickich oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Płocka.

Wcześniej, o godz.14.30 w Sali Sejmowej w Ratuszu Płockim zostały wręczone Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. Odznaczenia wręczył prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Odznaczeni zostali: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (w imieniu którego odznaczenie odebrał dyrektor delegatury w Płocku Tomasz Kominek), prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski, wiceprezydent Roman Siemiątkowski, wiceprezydent Jacek Terebus, twórca projektu Stanisław Płuciennik, wykonawca projektu Jacek Podstawka.

Uroczystość odsłonięcia Memoriału rozpoczęto od wprowadzenia, przy dźwiękach marsza granego przez orkiestrę Zespołu Szkół Mechanicznych w Płocku, licznych pocztów sztandarowych, na czele z pocztem sztandarowym Oddziału Związku Sybiraków w Płocku.

Po odegraniu i wysłuchaniu hymnu narodowego przemówienie wygłosił prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Następnie głos zabierali prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Płocku Remigiusz Bielewicz oraz prezes Zarządu Głównego ZS Kordian Borejko.

Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków nastąpiło oficjalne odsłonięcie Memoriału. Odsłonięcia Monumentu Ofiar Katynia dokonali prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski i prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Płocku Remigiusz Bielewicz, natomiast Monument „Sybirakom Płockim” odsłonili wiceprezydent miasta Płocka Roman Siemiątkowski i prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Tablice Memoriału poświęcił ks. Stefan Cegłowski, proboszcz katedry płockiej.

Złożenia urny z ziemią z Katynia pod tablicą Pomordowanych Płocczan dokonała Maria Łaska – córka kpt. Wacława Łaski zamordowanego w Charkowie, a pod tablicą „Sybirakom Płockim” urnę z ziemią z Kazachstanu złożyli: Janina Chmielewska, która wraz z matką i bratem przebywała na zesłaniu w Kazachstanie, i Jerzy Janiszewski – zesłany do obwodu wołogodzkiego.

Po odczytaniu apelu poległych przez Kompanię Honorową I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Płocku liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

W uroczystościach, pomimo niesprzyjającej pogody, wytrwały do końca dzielnie Sybiraczki i Sybiracy Oddziału ZS w Płocku.

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Memoriał Sybiraków i Płocczan Pomordowanych na Wschodzie w Płocku

Prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski

4) Przemawia prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski

Proboszcz katedry płockiej ks. Stefan Cegłowski

Poświęcenia Memoriału dokonał proboszcz katedry płockiej ks. Stefan Cegłowski

Sybiracy płoccy z władzami miasta

Sybiracy płoccy z władzami miasta na tle nowo odsłoniętego Memoriału. Od lewej: Jerzy Janiszewski, wiceprezydent Płocka Roman Siemiątkowski, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, honorowy prezes Zarządu Oddziału ZS w Płocku Mieczysław Sikora, Zygmunt Bortnowski, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS Władysław Urbański, sekretarz Antonina Sołtysiak, prezes Remigiusz Bielewicz

Oprac.: Remigiusz Bielewicz, prezes Zarządu Oddziału ZS w Płocku

„Miejsce Pamięci Polaków Zesłanych na Sybir” w Jugowicach

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 9th, 2016

W dniu 9 listopada 2016 r. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu zorganizował uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego znaku pamięci, upamiętniającego Golgotę Wschodu Polaków – Sybiraków.

Znak pamięci wykonany jest w formie kaplicy w baszcie wykonanej z kamienia, na terenie Ośrodka dla bezdomnych „Albertówka” w Jugowicach koło Wałbrzycha.

Na wewnętrznej, owalnej ścianie umieszczone są: krzyż, urny z ziemią z miejsc męczeństwa Polaków oraz tabliczki nagrobne Sybiraków zamęczonych na „nieludzkiej ziemi”, jak i zmarłych już po powrocie do kraju, m.in. tablice pamiątkowe zmarłych: pierwszej prezes Zarządu naszego Oddziału Zofii Helwing i długoletniego, bardzo zasłużonego prezesa Jana Fenca. W środkowej części pomieszczenia znajduje się okrągła gablota, a w niej pamiątki związane z pobytem na zesłaniu.

Na zewnątrz, przy wejściu do kaplicy umieszczona jest tablica pamiątkowa, udekorowana flagami państwowymi o treści: „Miejsce Pamięci Polaków Zesłanych na Sybir”.

Ośrodek w Jugowicach jest miejscem rekolekcji dla wiernych z województwa dolnośląskiego oraz staje się coraz bardziej znanym ośrodkiem turystycznym, w rejonie bogatym w atrakcje turystyczne i korzystne warunki klimatyczne. To wszystko powoduje, że pamięć o Golgocie Wschodu, zawarta w naszym znaku, będzie utrwalana wśród wielu ludzi przebywających w ośrodku.

Miejsce Pamięci Polaków Zesłanych na Sybir

Tablica pamięci

Wnętrze miejsca pamięci

Oprac.: Ryszard Janosz, sekretarz Zarządu Oddziału, zdjęcia Włodzimierz Kowalczyk

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik