Sybiracy – Zarząd Główny

Adres: ul. Chmielna 15 lok. 108 00-021 Warszawa tel./faks: +48 22 827 93 71, 798 790 633 E-mail: biuro@sybiracyzg.pl NIP: 525 15 62 301, KRS 0000053657 Związek jest organizacją pożytku publicznego. Biuro otwarte: poniedziałek–piątek godz. 8–15 Numer rachunku bankowego Zarządu Głównego: PKO BP SA I Oddział w Warszawie 85 1020 1013 0000 0502 0149 8617 […]

Czytaj więcej