Statut Związku Sybiraków

  STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Sybiraków, zwane w dalszej części Statutu „Związkiem” i posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają także Oddziały i mogą posiadać również Koła.2. Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów i Zarządy Kół mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. § 2 […]

Czytaj więcej