Urna z syberyjską ziemią – nowy znak pamięci we Wrocławiu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 10th, 2019

W dniu 10 lutego 2019 r. w ramach obchodów 79. rocznicy pierwszej masowej zsyłki na Sybir we Wrocławiu odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne w Złotnikach (dzielnica Fabryczna), w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej.

W czasie mszy świętej, odprawianej pod przewodnictwem kapelana naszego Oddziału ks. Franciszka Głoda, odegrane zostały hymn Polski i Hymn Sybiraków. Ewa Kobyl przedstawiła historię zsyłek na Sybir Polaków od XVII w., zwłaszcza w latach 1940–1956. W czasie mszy świętej pani Ewa poprowadziła razem z księdzem proboszczem – swojego rodzaju – apel poległych, modliliśmy się za tych wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny, zostali zamęczeni i zamordowani w miejscach kaźni i deportacji, oraz za tych, którzy przeżyli i wrócili do ojczyzny.

Po mszy świętej procesją, na czele której delegacja w składzie Roman Janik, Zofia Daniszewska i Stanisława Szarycz niosła urnę i znicze, przeszliśmy pod ołtarz Matki Bożej Królowej Polski, gdzie nastąpiło wmurowanie urny z syberyjską ziemią, w której spoczywają Polacy – zesłańcy, i poświęcenie umieszczonej na „Ścieżce Historii” płyty upamiętniającej zesłania Polaków na Sybir w latach 1939–1956. Całej tej bardzo podniosłej ceremonii przewodniczył nasz kapelan ks. prof. dr hab. Franciszek Głód w asyście proboszcza ks. Andrzeja Pańczaka.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości prezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka serdecznie podziękował: księdzu proboszczowi za podjęcie inicjatywy powstania kolejnego znaku pamięci zesłańców Sybiru, księdzu kapelanowi za przewodniczenie ceremonii religijno-patriotycznej, a także Stanisławie Szarycz (inicjatorce tego przedsięwzięcia) i Ewie Kobyl (za scenariusz i przygotowanie tak podniosłej uroczystości).

Po zakończeniu uroczystości ksiądz proboszcz i Stanisława Szarycz zaprosili uczestników (sybiraków i gości) na obiad i smaczne ciasta – wypieki własnoręcznie przygotowane przez organizatorów.

Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski, obok kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, miejsce znaku pamięci

Urna z syberyjską ziemią przed ołtarzem

W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej. Od lewej w pierwszym rzędzie: prezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu Eugeniusz Kuszka, wiceprezes Ryszard Janosz, Stanisław Błoński – prezes Związku Sybiraków III RP

Wiceprezes Zarządu Oddziału Roman Janik wraz z asystą – Zofii Daniszewską (z lewej) i Stanisławą Szarycz z urną z ziemią z Sybiru

Roman Janik wstawia urnę z ziemia syberyjską do Kolumbarium

Płyta pamiątkowa umieszczona na „Ścieżce Historii”

Autorzy: Ryszard Janosz, wiceprezes Zarządu Oddziału we Wrocławiu, Antoni Tunkiewicz, prezes Zarządu Koła Fabryczna we Wrocławiu

Aleja Sybiraków w Podgórzu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Luty 10th, 2019

W Podgórzu (Oddział Związku Sybiraków w Łomży) w dniu 10 lutego, w rocznicę pierwszej masowej wywózki na Syberię, otwarto Aleję Sybiraków, w której na ponaddwumetrowych słupach zostały wypisane imiona i nazwiska mieszkańców gminy Łomża wywiezionych na Syberię (748 osób). Słupy zostały usytuowane obok pomnika Sybiraka, który znajduje się na niewielkiej wyniosłości terenu przy bibliotece. Ten znak pamięci gromadzi mieszkańców przy okazji różnych wydarzeń patriotycznych, jest symbolem ich pamięci o trudnej historii, wspomnieniem tych, którzy zostali wywiezieni w nieludzki sposób na „nieludzką ziemię”.

Otwarcie Alei Sybiraków w Podgórzu w dniu 10 lutego. Prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart przecina wstęgę. Za nią stoją wójt gminy Łomża Piotr Kłys i dyrektor biblioteki w Podgórzu Wiesława Kłosińska

Autor: Nina Żyłko, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Łomży

Drzewo Pamięci w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Listopad 18th, 2018

18 października 2018 r. w Zaczarniu przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej z oddziałami gimnazjalnymi odsłonięto znak pamięci, przy którym posadzono Drzewo Pamięci, realizując inicjatywę VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.

Niezwykła uroczystość miała upamiętnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła się od mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. Roberta Filipowicza, o. Piotra Pacurę i ks. Kazimierza Kruczyńskiego w intencji ojczyzny w kościele parafialnym, w której liczny udział wzięli zaproszeni goście, społeczność lokalna i szkolna. Po jej zakończeniu wszyscy przemaszerowali na plac przed budynkiem szkoły, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie znaku pamięci zaprojektowanego przez Ewę Kutę i Marka Kwapniewskiego, a ufundowanego przez mieszkańców Zaczarnia. Dokonali go Ewa Kuta, Dagmara Pytel-Kańka, Arkadiusz Mikuła, Marek Kwapniewski, Adrianna Szostak i Przemysław Madej. W tej historycznej chwili uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej podnieśli flagę państwową na maszt znajdujący się obok pomnika.

Następnie goście, mieszkańcy Zaczarnia oraz społeczność szkolna udali się do sali gimnastycznej. Kolejna część obchodów stulecia niepodległości rozpoczęła się od powitania przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Tadeusza Kozioła przybyłych, którzy po brzegi wypełnili halę. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Następnie dyrektor wręczył po raz ostatni statuetkę „Róża Pamięci”, będącą symbolicznym podziękowaniem dla osoby w szczególny sposób wspierającej szkołę. Otrzymał ją Edward Kędzierski.

Część artystyczna rozpoczęła się od historycznego wprowadzenia w tematykę koncertu „Drogi wolności”. Następnie zebrani mogli obejrzeć krótkie przedstawienie „Strajk we Wrześni”, ekspresywnie zagrane przez uczniów klasy VIII i III gimnazjum, przygotowane pod okiem Jolanty Kolak i Katarzyny Maślanki. Było ono manifestem postawy młodych Polaków, którzy bronili swej narodowości, i wstępem do koncertu. Poruszające i piękne pieśni patriotyczne, nawiązujące do wydarzeń z historii Polski od 1918 do 2018 r., wykonali utalentowani soliści: Katarzyna Rąpała, Klaudia Rąpała, Marlena Madej i Jakub Marszałek, którym towarzyszył chór szkolny (składający się z uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Zaczarnia) oraz wspaniali muzycy: Paweł Maurycy, Jacek Bielecki, Robert Wałaszek oraz Dominika Cecot, Zofia Guzik, Agnieszka Siedlik, Albert Sumara, Michał Smajdor i Michał Świerczek. Pieśni ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi wykonanymi przez: Małgorzatę Stolarz, Joannę Ptak, Joannę Żurek i Iwonę Skicką. Przygotowaniem całości koncertu od strony muzycznej zajął się Dariusz Augustyn. Scenariusz całej uroczystości opracowali: Jolanta Kolak i Tadeusz Kozioł. O oświetlenie sali w czasie koncertu zadbał Piotr Kuta, firma E-events Team.

Z owacji na stojąco na koniec uroczystości można wywnioskować, że zrobiła ona duże wrażenie i podobała się zgromadzonej publiczności. Wszyscy podkreślali profesjonalizm całego przedsięwzięcia. Swymi wrażeniami z zebranymi podzielili się: Arkadiusz Mikuła – wójt gminy Lisia Góra, Teresa Szydłowska – wizytator Kuratorium Oświaty, Paweł Stach – wiceprzewodniczący Rady Gminy Lisia Góra, a także Paweł Bukowski – dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, którzy wyrazili uznanie dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie tego historycznego dla społeczności Zaczarnia wydarzenia.

Drzewo Pamięci ufundowane przez mieszkańców Zaczarnia w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Znak pamięci w Zaczarniu

Koncert „Drogi wolności”

Występ uczniów „Strajk we Wrześni”

Autorzy: Jolanta Kolak, Katarzyna Maślanka

Poświęcenie krzyża – symbolu ofiar Sybiru i Katynia

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 9th, 2018

W dniu 9 października 2018 r. w Rogoźnie (Wielkopolska) odbyło się uroczyste poświęcenie krzyża, symbolu naszej wiary i symbolu ofiar stalinowskiego ludobójstwa. Uroczystość zaszczycił swą obecnością prymas Polski, metropolita gnieźnieński ks. abp Wojciech Polak.

