Nowe znaki pamięci w Oddziale w Olsztynie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 16th, 2018

Oddziałowe obchody Dnia Sybiraka na Warmii i Mazurach, upamiętniające 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków i 79. rocznicę agresji Rosji Sowieckiej na Polskę zorganizowane zostały w Giżycku 16 września 2018 r. Na uroczystość złożyły się części: religijna i patriotyczna, podczas których poświecono i odsłonięto trwałe symbole upamiętniające jubileusz Związku Sybiraków. Imprezą towarzyszącą był piknik.

 Uroczystości pod patronatem honorowym szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wojewody warmińsko-mazurskiego i patronatem medialnym TVP 3 Olsztyn zorganizowali Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie, burmistrz Giżycka i Koło Związku Sybiraków w Giżycku. Wspomagali starosta powiatu giżyckiego, wójt gminy Giżycko, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, która wystawiła kompanię honorową i dostarczyła sprzęt wojskowy, oraz Wojskowa Orkiestra z Giżycka. Dostojeństwa dodawało ponad 15 pocztów sztandarowych Oddziału i Kół Związku Sybiraków z: Bartoszyc, Giżycka, Kętrzyna, Szczytna, nr 1 w Olsztynie, Węgorzewa, Koła Światowego Związku Żołnierzy AK oraz szkół i instytucji miasta Giżycka.

Całość przedsięwzięcia została ujęta w Programie Wieloletnim „Niepodległa” i zrealizowana w ramach „Obchodów na Warmii i Mazurach stulecia odzyskania niepodległości”. Na świętowanie 90. urodzin Związku Sybiraków przybyli Sybiracy Oddziału ZS w Olsztynie i przedstawiciele z Kół w Ełku i Olecku, Oddziału w Augustowie oraz byli żołnierze AK.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości: poseł na Sejm RP Anna Wasilewska, wojewoda Artur Chojecki, przedstawiciel szefa UdsKiOR Alicja Marciniak, sekretarz Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Marek Leyek, skarbnik Światowego Związku Żołnierzy AK Maciej Jarosiński, włodarze regionu giżyckiego: starosta Wacław Strażewicz, wójt Marek Jasudowicz, burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz i przewodniczący Rady Miasta Giżycko Cezary Piórkowski, I zastępca prezydenta miasta Olsztyna i burmistrzowie miast, w których swoje siedziby mają zarządy Kół Oddziału, dowództwo 15. GBZ na czele z byłym dowódcą gen. bryg. Jarosławem Gromadzińskim i obecnym dowódcą płk. Norbertem Iwanowskim, komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku, prezesi zarządów wojewódzkich związków kombatanckich i stowarzyszeń, dyrektorzy III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie z opiekunami i prezesami Klubów Wnuka Sybiraka, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Giżycku. Zaproszenie przyjął również wiceprezes Zarządu Oddziału w Poznaniu Marek Macutkiewicz. Licznie stawiła się młodzież i mieszkańcy z Giżycka.

Niezwykle wzruszającymi momentami było wykonywanie Hymnu Sybiraków podczas mszy świętej i apelu pamięci przez członkinie Klubu Wnuka Sybiraka klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana w intencji Sybiraków w kościele pw. Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku, którego proboszczem jest ks. mjr Stanisław Denys. Uroczysty charakter nabożeństwa dodatkowo podkreślał akt poświęcenia przez ks. abp. dr. Edmunda Piszcza, arcybiskupa warmińskiego seniora, witrażu św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków, daru Koła Związku Sybiraków w Giżycku.

Podczas przemarszu z kościoła na miejsce uroczystości patriotycznej w parku im. Rogera Goemaere’a, członkowie Klubu Wnuka Sybiraka giżyckiego Liceum Ogólnokształcącego wręczali logo „Niepodległa” oraz zielone balony z nadrukiem emblematu Związku i napisem „90. rocznica powstania Związku Sybiraków 1928–2018”.

Uroczysty apel pamięci w parku przy pomniku Pamięci Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru prowadzili zgodnie z ceremoniałem wojskowym żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Z chwilą przybycia uczestników uroczystości i wprowadzenia sztandarów Związku Sybiraków, szkół i instytucji nastąpiła zmiana posterunku honorowego przy pomniku. A po wprowadzeni w rejon pomnika sztandaru 15. GBZ w asyście kompani honorowej dowodzonej przez kpt. Marcina Jurka i Wojskowej Orkiestry pod batutą tamburmajora st. chor. sztab. Waldemara Pestki została podniesiona flaga państwowa na maszt i odegrany Mazurek Dąbrowskiego.

„W dzisiejszej uroczystości w święto Dnia Sybiraka, zorganizowanej w mieście Giżycku, gdzie szanuje i docenia się dokonania Sybiraków, aby upamiętnić 90. rocznicę powołania Związku Sybiraków w dniach 29–30 czerwca1928 r. i 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r., podczas uroczystego apelu przywołamy pamięć bohaterskich czynów żołnierzy 5. Dywizji Syberyjskiej, Armii Andersa, Kościuszkowców i Armii Krajowej oraz obrońców Kresów Wschodnich w 1939 r., a także ponad milion polskich rodzin zesłańców Sybiru, walczących o polskość na nieludzkiej ziemi sowieckiej (…)” – rozpoczął uroczystość prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie Zygmunt Skotnicki, po czym powitał zaproszonych gości.

Jubileuszowa uroczystość stała się doskonałą okazją do uhonorowania osób za zasługi w kształtowaniu wartości idei sybirackich na Warmii i Mazurach.

Członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków Zygmunt Skotnicki dla uhonorowania najbardziej zaangażowanych we wspieraniu działalności Związku wręczył Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków Stanisławowi Skrobotowi – prezesowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie i Janinie Michcińskiej – wiceprezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Giżycku, a Srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków: gen. bryg. Jarosławowi Gromadzińskiemu – dowódcy 15. GBZ w Giżycku, ks. mjr. Stanisławowi Denysowi – proboszczowi kościoła pw. Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku, Stanisławowi Masiulowi – sekretarzowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie, Honoracie Stackiewicz – członkowi Zarządu Koła Związku Sybiraków w Węgorzewie oaz Jerzemu Piekarskiemu – instruktorowi Klubu Wojskowego 15. GBZ. Odznaki Honorowe Sybiraka prezes Zarządu Koła w Giżycku Michał Jasudowicz wręczył: Wojciechowi Iwaszkiewiczowi – burmistrzowi Giżycka, Cezaremu Piórkowskiemu – przewodniczącemu Rady Miejskiej Giżycka, Annie Prokopczuk – instruktorowi Klubu Wojskowego 15. GBZ, Markowi Jasudowiczowi – wójtowi gminy Giżycko.

W takt werbli burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Michał Jasudowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Giżycka Cezary Napiórkowski i prezes Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Andrzej Szocik odsłonili tablicę z imieniem Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru, nadanym uchwałą Rady Miasta Giżycka skwerowi, na którym stoi pomnik poświęcony tym bohaterom.

Podczas apelu patriotyczne przemówienia wygłosili: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, sekretarz sejmiku warmińsko-mazurskiego Marek Leyek i burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, który także wyraził słowa podziękowania za zorganizowanie w mieście Giżycku tak podniosłej sybirackiej uroczystości. List szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka przeczytała Alicja Marciniak.

Dla uczczenia pamięci tych, którzy oddali swoje życie w walce o polskość i niepodległą ojczyznę, oficer 15. GBZ odczytał apel poległych, kompania honorowa oddała salwę honorową, orkiestra odegrała hasło Wojska Polskiego, po czym członkowie Klubu Wnuka Sybiraka zaśpiewali Hymn Sybiraków.

Męstwu żołnierzom – zesłańcom Sybiru i cierpieniom Polaków na zesłaniu poszczególne delegacje oddawały hołd, składając wieńce i zapalając znicze u stóp pomnika.

Oddanie hołdu zakończył sygnał trąbki „Śpij, Kolego”, którego wszyscy wysłuchali w wielkim skupieniu.

Odprowadzenie w asyście kompanii honorowej sztandaru 15. GBZ i sztandarów towarzyszących oraz podziękowanie prezesa Zarządu Koła Związku Sybiraków w Giżycku Michała Jasudowicza zakończyły uroczyste oddziałowe obchody Dnia Sybiraka.

Integralną częścią obchodów Dnia Sybiraka były pokaz sprzętu wojskowego 15. GBZ, patriotyczny występ dzieci i młodzieży na profesjonalnej scenie zbudowanej przez Urząd Gminy w Giżycku oraz żołnierska grochówka.

Poświęcenie witraża św. Rafała Kalinowskiego przez abp. seniora Edmunda Piszcza

Uroczystość nadania skwerowi w Giżycku imienia Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru. Od lewej: prezes Zarządu Koła ZS Michał Jasudowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Cezary Piórkowski, burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz i prezes Zarządu Koła ŚZŻAK Andrzej Szocik

Kwiaty składają członkowie Prezydium Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie, kapelan Oddziału i wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Poznaniu

Autor: Zygmunt Skotnicki, prezes Zarządu Oddziału ZS w Olsztynie

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Sybiraka w Bydgoszczy

Obchody upamiętniające 79. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków i Dnia Sybiraka, zorganizowane w Bydgoszczy 16...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik