Warszawa – Dzień Matki 2020 r.

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 26th, 2020

W dniu 26 maja mamy odbierają życzenia, otrzymują kwiaty i upominki oraz radosne uśmiechy.

W ten dzień w Warszawie przy skwerze Matki Sybiraczki, obok pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie umieszczony jest kamień dla uczczenia Matek Sybiraczek, ich rodziny, bliscy i znajomi Sybiraków swoją obecnością oddają cześć matkom.

26 maja 2020 r., gdy mija 80 lat od masowych wywózek Polaków z Kresów na daleki Sybir i do Kazachstanu, nieliczna ze względu na okoliczności delegacja Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków złożyła kwiaty i oddała hołd Matkom Sybiraczkom. Kwiatami uczcił w tym miejscu matki również prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kamień z tablicą upamiętniającą Matki Sybiraczki przy skwerze Matki Sybiraczki w Warszawie

Złożenie kwiatów i oddanie hołdu Matkom Sybiraczkom przez delegację Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków

Autor: Stanisław Sikorski, zdjęcia Roman Janiak

Spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków na warszawskim Mokotowie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Grudzień 14th, 2019

W dniu 14 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 103 przy ul. Limanowskiego 9 w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Związku Sybiraków Warszawa-Mokotów, które skupia w swoich szeregach Sybiraków z dzielnic Wilanowa, Mokotowa i Ursynowa.

W spotkaniu wzięło udział około 50 Sybiraków oraz zaproszeni goście: burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, proboszcz parafii Ojców Bernardynów o. Egidiusz Włodarczyk, szefowa Rady Seniorów na Ursynowie Irena Wuttke-Miszczak, mecenas Andrzej Siedlecki, prezes Zarządu naszego Koła Związku Sybiraków Jan Monkiewicz oraz zespół artystyczny Ad-Rem pod kierownictwem Sybiraczki Zofii Rosińskiej. Zaproszeni goście otrzymali upominki – 4-tomową „Księgę Sybiraków”.

Całą uroczystość prowadziła Leokadia Siwek. Zaproszeni goście zabierali głos, a zespół Ad-Rem przedstawił w wydaniu kabaretowym życie w przedwojennej Warszawie, co niejednemu z nas przywróciło wspomnienia. Organizacją spotkania zajęły się Sybiraczki Leokadia Siwek, Czesława Gołąb i Zofia Czyżewska. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Sybiracy Koła ZS Warszawa-Mokotów

Zaproszeni goście (od lewej): burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski, wiceprezes Zarządu Koła Leokadia Siwek, szefowa Rady Seniorów na Ursynowie Irena Wuttke-Miszczak, prezes Jan Monkiewicz, o. Egidiusz Włodarczyk

Zespół artystyczny Ad-Rem z założycielką Zofią Rosińską

Autor: Leokadia Siwek, wiceprezes Zarządu Związku Sybiraków Koło Warszawa-Mokotów

Uroczyste spotkanie opłatkowe warszawskich Sybiraków z Rodziną Katyńską i Rodziną Policyjną 1939 r.

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Grudzień 13th, 2019

Zostaliśmy zaproszeni przez prezesów Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie, Związek Sybiraków oraz kierownika Muzeum Katyńskiego na uroczyste spotkanie opłatkowe w dniu 13 grudnia 2019 r., które odbyło się w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie. Oprócz licznego grona warszawskich Sybiraków udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939 r., Rodzina Katyńska oraz zaproszeni goście. Spotkanie zostało poprzedzone mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie, a koncelebrował ją bp gen. bryg. dr Józef Guzdek – biskup polowy Wojska Polskiego. Msza miała bardzo uroczysty charakter, z przejmującą homilią wygłoszoną przez bp. Józefa Guzdka. Wzniosłe patriotyczne przesłanie wygłosił płk Miarzyński.

Na zakończenie mszy biskup polowy Wojska Polskiego wręczył odznaczenia „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, przyznane przez Ordynariat Polowy m.in. Stanisławowi Sikorskiemu, prezesowi Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków.

Po mszy wszyscy jej uczestnicy przeszli do Sali Konferencyjnej Katedry Polowej, gdzie odbył się uroczysty koncert kolęd, które wspólnie śpiewano z występującymi artystami. Towarzyszyła nam orkiestra policyjna. Wystąpił również chór seniorów z Piaseczna z wiązanką kolęd. W trakcie tego spotkania wystąpienia okolicznościowe wygłosili prezesi Anna Wesołowska (Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939), Marek Krystyniak (Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie), Stanisław Sikorski (Oddział Warszawski Związku Sybiraków) oraz kierownik Muzeum Katyńskiego Sławomir Frątczak.

Po części oficjalnej odbyła się wspólna modlitwa poprowadzona przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, po której przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i składania tradycyjnych życzeń. Uroczyste spotkanie zakończyło się świątecznym poczęstunkiem i zwiedzaniem Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Wystąpienie prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisława Sikorskiego

Medal Ordynariatu Polowego WP „W służbie Bogu i Ojczyźnie” przyznany prezesowi Stanisławowi Sikorskiemu

Wiceprezes Zarządu Głównego ZS Mieczysław Pogodziński gratuluje odznaczenia prezesowi Stanisławowi Sikorskiemu

Występ chóru seniorów z Piaseczna

Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń

Autor: Leon Zujko

Święto Szkoły Podstawowej nr 173 w Warszawie-Wesołej

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Grudzień 5th, 2019

W czwartek 5 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie-Wesołej, która od 15 lat aktywnie współpracuje z Kołem Związku Sybiraków Praga-Południe oraz z Oddziałem Warszawskim ZS, odbyła się po raz kolejny wspaniała, podniosła uroczystość – „Święto Szkoły”. Udział w niej oprócz młodzieży wzięli znakomici goście – władze dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy pod przewodnictwem burmistrza Mariana Mahora, przewodniczący Rady Rodziców Waldemar Wymiatał, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków Praga-Południe Janusz Marciniak, liczne grono Sybiraków oraz górnicy z Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” z kierownikiem Działu Administracji Januszem Biszkowieckim na czele. Był również przedstawiciel resortu górnictwa. Po raz kolejny szkolną uroczystość uświetniła Orkiestra Górnicza z KWK „Knurów-Szczygłowice” pod batutą Grzegorza Pakury.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły, po którym młodzież wraz z gośćmi odśpiewała hymn Polski. Dyrektor szkoły Ewa Walczuk przywitała zebranych, a w szczególności zaproszonych gości. Dokonano dekoracji laureatów konkursu „Ocalić od zapomnienia – Sybiracy są wśród nas”. Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała ciekawą inscenizację okolicznościową. Na zakończenie mogliśmy wysłuchać wystąpień burmistrza dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Mariana Mahora oraz prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisława Sikorskiego, który wręczył pamiątkową książkę. Prezes Zarządu Koła Praga-Południe Związku Sybiraków Janusz Marciniak wręczył dyrektor szkoły medal upamiętniający 90-lecie Związku Sybiraków oraz wiązankę kwiatów.

Przedstawiciele Sybiraków zwracali uwagę przede wszystkim na wagę współpracy szkoły ze Związkiem Sybiraków oraz podkreślali, że ta forma edukacji historycznej i patriotycznej ma szczególne znaczenie – pozwala bowiem uczniom zrozumieć, jak wielką wartość mają ojczyzna i wolność.

Uroczystość zakończyła wspaniała zabawa „całej szkolnej sali” w takt melodii wygrywanych przez orkiestrę górniczą. Wysłuchaliśmy wiązanki melodii górniczych, a przy okazji dyrygent potrafił wspaniale bawić się z młodzieżą szkolną.

Po uroczystości nastąpiło spotkanie zaproszonych gości przy kawie i herbacie.

Wręczenie pamiątkowych dyplomów laureatom konkursu przez prezesa Janusza Marciniaka i dyrektor Ewę Walczuk

Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski wręcza pamiątkową książkę dyrektor Ewie Walczuk

Życzenia składają przedstawiciele Koła Związku Sybiraków Praga-Południe

Występ orkiestry górniczej

Autor: Leon Zujko

Uroczystości Koła Związku Sybiraków w Wołominie

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 21st, 2019

W dniu 21 września 2019 r. odbyła się w Wołominie uroczystość zorganizowana przez Koło Związku Sybiraków i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej WOŁOMINIAK, pod patronatem burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan, a poświęcona 30-leciu utworzenia tutejszego Koła Związku Sybiraków, 80. rocznicy ataku Sowietów na Polskę oraz obchodom Dnia Sybiraka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Matki Boskiej, oprócz Sybiraków udział w niej wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wołominie i starostwa, delegacja przedstawicieli Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków z prezesem Stanisławem Sikorskim oraz młodzież szkolna i mieszkańcy miasta. Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich zgromadzonych na skwer Sybiraków, przed pomnik poświęcony upamiętnieniu gehenny obywateli polskich w okresie po napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Pod pomnikiem złożono wieńce i wręczono odznaczenia. Najwyższą, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan (niestety nieobecna usprawiedliwiona, odbierze w innym terminie) oraz Andrzej Saulewicz. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: poseł na Sejm Jan Grabiec oraz Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków.

Uroczystość zakończyła się odczytaniem apelu pamięci przez ucznia LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i koncertem muzyczno-patriotycznym, przygotowanym przez Pawła Rozbickiego, dyrektora Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Wołominie, a wykonanym przez byłych i obecnych uczniów tej szkoły.

Zarząd Oddziału Warszawskiego wysłał pismo do Zarządu Koła ZS w Wołominie z podziękowaniem i gratulacjami za zaangażowanie i sprawne zorganizowanie tej uroczystości.

Uroczystość na skwerze Sybiraków w Wołominie

Sybiracy, zaproszeni goście i mieszkańcy Wołomina

Poczet sztandarowy Koła ZS w Wołominie

Zasłużony dla Koła ZS w Wołominie Andrzej Saulewicz

Delegacja Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS (od prawej): prezes Stanisław Sikorski, członek Zarządu Felicja Melon i wiceprezes Maria Stankiewicz

Zdjęcie pamiątkowe uczestników uroczystości

Autor: Stanisław Sikorski, prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZS

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik