Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego -formularz.

kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sybiracy Szanowni Państwo, druk jest dostępny w powyższym linku. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie a następnie złożenie do swojego Oddziału Związku Sybiraków albo wysłanie bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów do Warszawy. Wniosek_o_przyznanie_swiadczenia_pienieznego_dla_Sybirakow_mieszkajacych_w_Polsce_po_nowelizacji – plik doc Wniosek_o_przyznanie_uzupeniajacego_swiadczenia_pienieznego_dla_Sybirakow_mieszkajacych_w_Polsce  – plik pdf    

Czytaj więcej

Wyjaśnienie w sprawie zniesienia ograniczeń w przyznawaniu świadczenia pieniężnego przysługującego osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR

Świadczenie pieniężne przysługuje osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na mocy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz 1428 ze zm.). Nowelizacja z 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 794) zniosła ograniczenie czasowe w przyznawaniu uprawnień osoby represjonowanej, które wcześniej było do 1956 r.  Aby otrzymać […]

Czytaj więcej

ZUS EOC/AC Wniosek o refundację opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (OC/AC).

Szanowni Państwo poniżej podajemy link do  wniosku. Wniosek  stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o rozpatrzenie uprawnień i przyznanie inwalidzie wojennemu lub wojskowemu refundacji składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych (OC) / na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych (AC). Wniosek może zostać przesłany za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do […]

Czytaj więcej

Medal „Pro Patria”

Medal „Pro Patria” ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę nadaje Szef UdSKiOR z własnej inicjatywy lub na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i […]

Czytaj więcej

Odznaka Honorowa Sybiraka

Nadawana przez Zarząd Główny Związku: – Sybirakom służącym społecznie Społeczności Sybirackiej – Sympatykom Związku Sybiraków, którzy swą działalnością na rzecz Związku realizowali cele statutowe Związku Sybiraków Wniosek OHS Formularz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO) RODO_ZG_ZaZaslugi OHS – doc RODO_ZG_ZaZaslugi OHS – pdf

Czytaj więcej