Na obrady sesji Rady Miejskiej przybyli w dniu 31 sierpnia 2017 r. Sybiracy reprezentujący Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim – prezes Jadwiga Ostrowska wraz z zastępcą Wincentym Hubskim oraz przedstawiciele Zarządu Koła Związku Sybiraków w Dębnie – Teresa Wiśniewska, Jadwiga Downar, Henryk Górewicz i Helena Siemaszko. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrobak przedstawił przybyłych gości, po czym udzielił głosu prezes Jadwidze Ostrowskiej.

Prezes przedstawiła historię Koła, założonego – po reaktywowaniu w 1988 r. przedwojennego Związku Sybiraków – 9 września 1989 r., gdy grupa 34 osób ukonstytuowała Zarząd Koła z prezesem Ryszardem Czaszką na czele. Wspomniała nieodżałowanych prezesów śp. Jadwigę Sabeł i Jana Krawca. Opisała 28-letnią działalność Koła, która poza pomocą w uzyskaniu przez Sybiraków uprawnień kombatanckich, organizacją uroczystości związkowych i opłatkowych, troską o członków stowarzyszenia, obejmowała także utrwalanie działalności dla przyszłych pokoleń poprzez różne znaki pamięci w postaci pomnika Sybiraków, sztandaru, tablic pamiątkowych w kościołach, nazwy ronda oraz wydawnictwa, które samymi tytułami wskazują na troskę pamięci o zesłanych: „Utrwalone w pamięci”, „By czas nie zatarł w pamięci”, „Ocaleni od zapomnienia”. Koło nawiązało ścisłą współpracę ze środowiskami kombatanckimi, Kościołem, szkołami i przedszkolami oraz innymi instytucjami miejskimi, w tym z Radą Miejską. Dębnowscy Sybiracy, wdzięczni za długoletnie wspieranie ich działalności, szczególną opiekę i troskę o ich społeczną pracę, z prawdziwą satysfakcją przyjęli decyzję Zarządu Głównego odznaczenia Rady Miasta Dębna Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.

Następnie prezes Zarządu Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim Jadwiga Ostrowska dokonała uroczystego aktu dekoracji sztandaru Rady Miejskiej Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, a wiceprezes Zarządu Koła Teresa Wiśniewska wręczyła dyplom odznaki.

Uroczystość wręczenia odznaki odbyła się w trakcie obrad Rady Miasta. W trakcie uroczystości obecni byli: przewodniczący Rady Miasta Paweł Chrobak, zastępca Adam Kaczmarczyk i radny Jan Sypniewicz, a także burmistrz Piotr Downar oraz radni. Po zakończeniu obrad Rady Miejskiej radni, włodarze miasta i delegacja Sybiraków spotkali się na uroczystym obiedzie.

Delegacja Sybiraków. Przemawia prezes Zarządu Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim Jadwiga Ostrowska

Jadwiga Ostrowska dokonuje dekoracji sztandaru Rady Miejskiej Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków

Wiceprezes Zarządu Koła Teresa Wiśniewska wręcza przewodniczącemu Rady Miejskiej Pawłowi Chrobakowi dyplom odznaki

Autor: Teresa Wiśniewska, zdjęcia Adam Kaczmarczyk

Click to listen highlighted text!