Drzewo Pamięci w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 18th, 2018

18 października 2018 r. w Zaczarniu przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi odsłonięto znak pamięci, przy którym posadzono Drzewo Pamięci, realizując inicjatywę VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

Niezwykła uroczystość miała upamiętnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła się od mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. Roberta Filipowicza, o. Piotra Pacurę i ks. Kazimierza Kruczyńskiego w intencji ojczyzny w kościele parafialnym, w której liczny udział wzięli zaproszeni goście, społeczność lokalna i szkolna. Po jej zakończeniu wszyscy przemaszerowali na plac przed budynkiem szkoły, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie znaku pamięci zaprojektowanego przez Ewę Kutę i Marka Kwapniewskiego, a ufundowanego przez mieszkańców Zaczarnia. Dokonali go Ewa Kuta, Dagmara Pytel-Kańka, Arkadiusz Mikuła, Marek Kwapniewski, Adrianna Szostak i Przemysław Madej. W tej historycznej chwili uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej podnieśli flagę państwową na maszt znajdujący się obok pomnika.

Następnie goście, mieszkańcy Zaczarnia oraz społeczność szkolna udali się do sali gimnastycznej. Kolejna część obchodów stulecia niepodległości rozpoczęła się od powitania przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Tadeusza Kozioła przybyłych, którzy po brzegi wypełnili halę. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Następnie dyrektor wręczył po raz ostatni statuetkę „Róża Pamięci”, będącą symbolicznym podziękowaniem dla osoby w szczególny sposób wspierającej szkołę. Otrzymał ją Edward Kędzierski.

Część artystyczna rozpoczęła się od historycznego wprowadzenia w tematykę koncertu „Drogi wolności”. Następnie zebrani mogli obejrzeć krótkie przedstawienie „Strajk we Wrześni”, ekspresywnie zagrane przez uczniów klasy VIII i III gimnazjum, przygotowane pod okiem Jolanty Kolak i Katarzyny Maślanki. Było ono manifestem postawy młodych Polaków, którzy bronili swej narodowości, i wstępem do koncertu. Poruszające i piękne pieśni patriotyczne, nawiązujące do wydarzeń z historii Polski od 1918 do 2018 r., wykonali utalentowani soliści: Katarzyna Rąpała, Klaudia Rąpała, Marlena Madej i Jakub Marszałek, którym towarzyszył chór szkolny (składający się z uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Zaczarnia) oraz wspaniali muzycy: Paweł Maurycy, Jacek Bielecki, Robert Wałaszek oraz Dominika Cecot, Zofia Guzik, Agnieszka Siedlik, Albert Sumara, Michał Smajdor i Michał Świerczek. Pieśni ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi wykonanymi przez: Małgorzatę Stolarz, Joannę Ptak, Joannę Żurek i Iwonę Skicką. Przygotowaniem całości koncertu od strony muzycznej zajął się Dariusz Augustyn. Scenariusz całej uroczystości opracowali: Jolanta Kolak i Tadeusz Kozioł. O oświetlenie sali w czasie koncertu zadbał Piotr Kuta, firma E-events Team.

Z owacji na stojąco na koniec uroczystości można wywnioskować, że zrobiła ona duże wrażenie i podobała się zgromadzonej publiczności. Wszyscy podkreślali profesjonalizm całego przedsięwzięcia. Swymi wrażeniami z zebranymi podzielili się: Arkadiusz Mikuła – wójt gminy Lisia Góra, Teresa Szydłowska – wizytator Kuratorium Oświaty, Paweł Stach – wiceprzewodniczący Rady Gminy Lisia Góra, a także Paweł Bukowski – dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, którzy wyrazili uznanie dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie tego historycznego dla społeczności Zaczarnia wydarzenia.

Drzewo Pamięci ufundowane przez mieszkańców Zaczarnia w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Znak pamięci w Zaczarniu

Koncert „Drogi wolności”

Występ uczniów „Strajk we Wrześni”

Autorzy: Jolanta Kolak, Katarzyna Maślanka

Nowe pomniki w łomżyńskim Oddziale

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

17 września to dla każdego Sybiraka dzień wyjątkowy, dzień refleksji i zadumy. Nie można zapomnieć o tym, co wydarzyło się 78 lat temu, co zgotował im i ich rodzinom los. Te wspomnienia ciągle powracają, a szczególnie w tym dniu i nie można od nich się uwolnić.

Uroczystość z okazji Dnia Sybiraka rozpoczęła się trochę inaczej niż w ubiegłych latach. Zaproszeni goście, poczty sztandarowe młodzież, Sybiracy zebrali się w Dolinie Miłosierdzia Bożego. Obchody Dnia Sybiraka rozpoczęły się włączeniem syren, a w niebo wzleciało stado gołębi, które wypuścił przyjaciel Sybiraków Marek Malinowski. Bardzo ważnym i miłym akcentem było posadzenie Dębu Pamięci i odsłonięcie tablicy umieszczonej na kamiennej bryle, na której umieszczony został jakże wymowny napis: „Dąb Pamięci posadzony w roku 600-lecia nadania Łomży praw miejskich i 100-lecia niepodległości w celu uhonorowania: Mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej wywiezionych, zmarłych i pomordowanych na Sybirze. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. 17 września 2018 roku”. Odsłonięcia tablicy dokonali prezydent Łomży i prezes Zarządu Oddziału ZS Danuta Pieńkowska-Wolfart. Poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem Sybiraków i pomnikiem ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. W pokłonie pochyliły się dumne sztandary szkół, miasta, organizacji pozarządowych i Związku Sybiraków.

Następnie wszyscy udali się na mszę świętą, celebrowaną przez ks. bp. pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego. W wygłoszonej homilii powiedział: „Jak mówią słowa Hymnu Sybiraków: »a myśmy szli i szli niepokonani« i właśnie dzięki tej ofierze odzyskaliśmy niepodległość. I ci, co ocaleli, mogą być dziś z nami i modlić się za tych, których już nie ma”.

Głos zabrała prezes Zarządu Oddziału Danuta Pieńkowska-Wolfart, w serdecznych słowach powitała dostojnych gości przybyłych na uroczystość: Bohdana Paszkowskiego – wojewodę podlaskiego, posłów na Sejm Bernadetę Krynicką i Lecha Antoniego Kołakowskiego, Stefana Krajewskiego – przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, wicestarostę łomżyńskiego Lecha Antoniego Szabłowskiego, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół, poczty sztandarowe, młodzież szkolną i Sybiraków z rodzinami. Przytoczyła słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który na Syberii spędził pięć lat: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”. Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to ofiara pięciu pokoleń Sybiraków. 17 września to bardzo ważny dzień dla Sybiraków.

Po mszy świętej wojewoda podlaski i prezes Zarządu Oddziału udekorowali sztandar miasta medalem Pro Patria. Asystowała wnuczka Sybiraczki Niny Żyłko, studentka Olga Frąckiewicz. Odznakę Honorową Sybiraka otrzymało sześć osób zasłużonych dla Związku Sybiraków. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży przedstawiła montaż słowno-muzyczny. Hymn Sybiraków pod dyrekcją Aliny Krakowieckiej odśpiewali zebrani, którym wcześniej wręczono słowa hymnu. To naprawdę chwytało za serce, a słowa „a myśmy szli i szli zdziesiątkowani” unosiły się pod sklepienia kościoła i głęboko zapadały w serca. W niejednych oczach zabłysły łzy, zebrani nie kryli wzruszenia. Następnie Nina Żyłko – sekretarz Zarządu Oddziału przeczytała list od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym dziękował za zaproszenie na tak doniosłą uroczystość, z powodu licznych obowiązków nie mógł przybyć, ale życzył Sybirakom dużo zdrowia. Nina Żyłko recytowała również wiersz „Ojczyzna”: ,,Tu jest moja Ojczyzna, gdzie łąki zielone./ Gdzie w przydrożnym rowie kaczeńce się złocą./ Gdzie lśnią w słońcu ściany pobielone/ a na szczycie domu bociany klekocą”. Na zakończenie zebranym za przybycie podziękowała prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart i zaprosiła na wspólny poczęstunek.

Trzeba nadmienić, że 17 września 2018 r. odsłonięto pomnik upamiętniający mieszkańców wsi Jeziorko (gmina Piątnica) poległych w latach 1939–1945 (łącznie 20 osób). Jest to zmodyfikowana wersja pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej. Przy monumencie stoi teraz tablica, na której widnieją nazwiska mieszkańców Jeziorka poległych w tamtym okresie i wymowny napis: „Rodakom wsi Jeziorko poległym w latach 1939–1945 składają hołd rodacy i społeczeństwo”.

Natomiast 23 września został odsłonięty pomnik poświęcony Sybirakom wywiezionym z Giełczyna. Inicjatorami budowy pomnika były trzy osoby. Jerzy Galanek, Teresa Kowalecka z domu Jabłecka i Józef Sobczyński to ostatni spośród 140 wywiezionych, którzy żyją do dnia dzisiejszego. Podczas odsłonięcia Anna Piotrowska powiedziała: „My, potomkowie mieszkańców Giełczyna wywiezionych stąd 10 lutego 1940 r., z potrzeby serca i szacunku dla naszych przodków postanowiliśmy ufundować ten pomnik. Forma tego monumentu ma charakter symboliczny – przypomina ona ramę drzwi. To jest symboliczna granica między spokojnym, bezpiecznym domem a nieludzkim światem sowieckiego łagru”. Pomnik jest usytuowany w centrum trzech historycznych dzielnic Giełczyna, Wysochy i Środka-Biełki. Ma on łączyć mieszkańców wsi i zachęcać do tego, by promować dzieje tej wsi, gdzie mieszkali członkowie Strzelca – Piłsudczycy.

Dąb Pamięci w Dolinie Miłosierdzia Bożego w Łomży

Pomnik w Jeziorku

Pomnik w Giełczynie

Autor: Nina Żyłko, zdjęcia Sylwester Nicewicz, www.gminalomza.pl

Odsłonięcie tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru w Krośnie Odrzańskim

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

Sybiracy Koła nr 5 w Krośnie Odrzańskim (Oddział Związku Sybiraków w Zielonej Górze), upamiętniając 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków oraz obchody Dnia Sybiraka, 17 września 2018 r. spotkali się na cmentarzu Komunalnym przy obelisku „W hołdzie Polakom zesłanym na Sybir 1940–1956”. Tam w 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oddali cześć wszystkim poległym Polakom.

Na uroczystość tą przybyła młodzież krośnieńskich szkół z nauczycielami, wojsko z kompanią honorową z dowódcą 5 Kresowego Batalionu Saperów ppłk. Sławomirem Osmelakiem, poczty sztandarowe. Obecni też byli przedstawiciele samorządu, Urzędu Miasta z burmistrzem Markiem Cebulą i powiatu krośnieńskiego ze starosta Mirosławem Glazem, straży granicznej, miejskiej, pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Sybiracy oraz mieszkańcy Krosna Odrzańskiego wraz z personelem medycznym, który czuwał nad zdrowiem wszystkich uczestników.

Po uroczystym apelu i oddaniu przez kompanię honorową Wojska Polskiego salwy na cześć poległych oraz złożeniu kwiatów przy obelisku, podstawionym autobusem uczestnicy udali się na drugą część uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru.

Witając wszystkich, prezes Zarządu Koła ZS w Krośnie Odrzańskim Daniela Otlewska oświadczyła: „To dzisiaj spełniły się starania naszego związku, Związku Sybiraków w Krośnie Odrzańskim, by zachować pamięć o zesłańcach Sybiru poprzez postawienie tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru przy Rondzie Zesłańców Sybiru w naszym mieście. Nie wolno nam zapomnieć, nie wolno nam nie rozdrapywać tych ran, by rana ta nie zabliźniła się zapomnieniem. Dlatego naszym celem było i jest – teraz w poszerzonym składzie o potomków Sybiraków, tj. powołany 17 lipca br. i działający przy Kole Klub Wnuków Sybiraków – upamiętnienie losów wszystkich zesłańców, jakie przez wieki nasze społeczeństwo doświadczyło. Cierpienie splotło się z tragedią całego narodu i Ojczyzny dotkniętej pożogą II wojny światowej. Zesłanie na Sybir to nie wymysł agresorów XX wieku. Pierwsze kibitki z zesłańcami pojechały na Sybir z rozkazu carycy Katarzyny II, następni byli kościuszkowscy, potem uczestnicy powstań: listopadowego, styczniowego. Wszyscy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Wiek XX przyniósł najtragiczniejsze wydarzenia. Szacuje się, że podczas czterech masowych deportacjach oraz innych represyjnych działań W głąb Związku Radzieckiego wywieziono w bydlęcych wagonach ponad 1,5 mln polskich obywateli, zamieszkujących Kresy Wschodnie. Dokładnej liczby chyba nigdy nie poznamy, gdyż archiwa rosyjskie są niedostępne dla badaczy najnowszych dziejów…”.

Odsłonięcia tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru dokonała prezes Zarządu Koła Daniela Otlewska i burmistrz Marek Cebula. Modlitwę odmówił i tablicę poświęcił proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim ks. kanonik Zbigniew Samociak. Następnie apel poległych i zamordowanych na „nieludzkiej ziemi” odczytał prezes Klubu Wnuków Sybiraków Łukasz Mejza: „Złączmy się duchowo z naszymi rodakami, którzy walczyli w obronie swojej ojczyzny w »białym piekle« oraz na polach bitew, a tablica pamięci niech przypomina nam, że ich poświęcenie nie poszło na marne. Żyjemy w wolnej Polsce i wzywam Was: stańcie do apelu!”. „Cześć ich pamięci!” – odpowiadali kadeci klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.

Na pamiątkę tego podniosłego wydarzenia uczestnicy ustawili się do wspólnego zdjęcia. Mamy nadzieję, że osoba, która przeczyta słowa znajdujące się na tablicy „Polska Golgota Wschodu” i „Bądź przestrogą dla przyszłych pokoleń Polaków, hołdem dla tych, których kości pozostały na zesłaniu, i wyrzutem sumienia dla sprawców tej strasznej zbrodni”. Nie będą obojętne, a ronda w kraju, jak i to w naszym mieście, noszące nazwę Zesłańców Sybiru, będą bezkolizyjne i bezpieczne gdyż okupione zostały cierpieniem i modlitwą zesłańców.

Odsłonięcia tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru dokonali prezes Daniela Otlewska i burmistrz Marek Cebula

Proboszcz parafii pw. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim ks. kanonik Zbigniew Samociak dokonał poświęcenia tablicy

Apel poległych odczytał prezes Klubu Wnuków Sybiraków Łukasz Mejza wraz z kadetami klasy mundurowej Zespołu Szkół im. W. Broniewskiego

Tablica Pamięci Zesłańców Sybiru

Autor: Daniela Otlewska, prezes Zarządu Koła ZS w Krośnie Odrzańskim

Dzień Sybiraka – Dąb Pamięci w Wołominie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

17 września 2018 r. obchodziliśmy Dzień Sybiraka związany z 79. rocznicą napaści ZSRR na Polskę oraz stuleciem niepodległości Polski. Współorganizatorami uroczystości były powiat wołomiński oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej „Wołominiak”.

Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. W kościele pod tablicą pamiątkową honorowa prezes Koła Maria Sobolewska odczytała stosowne do tego miejsca wspomnienia. Na koniec odmówiono modlitwę w asyście czworga księży oraz pocztów sztandarowych.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pod pomnik poświęcony zesłańcom Sybiru i osobom represjonowanym w latach 1939–1956 na skwerze Sybiraków. Ceremonię poprowadził Andrzej Saulewicz. Uroczystość rozpoczęliśmy odegraniem „Marsza Sybiraków”. Jako pierwsza wystąpiła Maria Sobolewska – honorowa prezes Koła ZS w Wołominie, następnie starosta Kazimierz Rakowski i burmistrz miasta Elżbieta Radwan.

Po przemówieniach posadzono Dąb Pamięci, a dokonali tego Wojciech Witek – prezes Zarządu Koła ZS w Wołominie, Maria Sobolewska oraz uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. Eskadry Myśliwskiej w Wołominie – Dominika Skołorzyńska i Kacper Przywódzki.

W dalszej części Maria Sobolewska w asyście starosty i burmistrza wręczyła Odznakę Honorową Sybiraka Igorowi Sulichowi – radnemu Rady Powiatu, jednocześnie pełniącemu funkcję wiceprezesa TPZW „Wołominiak”. Następnie uczeń I LO PUL Paweł Nosecki odczytał apel poległych. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i wiązanki.

W uroczystościach uczestniczyli radni powiatu i gminy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, seniorzy, uczniowie szkół wołomińskich i ościennych, poczty sztandarowe oraz stowarzyszenie Rajd Katyński reprezentowane przez Edwarda Olszowego, czterech księży z wszystkich parafii wołomińskich oraz ks. Mieczysław Malinowski, który przyjechał specjalnie na uroczystość ze Zduńskiej Woli.

Po złożeniu wiązanek uczestnicy przeszli do Klubu Tramp, gdzie przy polonezie Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” i innych utworach, poczęstunku, lampce wina uczcili nasze święto.

Poczty sztandarowe uczestniczące w nabożeństwie w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie

Dąb Pamięci posadzili Sybiracy Maria Sobolewska i Wojciech Witek oraz uczniowie Dominika Skołorzyńska i Kacper Przywódzki

Przedstawiciele Koła ZS w Wołominie złożyli kwiaty pod pomnikiem

Uczestnicy wołomińskich uroczystości Dnia Sybiraka

Autor: Koło ZS w Wołominie

Nowe znaki pamięci w Oddziale w Olsztynie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 16th, 2018

Oddziałowe obchody Dnia Sybiraka na Warmii i Mazurach, upamiętniające 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków i 79. rocznicę agresji Rosji Sowieckiej na Polskę zorganizowane zostały w Giżycku 16 września 2018 r. Na uroczystość złożyły się części: religijna i patriotyczna, podczas których poświecono i odsłonięto trwałe symbole upamiętniające jubileusz Związku Sybiraków. Imprezą towarzyszącą był piknik.

 Uroczystości pod patronatem honorowym szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wojewody warmińsko-mazurskiego i patronatem medialnym TVP 3 Olsztyn zorganizowali Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie, burmistrz Giżycka i Koło Związku Sybiraków w Giżycku. Wspomagali starosta powiatu giżyckiego, wójt gminy Giżycko, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, która wystawiła kompanię honorową i dostarczyła sprzęt wojskowy, oraz Wojskowa Orkiestra z Giżycka. Dostojeństwa dodawało ponad 15 pocztów sztandarowych Oddziału i Kół Związku Sybiraków z: Bartoszyc, Giżycka, Kętrzyna, Szczytna, nr 1 w Olsztynie, Węgorzewa, Koła Światowego Związku Żołnierzy AK oraz szkół i instytucji miasta Giżycka.

Całość przedsięwzięcia została ujęta w Programie Wieloletnim „Niepodległa” i zrealizowana w ramach „Obchodów na Warmii i Mazurach stulecia odzyskania niepodległości”. Na świętowanie 90. urodzin Związku Sybiraków przybyli Sybiracy Oddziału ZS w Olsztynie i przedstawiciele z Kół w Ełku i Olecku, Oddziału w Augustowie oraz byli żołnierze AK.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości: poseł na Sejm RP Anna Wasilewska, wojewoda Artur Chojecki, przedstawiciel szefa UdsKiOR Alicja Marciniak, sekretarz Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Marek Leyek, skarbnik Światowego Związku Żołnierzy AK Maciej Jarosiński, włodarze regionu giżyckiego: starosta Wacław Strażewicz, wójt Marek Jasudowicz, burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz i przewodniczący Rady Miasta Giżycko Cezary Piórkowski, I zastępca prezydenta miasta Olsztyna i burmistrzowie miast, w których swoje siedziby mają zarządy Kół Oddziału, dowództwo 15. GBZ na czele z byłym dowódcą gen. bryg. Jarosławem Gromadzińskim i obecnym dowódcą płk. Norbertem Iwanowskim, komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, prezesi zarządów wojewódzkich związków kombatanckich i stowarzyszeń, dyrektorzy III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie z opiekunami i prezesami Klubów Wnuka Sybiraka, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Giżycku. Zaproszenie przyjął również wiceprezes Zarządu Oddziału w Poznaniu Marek Macutkiewicz. Licznie stawiła się młodzież i mieszkańcy z Giżycka.

Niezwykle wzruszającymi momentami było wykonywanie Hymnu Sybiraków podczas mszy świętej i apelu pamięci przez członkinie Klubu Wnuka Sybiraka klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana w intencji Sybiraków w kościele pw. Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku, którego proboszczem jest ks. mjr Stanisław Denys. Uroczysty charakter nabożeństwa dodatkowo podkreślał akt poświęcenia przez ks. abp. dr. Edmunda Piszcza, arcybiskupa warmińskiego seniora, witrażu św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków, daru Koła Związku Sybiraków w Giżycku.

Podczas przemarszu z kościoła na miejsce uroczystości patriotycznej w parku im. Rogera Goemaere’a, członkowie Klubu Wnuka Sybiraka giżyckiego Liceum Ogólnokształcącego wręczali logo „Niepodległa” oraz zielone balony z nadrukiem emblematu Związku i napisem „90. rocznica powstania Związku Sybiraków 1928–2018”.

Uroczysty apel pamięci w parku przy pomniku Pamięci Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru prowadzili zgodnie z ceremoniałem wojskowym żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Z chwilą przybycia uczestników uroczystości i wprowadzenia sztandarów Związku Sybiraków, szkół i instytucji nastąpiła zmiana posterunku honorowego przy pomniku. A po wprowadzeni w rejon pomnika sztandaru 15. GBZ w asyście kompani honorowej dowodzonej przez kpt. Marcina Jurka i Wojskowej Orkiestry pod batutą tamburmajora st. chor. sztab. Waldemara Pestki została podniesiona flaga państwowa na maszt i odegrany Mazurek Dąbrowskiego.

„W dzisiejszej uroczystości w święto Dnia Sybiraka, zorganizowanej w mieście Giżycku, gdzie szanuje i docenia się dokonania Sybiraków, aby upamiętnić 90. rocznicę powołania Związku Sybiraków w dniach 29–30 czerwca1928 r. i 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r., podczas uroczystego apelu przywołamy pamięć bohaterskich czynów żołnierzy 5. Dywizji Syberyjskiej, Armii Andersa, Kościuszkowców i Armii Krajowej oraz obrońców Kresów Wschodnich w 1939 r., a także ponad milion polskich rodzin zesłańców Sybiru, walczących o polskość na nieludzkiej ziemi sowieckiej (…)” – rozpoczął uroczystość prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie Zygmunt Skotnicki, po czym powitał zaproszonych gości.

Jubileuszowa uroczystość stała się doskonałą okazją do uhonorowania osób za zasługi w kształtowaniu wartości idei sybirackich na Warmii i Mazurach.

Członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Zygmunt Skotnicki dla uhonorowania najbardziej zaangażowanych we wspieraniu działalności Związku wręczył Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków Stanisławowi Skrobotowi – prezesowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie i Janinie Michcińskiej – wiceprezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Giżycku, a Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków: gen. bryg. Jarosławowi Gromadzińskiemu – dowódcy 15. GBZ w Giżycku, ks. mjr. Stanisławowi Denysowi – proboszczowi kościoła pw. Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku, Stanisławowi Masiulowi – sekretarzowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie, Honoracie Stackiewicz – członkowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie oaz Jerzemu Piekarskiemu – instruktorowi Klubu Wojskowego 15. GBZ. Odznaki Honorowe Sybiraka prezes Zarządu Koła w Giżycku Michał Jasudowicz wręczył: Wojciechowi Iwaszkiewiczowi – burmistrzowi Giżycka, Cezaremu Piórkowskiemu – przewodniczącemu Rady Miejskiej Giżycka, Annie Prokopczuk – instruktorowi Klubu Wojskowego 15. GBZ, Markowi Jasudowiczowi – wójtowi gminy Giżycko.

W takt werbli burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Michał Jasudowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Giżycka Cezary Napiórkowski i prezes Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Andrzej Szocik odsłonili tablicę z imieniem Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru, nadanym uchwałą Rady Miasta Giżycka skwerowi, na którym stoi pomnik poświęcony tym bohaterom.

Podczas apelu patriotyczne przemówienia wygłosili: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, sekretarz sejmiku warmińsko-mazurskiego Marek Leyek i burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, który także wyraził słowa podziękowania za zorganizowanie w mieście Giżycku tak podniosłej sybirackiej uroczystości. List szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka przeczytała Alicja Marciniak.

Dla uczczenia pamięci tych, którzy oddali swoje życie w walce o polskość i niepodległą ojczyznę, oficer 15. GBZ odczytał apel poległych, kompania honorowa oddała salwę honorową, orkiestra odegrała hasło Wojska Polskiego, po czym członkowie Klubu Wnuka Sybiraka zaśpiewali Hymn Sybiraków.

Męstwu żołnierzom – zesłańcom Sybiru i cierpieniom Polaków na zesłaniu poszczególne delegacje oddawały hołd, składając wieńce i zapalając znicze u stóp pomnika.

Oddanie hołdu zakończył sygnał trąbki „Śpij, Kolego”, którego wszyscy wysłuchali w wielkim skupieniu.

Odprowadzenie w asyście kompanii honorowej sztandaru 15. GBZ i sztandarów towarzyszących oraz podziękowanie prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Giżycku Michała Jasudowicza zakończyły uroczyste oddziałowe obchody Dnia Sybiraka.

Integralną częścią obchodów Dnia Sybiraka były pokaz sprzętu wojskowego 15. GBZ, patriotyczny występ dzieci i młodzieży na profesjonalnej scenie zbudowanej przez Urząd Gminy w Giżycku oraz żołnierska grochówka.

Poświęcenie witraża św. Rafała Kalinowskiego przez abp. seniora Edmunda Piszcza

Uroczystość nadania skwerowi w Giżycku imienia Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru. Od lewej: prezes Zarządu Koła ZS Michał Jasudowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Cezary Piórkowski, burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz i prezes Zarządu Koła ŚZŻAK Andrzej Szocik

Kwiaty składają członkowie Prezydium Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie, kapelan Oddziału i wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Poznaniu

Autor: Zygmunt Skotnicki, prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik