Dzień Sybiraka w Bydgoszczy

Dodane przez: Beata Żyłkowska - Wrzesień 16th, 2018

Obchody upamiętniające 79. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków i Dnia Sybiraka, zorganizowane w Bydgoszczy 16 września 2018 r., rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. bp Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski. Czytania czytała Regina Król, modlitwę wiernych Ludmiła Borowczyk. W czasie mszy śpiewał chór Exultate Deo pod batutą prof. Romualda Rajsa. Dar ołtarza wniosły Bogumiła Janasińska, Teodora Pawlak, Gabriela Bulla. Po mszy uczestnicy eucharystii przeszli na zgromadzenie patriotyczne pod pomnik Zesłańców na Sybir.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego przez orkiestrę Wojska Polskiego. Prezes Zarządu Oddziału ZS Mirosław Myśliński swoje wystąpienie rozpoczął od powitania i podziękowania JE księdzu biskupowi za przewodniczenie mszy świętej i wygłoszoną homilię. Następnie powitał przybyłych: proboszcza parafii ks. prałata Józefa Kubalewskiego, ks. kanonika Kazimierza Drapałę, wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, prezydenta miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, pełnomocnika wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych Jacka Tarczewskiego, Ewę Mes – wojewodę poprzedniej kadencji, kuratora województwa kujawsko-pomorskiego Marka Gralika, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji insp. Artura Malinowskiego, komendanta Straży Miejskiej insp. Marka Echausta, radnych miasta Bydgoszczy Grażynę Szabelską, Stefana Pastuszewskiego, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edytę Cisewską, przedstawicieli stowarzyszeń: Mariana Adamczyka z Rodziny Katyńskiej, Zbigniewa Dworka ze Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych, Zdzisława Cisowskiego z Fundacji Charytatywnej „Wschód”, Jana Raczyckiego ze Związku Represjonowanych w Czasie Stanu Wojennego „Przymierze”, sekretarza generalnego Związku Inwalidów Wojennych Eugeniusza Andrzejewskiego, dyrektora Centrum Kształcenia Rolniczego im. Sybiraków Andrzeja Wiosnę, dyrektora Zespołu Szkół nr 8 im. H.Ch. Andersena Eugeniusza Sobieraja. Udział wzięły poczty sztandarowe: województwa kujawsko-pomorskiego, miasta Bydgoszczy, Komendy Wojewódzkiej Policji, CKR im. Sybiraków, ZS nr 8 im. H.Ch. Andersena, Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy, Rodziny Katyńskiej, Armii Krajowej Środowiska Wileńsko-Nowogródzkiego, Zespołu Szkół Handlowych, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych, Stronnictwa Pracy, VII Liceum Ogólnokształcącego.

Prezes Zarządu Oddziału ZS Mirosław Myśliński w swoim wystąpieniu powiedział m.in.: „(…) Oprócz traumatycznych wspomnień wynieśliśmy z Sybiru wartości pozytywne. Po pierwsze to wiara. Modlitwa dawała nadzieję, dodawała sił w najtrudniejszych chwilach, umacniała w przekonaniu, że z Bożą pomocą przetrwamy. Po drugie umacniała w nas miłość do ojczyzny, pozwalała stawiać opór indoktrynacji komunistycznej i budowała tożsamość narodową. Po trzecie umacniała więź rodzinną, szczególnie stosunek do matek, na barkach których spoczywał cały ciężar obrony rodziny”. Podkreślił także: „Ciąży na nas obowiązek dawania świadectwa i utrwalania w świadomości społecznej pamięci o przeżyciach, represjach doznanych przez Polaków pod okupacją sowiecką oraz przestrzegania przed każdą formą totalitaryzmu. Nasze świadectwo nie może być pretekstem do nienawiści, wrogości czy chęci odwetu. Hasło »Pamięć zmarłym, żyjącym pojednanie« skierowane jest ku przyszłości. Oddajemy hołd tym, którzy oddali życie tylko dlatego, że byli Polakami, których prochy są rozsiane od Smoleńska po Kamczatkę. Dla przyszłości chcemy pojednania, by nie obarczać obecnych i przyszłych pokoleń naszymi przeżyciami, by nie zamykać drogi do budowy dobrosąsiedzkich stosunków”.

Po przemówieniach wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego i prezydenta miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, list od wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza odczytał pełnomocnik wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych Jacek Tarczewski.

Po przemówieniach zespół wokalny Centrum Kształcenia Rolniczego im. Sybiraków – Ogrodnik Team po kierownictwem Romana Wiśniewskiego wykonał „Marsza Sybiraków”.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez Helenę Bogusławską odezwy o narracji historycznej przypominającej zbrodnie dokonane na narodzie polskim przez reżim stalinowski. Następnie pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana Tyrawy zebrani odmówili modlitwę za tych, którzy zostali zamęczeni, zamordowani i zmarli z wycieńczenia na „nieludzkiej ziemi”.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Zesłańców na Sybir orkiestra wojskowa odegrała wiązankę melodii.

Wyprowadzeniem sztandarów zakończono uroczystość.

Relacja z uroczystości upamiętniającej 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków i 79. rocznicę napaści ZSRR na Polskę została wyemitowana w TVP Bydgoszcz, Radio PIK i „Przewodniku Katolickim”.

Przemawia prezes Zarządu Oddziału ZS w Bydgoszczy Mirosław Myśliński

Delegacja Policji z kwiatami

Od lewej: Sybiraczki Helena Bogusławska, Ludmiła Borowczyk, Eulalia Myślińska, wojewoda poprzedniej kadencji Ewa Mes

Kompania honorowa złożona z uczniów szkoły mundurowej i harcerze

Poczty sztandarowe

Prowadzący zgromadzenie Jan Babiarz

Autor: Mirosław Myśliński, prezes Zarządu Oddziału ZS w Bydgoszczy

Comments are closed.

Sybiracy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczystości Dnia Sybiraka w Krośnie

W 79. rocznicę napaści sowieckiej Rosji na Polskę obchodziliśmy Światowy Dzień Sybiraka. Świętowanie rozpoczęliśmy 15 września 2018 r. od spotkania...

Zamknij

Liczba wejść na stronę: Licznik