Obchody Dnia Sybiraka w stolicy rozpoczęła msza święta w intencji Sybiraków, transmitowana na antenie Polskiego Radia z kościoła Świętego Krzyża w niedzielę 16 września 2018 r. Mszy przewodniczył kapelan krajowy Związku Sybiraków ks. Zdzisław Banaś.

Po południu w kościele św. Zygmunta na Żoliborzu została odsłonięta, a następnie poświęcona tablica upamiętniająca zamordowanych w obozach sowieckich i wywiezionych na Syberię, ufundowana przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie.

W dniu 17 września w południe na skwerze Matki Sybiraczki, pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie zebrała się młodzież warszawskich szkół, by oddać hołd Polakom, dla których trudny wojenny los rozpoczął się 17 września 1939 r. Przypomniano okoliczności wybuchu II wojny światowej i podziału państwa polskiego między dwóch totalitarnych okupantów. Przypomniano wypowiedzi m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego, a uczennice XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica zadeklamowały fragment wiersza Mariana Jonkajtysa „Poległym i pomordowanym na Wschodzie”. Ks. kmdr Janusz Bąk odmówił modlitwę. Na podkładach kolejowych z nazwami miejsc zesłań i kaźni, stanowiących fragment pomnika, uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wieńce złożyli przedstawiciele organizatora uroczystości – Warszawskiej Solidarności Oświatowej oraz Koła Związku Sybiraków Wola-Bemowo. Udział wzięło około 50 pocztów sztandarowych szkół i placówek oświatowych.

W godzinach popołudniowych pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odbyły się oficjalne uroczystości państwowe, rozpoczęte odegraniem hymnu państwowego oraz hejnału Warszawy. Poprzedziło je złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Matkom Sybiraczkom przez wiceprezydent Warszawy oraz reprezentację Związku Sybiraków.

W imieniu prezydenta RP list odczytał zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. Andrzej Duda oddał w nim hołd Sybirakom i Kresowianom, podkreślając, że to oni nauczyli nas, co naprawdę znaczą słowa „Jeszcze Polska nie zginęła”. Premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marka Suskiego wskazał na rolę pamięci – wymazywanie zbrodni totalitarnych z pamięci społeczeństwa pozostawiło bliznę, dlatego tak ważne jest zapisywanie wiadomości o nich w pamięci kolejnych pokoleń, by stały się tarczą obronną przeciwko złu. Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska przypomniała natomiast dramat prześladowań, jakie dotknęły wialonarodowe i wielowyznaniowe społeczeństwo Polski, oraz trwających wiele tygodni wywózek w głąb ZSRR i cierpień zesłańców, których przy życiu podtrzymywała nadzieja powrotu do ojczyzny.

Przemawiali przedstawiciele stowarzyszeń skupiających ofiary radzieckiego totalitaryzmu – prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie gen. dyw. Leon Komornicki, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Artur Kondrat. W imieniu Związku Sybiraków wystąpili wiceprezes Zarządu Głównego Mieczysław Pogodziński, który przybliżył zebranym udział Sybiraków w walkach o niepodległość państwa polskiego i zaapelował, by nie dzielić zesłańców walczących w różnych formacjach wojskowych na lepszych i gorszych, bowiem ich przelana za ojczyznę krew była jednakowa, oraz prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski, który przypomniał postać Sybiraków – Józefa Piłsudskiego, twórcy odrodzonego po latach zaborów państwa polskiego, oraz Ryszarda Reiffa – jedynego członka Rady Państwa sprzeciwiającego się wprowadzeniu stanu wojennego, a następnie pierwszego prezesa powojennego Związku Sybiraków, reaktywowanego na pół roku przed obradami okrągłego stołu, które rozpoczęły zmiany ustrojowe w Polsce, podkreślił także ogromną rolę matek w przetrwaniu na zesłaniu.

Modlitwę za poległych i pomordowanych na Wschodzie, a także ich oprawców, by Bóg im wybaczył popełnione zbrodnie, odmówili przedstawiciele trzech religii – chrześcijaństwa (wspólnie duchowni katolicki, prawosławny i ewangelicki), judaizmu i islamu.

Odczytany został apel pamięci, zakończony salwą honorową.

Podczas ceremonii składania kwiatów wspólny wieniec złożyli przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, a następnie uczestniczący w uroczystości przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, partii politycznych i organizacji.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Hymnu Sybiraków.

Mszę świętą w intencji Sybiraków odprawił kapelan krajowy ks. Zdzisław Banaś

Uroczystość pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie z udziałem uczniów

Sybiracy złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Matkom Sybiraczkom

Sybiracy, kombatanci, zaproszeni goście i warszawiacy podczas oficjalnych obchodów Dnia Sybiraka w Warszawie

Zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy

Przemawia prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski

Modlitwa ekumeniczna w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie

Uroczystości Dnia Sybiraka obchodzone są rokrocznie przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Autor: Beata Żyłkowska, zdjęcia: Aneta Stańczykowska, Beata Żyłkowska

Click to listen highlighted text!