“Pomoc bohaterom”

Dodane przez: Agnieszka Munik - 18 listopada, 2020

Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne pod tytułem “Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu “ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII

Do kombatantów z terenu Warszawy i okolic oraz Torunia dostarczane są obiady w okresie od 16 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. 
Związek Sybiraków otrzymał dofinansowanie w kwocie 90 000 zł. 

Wspieranie działań archiwalnych 2020.

Dodane przez: Agnieszka Munik - 18 listopada, 2020

Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych.

Trwają intensywne prace nad realizacją zadania pt. „Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących osób wywiezionych na Sybir, należących do Związku Sybiraków Zarządu Głównego – etap I”.

Celem zadania, dofinansowanego przez  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, jest opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie kwestionariuszy członków Związku Sybiraków oraz załączonych do nich materiałów archiwalnych wchodzących w skład zasobu archiwum Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Opracowanie kwestionariuszy znacząco ułatwi poszukiwanie informacji o osobach wywiezionych na Sybir i ich rodzinach. 

Dotacja na wydanie kwartalnika “Zesłaniec’

Dodane przez: Agnieszka Munik - 17 listopada, 2020

Informujemy, iż dzięki Fundacji Polakom na Wschodzie współfinansowanej przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów Związek Sybiraków otrzymał dotację na wydanie kwartalnika „Zesłaniec” w kwocie 25 000 zł.

 

Liczba wejść na stronę: Licznik