8 czerwca 2018 r. w Archiwum Państwowym w Przemyślu odbyła się na zaproszenie dyrekcji i pracowników Archiwum „Żywa Lekcja Historii” z udziałem Sybiraków i członków przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków. Po przywitaniu przez dyrektor Archiwum Annę Nowak przybyłych na Międzynarodowy Dzień Archiwów, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o tematyce zesłań.

Lekcję historii rozpoczął Marian Boczar – sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków i członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków – nakreślając historię Związku, a później żywi świadkowie tamtych wydarzeń opowiadali o zesłaniach i o tym, co przeżyli, będąc dziećmi. Wśród nich byli: Stanisława Żak – prezes Zarządu Oddziału, Joanna Preiss – wiceprezes Zarządu Oddziału, Krystyna Zwierkowska – członek Zarządu Oddziału, Lidia Kiełczyńska – członek Zarządu Oddziału.

Całość została ubogacona wierszami, które czytali Teresa Paryna – przemyska poetka i Tadeusz Szczerbaty – aktor Teatru Fredreum w Przemyślu.

Od lewej: Anna Nowak – dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, Stanisława Żak – prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu, Teresa Paryna – przemyska poetka

W pierwszym rzędzie od lewej: Tadeusz Szczerbaty – aktor Teatru Fredreum w Przemyślu, członkowie przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków: Krystyna Hańczuk, Krystyna Jasz, Edward Kroczek i Andrzej Stawarz – wiceprezes Zarządu Oddziału

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu recytujący wiersz

Mieszkańcy miasta przybyli na Międzynarodowy Dzień Archiwów i spotkanie z Sybirakami

Autor: Marian Boczar, sekretarz Zarządu Oddziału ZS w Przemyślu

Click to listen highlighted text!