Koncert w 81. rocznicę deportacji kwietniowej

Zachęcamy do obejrzenia filmu z koncertu, który się odbył w 81. rocznicę deportacji kwietniowej. Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie realizuje liczne projekty naukowo-badawcze, zarówno w kraju, jak i za granicą – w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, USA, Izraelu, RPA, Ugandzie, Rumunii, Kazachstanie. Priorytetem jest dokumentowanie losów świadków historii poprzez nagrywanie […]

Czytaj więcej

Upamiętnianie historii o Golgocie Wschodu w Rafałówce.

Pod tym hasłem spotkaliśmy się 27 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce k. Białegostoku. Było to uczczenie rocznicy II masowej deportacji i odsłonięcie tablicy pamiątkowej będącej wyrazem wdzięczności za rozpowszechnianie w lokalnym środowisku historii o wywózkach na Sybir w czasie II wojny światowej. Udział w uroczystości wzięli: fundator tablicy Zenon Puchalski, prezes […]

Czytaj więcej

Pomoc bohaterom

Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych. Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu „ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII„ […]

Czytaj więcej

Lidia Argasińska

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat odeszła na wieczną wartę do Pana śp. Lidia Teresa Argasińska. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Msza Święta odprawiona w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w kaplicy przy ul. Kościuszki, po której nastąpi odprowadzenie trumny z ciałem Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku. Lidia Teresa Argasińska […]

Czytaj więcej