Medal „Pro Memoria”

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Sierpień 10th, 2011

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękuję za pozytywną decyzję w sprawie Medalu „Pro Memoria” dla pani Bożeny Wierzbickiej.

Z poważaniem

Stanisław Sikorski Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków

 

Medal „Pro Memoria”

8 sierpnia 2011 r. Konstancin koło Warszawy, Sanatorium „Przy Źródle”

Pani Dyrektor Sanatorium pani Bożena Wierzbicka organizuje uroczyste spotkanie z grupą kuracjuszy przybyłych z Białorusi, będących Sybirakami. W czasie tego spotkania pani Bożena Wierzbicka została odznaczona Medalem „Pro Memoria”, przyznanym przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jana Stanisława Ciechanowskiego. Dekoracji dokonała pani Krystyna Szpyrko z Urzędu. Wnioskodawca przyznania Medalu – Zarząd Główny Związku Sybiraków, inicjatorka to Sybiraczka, pani Krystyna Szestakowska. Odznaczona pani Bożena Wierzbicka od 7 lat systematycznie organizuje turnusy dla Sybiraków z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Czyni to z pasją i serdecznym uczuciem.

Stulecie szkoły im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 21st, 2011

W dniu 18 czerwca 2011 r. Szkoła nosząca imię Zesłańców Syberyjskich w miejscowości Kalinowo koło Wysokiego Mazowieckiego uroczyście obchodziła 100. rocznicę powstania, tj. w 1911 r., kiedy Ojczyzna była pod zaborami.

Uroczysta msza święta była preludium, ze sztandarami, przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, sąsiednimi szkołami, miejscowym społeczeństwem i przedstawicielami Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie.

Zebrani mogli wysłuchać nie tylko historii szkoły, jej pięknych lat, ale także okresów trudnych. Były liczne wystąpienia z gratulacjami, życzeniami i podarunkami.

Związek Sybiraków nie tylko zademonstrował swoją obecność, ale i szczególne zadowolenie, patronując Szkole o tak długiej tradycji. Sztandar Szkoły został uhonorowany Odznaką Honorową Sybiraka.

Na zdjęciu moment dekoracji Sztandaru Szkoły Honorową Odznaką Sybiraka. Na pierwszym planie przedstawiciel Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie pani Maria Stankiewicz, w głębi Dyrektor Szkoły pan Adam Jabłonka.

Zdjęcie poniżej od lewej: Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie pan Henryk Majewski, Dyrektor Szkoły Pan Adam Jabłonka, członek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Warszawie pani Maria Stankiewicz.

Osoby wyróżnione za działalność dla dobra Szkoły w Kalinowie i propagujące wiedzę historyczną o Patronie Szkoły – Sybirakach od lewej: pani Stanisława Ziemak – nauczycielka, pan Marian Kasprzak – radny, Pan Paweł Rybiński – przyjaciel Sybiraków i młodzieży szkolnej.

 

Oprac.: ZG ZS

 

Pielgrzymka do Lichenia 2011

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 6th, 2011

W dniu 16 czerwca odbędzie się Pielgrzymka do Sanktuarium w Licheniu:

– godz. 11.00 – uroczystości przed pomnikiem Sybiraków

– godz. 12.00 – uroczysta msza święta.

Zapraszamy – celebrował będzie Krajowy Kapelan Sybiraków ks. Zdzisław Banaś.

Organizator: Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Opolu Pan Walenty Oliwa, tel. 603 790 401.

 

Wiadomości z Leszna

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Czerwiec 1st, 2011

Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Lesznie zorganizował w maju 2011 r. wyjazd do Grodźca koło Opola, gdzie znajduje się Cudowny Obraz Matki Boskiej z Biłki Szlacheckiej koło Lwowa, czczony jako obraz Matki Boskiej Patronki Sybiraków.

 

Oprac.: Oddział w Lesznie

Zebranie Delegatów Oddziału Olsztyn Sprawozdawczo-Wyborcze

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 20th, 2011

W dniu 17 maja 2011 r. odbyło się Zebranie Delegatów Oddziału Olsztyn Sprawozdawczo-Wyborcze w związku z końcem 4-letniej kadencji Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Wszystkie organy otrzymały absolutorium. Skład osobowy nowo wybranych organów jest częściowo zmieniony względem ustępujących.

Prezesem Oddziału jednogłośnie ponownie wybrano Pana Eugeniusza Grabskiego.

Zarząd z zadowoleniem przyjmuje wiadomość o uzyskaniu absolutorium przez ustępujące organy, gratuluje równocześnie Wszystkim Wybranym do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2011–2015.

Więcej informacji podamy po otrzymaniu szczegółowych materiałów od Oddziału.

Oprac.: ZG

 

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik