Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie poszukuje pracownika

Dodane przez: Agnieszka Munik - 12 lipca, 2019

Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie poszukuje pracownika z wyższym wykształceniem na stanowisko:

Kierownik Biura

Kandydat powinien mieć doświadczenie w pracy z ludźmi, wykazywać się odpowiedzialnością, solidnością, punktualnością i obowiązkowością oraz potrafić podejmować decyzje.

Zakres podstawowych obowiązków:

– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura,

– prowadzenie korespondencji, przygotowanie pism skierowanych do urzędów i osób prywatnych,

– zarządzanie obiegiem dokumentów oraz procesem ich archiwizacji,

– odpowiednia współpraca z Zarządem, informowanie na bieżąco o wszelkich istotnych sprawach,

– wsparcie członków Zarządu w realizacji bieżących zadań,

– utrzymywanie kontaktów z Oddziałami w Polsce i za granicą,

– współpraca z osobami z zewnątrz,

– organizacja oraz obsługa konferencji i posiedzeń Zarządu,

– działanie w oparciu o Statut Związku Sybiraków, regulaminy pracy Zarządu i Biura oraz instrukcję kancelaryjną.

Wymagania:

– znajomość obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputera i posługiwanie się podstawowymi programami komputerowymi (MS Office – Word, Excel),

– dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i obowiązkowość,

– wskazana znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (z podaniem numeru telefonu kontaktowego) na adres: biuro@sybiracyzg.pl w terminie do 20 lipca br.

Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami. Szczegółowych informacji o zakresie obowiązków i wynagrodzeniu Zarząd udzieli podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Polska Golgota Wschodu

Dodane przez: Agnieszka Munik - 9 stycznia, 2018

Monument na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie symbolizujący Polską Golgotę Wschodu jest wyrazem nierozerwalnej więzi z wielopokoleniową martyrologią syberyjską Narodu Polskiego. Przywołuje naszej pamięci miliony Polaków zesłanych, więzionych, zgładzonych na ziemiach byłego imperium carskiego i sowieckiego. Wyrosły tam polskie bezimienne mogiły, dziś już nie do odnalezienia. Na tablicach monumentu, stanowiącego jedną wspólną Symboliczną Mogiłę poświęconą wszystkim zesłańcom carskim, żołnierzom 5. Dywizji Syberyjskiej i męczennikom reżimu stalinowsko – komunistycznego, nie udało się umieścić nazw wszystkich miejscowości, gdzie pozostały polskie cmentarzyska i zapomniane groby. 

Na początku dwudziestolecia międzywojennego zrodziła się myśl utworzenia Związku kultywującego pamięć gehenny Narodu Polskiego na Syberii – ziemi łez, cierpienia i katorgi zsyłanych przez kilka stuleci Polaków. W 1921 roku powstał Niezależny Akademicki Związek Sybiraków skupiający młodych ludzi urodzonych na Syberii. Żołnierze 5. Dywizji Syberyjskiej, którzy powrócili do Polski w 1920 roku utworzyli w 1926 roku Zrzeszenie Sybiraków, z którego w styczniu 1928 roku powstał Związek Sybiraków. Jego honorowym członkiem był Józef Piłsudski.

W lipcu 1938 roku Związek Sybiraków otrzymał od Kurii Polowej WP i Komendy Garnizonu miasta stołecznego Warszawy zezwolenie na budowę Kwatery Cmentarnej Sybiraków na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Uroczystość poświęcenia krzyża dźwigniętego pośrodku kwatery cmentarnej Sybiraków w miejscu planowanego w przyszłości obelisku odbyła się 1 listopada 1938 roku w obecności pocztu sztandarowego i licznie zgromadzonych Sybiraków z rodzinami. Poświęcenia dokonał ks. Gregorkiewicz. Ten pierwszy Krzyż Sybiraków przetrwał drugą wojnę światową. Usunięto go w końcu lat sześćdziesiątych minionego wieku.

Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków podjął wysiłek odbudowy Krzyża, lecz zamiast planowanego przed wojną obelisku – postawiono w rejonie Kwatery Cmentarnej Sybiraków krzyż z tablicą – Symboliczną Mogiłę według projektu architektonicznego Pani mgr inż. Danuty Radwańskiej.

Uroczystość poświęcenia Krzyża i Symbolicznej Mogiły odbyła się 14 czerwca 1992 roku. Przecięcia wstęgi dokonał najstarszy Sybirak Wincenty Okraszewski. Krzyż i Mogiłę poświęcił ks. biskup Zbigniew Kraszewski w asyście kompanii honorowej WP i pocztów sztandarowych Sybiraków z całej Polski.

Od tego czasu każdego roku w rocznicę masowych zsyłek Polaków w głąb byłego ZSRR 10 lutego, 13 kwietnia i 20 czerwca odbywają się pod Krzyżem Sybiraków “Spotkania Modlitewne”. Gromadzą się wówczas złączeni modlitwą i wspomnieniami Sybiracy z rodzinami, a także młodzież szkolna ze szkół stołecznych i województwa mazowieckiego.

W roku 2007 Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków podjął ponownie wysiłek zbudowania trwałego monumentu, który po wsze czasy będzie symbolizował Polską Golgotę Wschodu stanowiąc obiekt pokoleniowego przekazu pamięci o losach przodków.

Monument został zbudowany w 2009 roku według projektu artysty plastyka Pana Bogusława Smyrskiego ze składek Sybiraków Oddziału Warszawskiego i Województwa Mazowieckiego przy finansowym wsparciu prezydenta miasta stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz – Waltz, marszałka województwa mazowieckiego Pana Adama Struzika i kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Janusza Krupskiego.

Archiwum

Dodane przez: wp-admin - 20 marca, 2012

YD Recent Posts
[→YD Recent Posts Widget]

Sybirak Jerzy Lewicki z wizytą na Syberii

Dodane przez: Agnieszka Munik - 16 listopada, 2011

W dniach 1–14 listopada 2011 r. byłem z wizytą w miejscowościach Abakan i Minusińsk i brałem udział w uroczystościach „Dni Kultury Polskiej” w Republice Chakasji. Było to dla mnie przeżycie szczególnie wyjątkowe, pełne wzruszeń, niekiedy bardzo bardzo głębokich, z odtworzeniem obrazów z moich dziecięcych lat tam spędzonych w latach 1940–1946.

Na szczególne podkreślenie zasługuje moje głębokie przeżycie Dnia Niepodległości Rzeczypospolitej 11 listopada 2011 r. w miejscu mojego zesłania.

Spotkałem wielu Rosjan, wielu Polaków tam żyjących i w każdym przypadku doznałem serdeczności. Spotkani Rosjanie, Polacy i Chakasi okazali ogromne zainteresowanie Polską i Polakami.

Każda uroczystość rozpoczynała się hymnem polskim i piosenką „Płynie Wisła, płynie”, co nadawało odpowiednią atmosferę całej dalszej części uroczystości.

Wszyscy życzyli sobie takich uroczystości jak najczęściej. Ma to ogromne znaczenie dla budowania i utrwalania przyjaznych relacji.

Szersze wspomnienia z tego pobytu nastąpią.

Zdjęcie przedstawia Pomnik Matkom Polkom i Dzieciom Pochowanym w Tej Ziemi – Minusińsk. Przy pomniku, przed którym odbyły się opisane uroczystości, autor powyższych słów.

Oprac.: Jerzy Lewicki

Dzień Sybiraka w Oddziale w Częstochowie

Dodane przez: Agnieszka Munik - 21 października, 2011

W dniu 17 września 2011 r., w 72. rocznicę napaści Sowietów na Polskę, na Jasnej Górze odbyła się wspólna msza święta Sybiraków i Kresowiaków w intencji Ojczyzny.

W Kaplicy Matki Bożej mszę świętą celebrował ogólnopolski duszpasterz ks. prał. Tadeusz Patera i koncelebranci: ks. prał. prof. Franciszek Dylus – częstochowski Kapelan Sybiraków, o. Jan Golonka – paulin, kapelan Wojska Polskiego, oraz o. Eustachy Rakoczy – paulin, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, mieszkańcy miasta, bardzo licznie zgromadzeni parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy i liczne poczty sztandarowe szkół częstochowskich. Po mszy świętej przy pomniku Golgoty Wschodu na Wałach Jasnogórskich nastąpiło składanie przez delegacje poszczególnych środowisk wiązanek i wieńców.

Organizatorem obchodów był Urząd Miasta Częstochowy i Związek Sybiraków Oddziału w Częstochowie.

Poczet sztandarowy Oddziału Związku Sybiraków w Częstochowie, na zdjęciu od lewej: Wacław Kulpa, Witold Maciejewski (ze sztandarem), Marian Nowak.

Wieńce pod pomnikiem Golgoty Wschodu.

Poczty sztandarowe szkół częstochowskich.

Oprac.: Helena Kurzak, Przewodnicząca Komisji ds. kultury, Oddział w Częstochowie

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik