Dzień Sybiraka w Kole Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 20th, 2017

Uroczysty przebieg miał Dzień Sybiraka w Kole w Gorzowie Wielkopolskim 18 września 2017 r., na tę uroczystość zaproszenia wysłano do władz miasta, województwa, szkół, stowarzyszeń i organizacji. W dniu uroczystości wystąpiły 24 poczty sztandarowe, Kompania Kadetów im. Zesłańców Sybiru z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim, Kompania Honorowa 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej pod dowództwem mjr. Marcina Sówki, dowódcą uroczystości był mjr Jarosław Wojda, apel pamięci czytał kpt. Krzysztof Kempa. Obecny na uroczystości był także dowódca Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Grzegorz Marcińczak, poczty sztandarowe wystawili: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Związek Harcerstwa Polskiego z Hufca ZHP w Gorzowie Wielkopolskim, Straż Miejska. W poczcie sztandarowym Koła wystąpili: Jerzy Rzeczycki – chorąży, asysta – Halina Krupa, Grażyna Sowa.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową, której przewodniczył ks. Tomasz Gierasimczyk – przedstawiciel biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, proboszcz gorzowskiej katedry ks. kanonik Zbigniew Kobus, kapelan Sybiraków ks. kanonik Henryk Jacuński. Modlitwy czytały Romana Wawrzkiewicz, Anna Bocian i Władysława Skarżyńska.

Po mszy świętej nastąpiło przejście pod pomnik Ofiar Stalinizmu, gdzie rozpoczęła się druga część uroczystości, prowadzili ją dowódcy z 35. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie. Odśpiewano hymn państwowy, odczytany był apel pamięci, oddano salwę honorową.

Głos zabrali: przedstawiciel wojewody lubuskiego Robert Paluch, posłanka na Sejm RP Krystyna Sibińska, wiceprezydent miasta Artur Radziński, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków Jadwiga Wanda Ostrowska. Podczas uroczystości Złotymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Związku Sybiraków zostali odznaczeni: Jerzy Rzeczycki – chorąży pocztu sztandarowego, Stanisława Moroch – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ZS i Janina Molka – skarbnik Zarządu Koła ZS. Następnie pod pomnikiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Na koniec głos zabrała prezes Zarządu Koła ZS Maria Dratwińska i złożyła serdeczne podziękowanie – księżom za mszę polową, wojsku za prowadzenie uroczystości, a wszystkim obecnym za udział w uroczystości i odczytała do młodzieży przesłanie następującej treści:

„Gorzowscy Sybiracy uważają za swój najważniejszy obowiązek przekazywanie historycznej prawdy młodemu pokoleniu. By młodzi – nasi wnukowie zaakceptowali w swoim życiu sens pamięci i sens pojednania. Powinni czerpać dumę z męstwa zesłańców, którzy nie wyparli się polskości mimo doznanych cierpień i krzywd. Powinni nauczyć się mądrości przebaczania, pojednania i zgody, która prowadzi do sukcesów w życiu”.

Dalej podkreśliła, że udział młodzieży w takich uroczystościach daje gwarancję na przyszłość, że pamięć o represjach w latach 1940–1946 na ludności polskiej będzie trwała. Uroczystość została zakończona odegraniem Hymnu Sybiraków.

Zarząd Koła wystawił poczet sztandarowy w składzie jak wyżej na zaproszenie Koła Związku Sybiraków w Kostrzynie nad Odrą, gdzie 15 września młodzież Zespołu Szkół zorganizowała uroczystości z okazji Dnia Sybiraka z przemarszem pocztów sztandarowych, władz miejskich, powiatowych i mieszkańców na Cmentarz Komunalny. Tam odczytano apel pamięci, pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów i odegrano Hymn Sybiraków.

17 września delegacja pocztu sztandarowego Koła Związku Sybiraków w składzie Jerzy Rzeczycki – chorąży, asysta – Maria Dratwińska i Halina Zalewska na zaproszenie Koła Związku Sybiraków w Dobiegniewie brała udział w uroczystej mszy świętej. Podczas mszy emerytowany proboszcz parafii w ciepłych słowach odniósł się do Sybiraków – członków Koła, podkreślając ich tragiczne przeżycia podczas Golgoty Wschodu. Po mszy świętej członkowie Koła oraz goście zostali zaproszeni przez burmistrza Leszka Walocha na uroczysty obiad.

Ważne dla Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim było zaproszenie delegacji wraz z pocztem sztandarowym do udziału 16 września w Starym Kurowie w uroczystej mszy świętej w intencji zmarłej pierwszej prezes Zarządu naszego Koła śp. Anny Makowskiej-Cieleń, z zawodu nauczycielki języka polskiego. Uczniowie szkoły w Starym Kurowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali program artystyczny – montaż słowno-muzyczny, poświęcony uroczystości Dnia Sybiraka oraz odsłonięcia tablicy pamięci Anny Makowskiej-Cieleń, która była mieszkanką Starego Kurowa. Jako prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim przez wiele lat była fundatorką stypendium dla najzdolniejszego ucznia gimnazjum, była ciepło i serdecznie wspominana przez byłych absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim oraz przedstawicieli stowarzyszeń kulturalnych. Tablicę pamięci odsłoniła prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim Jadwiga Wanda Ostrowska w towarzystwie dyrektor szkoły. Po uroczystości odbyło się spotkanie przy kawie, herbacie i cieście.

W dniu 20 września odbyło się bardzo interesująco zaplanowane spotkanie gorzowskich Sybiraków w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta. Tam odbyła się przygotowana przez uczniów i wychowawców konferencja pod hasłem „Kobieta – Matka – Sybiraczka”. Organizatorami konferencji byli wychowawcy i uczniowie Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru, Kompanii Kadetów im. Zesłańców Sybiru w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Do udziału w konferencji zaproszono także przedstawicieli gorzowskich szkół, z którymi Zarząd Koła podpisał porozumienie o współpracy.

Historyczną informację o przeżyciach kobiet polskich i losach Polaków na „nieludzkiej ziemi” przedstawił pracownik gorzowskiego Oddziału IPN Jarosław Palicki. Po wystąpieniu Jarosława Palickiego prezes Zarządu Koła Maria Dratwińska wręczyła dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego srebrne serduszko z logo Związku Sybiraków jako podziękowanie za długoletnią współpracę i wydruk wspomnień Sybiraków w woluminach „20 lat Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim” oraz „Syberia. Podróż w nieznane”, pokłosie konkursu na temat zesłań zorganizowanego przez lubuskiego kuratora oświaty w 25. rocznicę reaktywowania Związku Sybiraków.

Uczniowie ze szkół zgłoszonych do przygotowania programu konferencji przedstawili krótką charakterystykę wybranych postaci. Zespół Szkół nr 12 przedstawił postać Kazimiery Jaworskiej, obecną na spotkaniu córkę Kazimiery – Władysławę Skarżyńską uczniowie uhonorowali dyplomem okolicznościowym oraz wiązanką kwiatów. Postać Reginy Mułkowskiej przedstawił uczeń z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru, prywatnie wnuk pani Reginy. Kompania Kadetów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przedstawiła Janinę Molkę, skarbnik Zarządu Koła Związku Sybiraków, prywatnie babcię dwóch uczennic z Kompanii Kadetów. Dziewczęta ze wzruszeniem opowiadały o swojej babci i na zakończenie wręczyły jej kwiaty.

W dalszej części spotkania wymienione wyżej szkoły przygotowały krótki program artystyczny, a prowadzący spotkanie zaprosili obecnych na kawę, herbatę i słodki poczęstunek przygotowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych.

Na koniec serdeczne podziękowanie w imieniu Zarządu Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim złożyła prezes Maria Dratwińska na ręce prowadzących – dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych Piotra Kruka, kpt. kadetów Iwony Trzaskowskiej, mjr. Radosława Trzaskowskiego i por. kadetów Piotra Zatowki.

Spotkanie dostarczyło nam wielu wzruszeń, organizatorzy planują więcej takich spotkań, być może w innych Kołach Związku Sybiraków.

Uroczystej mszy polowej w dniu 18 września 2017 r. przewodniczył ks. kanonik Tomasz Gierasimczuk z Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej, asystowali kapelan Sybiraków ks. Henryk Jacuński i proboszcz katedry ks. Zbigniew Kobus

Honorowi goście (od prawej): posłanka na Sejm Krystyna Sibińska, wicewojewoda Robert Paluch, wiceprezydent Artur Radziński, komendant straży miejskiej Andrzej Jasiński, p.o. komendanta WKU mjr Grzegorz Marcińczak, prezes Zarządu Oddziału ZS Jadwiga Wanda Ostrowska, mjr Marcin Sówka z 35. Skwierzyńskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej

Prezes Zarządu Oddziału ZS Jadwiga Wanda Ostrowska w asyście prezes Zarządu Koła Marii Dratwińskiej dokonała dekoracji Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków Stanisławy Moroch, Jerzego Rzeczyckiego i Janiny Molki

Zdjęcie pamiątkowe pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu

Od prawej: prezes Zarządu Koła Maria Dratwińska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru Piotr Kruk i wychowawca Włodzimierz Pęczak – uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci śp. Anny Makowskiej-Cieleń

W mszy i uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Starym Kurowie uczestniczyły poczty sztandarowe Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru oraz Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim

Tablica pamięci prezes honorowej Koła ZS w Gorzowie Wielkopolskim Anny Makowskiej-Cieleń

Prezes Maria Dratwińska odczytuje przesłanie do młodzieży podczas konferencji „Kobieta – Matka – Sybiraczka”

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Marlena Młynarczyk

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru Piotr Kruk

Konferencja „Kobieta – Matka – Sybiraczka”

Autor: Halina Zalewska, sekretarz Zarządu Koła ZS w Gorzowie Wielkopolskim

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik