Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Styczeń 3rd, 2014

 

 

Robert Sobol koordynuje Stowarzyszenia Pamięci Sybiru

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 27th, 2012

W minioną sobotę (17 listopada) w siedzibie Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Krajowej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Zesłańców Sybiru. Przewodniczącym tego gremium został wybrany jednogłośnie Robert Sobol, prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu.
Ponadto w skład Rady weszli: Grażyna Żak – prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu, Henryka Rzepecka – prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Augustowie, Jerzy Bołtuć – prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, Wacław Mandryk – prezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, Rafał Żmuda – prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Szczecinie oraz Stanisław Sikorski – sekretarz generalny Związku Sybiraków i Kazimierz Korczyński – członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, prezes Oddziału ZS w Nowym Sączu.
Rada przyjęła wzór swojego logo oraz określiła plan działania na najbliższe miesiące. Zadaniem Rady będą ścisła współpraca z Zarządem Głównym Związku Sybiraków oraz koordynowanie działań ogólnopolskich podejmowanych przez regionalne Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru. Stowarzyszenia zachowują swoją autonomię, a Rada ma je wspierać w codziennej działalności.
Przedstawiciele ZG Związku Sybiraków z satysfakcją przyjęli powołanie Rady, licząc, że w okresie kilku, kilkunastu lat Krajowa Rada Koordynacyjna Stowarzyszeń Zesłańców Sybiru będzie przejmowała zadania Związku Sybiraków.

Na zdjęciu (od lewej): Kazimierz Korczyński, Grażyna Żak, Henryka Rzepecka, Robert Sobol, Rafał Żmuda, Stanisław Sikorski, Jerzy Bołtuć, Wacław Mandryk

www.sadeczanin.info

Nowy Sącz: Kultywują pamięć o zesłańcach na Syberię

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 25th, 2012

W Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. Stery Stowarzyszenia ponownie powierzono Robertowi Sobolowi, wiceprezes – Antonina Dzikowska, dyrektor szkoły, której patronują zesłańcy.

Do zarządu weszli ponadto: Maria Sowa (sekretarz), Maksymilian Wilk (skarbnik) oraz Kazimierz Korczyński, Danuta Rybicka i Dorota Pietruszka (członkowie zarządu). Komisji rewizyjnej szefuje Urszula Orzechowska. Podczas walnego zebrania K. Korczyński, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków: złote – Janinie Brzozowskiej i Danucie Rybickiej, srebrne – Otyldzie Wojciukiewicz i Irenie Zabawie. W dalszej części zebrania omawiano plany i zamierzenia na przyszłość.

 

Warto wiedzieć

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu zostało powołane w 2009 roku w celu kultywowania pamięci o zesłańcach Sybiru, przekazywania tej wiedzy młodemu pokoleniu, wspierania działalności Związku Sybiraków i podejmowania działań mających na celu zachowanie pamięci o Golgocie Wschodu. Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział i współorganizowali m.in. Wigilię Sybiraków, obchody rocznicy wywózki na Syberię, zbrodni katyńskiej, wybuchu II wojny światowej, Międzyszkolny Konkurs Poezji Sybirackiej, Konkurs Wiedzy o Patronie w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków, Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków. Sądeccy Sybiracy wzięli także udział w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku oraz odwiedzali ogniska polskości na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad symbolicznym grobem Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu i obeliskiem Pamięci Sybiraków przy ul. Kraszewskiego oraz przyznaje rodzinom emblemat Golgoty Wschodu – „Zesłaniec Sybiru”, którym opatruje się groby zmarłych Sybiraków.

Staraniem Stowarzyszenia, przy pomocy finansowej Urzędu Miasta, wydano książkę o 20-letniej działalności Związku Sybiraków w Nowym Sączu wraz ze wspomnieniami z pobytu na „nieludzkiej ziemi”. W 2010 r. z inicjatywy Stowarzyszenia odbył się w Nowym Sączu I Krajowy Zjazd Szkół i Placówek noszących imię Zesłańców Sybiru, w którym wzięli udział delegaci 21 szkół różnego stopnia. Nie byłoby tak bogatej działalności, gdyby nie wsparcie, jakie sądeckim Sybirakom udziela Zespół Szkół nr 2, na czele z dyrektor Antoniną Dzikowską.

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu nie jest typową organizacją kombatancką, bo oprócz Sybiraków, których szeregi wykruszają się, działają w nim przedstawiciele średniego i młodego pokolenia, przeważnie potomkowie zesłańców, ale także ludzie, dla których ważna jest pamięć o cierpieniach Polaków na „nieludzkiej ziemi”. Tu dobrym przykładem jest postać prezesa Stowarzyszenia Roberta Sobola, od lat organizującego akcje pomocy Sądeczan dla Polaków na Wschodzie.

Tekst z portalu Sądeczanin autorstwa red. Henryka Szewczyka

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i metodyków

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 19th, 2012

3 października 2012 r. odbyła się Konferencja Otwarcia Roku Szkolnego 2012–2013 dla nauczycieli historii i WOS-u, ze wszystkich typów szkół wrocławskich. Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru (SPZS), w porozumieniu z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (WCDN), zorganizowało warsztaty metodyczne pod nazwą „Nowy Program – Nowa Reforma”.

Do Izby Pamięci przy Sanktuarium Golgoty Wschodu w parafii pw. MB Pocieszenia u Ojców Redemptorystów, przy ul. Wittiga 10 we Wrocławiu, przybyło aż 50 pedagogów. W pierwszej części spotkania metodycy historii i WOS-u pani Ewa Skrzywanek i pan Bartosz Kicki omówili sprawy dotyczące działalności dydaktycznej w zakresie tych przedmiotów: nową podstawę, podręczniki, konkursy i problemy związane z ograniczaniem nauczania historii.

Drugą część konferencji poświęcono przedstawieniu realizacji programu edukacji patriotycznej, podjętego przez nasze Stowarzyszenie, pod nazwą „Zachowanie pamięci o Zesłańcach Sybiru i rozpowszechnianie wiedzy o martyrologii Polaków na Wschodzie”. Ponieważ po wielu perypetiach udało się doprowadzić do tak znaczącego spotkania nauczycieli i przyjaciół Sybiraków, w tak ważnym miejscu, skorzystaliśmy z okazji przeprowadzenia rzetelnych warsztatów dla nauczycieli. Te niekonwencjonalne zajęcia prowadzili kolejno: pani Wiesława Wadowska, kustosz Izby Pamięci Golgoty Wschodu; pani Zofia Helwing, honorowy Prezes Związku Sybiraków Oddział we Wrocławiu; pan Włodzimierz Kowalczyk, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków; pani Grażyna Żak, Prezes SPZS.

Głównym celem ich wystąpień było zapoznanie nauczycieli z historią martyrologii Polaków na Wschodzie oraz miejscem, w którym zgromadzono tak niezwykłe znaki pamięci. Gdy obecni na prezentacji wrocławscy nauczyciele historii zobaczyli to wszystko, nie potrafili ukryć zdziwienia, zaskoczenia i wzruszenia. Pani Wiesława Wadowska szczegółowo omówiła eksponaty przywiezione z różnych miejsc martyrologii, zgromadzone w Izbie Pamięci Sanktuarium Golgoty Wschodu. Oprowadzając historyków, zachęcała ich do odwiedzania tego miejsca z uczniami.

Ponieważ w podręcznikach szkolnych nie ma miejsca na przedstawienie martyrologii Polaków na Wschodzie, celem usilnych działań naszego Stowarzyszenia jest przybliżanie tego tematu, wciąż za mało znanego nie tylko wśród młodzieży. Pani Zofia Helwing w niezwykle interesujący sposób wprowadziła obecnych w problematykę Syberii i Zesłańców, którą słuchacze, uczący z szkołach różnych typów, powinni nagłaśniać. Pan Włodzimierz Kowalczyk omówił szczegółowo perypetie związane z utajnianiem i ciągłym niedoszacowaniem liczby ofiar pobytu na „nieludzkiej ziemi”. Przekazał nauczycielom ostatnio ustalone dane szacunkowe, mówiące, że na Syberię w latach 1939–1956 wywieziono 1 350 000 Polaków. Pani Grażyna Żak zwróciła się z apelem i prośbą o pomoc w nagłośnieniu niekonwencjonalnej edukacji patriotycznej, prowadzonej w Sanktuarium Golgoty Wschodu. Pomimo pozyskania przez SPZS patronatów i sprzymierzeńców, nie można zdobyć jakichkolwiek funduszy na popularyzację Izby Pamięci Sanktuarium Golgoty Wschodu przy parafii pw. MB Pocieszenia OO. Redemptorystów, która jest przecież ostoją dziedzictwa narodowego.

Prezes SPZS rozdała nauczycielom regulamin konkursu na fotoreportaż z lekcji „żywej historii”, prowadzonych w Izbie Pamięci. Konkurs został ogłoszony przez SPZS na stronie internetowej Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Ponadto wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali „Kartę Pracy Ucznia” poświęconą Golgocie Wschodu, do wykorzystania w pracy nauczycielskiej. Po poczęstunku i rozdaniu materiałów warsztaty były kontynuowane w grupach, zarówno na dziedzińcu Sanktuarium, jak i w Izbie Pamięci.

Liczymy na to, że nauczyciele przyprowadzą swoich uczniów do tego wyjątkowego dla Wrocławia miejsca i skorzystają z naszej pomocy w celu jego popularyzacji.

Oprac.: Zarząd Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru

 

Działalność Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 1st, 2012

Działania Stowarzyszenia we Wrocławiu w najbliższym czasie:

– udział w przygotowaniach do wielkiej uroczystości nadania imienia Zesłańców Sybiru Gimnazjum w podwrocławskich Kobierzycach, pomagamy z radością,

– 3 października odbędzie się w Izbie Pamięci przy Sanktuarium Golgoty Wschodu u  o. redemptorystów inauguracyjna konferencja dla wrocławskich nauczycieli historii „Nowa podstawa programowa – nowe wyzwania”. Udało nam się we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  zachęcić do dyskusji i udziału w warsztatach tych, którzy chcą uczyć o martyrologii Polaków na Wschodzie. Warsztaty poprowadzi, jak zawsze nieodpłatnie, wieloletnia kustosz Izby Pamięci pani Wiesława Wadowska. Spodziewamy się też udziału Sybiraków.

– konkurs na fotoreportaż z lekcji „żywej historii” w Izbie Pamięci w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu (regulamin poniżej),

– 5 października wielkie święto także dla Sybiraków – msza, apel poległych, przedstawienie oraz spotkania uczniów ze świadkami historii.

Oprac.:  Grażyna Żak, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu

 

Konkurs na fotoreportaż z lekcji „żywej historii” w Izbie Pamięci w Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu

I. Informacje ogólne:
1. Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie realizowanym w ramach programu edukacji patriotycznej pn. „Zachowanie pamięci o zesłańcach Sybiru i rozpowszechnianie wiedzy o martyrologii Polaków na Wschodzie”.
Kontakt w sprawie lekcji z panią Kustosz: tel. 601 300 466.
Honorowy patronat nad programem sprawują:
Wojewoda Dolnośląski – pan Rafał Jurkowlaniec,
Prezydent Wrocławia – pan Rafał Dutkiewicz,
Dolnośląski Kurator Oświaty – pani Beata Pawłowicz,
Telewizja Dolnośląska – pan Leszek Turowski,
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – pan Marek Mutor.

2. Cele konkursu:
 Propagowanie niezwykłego miejsca edukacji, jakim jest Izba Pamięci przy ul. Wittiga 10 we Wrocławiu (dojazd tramwajami 2,4,10 do zajezdni na Dąbiu – Biskupin).
 Przekazywanie wiedzy o martyrologii Polaków na Wschodzie w latach 1939–1956.
 Rozwijanie pasji i umiejętności fotograficznych, historycznych, literackich i informatycznych.

3. Konkurs zakończy się 15 grudnia 2012 r. – I edycja.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace powinny składać się z minimum 3 do maksymalnie 7 zdjęć. Zdjęcia powinny być ze sobą powiązane w logiczny sposób i jako fotoreportaż z opisem ilustrować lekcję „żywej historii” w Izbie Pamięci Golgoty Wschodu.
2. Fotografie – wielokolorowe, czarno-białe lub w sepii – mogą być wykonane dowolnym aparatem, w dowolnym formacie.
3. Prace konkursowe należy przedłożyć w postaci zapisu w wersji elektronicznej i papierowej.
4. Praca powinna być autorstwa jednego ucznia.
5. Do pracy należy dołączyć metryczkę z danymi:
 tytuł pracy,
 imię i nazwisko, wiek autora,
 nazwa i adres szkoły, e-mail szkoły, nr telefonu.
6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, która nie była wcześniej prezentowana w innych konkursach.
7. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
8. W konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną przesłane w zamkniętej kopercie do dnia 15 grudnia 2012 r. na adres Organizatora:
Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru
ul. Burzowa 15/1
53-028 Wrocław
z dopiskiem „Konkurs na fotoreportaż”
tel. kontaktowy: 663 178 882

III. Podsumowanie konkursu:
1. Wszystkie nadesłane fotografie będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie warunków technicznych i formalnych wymaganych przez organizatorów, które zostały wymienione powyżej.
Pozostałe kryteria to odniesienie się do tematu, innowacyjny pomysł, wyraz artystyczny fotografii i krótkiego opisu.
3. Nagrodę główną ufunduje Dolnośląski Kurator Oświaty.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępnione osobom trzecim.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora nadesłanych fotoreportaży oraz przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych publikacji.

W imieniu
Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru
Prezes Grażyna Żak

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik