Jednym z najważniejszych zadań, jakie podejmują zesłańcy na Sybir jako świadkowie trudnej historii, jest przekazywanie wiedzy o wydarzeniach z przeszłości, wspomnień i osobistych doświadczeń młodemu pokoleniu, gdyż to ono w przyszłości kształtować będzie losy kraju i wpływać na jego historię. Przekazywanie tradycji narodowych i kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej ma więc ogromne znaczenie.

Z tej okazji dnia 11 kwietnia 2018 r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Warszawie odbyło się spotkanie młodzieży z Sybirakami dzielnicy Ochota. Przygotowane pod hasłem „Sybiracy w walce o wolną i suwerenną Polskę”, związane było z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 90. rocznicą powstania Związku Sybiraków. Jego organizatorami byli Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zarząd Koła Związku Sybiraków Warszawa-Ochota oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica. Udział wzięli m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele władz dzielnicy z burmistrz Katarzyną Łęgiewicz, a ze strony władz Związku Sybiraków wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński, członek Zarządu Głównego i wieloletnia prezes Zarządu Koła Warszawa-Ochota Maria Markiewicz, reprezentanci Zarządu Oddziału z prezesem Stanisławem Sikorskim oraz prezes Zarządu Koła Zofia Pogodzińska, a także dyrekcja szkoły.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkoły i Oddziału Warszawskiego ZS, Chór XIV LO odśpiewał Hymn Sybiraków. Okolicznościowe przemówienia rozpoczęła burmistrz Katarzyna Łęgiewicz. Wyraziła podziw dla Sybiraków i oddała im hołd za hart ducha, zachowanie polskości, godności i nadziei na powrót do wolnej ojczyzny mimo doświadczenia okrucieństwa i wielu upokorzeń na zesłaniu.

Spotkanie z młodzieżą stało się okazją do wyrażenia Sybirakom wdzięczności za ich patriotyzm, bohaterstwo i wieloletnią działalność na rzecz upamiętniania historii i przekazywania wartości. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalem Pro Patria zasłużonych działaczy: Lesława Chmiela, Lucynę Kalinowską, Wiktora Olaka, Ireneusza Piotrowskiego i księżną Nicole Radziwiłł. W imieniu prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków wiceprezes Mieczysław Pogodziński w asyście Marii Markiewicz wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków Izabeli Piecuch, Krystynie Ożdze, Mai Rawie oraz Krystynie Zarębie.

Szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk podkreślił znaczenie żywych lekcji historii z udziałem Sybiraków oraz ich wkład w zachowanie ducha narodowego podczas zaborów i w XX w., w walkach o niepodległość, a następnie o suwerenność ojczyzny. Nikt tak dobrze jak zesłańcy nie wie, że niepodległość jest najwyższym darem Opatrzności, a jej utrata najgorszym doświadczeniem. Nawiązał do 90. rocznicy założenia Związku Sybiraków i zapowiedział odsłonięcie w czerwcu br. na Politechnice Warszawskiej tablicy upamiętniającej to wydarzenie.

Mieczysław Pogodziński i Maria Markiewicz w imieniu Związku Sybiraków podziękowali dyrektor liceum Reginie Lewkowicz za zaproszenie, wręczając trzytomową „Księgę Sybiraków”. Podziękowania złożyła również pani burmistrz.

Po wyprowadzeniu sztandarów wiceprezes Mieczysław Pogodziński wygłosił prelekcję na temat zsyłek i wkładu zesłańców w walkę o niepodległość Polski, zakończoną pokazem filmu „Udział Żołnierzy Sybiraków na frontach II wojny światowej”. Warto przypomnieć, że Sybiracy sformowani w 5. Dywizję Syberyjską brali udział w walkach z Armią Czerwoną w latach 1919–1920, w tym w bitwie warszawskiej, podczas II wojny światowej z gen. Władysława Andersem uczestniczyli w kampanii włoskiej, zdobywając m.in. Monte Cassino, a w 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki przeszli szlak bojowy od Lenino do Berlina.

W części artystycznej na zakończenie uroczystości wystąpił Chór XIV LO im. S. Staszica.

Młodzież i dyrekcja XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica, Sybiracy oraz zaproszeni goście

W pierwszym rzędzie (od prawej): burmistrz dzielnicy Warszawa-Ochota Katarzyna Łęgiewicz, szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, przewodniczący Rady Dzielnicy Witold Dzięciołowski, zastępca burmistrza Grzegorz Wysocki, wiceprezes Zarządu Głównego ZS Mieczysław Pogodziński, prezes Zarządu Koła ZS Warszawa-Ochota Zofia Pogodzińska

Wśród działaczy odznaczonych przez szefa UdsKiOR Jana Józefa Kasprzyka medalem Pro Patria były Lucyna Kalinowska (u góry) i Nicole Radziwiłł

Wiceprezes Mieczysław Pogodziński wraz z Marią Markiewicz wręczyli Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków. Uhonorowana została m.in. Izabela Piecuch

Chór XIV LO im. S. Staszica wykonał pieśni patriotyczne

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia Urząd Dzielnicy Ochota, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Click to listen highlighted text!