Digitalizacja i udostępnienie online materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Związku Sybiraków.

Zakończyliśmy realizację zadania pt. „Na nieludzkiej ziemi. Digitalizacja i upowszechnienie materiałów dotyczących osób zesłanych na Sybir w latach 1939-1941”. Celem zadania, dofinansowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, były digitalizacja i udostępnianie online ponad 66 tys. stron kwestionariuszy członków Związku Sybiraków. Oryginały dokumentów udostępniane są bezpłatnie w siedzibie Związku Sybiraków Zarządu Głównego, natomiast pliki cyfrowe […]

Czytaj więcej

Digitalizacja i udostępnienie online materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Związku Sybiraków.

Trwają intensywne prace nad realizacją zadania pt. „Na nieludzkiej ziemi. Digitalizacja i upowszechnienie materiałów dotyczących osób zesłanych na Sybir w latach 1939-1941”. Celem zadania, dofinansowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest digitalizacja i udostępnienie online w Otwartym Systemie Archiwizacji kwestionariuszy członków Związku Sybiraków oraz załączonych do nich materiałów archiwalnych wchodzących w skład zasobu archiwum […]

Czytaj więcej

Digitalizacja i udostępnienie online materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Związku Sybiraków

Związek Sybiraków, dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa i Sportu w ramach programu „Kultura Cyfrowa”, rozpoczyna prace nad digitalizacją swoich zbiorów. W ramach zadania zdigitalizowanych zostanie ponad 66 tys. stron dokumentów, które następnie zostaną udostępnione w Otwartym Systemie Archiwizacji. Realizacja zadania pozwoli większej ilości osób na dostęp do informacji o osobach deportowanych i wywiezionych […]

Czytaj więcej

Pomoc bohaterom

Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych. Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu „ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII„ […]

Czytaj więcej

Pomoc bohaterom

Związek Sybiraków Zarząd Główny realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Pomoc bohaterom” w postaci dowozu obiadów dla osób uprawnionych. Zadanie realizowane jest z dotacji otrzymanej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach programu „ŚWIADCZENIE ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO, DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ INNYCH UPRAWNIONYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMII„ […]

Czytaj więcej

Archiwizacja i udostępnianie materiałów archiwalnych członków Związku Sybiraków.

Zakończyliśmy realizację zadania pt. „Archiwizacja i udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących osób wywiezionych na Sybir, należących do Związku Sybiraków Zarządu Głównego – etap I”. Celem zadania, dofinansowanego przez  *Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych*, było opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie kwestionariuszy członków Związku Sybiraków. Opracowano, zabezpieczono i opisano w dwóch bazach archiwalnych: Zintegrowany System Informacji Archiwalnej oraz Otwarty System […]

Czytaj więcej