Poświęcenie figur w Białymstoku

Dodane przez: Agnieszka Munik - 6 września, 2019

W dniu 6 września 2019 r., podczas uroczystości XIX Międzynarodowego Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku przy pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka abp Tadeusz Wojda w asyście proboszcza kościoła pw. Ducha Świętego ks. Józefa Kozłowskiego, kapelana białostockich Sybiraków, szefa UdsKiOR Jana Józefa Kasprzyka, prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejki, prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i prezesa Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia udali się na poświęcenie figur Matki Bożej Niepokalanej i Jezusa Chrystusa. Figury ufundowane zostały jako wyraz wdzięczności za ocalenie i powrót do ojczyzny.

Poświęcenie figur Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Niepokalanej – znaków pamięci będących wyrazem wdzięczności za ocalenie i powrót do ojczyzny

Autor: Jolanta Hryniewicka, zdjęcia Marian Boczar

Sybirackie znaki pamięci

Dodane przez: Agnieszka Munik - 17 czerwca, 2019

Poniżej link do strony internetowej Związku Sybiraków prezentującej znaki pamięci upamiętniające historię wywózek i losy zesłańców, powstałe na terenie całej Polski staraniem Oddziałów i Kół Związku.

znaki-pamieci-zwiazku-sybirakow.blogspot.com

Tablica upamiętniająca 30-lecie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu

Dodane przez: Agnieszka Munik - 14 czerwca, 2019

14 czerwca 2019 r. w Toruniu miała miejsce szczególna uroczystość. W Muzeum Etnograficznym Sybiracy świętowali 30-lecie istnienia swojego związku, obchodzono także 10-lecie nadania VI Liceum Ogólnokształcącemu imienia Zesłańców Sybiru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Toruniu, którą odprawił ks. kanonik Józef Nowakowski, kapelan tutejszych Sybiraków. Uczestnicy przeszli ulicami Toruniu do Muzeum Etnograficznego, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą zebranie założycielskie Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu.

Prezes Zarządu toruńskiego Oddziału Jan Myrcha powitał gości przybyłych na uroczystość 30-lecia reaktywowania Związku Sybiraków w Toruniu – Sybiraków z Brodnicy Chełmży, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza oraz Torunia, a zwłaszcza Zdzisław Mickiewicza, Joannę Dardas, Danutę Komassę, Danutę Szelatyńską, Krystynę Buniak i innych członków Związku Sybiraków, którzy 30 lat temu podjęli trud utworzenia organizacji, by uczcić pamięć tysięcy Polaków prześladowanych i zamęczonych oraz oddać hołd ich cierpieniu i wierności podstawowym ludzkim wartościom”. Prezes Jan Myrcha powitał także włodarzy województwa z wicewojewodą Józefem Ramlauem, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, duchowieństwo z ks. prałatem Józefem Nowakowskim – opiekunem duchowym Sybiraków, poczty sztandarowe, przedstawicieli wojska, organizacji kombatanckich oraz dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru wraz z nauczycielami i uczniami.

Następnie w miejscu, gdzie 10 czerwca 1989 r. odbyło się pierwsze zebranie i reaktywowano toruński Oddział Związku Sybiraków, odsłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Aktu odsłonięcia dokonali: pierwszy prezes Zarządu Oddziału Zdzisław Mickiewicz wraz z uczestnikami tego historycznego zebrania – Janiną Dardas, Danutą Komassą, towarzyszył im dyrektor Muzeum Etnograficznego dr Hubert Czachowski. Tablicę poświęcił ks. Józef Nowakowski.

W dalszej części uroczystości wspominano początki istnienia Związku i ludzi, którzy bardzo się dla niego zasłużyli, a nie mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. Prezydent Torunia Michał Zaleski mówił do słuchaczy: „Ta uroczystość ma przypominać historię Związku Sybiraków. Pamiętajmy, że 30 lat temu rozpoczął się szczególny czas. To właśnie wtedy wolna Polska stała się faktem, a co za tym idzie, rozkwitła idea bycia razem i upominania się o swoje. Dziękuję Państwu, że tworzycie swoją wartość, uświadamiając i przypominając szczególnie młodym ludziom o historii Sybiraków, że na mroźną Syberię trafiały także polskie rodziny. Cieszy także fakt, że już od 10 lat VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu nosi imię Zesłańców Sybiru”. W swoim przemówieniu prezes Jan Myrcha przedstawił dokonania Związku, mówił o problemach, jakie mają, coraz starsi przecież, członkowie. Zwrócił też uwagę na szczególną rolę, jaką odgrywa współpraca z VI LO: „Bo kiedy Sybiracy mówią o swoich przeżyciach, panuje martwa cisza – wszyscy słuchają w skupieniu. To daje bardzo duże napięcie emocjonalne w obie strony. Szkoda, że tak mało szkół jest zainteresowanych spotkaniami z zesłańcami”. Następnie podziękował władzom województwa i miasta Torunia za wspieranie działań Związku, a także za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. W dalszej części nastąpiło uhonorowanie zasłużonych dla Związku.

 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie Oddziału ZS w Toruniu

Autor: Izabela Świtała, nauczyciel języka polskiego w VI LO w Toruniu, zdjęcia Jolanta Kwiatkowska

Tablica upamiętniająca 30. rocznicę reaktywowania Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie

Dodane przez: Agnieszka Munik - 13 maja, 2019

Najnowsza tablica, ufundowaną przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, z inicjatywy prof. Huberta Chudzio, upamiętnia Zebranie Założycielskie Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków w jego 30. rocznicę. Tablicę odsłonięto 13 maja 2019 r. Jest ona umieszczona przy wejściu do auli uczelni, tam gdzie odbyło się to zebranie 13 maja 1989 r. Możliwość spotkania w tym miejscu zawdzięczamy staraniom naszej członkini, prof. Zofii Ciesielskiej, która była wówczas wykładowcą na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Odsłonięcia tablicy dokonali rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierz Karolczak i prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Aleksandra Szemioth

Tablica upamiętniająca 30. rocznicę reaktywowania Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie

Autor: Aleksandra Szemioth, prezes Zarządu Oddziału ZS w Krakowie, zdjęcia Wanda Puszko-Tarnawska

To się zdarzyło

Dodane przez: Agnieszka Munik - 1 maja, 2019

W dniu 1 maja 2019 r. w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie, w kaplicy Jezusa Miłosiernego poświęconej Sybirakom została odsłonięta tablica pamięci.

Odsłonięcie tablicy zostało poprzedzone uroczystą mszą świętą, którą poprowadził ks. abp Andrzej Dzięga. Jego Ekscelencja odprawił mszę świętą w intencji Sybiraków, dziękując Panu Bogu za to, że przetrwali, oraz za dusze wszystkich naszych bliskich, którzy nie wytrzymali głodu, pracy ponad siły i pozostali w syberyjskich tajgach i stepach Kazachstanu na zawsze.

W trakcie mszy czytanie z Dziejów Apostolskich przekazała Zofia Majchrowicz z Koła Związku Sybiraków w Łobzie, a modlitwę wiernych poprowadziła Franciszka Kobylińska z Koła Związku Sybiraków w Nowogardzie. Podziękowanie za poprowadzenie mszy złożyła na ręce księdza arcybiskupa prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Szczecinie Zofia Wojewnik.

Po zakończonej mszy wszyscy zebrani na czele z pocztami sztandarowymi i księżmi przeszli do kaplicy Sybiraków, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa o treści: „W setną rocznicę odzyskania niepodległości ojczyzny, dziewięćdziesiątą rocznicę utworzenia Związku Sybiraków, trzydziestą rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków wdzięczni Bogu Sybiracy. Szczecin 2018”.

Odsłonięcia tablicy dokonali: ks. Andrzej Krzystek, Zofia Wojewnik – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Szczecinie, Iwona Biedulska – sekretarz Zarządu Oddziału.

Następnie ks. Dariusz Knapik odczytał treść tablicy, a ks. abp Andrzej Dzięga pobłogosławił tablicę.

Po krótkiej modlitwie wierni zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, z którego część osób skorzystała.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciel prezydenta Szczecina Michał Dembowski i przedstawiciel wojewody Artur Staszczyk.

Odsłonięcie tablicy pamięci

Tablica pamięci

Autor: Zofia Wojewnik, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Szczecinie

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik