Odsłonięcie tablicy Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Maj 8th, 2018

W dniu 8 maja 2018 r. w 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej i 11. rocznicę nadania imienia szkole na placu przed głównym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej odbyła się uroczystość przeniesienia tablicy Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru z budynku przy ul. Wiejskiej 2, gdzie do 31 sierpnia 2017 r. mieściła się siedziba szkoły.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Zuzanna Bielawska – burmistrz Piławy Górnej, Izabela Woronowicz – wiceburmistrz Piławy Górnej, Eugeniusz Kuszka – sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków z przedstawicielami Związku Sybiraków, Wacław Dziendziel – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Bogusława Barwacz – wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Maria Fafek – pierwsza dyrektor Gimnazjum, Zdzisław Maciejewski – autor wielu książek poświęconych Sybirakom, przedstawiciele kombatantów, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych oraz uczniowie klas VII i klas II oraz III gimnazjum z nauczycielami.

Po przywitaniu gości przez dyrektor Danutę Szeligę wspólnie odśpiewano Hymn Sybiraków w asyście pocztów sztandarowych. Następnie głos zabrała wicedyrektor Edyta Lisowska – ostatnia dyrektor Gimnazjum, która przypomniała najważniejsze fakty z historii szkoły. Podkreśliła także wkład kadry pedagogicznej i społeczności szkolnej w tworzenie wizerunku szkoły oraz podtrzymywanie tradycji związanych z patronem.

Z kolei przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Anna Letniowska poprosiła o odsłonięcie przeniesionej tablicy Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru burmistrz miasta Zuzannę Bielawską i sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków Eugeniusza Kuszkę. Po odsłonięciu, uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłych Sybirakach.

W dalszej części uroczystości odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. Najpierw głos zabrała Zuzanna Bielawska, która podkreśliła znaczenie współpracy z Sybirakami, mającej na celu utrwalenie zesłańczej historii w pamięci uczniów i grona pedagogicznego. Odwołała się do słów wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie!”.

Następnie Eugeniusz Kuszka wyraził nadzieję, że pamięć o zesłańcach Sybiru pozostanie na zawsze w sercach młodego pokolenia. Podziękował za wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez gimnazjalistów i nauczycieli wspólnie z przedstawicielami Koła Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej.

Wzruszającym momentem dla wszystkich była krótka część artystyczna w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkoły podstawowej. Uczennice zaprezentowały utwory nawiązujące do wydarzeń związanych z pobytem na „nieludzkiej ziemi” oraz wykonały dwie pieśni: „Syberiadę” i „Ciszę. Modlitwę Katyńską”.

Po części artystycznej głos zabrał przyjaciel szkoły, Zdzisław Maciejewski, który przeczytał z książki swojego autorstwa „Ze świata do Pieszyc” fragment piosenki śpiewanej przez polskie dzieci na zesłaniu.

Na zakończenie dyrektor Danuta Szeliga podziękowała fundatorowi tablicy zawierającej informację na temat czasu i miejsca funkcjonowania Gimnazjum przy ul. Wiejskiej 2, Andrzejowi Junce. Podziękowała również organizatorom, Marcie Sochackiej-Pelczar i Marioli Jabłońskiej za przygotowanie uroczystości. Podkreśliła, że od 1 września 2017 r. szkoła ma dwóch patronów, a współpraca ze Związkiem Sybiraków będzie nadal trwała.

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych zaproszeni goście udali się do budynku szkoły na poczęstunek, a uczniowie powrócili na lekcje.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Danuta Szeliga

Zaproszeni goście

Odsłonięcie tablicy przez Zuzannę Bielawską – burmistrz Piławy Górnej oraz Eugeniusza Kuszkę – sekretarza generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków

Przemawia sekretarz generalny Związku Sybiraków Eugeniusz Kuszka

Występ gimnazjalistów

Zdzisław Maciejewski – autor wielu książek poświęconych Sybirakom

Uczniowie biorący udział w uroczystości

Zuzanna Bielawska – burmistrz Piławy Górnej

Autorzy: Marta Sochacka-Pelczar, Mariola Jabłońska

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków do Grodźca i na Jasną Górę

W dniach 5–6 maja 2018 r. odbyła się XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków do Grodźca i na Jasną Górę. W tym...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik