Obchody rocznicy wywózki na Sybir w Chełmży

Obchody rocznicowe 73. rocznicy wywózki chełmżan na Sybir wspólnie zorganizowali: burmistrz miasta Chełmży, chełmżyńscy Sybiracy (Oddział ZS w Toruniu) oraz Biblioteka Publiczna Powiatowa i Miejska im. Juliana Prejsa w Chełmży.

Pamięć o nich uczczono w piątek 2 marca 2018 r. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta w bazylice Świętej Trójcy. Następnie zebrani przeszli pod tablicę pamiątkową umieszczoną na budynku przy ul. Sądowej, obecnie siedzibie komisariatu policji. Tam złożono kwiaty oraz znicze. Na koniec w Bibliotece Publicznej Powiatowej i Miejskiej odbyła się projekcja filmu Franciszka Kuczki pt. „Miejsca pamięci w Chełmży”.

Udział w uroczystościach wzięli: burmistrz Jerzy Czerwiński, zastępca burmistrza Marek Kuffel, przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Polikowska, ks. kanonik Krzysztof Badowski, pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Marcin Swaczyna, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu Jan Myrcha, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu Zbigniew Matuszewicz, prezes Zarządu Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu Ewa Kaźmierkiewicz, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu Barbara Wasiluk, członkowie szkolnych społeczności z Chełmży – dyrektorzy szkół oraz uczniowie, harcerze, przedstawiciele ogrodów działkowych oraz liczni mieszkańcy miasta.

Leszek Masłowski, ostatni żyjący świadek tragicznych wydarzeń sprzed 73 lat, którym poświęcił autobiograficzną książkę „Zraniona młodość. Wspomnienia Sybiraka”, z powodu złego stanu zdrowia nie mógł wziąć udziału w uroczystościach. 90-letni Leszek Masłowski został właśnie wyróżniony Medalem Marszałka Województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, który jest najwyższym regionalnym odznaczeniem. Uroczystość wręczenia medalu zasłużonemu Sybirakowi odbyła się tuż przed chełmżyńskimi obchodami w Domu Pomocy Społecznej w Browinie, gdzie Leszek Masłowski obecnie przebywa.

Uroczysty przemarsz ulicami Chełmży

Poczty sztandarowe

Kwiaty pod tablica pamiątkową składają burmistrz Jerzy Czerwiński (z lewej) i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski

Przedstawiciele Sybiraków z kwiatami

W uroczystości udział wzięli Sybiracy, przedstawiciele władz miasta, młodzież oraz mieszkańcy

Tablica pamiątkowa poświęcona chełmżanom wywiezionym na Sybir

Autor: Urszula Meszyńska, dyrektor Biblioteki Publicznej Powiatowej i Miejskiej im. Juliana Prejsa w Chełmży