Uroczystość w Bachowie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 20th, 2017

20 września 2017 r. we wsi Bachów w gminie Krzywcza odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sybiraka, w której udział wzięli członkowie Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu: Joanna Preiss – prezes Zarządu Oddziału, Antoni Blecharczyk – wiceprezes Zarządu Oddziału, Władysław Witesko – członek Zarządu Oddziału, Jadwiga Maszczak – członek Zarządu Oddziału i Marian Boczar – sekretarz Zarządu Oddziału.

W miejscowym kościele została odprawiona msza święta koncelebrowana w intencji Sybiraków zmarłych na dalekiej „nieludzkiej ziemi” i jeszcze żyjących świadków tamtych wydarzeń.

W homilii ks. Marek Rybka powiedział: „Wielkie są dzieła, które Pan uczynił. Panie spraw, abyśmy za ich przykładem – męczenników dzisiejszych – aż do śmierci trwali w Twojej nauce (…). Dziś, przeżywając Dzień Sybiraka, chcemy z jednej strony podziękować Panu Bogu za wielkie dzieła, które Pan uczynił przez nich. To są ci, którzy wyszli z domów nie z własnej woli, tylko ich wygnano, ale ci, którzy wygnali, prowadzili ich jak owce na rzeź. Pędzeni przez ludzi bezbożnych nie zapomnieli, kim są. Nie zapomnieli o tym, który dał im życie i moc. Nie zapomnieli o tym, że Bóg Wszechmogący ma wszechmoc nad tą straszną potęgą, która doprowadziła ich do takiego stanu, do takiej sytuacji i do takich przeżyć. Zachowali do końca swoją wiarę w Boga. Sowieci taką rzeź zgotowali dla 1 700 tys. wywiezionych na Syberię w latach od 1940 do 1956 r. Poginęli. Tam w strasznych warunkach przeżywali każdą chwilę. Tam spoczywają kości niektórych, którzy nawet nie dojechali na miejsce kaźni, bo w wagonach przez mróz, przez różne sytuacje poginęli, a inni wrócili. Po co? Pan Bóg ich tu przyprowadził, żeby pokazać, czym jest wiara dla człowieka. Z szacunkiem pochylamy głowę przed tymi, którzy powrócili z tej gehenny dzięki łasce Bożej”.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz do Szkoły Podstawowej im. Sybiraków, gdzie przed obeliskiem upamiętniającym mieszkańców Bachowa, ofiary deportacji, wywózek i zsyłek na Sybir w okresie II wojny światowej złożono kwiaty i zapalono znicze.

W budynku szkoły uczniowie w przygotowanym programie artystycznym przybliżyli losy deportowanych na Sybir i do Kazachstanu oraz odśpiewali Hymn Sybiraków.

Prezes Zarządu Oddziału Joanna Preiss w swoim wystąpieniu podziękowała za tak bogaty historycznie program artystyczny i za znajomość Hymnu Sybiraków. Podkreśliła, że szkoła w Bachowie, mająca imię Sybiraków, jest bliska wszystkim deportowanym, a szczególnie tym, którzy w tę tragiczną noc 10 lutego 1940 r. z tej wioski zostali deportowani.

Wacław Pawłowski, wójt gminy Krzywcza, podziękował Sybirakom za przybycie na uroczystość i poprosił nauczycieli oraz uczniów, aby pamiętali o tych, którzy zostali deportowani z Bachowa. Zaapelował, by w tej szkole, szkole noszącej imię Sybiraków święto Dnia Sybiraka było pielęgnowane.

Msza święta koncelebrowana w kościele w Bachowie

Kwiaty przed obeliskiem składają (od lewej): Sybirak Stanisław Sapa, Jadwiga Maszczak – członek Zarządu Oddziału, Władysław Witesko – członek Zarządu, Joanna Preiss – prezes Zarządu

Obelisk przed Szkołą Podstawową im. Sybiraków w Bachowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie i od lewej: Antoni Blecharczyk – wiceprezes Zarządu Oddziału, Wacław Pawłowski – wójt gminy Krzywcza, Jadwiga Maszczak – członek Zarządu, Joanna Preiss – prezes Zarządu Oddziału

Uczniowie w programie artystycznym wraz z pocztem sztandarowym szkoły

Autor: Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Sybiraka w Kole Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim

Uroczysty przebieg miał Dzień Sybiraka w Kole w Gorzowie Wielkopolskim 18 września 2017 r., na tę uroczystość zaproszenia wysłano do...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik