Skip to main content

4 (2) – Koło w Dębicy

Członek naszego Koła – wnuk i syn Sybiraków – mjr. KrzyssztoF Glijer – saper – opowiada Prezesowi Z.G. Zw. Sybiraków Kordianowi Borejce o robotach przy rozminowaniu miejscowego terenu demonstrując eksponaty które dziś znajdują się na terenie Parku Historycznego w Bliźnie.