Ks. Władysław Bukowiński – zaproszenie do wysłuchania audycji

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 8th, 2016

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej poświęconej ks. Władysławowi Bukowińskiemu, który jest patronem zesłańców.

Ks. Władysław Bukowiński

Ks. Władysław Bukowiński spędził w sowieckich łagrach i więzieniach ponad 13 lat. 11 września 2016 r. został w Karagandzie ogłoszony błogosławionym.

W audycji o heroizmie błogosławionego ks. Władysława Bukowińskiego oraz o potomkach polskich zesłańców w Kazachstanie rozmawiają: Danuta Lenik – doktor teologii, wieloletnia prezes Stowarzyszenia im. ks. Władysława Bukowińskiego OCALENIE oraz Natalia Rykowska – doktor nauk społecznych, urodzona w Kazachstanie w rodzinie polskich zesłańców.

Audycja jest do odsłuchania na stronie internetowej: www.sybiracy-bielsko.pl.

Link do strony: http://sybiracy-bielsko.pl/index.php/2016/11/01/ksiadz-wladyslaw-bukowinski-patron-zeslancow/

Odznaczenia dla tych, którzy przeżyli Sybir

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Marzec 12th, 2013

Ponad 70 sybiraków wzięło udział w spotkaniu w mieszczącym Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń forcie w krakowskich Skotnikach. Dzień wcześniej przypadła 73. rocznica pierwszej wielkiej deportacji mieszkańców Kresów Wschodnich na Syberię. Podczas uroczystości wręczono m.in. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. – Nasi goście nie kryli wzruszenia. Podkreślali, że oni odejdą, a dzięki Centrum pamięć o zsyłkach pozostanie. To dla nich istotne – mówi dyrektor placówki, historyk dr Hubert Chudzio. Podczas okolicznościowego koncertu zabrzmiały m.in. utwory grane w sowieckich łagrach. (SUB)

Sekretarz generalny Stanisław Sikorski udekorował Złotymi Odznakami za Zasługi dla Związku Sybiraków m.in. (od lewej): Jana Kwiatkowskiego (członka Zarządu Oddziału ZS w Krakowie), Krystynę Wierzbicką (wiceprezes Oddziału) i Marcina Tatarę z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Na podstawie artykułu zamieszczonego w „Dzienniku Polskim” z dnia 12 lutego 2013 r., fot. Anna Kaczmarz

 

Dwa pokolenia o zsyłkach

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Marzec 12th, 2013

Kilkudziesięciu sybiraków uczestniczyło w krakowskim upamiętnianiu 73. rocznicy pierwszej masowej wywózki na Sybir w czasie II wojny światowej. Towarzyszyła im grupa młodych historyków.

Po raz pierwszy uroczystość odbyła się w siedzibie niedawno otwartego Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, mieszczącego się w krakowskim Forcie Skotniki. Grupa młodych historyków doprowadziła do stworzenia tej instytucji. – Kiedy nas zabraknie, oni o nas będą pamiętać i przekazywać dalej opowieść o naszych losach – Aleksandra Szemioth, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie. Sybiracy tworzą obecnie najliczniejsze stowarzyszenie kombatanckie w kraju, w samym Krakowie jest to ok. 700 osób.

Okazją do spotkania była 73. rocznica pierwszej deportacji Polaków w głąb ZSRR. Wydarzenie to zapoczątkowało dramatyczne losy około 1,5 mln Polaków zesłanych na Sybir. W nocy do domów polskich wkroczyły grupy uzbrojonych żołnierzy sowieckich, NKWD w towarzystwie cywilów z mniejszości narodowych, którzy byli donosicielami i pomagali przygotować listy zesłańców.

Przy panującym wówczas silnym mrozie wywożono całe rodziny, nie dając nawet czasu na spakowanie dobytku. Na pobliskich stacjach kolejowych czekały wagony bydlęce, do których pakowano zesłańców. Osiedlani byli w regionach, gdzie panowały szczególnie trudne warunki klimatyczne. Stąd też śmiertelność z powodu głodu, chorób, mrozów oraz wycieńczenia była niezwykle wysoka. Wciąż brakuje precyzyjnych danych o tym, jak wielu Polaków zginęło na „nieludzkiej ziemi”.

Po zakończeniu II wojny światowej nie wolno było mówić o zsyłkach. Stało się to możliwe w 1989 r. – Znaczna część społeczeństwa, zwłaszcza jego młodsza część, nie miała pojęcia o tej tragedii, która dotknęła nasz Naród w czasie II wojny światowej. Dlatego my, którzy jeszcze żyjemy, a jesteśmy świadkami i uczestnikami tych wydarzeń, staramy się tę lukę w wiedzy społecznej wypełnić i publikacjami, i takimi jak to spotkaniami – dodała Aleksandra Szemioth.

Co roku sybiracy rocznicę pierwszej deportacji starają się podkreślić jakimś szczególnym akcentem. W tym roku miejscem spotkania było Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. Dotychczas Centrum docierało do Polaków, którzy przeszli przez Sybir i pozostali na emigracji. Chcemy zebrać jak najwięcej relacji wspomnieniowych od świadków historii, szczególnie sybiraków oraz przymusowo wysiedlonych ze swych domów przez niemieckiego okupanta w czasach II wojny światowej. Docelowo swoimi badaniami chcemy objąć okres przymusowych migracji od konfederacji barskiej po czasy represji komunistycznych – podkreślił dr Hubert Chudzio, dyrektor Centrum. Instytucja ta ukonstytuowała się w 2011 r. dzięki inicjatywie władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W jej skład wejdą: muzeum zsyłek, wypędzeń i przesiedleń Polaków, jednostka badawcza oraz biblioteka i archiwum. Docelową siedzibą centrum stanie się Fort Skotniki, przekazany na ten cel przez władze województwa.

Na podstawie artykułu Marcina Austyna zamieszczonego w „Naszym Dzienniku” z dnia 12 lutego 2013 r.

 

17 września w Jastrzębiu-Zdroju

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 8th, 2012

Dwutygodnik Informacyjny JasNet

Nowy Sącz: Kultywują pamięć o zesłańcach na Syberię

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 25th, 2012

W Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu. Stery Stowarzyszenia ponownie powierzono Robertowi Sobolowi, wiceprezes – Antonina Dzikowska, dyrektor szkoły, której patronują zesłańcy.

Do zarządu weszli ponadto: Maria Sowa (sekretarz), Maksymilian Wilk (skarbnik) oraz Kazimierz Korczyński, Danuta Rybicka i Dorota Pietruszka (członkowie zarządu). Komisji rewizyjnej szefuje Urszula Orzechowska. Podczas walnego zebrania K. Korczyński, członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków: złote – Janinie Brzozowskiej i Danucie Rybickiej, srebrne – Otyldzie Wojciukiewicz i Irenie Zabawie. W dalszej części zebrania omawiano plany i zamierzenia na przyszłość.

 

Warto wiedzieć

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu zostało powołane w 2009 roku w celu kultywowania pamięci o zesłańcach Sybiru, przekazywania tej wiedzy młodemu pokoleniu, wspierania działalności Związku Sybiraków i podejmowania działań mających na celu zachowanie pamięci o Golgocie Wschodu. Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział i współorganizowali m.in. Wigilię Sybiraków, obchody rocznicy wywózki na Syberię, zbrodni katyńskiej, wybuchu II wojny światowej, Międzyszkolny Konkurs Poezji Sybirackiej, Konkurs Wiedzy o Patronie w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków, Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków. Sądeccy Sybiracy wzięli także udział w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku oraz odwiedzali ogniska polskości na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

Stowarzyszenie sprawuje opiekę nad symbolicznym grobem Sybiraków na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu i obeliskiem Pamięci Sybiraków przy ul. Kraszewskiego oraz przyznaje rodzinom emblemat Golgoty Wschodu – „Zesłaniec Sybiru”, którym opatruje się groby zmarłych Sybiraków.

Staraniem Stowarzyszenia, przy pomocy finansowej Urzędu Miasta, wydano książkę o 20-letniej działalności Związku Sybiraków w Nowym Sączu wraz ze wspomnieniami z pobytu na „nieludzkiej ziemi”. W 2010 r. z inicjatywy Stowarzyszenia odbył się w Nowym Sączu I Krajowy Zjazd Szkół i Placówek noszących imię Zesłańców Sybiru, w którym wzięli udział delegaci 21 szkół różnego stopnia. Nie byłoby tak bogatej działalności, gdyby nie wsparcie, jakie sądeckim Sybirakom udziela Zespół Szkół nr 2, na czele z dyrektor Antoniną Dzikowską.

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w Nowym Sączu nie jest typową organizacją kombatancką, bo oprócz Sybiraków, których szeregi wykruszają się, działają w nim przedstawiciele średniego i młodego pokolenia, przeważnie potomkowie zesłańców, ale także ludzie, dla których ważna jest pamięć o cierpieniach Polaków na „nieludzkiej ziemi”. Tu dobrym przykładem jest postać prezesa Stowarzyszenia Roberta Sobola, od lat organizującego akcje pomocy Sądeczan dla Polaków na Wschodzie.

Tekst z portalu Sądeczanin autorstwa red. Henryka Szewczyka

 

« POPRZEDNIE WPISY  

Liczba wejść na stronę: Licznik