SYBIRACY. Histo­ria Koła Związku Sybi­ra­ków w Luba­czo­wie

Naj­now­sza książka Bar­bary Jan­czura –​„SYBIRACY. Histo­ria Koła Związku Sybi­ra­ków w Luba­czo­wie” – to kom­pen­dium wie­dzy o Kole, jego dzia­łal­no­ści, cięż­kim losie Zesłań­ców Sybiru i Ich życiu w powo­jen­nej Pol­sce. Publi­ka­cja jest hoł­dem dla tych, któ­rzy ni­gdy już nie powró­cili i dla tych, któ­rzy pie­lę­gnują pamięć o mar­ty­ro­lo­gii narodu pol­skiego. Książka uka­zała się w maju 2022 roku. Obję­tość […]

Czytaj więcej

Koncert w 81. rocznicę deportacji kwietniowej

Zachęcamy do obejrzenia filmu z koncertu, który się odbył w 81. rocznicę deportacji kwietniowej. Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie realizuje liczne projekty naukowo-badawcze, zarówno w kraju, jak i za granicą – w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, USA, Izraelu, RPA, Ugandzie, Rumunii, Kazachstanie. Priorytetem jest dokumentowanie losów świadków historii poprzez nagrywanie […]

Czytaj więcej

Kwartalnik „Zesłaniec”

„Zesłaniec” – kwartalnik Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków założony został w roku 1996 przez Wiesława Krawczyńskiego z Krakowa i Antoniego Kuczyńskiego z Wrocławia, osoby w życiu, których przejawiają się różne konteksty obcowania z Syberią – naukowe, zesłańcze, humanitarne, podróżnicze itp. Podobne wątki przewijają się także w biografiach członków kolegium redakcyjnego tego pisma: Anny Dzienkiewicz, […]

Czytaj więcej

Kresy utracone czyli „Roztrzaskane lustro”, podróż sentymentalna Teresy Paryny.

Jak przedstawić książkę, żeby nie zgubiła się w setkach, a może nawet w tysiącach kresowych wydawnictw, nie tylko z Podkarpacia ale i Lubelszczyzny, Podlasia, a nawet z całej Polski, gdzie wszędzie rozsiani są potomkowie mieszkańców polskich Kresów i w najprzeróżniejszy, artystyczny sposób wracają do krain swoich rodziców i dziadków, nie mogąc się wyzbyć bólu z […]

Czytaj więcej