Skip to main content

Jasna Polana

Od lewej Irena Pajewska członek Zarządu Związku Polaków Kazachstanu, Polina Polańska odznaczona Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków, Selim Chazbijewicz Ambasador RP w Kazachstanie, Stanisław Kamiński nauczyciel języka polskiego skierowany do pracy dydaktycznej w Kazachstanie przez ORPEG