Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru

Dodane przez: Beata Żyłkowska - 20 października, 2017

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru
Prezes Danuta Gregorowicz
ul. Nowomiejska 41
16-300 Augustów
Tel.: 87 643 22 30

Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru
Prezes Jerzy Bołtuć
ul. Kilińskiego 7
15-089 Białystok
Tel.: 85 741 54 48 (siedziba w Muzeum Wojska w Białymstoku)
www.pamiecisybiru.pl
Mail: bialystok@pamiecisybiru.pl

Bydgoskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru
Prezes Andrzej Wiosna
ul. Filmowa 1
85-836 Bydgoszcz
(siedziba w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum Rolniczego im. Sybiraków)
Tel.: 52 37262 65, 52 372 62 75
Mail: zsogrodnik@wp.pl

Bystrzyckie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru i Ofiar Represji
Prezes Jerzy Kobryń
ul. Wojska Polskiego 20
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Zesłańców Sybiru
Prezes Andrzej Gogola
ul. Wita Stwosza 73 pok. 15
80-305 Gdańsk
Tel.: 58 629 12 69

Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir
Prezes Antonina Dzikowska
ul. Podhalańska 38
33-300 Nowy Sącz
Tel.: 18 440 02 90

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru
Prezes Rafał Żmuda
ul. Nałkowskiej 35
70-785 Szczecin

Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru
Prezes Antonina Kużaj
ul. Wittiga 10
51-628 Wrocław
www.pamiecsybiru.wroclaw.pl
Mail: biuro@pamiecsybiru.wroclaw.pl

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru
Prezes Wacław Mandryk
ul. Lisowskiego 3
65-001 Zielona Góra
Tel.: 68 325 09 48, dyżury wtorki godz. 10–13

Przewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Zesłańców Sybiru w latach 2012–2017 – Robert Sobol

Uchwałą VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru z 10 czerwca 2017 r. Rada zakończyła swoją działalność.

Zmiana nazwy Stowarzyszenia w Nowym Sączu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - 19 października, 2017

Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu informuje, że zgodnie z uchwałą podjętą 21 czerwca 2017 r., podczas Walnego Zebrania, zmieniona została nazwa Stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszenie nosi nazwę – Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir i taka nazwa została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Antonina Dzikowska

10-lecie Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - 21 czerwca, 2017

Dnia 21 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu zorganizowało spotkanie z okazji 10-lecia, które jednocześnie, w pierwszej części, było Walnym Zebraniem Członków. Część oficjalna dotyczyła zmiany nazwy Stowarzyszenia. Ponieważ prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński przekazał nam informację o zmianie nazwy Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, ze względu na niewłaściwe skojarzenia dotyczące sformułowania „polski Sybir”, uznaliśmy, że zaproponujemy zmianę nazwy. Podczas zebrania przedstawiliśmy problem. Odbyła się krótka dyskusja. Zaproponowano nazwę Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir. Nazwa została przyjęta po głosowaniu – obecnych było 28 członków, 26 osób było za, 1 osoba przeciwna, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W związku z tym podjęto uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia.

W drugiej części spotkania wspominaliśmy minione 10 lat, były podziękowania dla pierwszego prezesa Jacka Barańskiego oraz drugiego prezesa Roberta Sobola. Następnie odbyło się wspomnieniowe biesiadowanie przy grillu. Wspólnie stwierdziliśmy, że udało się nam stworzyć wspólnotę Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, Związku Sybiraków i Stowarzyszenia, co było intencją powołania naszej organizacji. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata wspierali nasze Stowarzyszenie, pracowali z nami, pomagali, dzielili się wiedzą i wspomnieniami – szczególnie naszym wspaniałym Sybirakom.

Prezes Stowarzyszenia Antonina Dzikowska

Przemówienie prezes Stowarzyszenia Antoniny Dzikowskiej

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński

Wspólne biesiadowanie

Wspólne biesiadowanie

Autor: Renata Skowron

Akcja świąteczna

Dodane przez: Beata Żyłkowska - 15 grudnia, 2016

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu przygotowali dla Sybiraków specjalne życzenia oraz „piernikowe paczuszki”. Odwiedziliśmy Sybiraków w ich domach, przekazując życzenia oraz zaproszenie na wspólne kolędowanie 14 stycznia 2017 r.

Cicha noc,
Jest taka jedyna noc w roku,
Kiedy nasze serca topnieją i łączą się w radości,
Jest taki jeden wigilijny wieczór…
Niech wszystkie nasze dni w roku
Będą tak piękne i szczęśliwe.

Serdeczne życzenia świąteczne dla naszych drogich Sybiraków

składają

Członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu

Prezes Antonina Dzikowska

Symboliczne pierniczki

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - 10 grudnia, 2016

Dnia 10 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. Podczas zebrania prezes Robert Sobol przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres ostatnich czterech lat. Omówiono także wykonanie wniosków przyjętych do realizacji na poprzednim zebraniu. Wnioski zostały zrealizowane w całości lub częściowo. Zdecydowano o kontynuowaniu wniosku dotyczącego dokumentowania grobów Sybiraków na sądeckich cmentarzach (fotografia i opis). Podjęto także wniosek dotyczący organizacji pomocy najstarszym Sybirakom, a także opieki nad grobami Sybiraków.

Po części sprawozdawczej odbyły się wybory, w wyniku których wybrano nowe władze Stowarzyszenia:

prezes – Antonina Dzikowska
wiceprezes – Kazimierz Korczyński
sekretarz – Maria Sowa
skarbnik – Maksymilian Wilk
członek – Renata Skowron

Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca – Halina Olszak
członkowie – Barbara Fyda, Anna Gał

Skrót sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu za lata 2013–2016

Jako stowarzyszenie, które zostało powołane w celu kultywowania pamięci o zesłańcach Sybiru, przekazywania tej wiedzy młodemu pokoleniu, wspierania działalności Związku Sybiraków i podejmowania działań mających na celu zachowanie żywej pamięci o Golgocie Wschodu, realizowaliśmy zadania wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 im. Sybiraków oraz Oddziałem Związku Sybiraków w Nowym Sączu.

Każdego roku:

– odbywały się spotkania opłatkowe członków Stowarzyszenia i Sybiraków, połączone z zebraniem sprawozdawczym,

– z okazji rocznicy wywózki Polaków na „nieludzką ziemię” składaliśmy wiązanki kwiatów na grobie Sybiraków i pod obeliskiem Pamięci Sybiraków. W 2015 r. odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia Związku Sybiraków,

– odbywał się Międzyszkolny Konkurs Poezji Sybirackiej – członkowie Stowarzyszenia, wspólnie z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, organizowali konkurs i zasiadali w jury konkursowym razem z Sybirakami,

– uczestniczyliśmy w Nowosądeckim Marszu Pamięci Sybiraków,

– odbywał się Konkurs Wiedzy o Patronie w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków – członkowie Stowarzyszenia zasiadali w jury konkursowym,

– braliśmy udział, wraz z przedstawicielami szkoły oraz prezesem Zarządu Oddziału ZS w Nowym Sączu Kazimierzem Korczyńskim, w Ogólnopolskich Zjazdach Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru,

– zorganizowaliśmy w 2014 r. Ogólnopolski Konkurs „Miejsca zsyłek wczoraj i dziś”,

– wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków i Sybirakami braliśmy udział w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku,

– 17 września uczestniczyliśmy w uroczystościach Dnia Sybiraka,

– w listopadzie 2015 r. braliśmy udział w uroczystościach nadania imienia Zesłańców Sybiru mostowi na rzece Ropa, w Gorlicach.

Członkowie Stowarzyszenia brali również udział w spotkaniach w Związku Sybiraków, planując kolejne zadania, w szczególności dotyczące współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. Sybiraków.

Rozpoczęto ewidencjonowanie grobów Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, sprawowana była opieka nad Grobem Sybiraków na cmentarzu komunalnym i obeliskiem Pamięci Sybiraków, uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystościach patriotycznych.

Stowarzyszenie liczy w chwili obecnej 48 członków.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. Prezes Stowarzyszenia Robert Sobol przedstawia sprawozdanie z działalności organizacji

Głosowanie

Głosowanie

Oprac.: Renata Skowron

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik