Sybiracy – Zarząd Główny

Adres: ul. Chmielna 15 lok. 108 00-021 Warszawa tel./faks: +48 22 827 93 71, 798 790 633 E-mail: biuro@sybiracyzg.pl NIP: 525 15 62 301, KRS 0000053657 Związek jest organizacją pożytku publicznego. Biuro otwarte: poniedziałek–piątek godz. 8–15 Numer rachunku bankowego Zarządu Głównego: PKO BP SA I Oddział w Warszawie 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617 […]

Czytaj więcej

Pożegnanie Księdza kapelana Koła Związku Sybiraków Tadeusza Aleksandrowicza

W niedzielę, 28.06.2015 r., o godzinie 10,30 w kościele parafii Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5 w Warszawie na Ochocie ks. Tadeusz Aleksandrowicz, proboszcz parafii, a równocześnie od kilku lat kapelan Koła Związku Sybiraków Warszawa Ochota, grupującego Sybiraków 3-ch dzielnic: Ochoty, Ursusa i Włoch, odprawił uroczystą mszę św. pożegnalną w związku z objęciem stanowiska proboszcza […]

Czytaj więcej

Obchody 75. rocznicy drugiej wywózki Polaków na Sybir i do Kazachstanu w dniu 13 kwietnia 2015 r. w Warszawie

W dniu 13 kwietnia o godz. 12.00 Sybiracy zebrali się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie przed pomnikiem Golgoty Wschodu – Symboliczną Mogiłą Sybiraków w celu uczczenia pamięci zesłańców syberyjskich, którym nie było dane wrócić do ojczyzny, oraz tych, których nie ma już wśród nas.  Na spotkanie oprócz licznie zebranych Sybiraków przybyli  również przedstawiciele innych związków […]

Czytaj więcej

Konferencja naukowa pt. „Ku pamięci – ku przestrodze”

dla upamiętnienia 75. rocznicy masowych zesłań obywateli polskich w głąb ZSRR oraz 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej Konferencja odbyła się dnia 10 marca 2015 r. w gmachu Senatu RP, zorganizowana została przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i Fundację Kresy Historii przy  wsparciu Marszałka Senatu RP. W konferencji udział wzięli: – Stanisław […]

Czytaj więcej

Wystawa St. Kulon „Świadectwo 1939-1946”

W dniu 10 lutego 2015 r., w 75. rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Sybir odbył się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki w Warszawie wernisaż wystawy prac prof. Stanisława Kulona zatytułowanej „Świadectwo 1939-1946”. Przybyłych licznie Sybiraków i mieszkańców Warszawy powitał Andrzej Zawistowski, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN. Prezes Zarządu Oddziału […]

Czytaj więcej