Odsłonięcie tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru w Krośnie Odrzańskim

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

Sybiracy Koła nr 5 w Krośnie Odrzańskim (Oddział Związku Sybiraków w Zielonej Górze), upamiętniając 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków oraz obchody Dnia Sybiraka, 17 września 2018 r. spotkali się na cmentarzu Komunalnym przy obelisku „W hołdzie Polakom zesłanym na Sybir 1940–1956”. Tam w 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oddali cześć wszystkim poległym Polakom.

Na uroczystość tą przybyła młodzież krośnieńskich szkół z nauczycielami, wojsko z kompanią honorową z dowódcą 5 Kresowego Batalionu Saperów ppłk. Sławomirem Osmelakiem, poczty sztandarowe. Obecni też byli przedstawiciele samorządu, Urzędu Miasta z burmistrzem Markiem Cebulą i powiatu krośnieńskiego ze starosta Mirosławem Glazem, straży granicznej, miejskiej, pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Sybiracy oraz mieszkańcy Krosna Odrzańskiego wraz z personelem medycznym, który czuwał nad zdrowiem wszystkich uczestników.

Po uroczystym apelu i oddaniu przez kompanię honorową Wojska Polskiego salwy na cześć poległych oraz złożeniu kwiatów przy obelisku, podstawionym autobusem uczestnicy udali się na drugą część uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru.

Witając wszystkich, prezes Zarządu Koła ZS w Krośnie Odrzańskim Daniela Otlewska oświadczyła: „To dzisiaj spełniły się starania naszego związku, Związku Sybiraków w Krośnie Odrzańskim, by zachować pamięć o zesłańcach Sybiru poprzez postawienie tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru przy Rondzie Zesłańców Sybiru w naszym mieście. Nie wolno nam zapomnieć, nie wolno nam nie rozdrapywać tych ran, by rana ta nie zabliźniła się zapomnieniem. Dlatego naszym celem było i jest – teraz w poszerzonym składzie o potomków Sybiraków, tj. powołany 17 lipca br. i działający przy Kole Klub Wnuków Sybiraków – upamiętnienie losów wszystkich zesłańców, jakie przez wieki nasze społeczeństwo doświadczyło. Cierpienie splotło się z tragedią całego narodu i Ojczyzny dotkniętej pożogą II wojny światowej. Zesłanie na Sybir to nie wymysł agresorów XX wieku. Pierwsze kibitki z zesłańcami pojechały na Sybir z rozkazu carycy Katarzyny II, następni byli kościuszkowscy, potem uczestnicy powstań: listopadowego, styczniowego. Wszyscy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Wiek XX przyniósł najtragiczniejsze wydarzenia. Szacuje się, że podczas czterech masowych deportacjach oraz innych represyjnych działań W głąb Związku Radzieckiego wywieziono w bydlęcych wagonach ponad 1,5 mln polskich obywateli, zamieszkujących Kresy Wschodnie. Dokładnej liczby chyba nigdy nie poznamy, gdyż archiwa rosyjskie są niedostępne dla badaczy najnowszych dziejów…”.

Odsłonięcia tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru dokonała prezes Zarządu Koła Daniela Otlewska i burmistrz Marek Cebula. Modlitwę odmówił i tablicę poświęcił proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim ks. kanonik Zbigniew Samociak. Następnie apel poległych i zamordowanych na „nieludzkiej ziemi” odczytał prezes Klubu Wnuków Sybiraków Łukasz Mejza: „Złączmy się duchowo z naszymi rodakami, którzy walczyli w obronie swojej ojczyzny w »białym piekle« oraz na polach bitew, a tablica pamięci niech przypomina nam, że ich poświęcenie nie poszło na marne. Żyjemy w wolnej Polsce i wzywam Was: stańcie do apelu!”. „Cześć ich pamięci!” – odpowiadali kadeci klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.

Na pamiątkę tego podniosłego wydarzenia uczestnicy ustawili się do wspólnego zdjęcia. Mamy nadzieję, że osoba, która przeczyta słowa znajdujące się na tablicy „Polska Golgota Wschodu” i „Bądź przestrogą dla przyszłych pokoleń Polaków, hołdem dla tych, których kości pozostały na zesłaniu, i wyrzutem sumienia dla sprawców tej strasznej zbrodni”. Nie będą obojętne, a ronda w kraju, jak i to w naszym mieście, noszące nazwę Zesłańców Sybiru, będą bezkolizyjne i bezpieczne gdyż okupione zostały cierpieniem i modlitwą zesłańców.

Odsłonięcia tablicy Pamięci Zesłańców Sybiru dokonali prezes Daniela Otlewska i burmistrz Marek Cebula

Proboszcz parafii pw. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim ks. kanonik Zbigniew Samociak dokonał poświęcenia tablicy

Apel poległych odczytał prezes Klubu Wnuków Sybiraków Łukasz Mejza wraz z kadetami klasy mundurowej Zespołu Szkół im. W. Broniewskiego

Tablica Pamięci Zesłańców Sybiru

Autor: Daniela Otlewska, prezes Zarządu Koła ZS w Krośnie Odrzańskim

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obchody Dnia Sybiraka w Warszawie

Obchody Dnia Sybiraka w stolicy rozpoczęła msza święta w intencji Sybiraków, transmitowana na antenie Polskiego Radia z kościoła Świętego Krzyża...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik