Indeks represjonowanych

W latach 1988–2013 program naukowo-badawczy „Indeks Represjonowanych” był realizowany początkowo przez Archiwum Wschodnie, zajmujące się gromadzeniem różnego rodzaju świadectwa osób, które po 17 września 1939 r. znalazły się pod okupacją sowiecką i na terenie ówczesnego ZSRS w więzieniach, łagrach lub na zesłaniu, a następnie przez Fundację Ośrodka KARTA. W 2002 r. patronat nad programem objął […]

Czytaj więcej

Fundacja Ośrodka KARTA

Fundacja Ośrodek KARTA Jest niezależną organizacją pozarządową. Odkrywa, chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki. Robi to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie.  Z zawartością archiwów można się zapoznać pod adresami: Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTAKolekcja Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Sybiraków

Czytaj więcej

Wojskowe Biuro Historyczne

Centralne Archiwum Wojskowe należy do wojskowej sieci archiwalnej, w której przechowywana jest dokumentacja wytworzona przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez inne urzędy państwowe. Zasób CAW sięga XX wieku. Z zawartością archiwów można zapoznać się pod adresami: https://wbh.wp.mil.pl/pl/-wyszukiwarka https://wbh.wp.mil.pl/pl/Wojskowe Biuro Historyczne – zasoby

Czytaj więcej

Fundacja Kresy-Syberia

Chociaż nasze wirtualne muzeum jest jeszcze w powijakach online, zawiera już szereg elementów mających na celu ukształtowanie doświadczenia odwiedzającego w poznawaniu niemal nieznanego rozdziału II wojny światowej. Zapraszamy do odwiedzenia tego Wirtualnego Muzeum, poświęconego polskim obywatelom, którzy walczyli na Kresach Wschodnich w Polsce i na przymusowym wygnaniu, podczas II wojny światowej. Z zawartością archiwów można […]

Czytaj więcej

Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dzięki projektowi przygotowanemu przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, współfinansowanemu ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, możemy realizować marzenie o upowszechnieniu znajomości historii tej niezwykłej profesji. Muzeum jest próbą przedstawienia dziedzictwa, utrwalenia pamięci i wdzięczności za dokonania naszych poprzedniczek oraz wyzwaniem dla następnych pokoleń pielęgniarek i […]

Czytaj więcej