Dzień Sybiraka w Oddziale w Przemyślu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 10th, 2011

Dzień Sybiraka w Przemyślu był obchodzony bardzo uroczyście. W dniach 17–18 września br. Urząd Miejski, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Garnizon Wojska Polskiego i Związek Harcerstwa Polskiego zorganizowały wspólnie uroczystości z okazji 72. rocznicy agresji Sowietów na Polskę, Dnia Sybiraka i poświęcenia tablicy dziękczynnej upamiętniającej fakt odnalezienia Sztandaru Chorągwi Harcerzy ZHP we Lwowie z 1933 r.

W dniu 17 września członkowie Oddziału spotkali się w restauracji Wiedeńska dla uczczenia Dnia Sybiraka. Tam poinformowano ich także o konsultacjach Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z ZUS i NFZ, dotyczących takich spraw jak: objęcie wszystkich Sybiraków statusem „osoby represjonowanej”, rozmowy w podkomisjach sejmowych o projekcie ustawy o świadczeniach substytucyjnych dla Sybiraków.

Następnie wszyscy udali się pod tablicę pamiątkową Sybiraków, znajdującą się w murze kościoła Świętej Trójcy w Przemyślu, aby zapalić znicze i pomodlić się za tych, którzy nie doczekali powrotu do Ojczyzny, oraz zmarłych członków Oddziału.

O godzinie 16 w kościele Świętego Brata Alberta w Przemyślu odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem Przewodniczącego Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, z udziałem pocztów sztandarowych i Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, w intencji ofiar sowieckiej agresji, zesłańców Sybiru oraz Harcerzy Chorągwi ZHP we Lwowie.

Po mszy świętej wszyscy udali się na cmentarz wojskowy, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbył się Apel Poległych złożony z trzech części: Apelu Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego, Apelu Poległych Sybiraków, Apelu Poległych Harcerzy.

Apel Poległych Sybiraków odbył się wg następującego scenariusza:

–        odegranie Hymnu Sybiraków,

–        wiersze Mariana Jonkajtysa „Wzywam Was do apelu” i „Jest taka data” w wykonaniu aktora teatru Fredreum pana Tadeusza Szczerbatego.

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

W dniu 18 września Sybiracy Oddziału w Przemyślu wzięli udział w uroczystości harcerskiej Hufca Przemyskiego, w czasie której poświęcono odnaleziony Sztandar Chorągwi ZHP we Lwowie z 1933 r.

Spotkanie pod tablicą pamiątkową Sybiraków

Poczet sztandarowy na Cmentarzu Wojskowym

Uroczystość harcerzy Hufca Przemyskiego z udziałem Sybiraków

Oprac.: Stanisława Żak, Oddział w Przemyślu

 

Dzień Sybiraka w Gdyni

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 6th, 2011

Od kilku lat tradycyjnie uroczystości Dnia Sybiraka rozpoczynamy w niedzielę mszą świętą w kościele NMP Królowej Polski. Homilię w tym roku wygłosił ks. prałat Edmund Skalski, który swoje wystąpienie poświęcił głównie losom Sybiraków na zesłaniu.

Po mszy przy dźwiękach orkiestry Marynarki Wojennej uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik W Hołdzie Zesłańcom Sybiru, gdzie rozpoczęła się druga część spotkania. Przedstawiciel Dowództwa Marynarki Wojennej kmdr Jacek Barański przyjął meldunek od Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej o gotowości do uroczystości. Orkiestra odegrała hymn państwowy. W imieniu Sybiraków głos zabrał Aleksander Ryziński, Prezes Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków. Zaproszony na uroczystość pan Jacek Polańczyk, Dyrektor Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w krótkich słowach podziękował za możliwość uczestniczenia w uroczystości. Zespół młodzieży IX Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odśpiewał Hymn Sybiraków oraz przedstawił montaż patriotyczno-poetycki, który wywołał szeroki aplauz wśród uczestników uroczystości.

Na wniosek naszego Koła Medal „Pro Memoria” przyznano Zespołowi Szkół nr 13 w Gdyni, który wręczył pan Jacek Polańczyk w asyście pani Ewy Łowkiel, Wiceprezydent Miasta Gdyni. W imieniu szkoły odznaczenie przyjął Dyrektor Andrzej Gogola.

Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali:

– Krzysztof Jankowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni,

– Wojciech Jankowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sopocie,

– Julian Michaś, Wiceprezes Związku Piłsudczyków RP,

– Arkadiusz Ordyniec, nauczyciel historii IX LO.

Księgę Sybiraków „Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie” przyznano IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Księgi wręczyli: pani Krystyna Przyborowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oraz Aleksander Ryziński, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Muszę nieskromnie się przyznać, że Zarząd Główny Związku Piłsudczyków RP przyznał mi Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP. Byłem dumny z odznaczenia, tym bardziej że zostało ono wręczone pod naszym pomnikiem W Hołdzie Zesłańcom Sybiru.

Po odczytaniu apelu pamięci Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oddała salwę honorową.

Takie uroczystości jak coroczny Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, uroczystości pod „Pietą” na cmentarzu łostowickim w Gdańsku czy nasza uroczystość są niezwykłą formą upamiętnienia tragicznej części naszej historii.

Swoje słowa głównie kierujemy w stronę młodzieży, która musi podjąć tę niezwykłą sztafetę pokoleń: „PAMIĘĆ ZMARŁYM – ŻYWYM POJEDNANIE”.

Pan Jacek Polańczyk, Dyrektor Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych i pani Ewa Łowkiel, Wiceprezydent Miasta Gdyni wręczają medal „Pro Memoria” panu Andrzejowi Gogoli, Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni.

Pani Krystyna Przyborowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni i Aleksander Ryziński, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków przekazują Księgi Sybiraków pani Alinie Mroczkowskiej, dyrektor IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.

Pan Arkadiusz Ordyniec, Prezes Związku Piłsudczyków RP odczytuje akt nadania Złotego Krzyża Związku Piłsudczków panu Aleksandrowi Ryzińskiemu.

Oprac.: Aleksander Ryziński, Prezes Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków

 

Dzień Sybiraka w Chełmie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 4th, 2011

24 września 2011 r. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Chełmie zorganizował uroczystość rozpoczętą mszą święta w kościele Rozesłania Apostołów, którą celebrował ks. dziekan Józef Piłat, a młodzież z Gimnazjum nr 6 noszącego imię Sybiraków śpiewała pieśni religijne.

W wystąpieniu ks. dziekan z uznaniem podkreślił bohaterską postawę i wytrwałość wszystkich zesłanych w głąb Związku Sowieckiego, oddał hołd tym, którzy na zawsze pozostali na „nieludzkiej ziemi”, złożył życzenia żyjącym.

Po nabożeństwie uroczystość kontynuowano przed pomnikiem Sybiraków. Prezes Zarządu Oddziału pani Maria Sawka powiedziała: „Sybiracy są wzorem głęboko zakorzenionych w narodzie polskim cnót miłości do Ojczyzny, honoru, męstwa i wierności tradycji”.

Pod pomnikiem Sybiraków złożono wieńce i kwiaty, zapalono znicze.

Następnie w lokalu Miś zebrani wysłuchali Hymnu Sybiraków, po czym Prezes pani Maria Sawka powitała gości, w tym:

–        Delegację Oddziału Sybiraków z Lublina pana Prezesa Janusza Pawłowskiego i pana Wiktora Kolaśnika,

–        Dyrektor Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków panią Beatę Dudę-Kalisio,

–        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie panią Lucynę Kozaczuk,

–        Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych pana Franciszka Golika,

–        Prezesa Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia pana Wiesława Kostrobałę,

–        Przedstawiciela 27. Dywizji Armii Krajowej pana Jana Markowskiego,

–        Przedstawiciela Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pana Jana Krzysiaka,

–        Przedstawiciela Urzędu Miasta Chełm panią Małgorzatę Godyńską,

–        Przedstawiciela Stowarzyszenia Forum Polskie pana Stanisława Kucia,

–        Młodzież Szkolną Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków,

–        Redaktorów „Nowego Tygodnika” i „Kuriera Lubelskiego”,

–        wszystkich Sybiraków, sympatyków i wspomagających Związek Sybiraków.

Młodzież Gimnazjum nr 6 noszącego imię Sybiraków dała część artystyczną.

Na ręce Dyrektor Gimnazjum nr 6 pani Beaty Dudy-Kalisio przekazano od Zarządu Głównego Związku Sybiraków „Księgę Sybiraków” w trzech częściach, a także książkę o losach Sybiraków oraz płyty o losach zesłańców i udziale żołnierzy Sybiraków w walkach na frontach II wojny światowej.

Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków pani Maria Sawka wysłuchała wiele podziękowań za swoją działalność. A pani Prezes przekazała zebranym podziękowanie za obecność i życzyła wszystkiego najlepszego.

Oddział Chełm

 

Obchody Dnia Sybiraka w Olsztynie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 19th, 2011

W dniu 17 września 2011 r. Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie zorganizował uroczystość z okazji 72. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę i Dnia Sybiraka.

Główne punkty uroczystości to:

Msza święta celebrowana przez Ks. Biskupa Cyryla Klimowicza, ordynariusza diecezji w Irkucku, odprawiona w kościele Świętego Józefa w Olsztynie.

Następnie miało miejsce spotkanie przed pomnikiem Pamięci Zesłańców Syberyjskich, podczas którego Prezes Oddziału Eugeniusz Grabski powitał wszystkich przybyłych i przypomniał wydarzenia historyczne z lat 1939–1946.

W wystąpieniach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciela Prezydenta Miasta, Marszałka Sejmiku zawarte były słowa hołdu dla Sybiraków.

Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i organizacyjne.

Gość szczególny uroczystości Ks. Biskup Cyryl Klimowicz z Irkucka odznaczony został Medalem „Pro Memoria”, a także przekazano Ks. Biskupowi Księgi Sybiraków z dedykacjami jak niżej:

„Zarząd Główny Związku Sybiraków wita Księdza Biskupa na ziemi polskiej, w Olsztynie, z okazji uroczystości Dnia Sybiraka i przekazuje Księgę Sybiraków, wydaną w 2000 r. Księga stanowi skromne upamiętnienie trudnych losów Polaków na zesłaniu i nowe przeżycia po powrocie do Rzeczypospolitej.

Prosimy przekazać Potomkom na Syberii serdeczne uczucia od Sybiraków z Polski”.

„Zarząd Główny Związku Sybiraków z siedzibą w Warszawie przekazuje na ręce Ks. Biskupa Księgę Sybiraków w 3 częściach, wydaną w 2006 r., z prośbą o udostępnienie jej możliwie najszerszemu gronu przebywających na Syberii Potomków pochodzenia polskiego, szczególnie okręgu irkuckiego”.

Oprac.: ZG ZS

 

XI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 8th, 2011

W dniu 9 września 2011 r. odbył się XI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w mieście Białystok, organizowany przez Związek Sybiraków i Prezydenta Białegostoku.

Zaproszenie do udziału otrzymali:

Prezydent Rzeczypospolitej pan Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej pan Grzegorz Schetyna

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej pan Bogdan Borusewicz

– Prezes Instytutu Pamięci Narodowej pan Łukasz Kamiński

Ministrowie, Kierownicy Urzędów Centralnych, Prezesi Instytutów.

List specjalny Prezydenta Rzeczypospolitej przedstawił Poseł na Sejm pan Robert Tyszkiewicz.

Marszałek Sejmu osobiście wystąpił do licznie zgromadzonych Sybiraków, młodzieży, delegacji władz administracyjnych z całego kraju, mieszkańców miasta Białegostoku, a także delegacji z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Występując, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pani Barbara Kudrycka wzruszyła zebranych, wspominając swoją Mamę – Sybiraczkę.

Godnie witał zebranych Prezydent Miasta Białegostoku pan Tadeusz Truskolaski.

Na podkreślenie zasługuje udział w uroczystości JE biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka i JE arcybiskupa ordynariusza prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej Jakuba, którzy skierowali do zebranych Słowa Boże z błogosławieństwem.

Przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka:

hymn Związku Sybiraków

modlitwa za zmarłych Sybiraków w obrzędzie katolickim i prawosławnym

wystąpienia jw.

apel poległych zakończony salwą honorową

złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Szacowana liczba zgromadzonych to ponad 13 tys. osób. Na szczególne podkreślenie zasługuje liczny udział młodzieży z całego kraju wraz ze sztandarami.

Zarząd Główny Zwązku Sybiraków składa wszystkim serdeczne podziękowanie i zaprasza gorąco na XII Marsz w 2012 r.

Oprac.: ZG ZS

 

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik