„Musimy wiedzieć, musimy mówić, musimy pamiętać”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 8th, 2019

Pod tym hasłem 8 lutego 2019 r. dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie upamiętnili tych, którzy 10 lutego 1940 r. zostali przymusowo deportowani na Sybir. Ze wsi Bachów w tę symboliczną, tragiczną noc wysiedleni zostali prawie wszyscy mieszkańcy. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków: Stanisława Żak – prezes Zarządu, Joanna Preiss – wiceprezes Zarządu, Marian Boczar – sekretarz Zarządu i Jan Filozof – członek Zarządu. Obecni byli przedstawiciel Urzędu Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski, radny Rady Gminy Zdzisław Urban, prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach” Jolanta Zawada, sołtys wsi Bachów Józef Opałka.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele w Bachowie, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rafał Kapuściński. W homilii powiedział:

„Dzisiaj gromadzimy się w świątyni, w Bachowie i osobiście, i w łączności z naszymi braćmi i siostrami, którzy doświadczyli gehenny Syberii. Ich dramat i tych wszystkich, którzy ucierpieli w skutek wojny, wynikał z tego, że ówcześni przywódcy nie chcieli słuchać Pana Boga. Postawili siebie na miejsce Pana Boga i próbowali utworzyć świat według swoich zasad.

Po wkroczeniu Sowietów na tereny Rzeczypospolitej bardzo szybko rozpoczęły się represje wobec obywateli polskich. Organizowano masowe wywózki, głównie na Syberię.

Stając dzisiaj przed Panem Bogiem, chcemy – z pełną świadomością – podziękować za życie i za utrudzenie zesłańców, za świadectwo, jakie żyjący jeszcze dają nam, młodemu pokoleniu. To świadectwo zawiera nie tylko wymiar cierpienia, ale przede wszystkim to świadectwo ma wymiar wiary. Ta wiara pomogła tamtym ludziom przetrwać trudny czas”.

Po mszy świętej zgromadzeni przeszli do obelisku przy budynku szkoły upamiętniającego mieszkańców Bachowa deportowanych i zesłanych na Sybir w czasie II wojny światowej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicz.

W budynku szkoły przybyłych na uroczystość przywitał dyrektor Szkoły im. Sybiraków Janusz Chruścicki.

Wójt gminy Krzywcza Wacław Pawłowski w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił: „Pamięć jest najważniejsza. Kilka lat temu szkoła przybrała imię Sybiraków. Mam nadzieję, że pamięć o sybirakach będzie utrwalana co roku i nigdy nie zostanie zapomniana przez tę miejscowość. Należy pamiętać o bohaterach tamtych czasów II wojny światowej”.

Odśpiewano hymn państwowy i Marsza Sybiraków, a uczniowie przedstawili w programie artystycznym historię deportacji Polaków na Sybir w latach 1940–1956. Odczytywane były fragmenty wspomnień zesłańców, m.in. Wincentyny Król z Bachowa. Program ten był przepełniony tak ogromną nutą zadumy i wspomnień, że wywoływał łzy w oczach zebranych, a obecni na uroczystości zesłańcy tych łez nie kryli.

Po części artystycznej głos zabrała prezes Zarządu przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. Z ogromnym wzruszeniem dziękowała dzieciom za przygotowanie i przedstawienie historii zesłań Polaków. Łamiącym się głosem powiedziała, że doczekała się chwili, że to nie ona będzie opowiadała o zesłaniach, ale będzie siedziała i słuchała tego, jak młode pokolenie opowiada o zesłaniach. Do podziękowań dołączyła się wiceprezes Zarządu Oddziału Joanna Preiss.

Na pamiątkę, na ręce dyrektora szkoły Janusza Chruścickiego przekazano podziękowania, książkę i przygotowany przez Zarząd Główny Związku Sybiraków kalendarz na 2019 r.

Msza święta odprawiona przez ks. Rafała Kapuścińskiego

Złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym zesłanych na Sybir mieszkańców Bachowa

Akademia z okazji 79. rocznicy pierwszej masowej wywózki na Syberię w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie

Więcej zdjęć: https://photos.app.goo.gl/SwuaUBsLjR7g9aQB7

Autor: Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
10. rocznica nadania VI LO w Toruniu imienia Zesłańców Sybiru

8 lutego 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu uroczyście świętowano 79. rocznicę pierwszej masowej zsyłki na Sybir...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik