W dniu 25 września 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Senackiej pod przewodnictwem senator, przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janiny Sagatowskiej, z udziałem przedstawicieli Sybiraków.

Posiedzenie Komisji było poświęcone Związkowi Sybiraków, jego historii i sprawom bieżącym. Została zaprezentowana historia wywózek na Sybir, pokazana w krótkim filmie przygotowanym na te okazję przez zesłańca Leona Zujkę.

O swoich wspomnieniach z zesłania opowiadali Irena Persak, Mieczysław Koralewicz i wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Mieczysław Pogodziński. O trudnej sytuacji Sybiraków w terenie mówił wiceprezes Zarządu Głównego Wacław Mandryk. Historię Związku Sybiraków, jego powstania 90 lat temu i reaktywowania w grudniu 1988 r. (30-lecie) przedstawił prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski.

Na koniec spotkania obecni zostali obdarowani upominkami z symboliką Senatu RP.

Uroczyste posiedzenie senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z udziałem przedstawicieli Związku Sybiraków

Wspomnieniami z zesłania podzielili się m.in. Irena Persak (pośrodku) i Mieczysław Koralewicz (z lewej)

Przemawiał prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Stanisław Sikorski

Autor: Felicja Melon, zdjęcia K. Czerwińska/Kancelaria Senatu, Leon Zujko

Click to listen highlighted text!