Legnica dziękuje Sybirakom

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Legnicy w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski i przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Szetelnicki wręczyli zasłużonym osobom odznaki „Zasłużony dla Legnicy”. Wśród wyróżnionych znalazły się Sybiraczki Maria Jurkiewicz i Wanda Puchała.

Maria Jurkiewicz od samego początku czynnie uczestniczyła w pracach Związku Sybiraków, obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału ZS w Legnicy. Wanda Puchała była założycielką Oddziału Związku na terenie byłego województwa legnickiego, przez trzy kadencje pełniła funkcję prezesa Zarządu Oddziału, obecnie wiceprezes Zarządu Oddziału. Obie czynnie biorą udział w pracach Związku, współpracują ze szkołami i środowiskiem. Dzięki ich zaangażowaniu powstało wiele miejsc pamięci. Prowadzona jest kronika, opracowano dwie publikacje książkowe, zorganizowana została wystawa pamiątek.

Prezydent miasta i władze samorządowe docenili tę działalność. Prócz odznaki wyróżnione osoby otrzymały piękne wiązanki kwiatów od prezydenta Legnicy, przewodniczącego Rady Miejskiej, senator Doroty Czudowskiej, radnej Bogumiły Słomczyńskiej i dyrektor Gimnazjum nr 5 Hanny Jastrzębskiej-Plewy.

Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem, któremu towarzyszyła wspaniała atmosfera.

Fotografia pamiątkowa władz miasta i odznaczonych. Stoją: przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Szetelnicki (pierwszy z lewej) i prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski (drugi z prawej), siedzą prezes Maria Jurkiewicz (pierwsza z lewej) i Wanda Puchała (druga z prawej)

Autor: Wanda Puchała, wiceprezes Zarządu Oddziału ZS w Legnicy