Uroczystość przed pomnikiem rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego przez Rogozińską Orkiestrę Dętą. W imieniu Sybiraków i zgromadzonych Jego Ekscelencję powitał prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Rogoźnie Zygmunt Strenczak. W krótkim wystąpieniu przedstawił ważne wydarzenia z kart historii dotyczącej Polskiej Golgoty Wschodu, a więc dramat polskich rodzin deportowanych do ZSRR i zbrodnię katyńską. Mówił też o tym, jak to matki i starsze rodzeństwo wpajali najmłodszym wiedzę o historii Polski i miłości do ojczyzny, o dziejach rodzinnych, uczyli wiary w Boga, wpajali ufność w Zbawiciela i Jego Matkę – orędowniczkę uciśnionych. Dawali nadzieję i wiarę, że prędzej czy później, może nie wszyscy, ale wrócimy do Polski. Prezes podziękował również wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie nowego krzyża i poprosił Jego Ekscelencję o poświęcenie tego symbolu.

Arcybiskup w krótkiej homilii dla zebranych przed pomnikiem podkreślił fakt, że tego typu miejsca są bardzo potrzebne. Katyń, Sybir i inne miejsca to dowody na to, do czego może dojść człowiek, jeżeli jest pozbawiony miłości. Skutki Katynia i zesłań to efekt działań ludzi bez Dekalogu i ewangelii sumienia. Prymas nawiązał do słów, jakie widnieją na pomniku: „Zmarłym wieczna pamięć – żyjącym pojednanie” – wskazał, by głównym walorem tego miejsca była pamięć, która nie dopuści do podobnych zbrodni. Podziękował Sybirakom, społeczeństwu i władzom Rogoźna, a szczególnie młodzieży za pamięć o tragicznych wydarzeniach w historii narodu polskiego. Podziękował pomysłodawcom, autorom i wykonawcom krzyża – nie tylko symbolu naszej wiary, ale również dzieła artystycznego. Jego Ekscelencja w asyście miejscowych księży dokonał poświęcenia krzyża.

Pomnik w swej surowej bryle wskazuje na okrucieństwo sowieckich oprawców ofiar Katynia i na trudne warunki życia, jakich doznali Sybiracy. Żeliwne szyny nawiązują do wagonów kolejowych, w których wywożono zesłańców na „nieludzką ziemię” – Syberię. Na lewej tablicy z zarysem orła w koronie jest napis: „W hołdzie ofiarom systemu ludobójstwa 1939–1956 Sybir – Katyń. Sybiracy i społeczeństwo ziemi rogozińskiej. 2018 r.”. Na prawej tablicy jest hasło: „Zmarłym wieczna pamięć, żyjącym pojednanie”. Pod tym napisem jest kolorowe logo Związku Sybiraków. Tablice łączy rozerwany żelazny łańcuch. Centralną część stanowi krzyż z metalowych prętów, opleciony drutem kolczastym symbolizującym pustkę i brak nadziei. U podstaw krzyża są zarysy ludzkich czaszek. Pomnik ma przypominać obecnym i przyszłym pokoleniom o tragicznych wydarzeniach w historii Polski, o masowych deportacjach Polaków i zbrodni ludobójstwa – ofiarach Katynia. Krzyż – pomnik usytuowany jest na pl. Jana Pawła II, przed kościołem pw. Ducha Świętego w Rogoźnie.

W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele Związku Sybiraków z Rogoźna i Chodzieży, przedstawiciele władz samorządowych gminy – burmistrz Roman Szuberski, zastępca burmistrza Renata Tomaszewska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Wojciechowski oraz radni Rady Miasta, delegacje miejscowych organizacji, poczty sztandarowe oraz zgromadzeni goście i mieszkańcy miasta.

Uroczystość pod pomnikiem zakończyła się odegraniem na żywo hejnału Rogoźna i Hymnu Sybiraków. Po złożeniu wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy, wspólnym zdjęciu Sybiraków z księdzem arcybiskupem prymasem Polski i księżmi proboszczami parafii Rogoźna, zebrani udali się na mszę świętą, by w modlitwie oddać hołd ofiarom Sybiru i Katynia.

Inicjatorami powstania nowego pomnika upamiętniającego zesłańców Sybiru i ofiary Katynia są przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Rogoźnie, a autorami projektu monumentu są Mieczysław Zienkiewicz – syn Sybiraczki z Rogoźna i Jan Graclik. Wykonawcą pomnika jest firma Orlikon Sp. z o.o. w Poznaniu.

Mówimy tutaj o nowym krzyżu, a to dlatego, że już w 1991 r. społeczeństwo Rogoźna ufundowało krzyż – znak pamięci Sybiru i Katynia. Krzyż ten do kwietnia 2018 r. umiejscowiony był na pl. Karola Marcinkowskiego. Przy tym krzyżu odbywały się wszystkie okolicznościowe spotkania z okazji wydarzeń sybirackich. Plac ten po przebudowie jest miejscem wypoczynku, kultury i rozrywki. W związku z tym krzyż został przeniesiony, za zgodą zainteresowanych stron, na miejscowy cmentarz, miejsce godne dla krzyża i tam ponownie poświęcony. Inicjatorem, projektantem i głównym wykonawcą pierwszego krzyża byli Sybirak, mieszkaniec Rogoźna Czesław Chudzio wraz ze swoim synem i Henryk Zienkiewicz – mąż Sybiraczki. Krzyż wykonano w czynie społecznym, przy wydatnej pomocy Fabryki Maszyn Rolniczych „Rofama” w Rogoźnie.

Przemawia prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Rogoźnie Zygmunt Strenczak

Sybiracy z prymasem Polski ks. abp. Wojciechem Polakiem (pośrodku)

Krzyż – znak pamięci Sybiru i Katynia

Poczty sztandarowe zebrane przy krzyżu

Autor: Paweł Wojciechowski/Urząd Miejski w Rogoźnie

Nowe pomniki w łomżyńskim Oddziale

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 17th, 2018

17 września to dla każdego Sybiraka dzień wyjątkowy, dzień refleksji i zadumy. Nie można zapomnieć o tym, co wydarzyło się 78 lat temu, co zgotował im i ich rodzinom los. Te wspomnienia ciągle powracają, a szczególnie w tym dniu i nie można od nich się uwolnić.

Uroczystość z okazji Dnia Sybiraka rozpoczęła się trochę inaczej niż w ubiegłych latach. Zaproszeni goście, poczty sztandarowe młodzież, Sybiracy zebrali się w Dolinie Miłosierdzia Bożego. Obchody Dnia Sybiraka rozpoczęły się włączeniem syren, a w niebo wzleciało stado gołębi, które wypuścił przyjaciel Sybiraków Marek Malinowski. Bardzo ważnym i miłym akcentem było posadzenie Dębu Pamięci i odsłonięcie tablicy umieszczonej na kamiennej bryle, na której umieszczony został jakże wymowny napis: „Dąb Pamięci posadzony w roku 600-lecia nadania Łomży praw miejskich i 100-lecia niepodległości w celu uhonorowania: Mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej wywiezionych, zmarłych i pomordowanych na Sybirze. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. 17 września 2018 roku”. Odsłonięcia tablicy dokonali prezydent Łomży i prezes Zarządu Oddziału ZS Danuta Pieńkowska-Wolfart. Poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem Sybiraków i pomnikiem ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. W pokłonie pochyliły się dumne sztandary szkół, miasta, organizacji pozarządowych i Związku Sybiraków.

Następnie wszyscy udali się na mszę świętą, celebrowaną przez ks. bp. pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego. W wygłoszonej homilii powiedział: „Jak mówią słowa Hymnu Sybiraków: »a myśmy szli i szli niepokonani« i właśnie dzięki tej ofierze odzyskaliśmy niepodległość. I ci, co ocaleli, mogą być dziś z nami i modlić się za tych, których już nie ma”.

Głos zabrała prezes Zarządu Oddziału Danuta Pieńkowska-Wolfart, w serdecznych słowach powitała dostojnych gości przybyłych na uroczystość: Bohdana Paszkowskiego – wojewodę podlaskiego, posłów na Sejm Bernadetę Krynicką i Lecha Antoniego Kołakowskiego, Stefana Krajewskiego – przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, wicestarostę łomżyńskiego Lecha Antoniego Szabłowskiego, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół, poczty sztandarowe, młodzież szkolną i Sybiraków z rodzinami. Przytoczyła słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który na Syberii spędził pięć lat: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”. Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to ofiara pięciu pokoleń Sybiraków. 17 września to bardzo ważny dzień dla Sybiraków.

Po mszy świętej wojewoda podlaski i prezes Zarządu Oddziału udekorowali sztandar miasta medalem Pro Patria. Asystowała wnuczka Sybiraczki Niny Żyłko, studentka Olga Frąckiewicz. Odznakę Honorową Sybiraka otrzymało sześć osób zasłużonych dla Związku Sybiraków. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży przedstawiła montaż słowno-muzyczny. Hymn Sybiraków pod dyrekcją Aliny Krakowieckiej odśpiewali zebrani, którym wcześniej wręczono słowa hymnu. To naprawdę chwytało za serce, a słowa „a myśmy szli i szli zdziesiątkowani” unosiły się pod sklepienia kościoła i głęboko zapadały w serca. W niejednych oczach zabłysły łzy, zebrani nie kryli wzruszenia. Następnie Nina Żyłko – sekretarz Zarządu Oddziału przeczytała list od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym dziękował za zaproszenie na tak doniosłą uroczystość, z powodu licznych obowiązków nie mógł przybyć, ale życzył Sybirakom dużo zdrowia. Nina Żyłko recytowała również wiersz „Ojczyzna”: ,,Tu jest moja Ojczyzna, gdzie łąki zielone./ Gdzie w przydrożnym rowie kaczeńce się złocą./ Gdzie lśnią w słońcu ściany pobielone/ a na szczycie domu bociany klekocą”. Na zakończenie zebranym za przybycie podziękowała prezes Danuta Pieńkowska-Wolfart i zaprosiła na wspólny poczęstunek.

Trzeba nadmienić, że 17 września 2018 r. odsłonięto pomnik upamiętniający mieszkańców wsi Jeziorko (gmina Piątnica) poległych w latach 1939–1945 (łącznie 20 osób). Jest to zmodyfikowana wersja pomnika upamiętniającego ofiary II wojny światowej. Przy monumencie stoi teraz tablica, na której widnieją nazwiska mieszkańców Jeziorka poległych w tamtym okresie i wymowny napis: „Rodakom wsi Jeziorko poległym w latach 1939–1945 składają hołd rodacy i społeczeństwo”.

Natomiast 23 września został odsłonięty pomnik poświęcony Sybirakom wywiezionym z Giełczyna. Inicjatorami budowy pomnika były trzy osoby. Jerzy Galanek, Teresa Kowalecka z domu Jabłecka i Józef Sobczyński to ostatni spośród 140 wywiezionych, którzy żyją do dnia dzisiejszego. Podczas odsłonięcia Anna Piotrowska powiedziała: „My, potomkowie mieszkańców Giełczyna wywiezionych stąd 10 lutego 1940 r., z potrzeby serca i szacunku dla naszych przodków postanowiliśmy ufundować ten pomnik. Forma tego monumentu ma charakter symboliczny – przypomina ona ramę drzwi. To jest symboliczna granica między spokojnym, bezpiecznym domem a nieludzkim światem sowieckiego łagru”. Pomnik jest usytuowany w centrum trzech historycznych dzielnic Giełczyna, Wysochy i Środka-Biełki. Ma on łączyć mieszkańców wsi i zachęcać do tego, by promować dzieje tej wsi, gdzie mieszkali członkowie Strzelca – Piłsudczycy.

Dąb Pamięci w Dolinie Miłosierdzia Bożego w Łomży

Pomnik w Jeziorku

Pomnik w Giełczynie

Autor: Nina Żyłko, zdjęcia Sylwester Nicewicz, www.gminalomza.pl

« POPRZEDNIE WPISY   NASTĘPNE WPISY »

Liczba wejść na stronę: Licznik