Dzień Sybiraka w Oddziale w Przemyślu

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Październik 10th, 2011

Dzień Sybiraka w Przemyślu był obchodzony bardzo uroczyście. W dniach 17–18 września br. Urząd Miejski, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Garnizon Wojska Polskiego i Związek Harcerstwa Polskiego zorganizowały wspólnie uroczystości z okazji 72. rocznicy agresji Sowietów na Polskę, Dnia Sybiraka i poświęcenia tablicy dziękczynnej upamiętniającej fakt odnalezienia Sztandaru Chorągwi Harcerzy ZHP we Lwowie z 1933 r.

W dniu 17 września członkowie Oddziału spotkali się w restauracji Wiedeńska dla uczczenia Dnia Sybiraka. Tam poinformowano ich także o konsultacjach Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z ZUS i NFZ, dotyczących takich spraw jak: objęcie wszystkich Sybiraków statusem „osoby represjonowanej”, rozmowy w podkomisjach sejmowych o projekcie ustawy o świadczeniach substytucyjnych dla Sybiraków.

Następnie wszyscy udali się pod tablicę pamiątkową Sybiraków, znajdującą się w murze kościoła Świętej Trójcy w Przemyślu, aby zapalić znicze i pomodlić się za tych, którzy nie doczekali powrotu do Ojczyzny, oraz zmarłych członków Oddziału.

O godzinie 16 w kościele Świętego Brata Alberta w Przemyślu odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem Przewodniczącego Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, z udziałem pocztów sztandarowych i Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, w intencji ofiar sowieckiej agresji, zesłańców Sybiru oraz Harcerzy Chorągwi ZHP we Lwowie.

Po mszy świętej wszyscy udali się na cmentarz wojskowy, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbył się Apel Poległych złożony z trzech części: Apelu Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego, Apelu Poległych Sybiraków, Apelu Poległych Harcerzy.

Apel Poległych Sybiraków odbył się wg następującego scenariusza:

–        odegranie Hymnu Sybiraków,

–        wiersze Mariana Jonkajtysa „Wzywam Was do apelu” i „Jest taka data” w wykonaniu aktora teatru Fredreum pana Tadeusza Szczerbatego.

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

W dniu 18 września Sybiracy Oddziału w Przemyślu wzięli udział w uroczystości harcerskiej Hufca Przemyskiego, w czasie której poświęcono odnaleziony Sztandar Chorągwi ZHP we Lwowie z 1933 r.

Spotkanie pod tablicą pamiątkową Sybiraków

Poczet sztandarowy na Cmentarzu Wojskowym

Uroczystość harcerzy Hufca Przemyskiego z udziałem Sybiraków

Oprac.: Stanisława Żak, Oddział w Przemyślu

 

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Sybiraka w Gdyni

Od kilku lat tradycyjnie uroczystości Dnia Sybiraka rozpoczynamy w niedzielę mszą świętą w kościele NMP Królowej Polski. Homilię w tym...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik